Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania z drugiej zasady dynamiki. Zadania z drugiej zasady dynamiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania z drugiej zasady dynamiki. Zadania z drugiej zasady dynamiki."— Zapis prezentacji:

1 Zadania z drugiej zasady dynamiki. Zadania z drugiej zasady dynamiki.

2 Zadanie 1 Oblicz wypadkową sił. Rozwiązanie Siły są skierowane zgodnie, więc wypadkową liczymy zwyczajnie je dodając.

3 Zadanie 2 Oblicz wypadkową sił. Rozwiązanie Siły są skierowane przeciwnie, więc wypadkową liczymy odejmując Te siły od siebie. Od większej mniejszą.

4 Zadanie 3 Oblicz wypadkową sił. Rozwiązanie Siły są prostopadłe. Aby obliczyć siłę wypadkową, korzystamy z twierdzenia Pitagorasa. FwFw 6 N 8 N

5 Zadanie 4 Na ciało działają dwie siły o wartościach 3 N i 4 N. Jakie wartości może przyjmować wypadkowa tych sił? Rozwiązanie Najmniejszą wypadkową mają siły przeciwnie skierowane, największą – zgodnie skierowane. 3 N 4 N 3 N4 N

6 Zadanie 5 Na ciało o masie 8 kg działa siła 24 N. Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało? Rozwiązanie Wykorzystujemy drugą zasadę dynamiki. To jest najprostsze zadanie związane z II zasadą.

7 Zadanie 6 Siła 18 N nadaje ciału przyspieszenie 2 m/s 2. Jaka jest masa tego ciała? Rozwiązanie Znów druga zasada dynamiki.

8 Zadanie 7 Ciało o masie 3 kg porusza się z przyspieszeniem 4 m/s 2. Oblicz wypadkową sił działających na ciało. Rozwiązanie Druga zasada dynamiki.

9 Zadanie 8 Na ciało o masie 4 kg poruszające się z przyspieszeniem 3 m/s 2 działają dwie zgodnie skierowane siły. Jedna z nich ma wartość 7 N. Oblicz wartość drugiej. Rozwiązanie Bez trudu liczymy siłę wypadkową. Siła wypadkowa jest sumą (zgodne zwroty) dwóch sił składowych. Liczymy i wychodzi…

10 Zadanie 9 Na ciało o masie 3 kg poruszające się z przyspieszeniem 2 m/s 2 działają dwie przeciwnie skierowane siły. Jedna z nich ma wartość 8 N. Oblicz wartość drugiej. Rozważ dwa przypadki. Rozwiązanie Liczymy siłę wypadkową.Są dwie możliwości: albo Mamy więc:stądalbostąd

11 Zadanie 10 Na ciało o masie 5 kg działają siły widoczne na rysunku. W pewnym momencie ciało ma prędkość 15 m/s. Jaką prędkość będzie miało ciało 8 s później? Rozwiązanie Obliczmy najpierw siłę wypadkową. Zarówno w pionie jak i w poziomie siła wypadkowa wynosi 0. Z pierwszej zasady dynamiki wynika, że skoro ciało porusza się już z prędkością 15 m/s, to nadal się z taką prędkością będzie poruszało. Odpowiedź: po 8 s prędkość ciała wyniesie 15 m/s.

12 Zadanie 11 Na podłodze stoi pakunek o masie 15 kg. W pewnym momencie na pakunek zaczyna działać skierowana do góry siła 120N. Jakie przyspieszenie nada ta siła ciału? Rozwiązanie Pakunek zostanie podniesiony, jeżeli działająca do góry siła będzie większa od działającej w dół siły ciężkości. Obliczmy siłę ciężkości. Jak widać, siła 120 N jest za mała, by w ogóle ciało ruszyć. Przyspieszenie wynosi więc zero.

13 Zadanie 12 Na odważnik działa pionowo siła o wartości 60 N, która nadaje mu przyspieszenie 2 m/s 2. Oblicz masę odważnika. Rozwiązanie F mg Siła wypadkowa to: Z II zasady dynamiki wynika, że: Stąd:


Pobierz ppt "Zadania z drugiej zasady dynamiki. Zadania z drugiej zasady dynamiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google