Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 www.doradcy-wroclaw.pl www.edu.wroclaw.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 www.doradcy-wroclaw.pl www.edu.wroclaw.pl."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 www.doradcy-wroclaw.pl www.edu.wroclaw.pl

2 Typy szkół ponadgimnazjalnych liceum ogólnokształcące – 3 lata technikum – 4 lata zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata

3 Nr LO Nazwa szkołyulicaKod, miasto 1 Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Poniatowskiego 950-326 Wrocław 2 Zespół Szkół nr 22 ul. Parkowa 18-2651-616 Wrocław 3 Liceum Ogólnokształcące nr 3 ul. Składowa 550-209 Wrocław 4 Liceum Ogólnokształcące nr 4 ul. Świstackiego 1250-430 Wrocław 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Grochowa 1353-523 Wrocław 6 Liceum Ogólnokształcące nr 6 ul. Hutnicza 4554-139 Wrocław 7 Liceum Ogólnokształcące nr 7 ul. Krucza 4953-410 Wrocław 8 Liceum Ogólnokształcące nr 8 ul. Zaporoska 7153-415 Wrocław 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Piotra Skargi 29/3150-082 Wrocław 10 Liceum Ogólnokształcące nr 10 ul. Piesza 151-109 Wrocław 11 Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza 2a51-662 Wrocław 12 Liceum Ogólnokształcące nr 12 pl. Orląt Lwowskich 2a53-605 Wrocław 13 Zespół Szkół nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-3750-447 Wrocław 14 Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10-1451-410 Wrocław 15 Liceum Ogólnokształcące nr 15 ul. Wojrowicka 5854-436 Wrocław 17 Liceum Ogólnokształcące nr 17 ul. Tęczowa 6053-603 Wrocław 24 Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śl. 210-21853-140 Wrocław 30 Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-8254-438 Wrocław

4 SZKOŁY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWODY I KWALIFIKACJE

5 5 TechnikumAdresNazwa zespołu szkół Zawody (rok szkolny 2015/2016) T nr 1Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży, technik optyk T nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk (innowacja pedagogiczna służba w wojsku) T nr 7 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk T nr 8Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa, technik ekonomista T nr 9Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

6 6 TechnikumAdresNazwa zespołu szkółZawody (rok szkolny 2015/2016) T nr 10Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych T nr 12Dawida 9/11Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego T nr 13Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-dwujęzyczny, technik organizacji reklamy T nr 14Nowodworska 78/82 Zespół Szkół nr 6technik ekonomista T nr 15Skwierzyńska 1/7Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, T nr 16Szkocka 64Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik hotelarstwa

7 7 Numer ZSZAdresNazwa zespołu szkółZawody (rok szkolny 2015/2016) ZSZ nr 1Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter-elektronik ZSZ nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechanik motocyklowy, mechanik maszyn i urządzeń drogowych ZSZ nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawanie) ZSZ nr 4Grabiszyńska 236Zespół Szkół Budowlanych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz ZSZ nr 5Dawida 5/7Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, krawiec, fotograf, blacharz samochodowy, lakiernik ZSZ nr 6Kiełczowska 43Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7Drukarska 50Zespół Szkół Ekonomicznychsprzedawca ZSZ nr 9Kamienna 86Zespół Szkół Gastronomicznychkucharz ZSZ nr 10Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1sprzedawca, krawiec

8 Zawody i kwalifikacje. W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

9 Co warto wiedzieć o technikum? Nauka trwa cztery lata. W każdym zawodzie wyodrębniono kwalifikacje. Uczeń zdaje egzaminy potwierdzające każdą kwalifikację. Nauka zawodu kończy się w połowie klasy czwartej. W trakcie nauki uczeń odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową w zakładzie pracy. Ukończenie technikum i pozytywny wynik egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje uprawnia do otrzymania dyplomu technika w danym zawodzie.

10 Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej? Nauka trwa trzy lata. W każdym zawodzie wyodrębniono kwalifikacje (kwalifikację). Uczeń zdaje egzaminy potwierdzające każdą kwalifikację. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej i pozytywny wynik egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje uprawnia do otrzymania dyplomu w danym zawodzie. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, by uzyskać wykształcenie średnie, można kontynuować naukę w trzyletnim liceum dla dorosłych począwszy od klasy drugiej. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może uzyskać tytuł technika uzupełniając kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) w danym zawodzie oraz po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

11 EGZAMIN GIMNAZJALNY rok szkolny 2015/2016

12 Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku 2015/2016 humanistyczna  część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)  część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)  część z języka obcego nowożytnego 20 kwietnia 2016 r. (środa) Wyniki egzaminów – 17 czerwca 2016 r.

13 Część humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie- godzina 9:00-10:00 (czas pracy: 60 minut)- zadania zamknięte Język polski- godzina 11:00- 12:30 (czas pracy: 90 minut)- zadania zamknięte + otwarte

14 Część matematyczno- przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia) - godzina 9:00-10:00 (czas pracy: 60 minut)- zadania zamknięte Matematyka- godzina 11:00- 12:30 (czas pracy: 90 minut)- zadania zamknięte + otwarte

15 Język obcy nowożytny Na poziomie podstawowym - godzina 9:00-10:00 (czas pracy: 60 minut)- zadania zamknięte Na poziomie rozszerzonym - godzina 11:00- 12:00 (czas pracy: 60 minut)- zadania zamknięte + otwarte

16 Zasady rekrutacji -Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Zarządzenie Nr 2 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły.Zarządzenie Nr 2 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły.

17 Zasady rekrutacji Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: –wyniki –wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt.), –oceny –oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 80 pkt.), –osiągnięcia –osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 20 pkt.).

18 Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017 Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym wynik z języka polskiego(max) 100%x 0,2 = 20 pkt wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie(max) 100%x 0,2 = 20 pkt wynik z matematyki(max) 100%x 0,2 = 20 pkt wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii(max) 100%x 0,2 = 20 pkt wynik z języka obcego na poziomie podstawowym(max) 100%x 0,2 = 20 pkt max100 pkt Kryteria - świadectwo ocena z języka polskiego(max) 20 pkt ocena z I przedmiotu(max) 20 pkt ocena z II przedmiotu(max) 20 pkt ocena z III przedmiotu(max) 20 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 pkt aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego2 pkt szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych(max) 13 pkt max100 pkt Razem200 pkt

19 Przykład obliczania punktów rekrutacyjnych za egzamin (max 100 pkt.) Zakres egzaminu gimnazjalnego Przykładowy wynik egzaminu w % Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym Wynik z języka polskiego 52%52% x 0,2=10,4 pkt. Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 63%63% x 0,2= 12,6 pkt. Wynik z matematyki70%70% x 0,2=14 pkt. Wynika z przedmiotów przyrodniczych 63%63% x 0,2=12,6 pkt. Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 64%64% x 0,2=12,8 pkt. Razem62,4 pkt.

20 Obliczanie punktów rekrutacyjnych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 80 pkt.) Zajęcia edukacyjnePunkty w postępowaniu rekrutacyjnym Język polskimax. 20 pkt. I przedmiotmax. 20 pkt. II przedmiotmax. 20 pkt. III przedmiotmax. 20 pkt. max80 pkt.

21 Przeliczanie na punkty rekrutacyjne ocen wyrażonych w stopniach na świadectwie ukończenia gimnazjum Oceny z zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniach Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym celujący20 pkt. bardzo dobry16 pkt. dobry12 pkt. dostateczny8 pkt. dopuszczający2 pkt.

22 Przeliczanie na punkty rekrutacyjne szczególnych osiągnięć zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum KryteriumPunkty w postępowaniu rekrutacyjnym Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych max.13 pkt. Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu 2 pkt. max.20pkt.

23 Przykład obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017 Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym wynik z języka polskiego62 %x 0,2 = 12,4 pkt wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie73 %x 0,2 = 14,6 pkt wynik z matematyki54 %x 0,2 = 10,8 pkt wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 48 %x 0,2 = 9,6 pkt wynik z języka obcego na poziomie podstawowym65 %x 0,2 = 13,0 pkt suma60,4 pkt Kryteria - świadectwo ocena z języka polskiego(dobry) 12 pkt ocena z I przedmiotu (np. historia)(dobry) 12 pkt ocena z II przedmiotu (np. wos)(b. dobry) 16 pkt ocena z III przedmiotu (np. j. obcy)(dobry) 12 pkt aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego2 pkt świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych- suma54 pkt Razem114,4 pkt

24 Kryterium różnicujące po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

25 Kryteria różnicujące po drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria: Wielodzietność 1. Wielodzietność rodziny kandydata. Niepełnosprawność kandydata. 2. Niepełnosprawność kandydata. Niepełnosprawność jednego 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. Niepełnosprawność obojga 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. Niepełnosprawność rodzeństwa 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. Samotne wychowywanie 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. pieczą zastępczą. 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

26 Kandydaci przyjmowani do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej: „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów” (zwana Konkursem do roku szk. 13/14). „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów” (zwana Konkursem do roku szk. 13/14). „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów” (zwana Konkursem do roku szk. 13/14). Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim: Konkursy występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”

27 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym uprawnieni do zwolnienia z przystąpienia do danej części egzaminu gimnazjalnego (nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej: „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów” (zwana Konkursem do roku szk. 13/14). „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów” (zwana Konkursem do roku szk. 13/14). Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim: Konkursy występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów” Zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z danego zakresu.

28 Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:  wynik sprawdzianu kompetencji językowych,  wyniki egzaminu gimnazjalnego,  oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć na świadectwie ukończenia gimnazjum,  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,  aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

29 Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych kandydatów przyjmowanych niezależnie od kryteriów: (Art.20d, ust. 3 USO) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego jeśli uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (nie dotyczy to laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale, o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista).

30 Zasady rekrutacji do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych W postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają następujące warunki: –posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, –posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału, –uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

31 Zasady rekrutacji do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:  wyniki egzaminu gimnazjalnego,  oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć na świadectwie ukończenia gimnazjum,  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,  aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

32 Dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły zawodowe Kandydat, który zakwalifikował się do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej musi pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.

33 Kandydaci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Nabór do oddziałów integracyjnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w Wydziale Edukacji w pok. nr 441 wniosek i oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną.

34 Informacje o ofercie wrocławskich szkół www.edu.wroclaw.pl www.doradcy-wroclaw.pl

35 TERMINARZ REKRUTACJI

36 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

37 Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

38 Harmonogram postępowania uzupełniającego

39 Elektroniczny wybór szkół ponadgimnazjalnych Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. najważniejszy Listę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru.

40 Elektroniczny wybór szkół Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

41 Przygotowywanie listy preferencji (Uczeń gimnazjum chce w przyszłości pracować w serwisie samochodowym. Ma do wyboru trzy szkoły) Szkoła OddziałJęzyki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 ul. Borowska 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik angielski / niemiecki Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 ul. Borowska 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki angielski lub niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 ul. Dawida 1MA – mechanik pojazdów samochodowych 1WZ – elektromechanik pojazdów samochodowych niemiecki angielski

42 Przygotowywanie listy preferencji (Uczeń gimnazjum w pierwszej kolejności wybrał oddział (klasę) 1TC z Technikum nr 2. Będzie więc to jego szkoła pierwszego wyboru i do tej szkoły zaniesie kopie dokumentów) OddziałSzkołaNazwa klasy 1TC 1TD 1ZA 1ZB 1MA 1ZC 1WZ 1TA T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 T Nr 2 technik pojazdów samochodowych – ang/niem mechanik pojazdów samochodowych - ang mechanik pojazdów samochodowych - niem elektromechanik pojazdów samochodowych – ang lub niem elektromechanik pojazdów samochodowych - ang technik mechanik – ang/niem

43 Przykład wyboru szkół przez Paulinę Paulina w roku szk. 201 planowała kontynuować naukę w 7 LO w klasie z rozszerzoną biologią i chemią z językiem angielskim. Czy byłaby przyjęta? Czy mogłaby wskazać jako szkoły następnego wyboru 5 LO i 9 LO? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki egzaminu gimnazjalnego Pauliny Język polski 79% historia i wos81% matematyka81% przedmioty przyrodnicze 76% język obcy (poziom podstawowy)82% Oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum Pauliny zachowanie bdb język polski 4historia 5 wos 5język obcy 5 matematyka5fizyka5 chemia5biologia5 geografia5plastyka5 muzyka5technika6 informatyka6w-f 6

44 Paulina otrzymała 71,9 punktów rekrutacyjnych Egzamin gimnazjalnyOceny Inne J. polski79% = 7,9 pkt.J.polskidb – 6 pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem – 2 pkt. Historia i WOS81% = 8,1 pkt. II przedmiot bdb – 8 pkt. Matematyka81% = 8,1 pkt. III przedmiot bdb – 8 pkt. Przedmioty przyrodnicze 76% = 7,6 pkt. IV przedmiot bdb – 8 pkt. Język obcy - poziom podstawowy 82% = 8,2 pkt. Razem 39,9 pkt.Razem 30 pkt. 2 pkt.

45 Do której szkoły Paulina została przyjęta? Paulina zdobyła 71,9 pkt Progi punktowe: LO 7 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1A 85,1 pkt (wymagane minimum) 1BC 81,3 pkt (wymagane minimum) 1D79,6 pkt (wymagane minimum) LO 5 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1B174,6 pkt (wymagane minimum) 1B272,1 pkt (wymagane minimum) LO 9 – klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1C178,0 pkt (wymagane minimum) 1C281,9 pkt (wymagane minimum) 1D75,4 pkt (wymagane minimum)

46 Na stronie: www.edu.wroclaw.pl Będzie oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych. logujemy się też do systemu generujemy wniosek Na tej stronie logujemy się też do systemu rekrutacji i generujemy wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej.


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 www.doradcy-wroclaw.pl www.edu.wroclaw.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google