Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta i Gminy Olkusz KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W OLKUSZU Olkusz, dnia 14 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta i Gminy Olkusz KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W OLKUSZU Olkusz, dnia 14 marca."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta i Gminy Olkusz KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W OLKUSZU Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

2 Konsultacje społeczne ANKIETY Od 20 lutego do 6 marca 2013 r. wpłynęło 1098 ankiet. 956 – ankiety ważne 142 – ankiety nieważne 1074 – urny 24 – poczta elektroniczna 19.862 – liczba osób uprawnionych do udziału w konsultacjach Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

3 Konsultacje społeczne 1. Czy sytuacja demograficzna i oszczędności w wydatkach publicznych uzasadniają taką decyzję? Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

4 Konsultacje społeczne OPINIE 54 – tendencja demograficzna za kilka lat ulegnie zmianie i będzie wzrost liczby uczniów w gimnazjach 41 – nie powinno się szukać oszczędności kosztem edukacji, oszczędności winno się szukać w innych wydatkach 1 – największe Osiedle powinno mieć dwie szkoły ponadpodstawowe 1 – Gimnazjum Nr 1 nie jest przystosowane do takiej ilości uczniów 1 – przeniesienie Zespołu Szkół Specjalnych jest nieludzkie Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

5 Konsultacje społeczne 2. Czy przeniesienie uczniów do Gimnazjum Nr 1 stworzy lepsze warunki nauki dla uczniów z Gimnazjum Nr 2, czy też je pogorszy? Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

6 Konsultacje społeczne OPINIE 47 – budynek szkoły będzie przepełniony, zwiększy się znacząco liczba uczniów 38 – zbyt liczne klasy 8 – nauka na dwie zmiany wykluczy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 5 – pogorszenie stanu bezpieczeństwa w szkole 2 – przy większej liczbie dzieci w trudnym wieku gimnazjalnym nauczyciele nie „opanują” dzieci 2 – duże skupisko dzieci działa destruktywnie i agresjotwórczo Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

7 Konsultacje społeczne OPINIE 2 – niebezpieczny powrót do domu w godzinach wieczornych 1 – gorszy dostęp do pedagoga, psychologa i zajęć pozalekcyjnych 1 – korzystanie z infrastruktury szkoły będzie utrudnione 1 – nauka na dwie zmiany spowoduje wzrost patologii społecznych 1 – Gimnazjum Nr 2 jest kameralne i panuje tu pozytywna atmosfera do nauki Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

8 Konsultacje społeczne 3. Czy podziela Pani / Pan obawy, że po połączeniu Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 może pogorszyć się stan bezpieczeństwa i poziom nauczania w połączonym gimnazjum? Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

9 Konsultacje społeczne OPINIE 26 – nad większą liczbą dzieci w trudnym okresie gimnazjalnym trudniej zapanować 26 – połączenie uczniów z różnych środowisk może doprowadzić do konfliktów 12 – nauka na dwie zmiany 8 – ułatwiony dostęp do narkotyków, zwiększenie zachowań patologicznych 5 – gorszy kontakt uczniów z wychowawcą 3 – możliwy konflikt między uczniami Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 3 – negatywne konsekwencje dla uczniów szkoły podstawowej Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

10 Konsultacje społeczne OPINIE 2 – brak konkurencji między gimnazjami obniży poziom kształcenia 2 – zwiększenie liczby dzieci, które objęte byłyby opieką psychologiczną 1 – utrudniony dostęp do sal gimnastycznych i basenu 1 – mniej nauczycieli przy większej liczbie uczniów Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

11 Konsultacje społeczne 4. Jeżeli Pani / Pan jest przeciwna / y likwidacji Gimnazjum Nr 2 to jakie musiałyby być spełnione warunki aby połączenie gimnazjów uzyskało Pani / Pana akceptację? ZGŁOSZONE WARUNKI 584 – żadne, nie ma takich warunków 32 – wykluczenie dwóch zmian nauczania, nauka na jedną zmianę 16 – liczba uczniów w klasach poniżej 30 osób, najlepiej do 25 12 – szczelny, dobry monitoring Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

12 Konsultacje społeczne 8 – osobne pawilony dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 8 – większy budynek, rozbudowa szkoły 5 – remont łazienek z dostępem do mydła, ręczników, suszarek 5 – konkretne plany na zagospodarowanie budynku Gimnazjum Nr 2 4 – nowoczesne narzędzia edukacyjne dla każdego ucznia 4 – likwidacja nauki religii 3 – zmiana opinii uczniów i rodziców co do połączenia Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

13 Konsultacje społeczne 2 – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 2 – szkoła podstawowa w innym budynku 2 – zapewnienie dojazdu uczniom 2 – likwidacja Gimnazjum Nr 2 po zakończeniu edukacji obecnych uczniów 2 – to samo grono nauczycielskie 2 – osobna świetlica i stołówka dla szkoły podstawowej Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

14 Konsultacje społeczne 1 – gimnazja w różnych budynkach 1 – większa sala gimnastyczna 1 – wspólna szkoła z Powiatem 1 – dodatkowa opieka psychologiczna 1 – współpraca nauczycieli z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 1 – lepsza weryfikacja zatrudnionych nauczycieli 1 – wprowadzenie identyfikatorów 1 – taka sama ilość sal lekcyjnych i sportowych jak w obecnych gimnazjach Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

15 Konsultacje społeczne 5. Czy może Pani / Pan zaproponować inne rozwiązanie, które stwarzałoby lepsze warunki nauki dla uczniów? PROPONOWANE ROZWIĄZANIA 149 – pozostawienie obu gimnazjów osobno, bez ich łącznia 38 – utworzenie szkoły publicznej, społecznej prowadzonej przez inną osobę niż samorząd 23 – utworzenie mniej licznych klas 9 – powiększenie obwodu dla Gimnazjum Nr 2 Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

16 Konsultacje społeczne 6 – przesunięcie likwidacji do chwili ukończenia gimnazjum przez obecny rocznik 6 – zwiększenie wydatków na szkolnictwo 3 – rozbudowa szkoły 2 – rozwiązania powinni określić eksperci 2 – poszukać środków unijnych na dofinansowanie obu szkół 2 – różnorodne propozycje działań rozwijających uzdolnienia dzieci Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.

17 Konsultacje społeczne 1 – organizacja imprez i konkursów integracyjnych uczniów Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 1 – oddzielenie szkół podstawowych od gimnazjów 1 – mniej wolnych dni od nauki 1 – przeniesienie 6 – latków do szkoły 1 – zabieganie o większą liczbę uczniów i nabór z okolic 1 – stworzenie Zespołu Szkół 1 – zlikwidować obydwa gimnazja i przywrócić system 8 klas Olkusz, dnia 14 marca 2013 r.


Pobierz ppt "Urząd Miasta i Gminy Olkusz KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W OLKUSZU Olkusz, dnia 14 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google