Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w VI kadencji samorządu gminnego lata 2010 – 2014 Grodzisk Maz., 29 września 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w VI kadencji samorządu gminnego lata 2010 – 2014 Grodzisk Maz., 29 września 2014r."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w VI kadencji samorządu gminnego lata 2010 – 2014 Grodzisk Maz., 29 września 2014r.

2 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania roczny program współpracy gminy Grodzisk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi przyjęty uchwałą Rady Miejskiej po skonsultowaniu z ngo`s Podstawy prawne współpracy:

3 Cele współpracy: cel główny: aktywizacja społeczności lokalnej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego cele szczegółowe: rozszerzenie oferty usług świadczonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki na rzecz jej mieszkańców, poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych, wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców.

4 Formy współpracy: wzajemna promocja organizacji pozarządowych oraz gminy użyczanie lub wynajmowanie lokali lub obiektów komunalnych na prowadzenie działalności statutowej organizacjom pozarządowym prezentowanie informacji, komunikatów i zaproszeń organizacji pozarządowych na witrynie internetowej gminy, realizacja wspólnych przedsięwzięć zlecanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert wraz z udzielaniem przez gminę dotacji

5 Sfery zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez gminę Grodzisk Mazowiecki

6 Wspieranie rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Prowadzenie 9 gminnych świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, działające aktywnie na terenie naszej gminy od 1949 r. opieką objętych jest 350 dzieci ze 120 rodzin.

7 Wspieranie rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja aktywnych form spędzania czasu osób uzależnionych i współuzależnionych – Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „FAMILIA”, działające od 2005r. w zajęciach udział bierze 60 osób

8 Wspieranie rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Grodziski Telefon Zaufania – Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina”, działające od 1996r. z pomocy korzysta rocznie ponad 230 osób

9 Integracja społeczna środowisk lokalnych: integracja społeczna osób niewidomych i słabo widzących – Koło Polskiego Związku Niewidomych, działające na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki od 1966r., gromadzące 155 osób wraz z opiekunami i członkami rodzin

10 Integracja społeczna środowisk lokalnych: integracja społeczna rodzin osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, działające od 1999r., gromadzące 55 osób

11 Integracja społeczna środowisk lokalnych: integracja społeczna emerytów, rencistów i inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, działający od 1960 r., zrzeszający 1095 członków

12 Integracja społeczna środowisk lokalnych: aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w środowisku wiejskim - klub „Pod Dobrym Adresem” - Fundacja Miasto-Ogród Książenice, działająca od 2011 r. w zajęciach i imprezach Klubu udział bierze ponad 300 osób

13 Integracja społeczna środowisk lokalnych: aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w mieście – widowisko muzyczne „Szanujmy wspomnienia”– Fundacja MINORATIO, działająca od 2009 r. udział wzięło ponad 400 widzów i artystów

14 Edukacja publiczna: Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający od 2006 r., 220 studentów w semestrze – Stowarzyszenie „Europa i My” Uniwersytet Dziecięcy, działający od 2010 r., 80 studentów w semestrze – Stowarzyszenie „Europa i My”

15 Kultura i sztuka: spotkania z kulturą w ogrodach i zabytkach – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Artystycznych „KONTRA”, działające od 2003 r. w spotkaniach bierze udział ponad 250 osób w skali roku

16 Kultura i sztuka: trzy edycje Galerii Sztuk „Chełmonie” – Stowarzyszenie Działań Twórczych „PARABUCH”, działające od 2009 r.

17 Rozwój Kultura i sztuka: Akademia Wakacyjna – spotkania z teatrem - Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej „Skrzydła”, działające od 2011 r., w Akademii udział wzięło 56 osób

18 Kultura i sztuka: dwie edycje Festiwalu „Totalnie teatralnie” – Stowarzyszenie „EGIDA”, istniejące od 2007r. inwentaryzacja zabytkowych kapliczek przydrożnych na terenie gminy (w 2010r. ) – Stowarzyszenie „Europa i My”, działające od 2002 r. projekt Ulica Żydowska (w 2010r.) – Stowarzyszenie „Europa i My”, działające od 2002 r.

19 Upowszechnianie tradycji narodowej: Kultywowanie tradycji polskich i patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży – Paleta barw - Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego, istniejący od 1920r. w zadaniu udział bierze 230 harcerzy

20 Upowszechnianie tradycji narodowej: Piknik Demokracji – Stowarzyszenie 4 czerwca, istniejące od 2014 r., w pikniku uczestniczyło ok. 300 osób

21 Ochrona i promocja zdrowia: Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w szkoleniach udział wzięło ponad 300 osób ( dzieci i dorosłych )

22 Ochrona i promocja zdrowia: Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia – zdrowe jutro – Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach, istniejąca od 2013 r.

23 Ekologia i ochrona zwierząt: w 2012 r. - Stworzenie ścieżki dydaktyczno- przyrodniczej „Chełmonie” Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Chełmonie”, istniejące od 2009 r. w 2014 r. - Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt – Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt – Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego, działające od 2008 r.

24 Porządek i bezpieczeństwo publiczne: Prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ich rodziców - Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina”, działające od 1996r. w rajdach rowerowych, bezpiecznych dyskotekach i zajęciach o bezpieczeństwie udział bierze rocznie 700 osób

25 Rozwój przedsiębiorczości: Integracja środowiska drobnych przedsiębiorców – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Grodziskiej, działające od 2011r.

26 Działalność na rzecz rodziny: Wzmacnianie roli rodziny i więzi rodzinnych – Związek Dużych Rodzin „Trzy plus”, istniejący od 2007 r.

27 Upowszechnianie kultury fizycznej: Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wyłączeniem sportu kwalifikowanego - 20 dyscyplin sportowych realizowanych przez 17 klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia

28 Upowszechnianie kultury fizycznej: piłka nożna w mieście – Grodziski Klub Sportowy „Pogoń”, działający od 1922 r. w zajęciach udział bierze ponad 360 zawodników

29 Upowszechnianie kultury fizycznej: piłka nożna na wsi – Ludowy Klub Sportowy „Chlebnia”, działający od 1984r. w zajęciach udział bierze 150 zawodników

30 Upowszechnianie kultury fizycznej: piłka nożna dziewcząt – Uczniowski Klub Sportowy „Mazovia”, działający od 2011 r. w zajęciach udział bierze 40 dziewcząt

31 Upowszechnianie kultury fizycznej: koszykówka - Grodziski Klub Koszykarski, działający od 2001 r. w zajęciach udział bierze 200 osób

32 Upowszechnianie kultury fizycznej: tenis stołowy - Klub Sportowy „Bogoria”, działający od 2006 r. w zajęciach udział bierze 110 osób

33 Upowszechnianie kultury fizycznej: kolarstwo - Grodziski Klub Kolarski „Opty - Mazowsze”, działający od 2003 r. w zajęciach udział bierze 40 osób

34 Upowszechnianie kultury fizycznej: szachy - Grodziski Klub Szachowy im. M. Najdorfa, działający od 2002 r. w zajęciach udział bierze 80 osób

35 Upowszechnianie kultury fizycznej: soft tenis - Polish Soft Tennis Association, działający od 2007 r. w zajęciach udział bierze 25 osób

36 Upowszechnianie kultury fizycznej: nurkowanie rekreacyjne organizacja Festiwalu Filmów o Nurkowaniu i Podwodnym Świecie - Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Podwodnego „Oxygen”, działające od 2011 r.

37 Upowszechnianie kultury fizycznej: karate fudokan - Grodziski Klub Karate Fudokan „TORA”, działający od 2007 r. w zajęciach udział bierze 37 zawodników

38 Upowszechnianie kultury fizycznej: siatkówka - Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”, działający od 2003 r. w zajęciach udział bierze 300 osób

39 Upowszechnianie kultury fizycznej: karate kyokushin - Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”, działający od 2003 r. w zajęciach udział bierze 60 osób

40 Upowszechnianie kultury fizycznej: pływanie - Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”, działający od 2003 r. w zajęciach udział bierze 60 osób

41 Upowszechnianie kultury fizycznej: wakacje z wrotkarstwem - Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”, działający od 2003 r. w zajęciach udział brało 80 osób

42 Upowszechnianie kultury fizycznej: judo - Uczniowski Klub Sportowy „Piranie”, działający od 2003 r. w zajęciach udział bierze 70 osób

43 Upowszechnianie kultury fizycznej: szkółka wędkarska - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, działające od 1955 r. w zajęciach udział bierze 150 osób

44 Upowszechnianie kultury fizycznej: w latach 2010 – 2012: jeździectwo - Ludowy Klub Jeździecki „Kuclandia” sporty motorowe – Grodziski Klub Sportów Motorowych

45 Współpraca w latach 2010 – 2014 w liczbach środki finansowe w milionach złotych

46 Współpraca w latach 2010 – 2014 w liczbach

47 adresaci zadań


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI w VI kadencji samorządu gminnego lata 2010 – 2014 Grodzisk Maz., 29 września 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google