Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ip4inno 1 Moduł 1B Wzory – Znaki towarowe – Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne – Nazwy domen Ochrona i wykorzystanie innej własności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ip4inno 1 Moduł 1B Wzory – Znaki towarowe – Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne – Nazwy domen Ochrona i wykorzystanie innej własności."— Zapis prezentacji:

1 ip4inno 1 Moduł 1B Wzory – Znaki towarowe – Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne – Nazwy domen Ochrona i wykorzystanie innej własności przemysłowej Nazwisko prelegentaMiejsce i data

2 ip4inno 2 Fundatorami ip4inno są: Komisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Europejski Urząd Patentowy 19 partnerów konsorcjum pierwszego projektu ip4inno Niniejszy moduł został zaktualizowany przez: przy finansowaniu Komisji i EPO www.ipcg.com

3 ip4inno 3 Wyłączenie odpowiedzialności Niniejsze materiały szkoleniowe dotyczą własności intelektualnej i strategii biznesowych wyłącznie w ujęciu ogólnym. Niniejsze materiały szkoleniowe nie powinny służyć jako podstawa do podejmowania konkretnych decyzji biznesowych lub prawnych. Zaleca się uzyskanie dostosowanej do okoliczności, profesjonalnej porady.

4 ip4inno 4 Wprowadzenie –Rola własności intelektualnej (IP) –Rodzaje własności intelektualnej (ćwiczenie) Przegląd rodzajów własności intelektualnej –Wzory (ćwiczenia i studium przypadku) –Znaki towarowe (ćwiczenia i studia przypadku) –Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne (studium przypadku) –Nazwy domen Wykorzystanie własności intelektualnej w biznesie i strategia IP (ćwiczenie) Studium przypadku Podsumowanie Zawartość

5 ip4inno 5 Cele Cele modułu: 1.Przedstawienie praw IP obejmujących wzory, znaki towarowe, chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne, jak również nazwy domen, w tym: –Czym są –Dlaczego ich potrzebujemy –Jak je uzyskać 2.Omówienie znaczenia strategii IP 3.Wskazanie, jak wykorzystywać IP dla ochrony innowacji

6 ip4inno 6 Wprowadzenie do zagadnienia własności intelektualnej Własność intelektualna (IP i IPR) odnosi się do praw do wartości niematerialnych, np. wytworów umysłu, np.: –Pomysły –Myśli –Wytwory –Piśmiennictwo –Rysunki

7 ip4inno 7 Dlaczego własność intelektualna jest ważna? MyInni Szanse Ryzyko Tworzenie IP, które czyni nas atrakcyjnymi dla inwestorów lub dla zdobycia partnerów Odkrycie silnych partnerów dzięki wyszukiwaniu konkurencyjnego IP Stworzenie IP, które chroni nasze produkty/ usługi/ nazwy przez naśladownictwem Zapewnienie sobie swobody działalności przed wprowadzeniem produktu, by zapobiec naruszeniu, nieuczciwemu użyciu Strategia IP

8 ip4inno 8 Dlaczego własność intelektualna jest ważna? Własność intelektualna pozwala na ochronę kreatywności i wyraźnie wskazuje, kto jest właścicielem czego; Własność intelektualną można licencjonować i sprzedawać; Może ona stanowić kluczowe narzędzie negocjacji – „gwarancję porozumienia”; IP przyciąga inwestycje; W sprawozdaniu finansowym firmy własność intelektualna stanowić będzie aktywa, nawet jeśli inne elementy działalności będą problematyczne; IP to źródło informacji i wiedzy; IP stanowi jednocześnie szansę i ryzyko, które można wykorzystać lub którego można uniknąć – kluczem jest strategia!

9 ip4inno 9 Mit – własność intelektualna tylko dla dużych firm Fakt – MŚP powinny zadbać o swoje IP Większość MŚP posiada własność intelektualną, której nie są świadome … –Listy klientów, wzory, logo, nazwy marek itd. MŚP muszą wiedzieć o : –Własnym IP (finansowanie/ ochrona) –IP innych (unikanie naruszeń) Niektóre gałęzie przemysłu kwitną dzięki IP, gdy IP może pomóc MŚP w znalezieniu inwestycji/ wykupie, np. w biotechnologii, komunikacji

10 ip4inno 10 Skąd pochodzi własność intelektualna? Pomysły/ przemyślenia + Kreatywność: Rozwiązywanie problemów w sposób nietypowy Aktywa intelektualne Wynalazki Dzieła sztuki Piśmiennictwo itd. Uwaga: nie wszystkie aktywa intelektualne można chronić jako własność intelektualną

11 ip4inno Własność przemysłowa Wynalazki Marki, logo Wzory Patenty, wzory użytkowe Zarejestrowane znaki towarowe Zarejestrowane wzory Są to zarejestrowane prawa. Wynalazca, twórca lub projektant nie posiada żadnych praw, o ile nie dokona rejestracji. Inni mogą sprawdzić istnienie praw, ich właściciela, zaglądając do rejestru. 11

12 ip4inno Własność intelektualna Wynalazki Marki, logo Wzory Utwory muzyczne, dramatyczne, literackie i artystyczne Bazy danych Reputacja albo dobra wola Wzory Patenty, wzory użytkowe Zarejestrowane znaki towarowe Zarejestrowane wzory Prawo autorskie Prawo do baz danych Niezarejestrowane znaki towarowe Niezarejestrowane wzory Te prawa nie są rejestrowane – istnieją od chwili stworzenia utworu. Własność trudniej wyjaśnić bez rejestru. Prawa zarejestrowane i niezarejestrowane zwane są łącznie własnością intelektualną. 12

13 ip4inno Porozumienia ograniczające Porozumienia o poufności Prawo autorskie Prawo do baz danych Niezarejestrow ane znaki towarowe Niezarejestrow ane wzory Aktywa intelektualne Wynalazki Marki, logo Wzory Utwory muzyczne, dramatyczne, literackie i artystyczne Bazy danych Reputacja albo dobra wola Wzory Know-how Tajemnice handlowe Informacje poufne Patenty, niezarejestrowane wzory Zarejestrowane znaki towarowe Zarejestrowane wzory Formalne prawa zarejestrowane i niezarejestrowane w połączeniu z trzecią grupą „miękkiego IP” nazywane są łącznie aktywami intelektualnymi. 13

14 ip4inno Jeden produkt – wiele praw własności intelektualnej Zarejestrowane wzory na kształt telefonu Zarejestrowany znak towarowy – „NOKIA” i dźwięk ekranu początkowego Prawo autorskie – oprogramowanie, dzwonki i obrazy Patenty – na technologię, czyli produkcja i działanie Niektóre dzielone lub wzajemnie licencjonowane, inne wyłączne Tajemnice handlowe – wiedza techniczna zachowywana przez firmę, niepublikowana image © NOKIA® 14

15 ip4inno 15 Wprowadzenie –Rola własności intelektualnej (IP) –Rodzaje własności intelektualnej (ćwiczenie) Przegląd rodzajów własności intelektualnej –Wzory (ćwiczenia i studium przypadku) –Znaki towarowe (ćwiczenia i studia przypadku) –Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne (studium przypadku) –Nazwy domen Wykorzystanie własności intelektualnej w biznesie i strategia IP (ćwiczenie) Studium przypadku Podsumowanie Zawartość

16 ip4inno 16 Czym są wzory? Wzory chronią : „Zewnętrzny wygląd produktu lub jego części, wynikający z linii, konturów, koloru, kształtu, tekstury, materiałów oraz/ lub wzornictwa” (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ) Wzory nie chronią : samego produktu funkcji technicznych produktu zdolności wyróżniającej znaku Czas : Zarejestrowane wzory: 5 lat z możliwością czterokrotnego przedłużenia => maksimum 25 lat (Uwaga: Zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać w ciągu 1 roku od ujawnienia.) Niezarejestrowane wzory: 3 lata

17 ip4inno 17 000463500-0001 Samsonite IP Holdings Zgłoszenie i rejestracja 16 stycznia 2006 r. Publikacja 4 kwietnia 2006 r. Zarejestrowane wzory – przykłady: bagaż

18 ip4inno 000468657-0001 Barilla G. e R. Fratelli Zgłoszenie, rejestracja 16 stycznia 2006 r. Publikacja 7 marca 2006 r. Zarejestrowane wzory – przykłady: piłka nożna 18

19 ip4inno 19 Wzory zarejestrowane a niezarejestrowane ZarejestrowaneNiezarejestrowane Wyłączne prawa w zakresie wyglądu produktu Mogą powstrzymać kopiowanie, nieważne czy strona kopiująca wymyśliła wzór niezależnie Można sprzedawać lub udzielać licencji Mogą być chronione w ograniczonym zakresie za pomocą prawa ze wzoru niezarejestrowanego lub prawa autorskiego Nie gwarantują uniemożliwienia innym produkowania podobnych artykułów stworzonych niezależnie Wymogi Nowość Indywidualny charakter (wygląda oryginalnie)

20 ip4inno 20 1.System krajowy: –Urząd krajowy: ochrona krajowa 2.Zarejestrowane wzory wspólnotowe: –OHIM: ochrona w 27 państwach członkowskich UE 3.System międzynarodowy: –Porozumienie haskie: ochrona w państwach członkowskich porozumienia Opcje zgłoszenia wzoru

21 ip4inno 21 Zgłaszający może dokonać zgłoszenia w każdym urzędzie krajowym (danym kraju), w którym chce uzyskać ochronę. –Prosta procedura, jeśli zgłoszenia dokonuje się w jednym czy dwóch krajach; –Może okazać się kosztowna, jeśli zgłoszenie dotyczy wielu krajów ze względu na: Opłaty za zgłoszenie, Powielanie wysiłków/ niską wydajność, Dokonywanie zgłoszenia w wielu językach, Wiele różnych przepisów prawnych, przedstawicieli i ograniczeń administracyjnych, Różne ceny, różne terminy. W przypadku zgłoszenia w wielu krajach zgłaszający może rozważyć zgłoszenie znaku wspólnotowego lub procedurę międzynarodową. 1. System krajowy

22 ip4inno 22 Pojedyncze zgłoszenie w sprawie jednolitej ochrony wzoru, obejmującej 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Okres 5 lat z możliwością przedłużenia do 25 co 5 kolejnych lat. Szybka procedura, przyjazna dla użytkownika i oszczędna: - jedno zgłoszenie w dowolnym z oficjalnych języków UE - jeden zestaw opłat w jednej walucie - jeden zestaw procedur w jednym urzędzie - możliwość zgłoszenia online Im więcej rejestruje się wzorów, tym tańsza procedura w przypadku zgłoszenia zbiorowego. 2. Zarejestrowane wzory wspólnotowe (1 z 4)

23 ip4inno 23 Okno zgłoszeniowe: –Po ujawnieniu wzoru obowiązuje okres karencji do jednego roku (np. po wprowadzeniu na rynek). –Jeśli w okresie karencji nie dokona się zgłoszenia, wzór przestanie spełniać wymogi zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Publikacja może się opóźnić do 30 miesięcy. Narodziny praw => data dokonania zgłoszenia. 2. Zarejestrowane wzory wspólnotowe (2 z 4)

24 ip4inno 24 Kto może dokonać zgłoszenia? –każda osoba fizyczna lub prawna bez ograniczeń ze względu na narodowość czy kraj, w którym działalność została założona. Gdzie, jak? –Zgłoszenie online na stronie www.oami.europa.eu (najtańsza opcja) lub tradycyjnie bezpośrednio w OHIM albowww.oami.europa.eu –Za pośrednictwem krajowych urzędów znaków towarowych w Unii Europejskiej lub –Wyznaczając UE jako całość w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, za pomocą procedury międzynarodowej w WIPO. Warunek dokonania zgłoszenia: –Informacje pozwalające na identyfikację zgłaszającego, przedstawienie wzoru pozwalające na reprodukcję, wskazanie produktów, których dotyczyć będzie wzór. 2. Zarejestrowane wzory wspólnotowe (3 z 4)

25 ip4inno 25 Zalety zarejestrowanego wzoru wspólnotowego: Wzory wspólnotowe podlegają jednemu systemowi prawnemu, zapewniając silną i jednolitą ochronę w całej UE Uproszczone formalności Przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do korzystania ze wzoru i uniemożliwia stronom trzecim korzystanie ze wzoru bez zgody uprawnianego 2. Zarejestrowane wzory wspólnotowe (4 z 4)

26 ip4inno 26 Zgłoszenie w urzędzie krajowym albo międzynarodowym biurze WIPO Zgłoszenia można dokonać elektronicznie lub na papierze Zalety – zgłoszenie międzynarodowe –Jedno zgłoszenie –Jeden język –Jeden zestaw opłat w jednej walucie (frank szwajcarski) –Ten sam skutek, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w każdym urzędzie krajowym, chyba że ochrona nie zostanie uznana w urzędzie krajowym tego kraju 3. Zgłoszenie międzynarodowe

27 ip4inno 27 Brak zgłoszenia Te same wymogi ochrony: –nowość i indywidualny charakter Zakres ochrony: –3 lata od czasu, gdy wzór został udostępniony publicznie Chroni jedynie przed kopiowaniem Wskazówka strategiczna: Należy się zastanowić, gdzie rejestracja jest konieczna, by chronić wzory mimo dodatkowych kosztów. Niezarejestrowane wzory

28 ip4inno Wzór B – Reckitt Benckiser 28 Zarejestrowany wzór A - Procter & Gamble Studium przypadku: Procter & Gamble przeciwko Reckitt Benckiser (1 z 3)

29 ip4inno 29 Podobieństwa: Oba wzory składają się z cylindrycznego dozownika z wylotem i spustem. Różnice: Wzór estetycznej górnej części ma w obu przypadkach inny wygląd. Konflikt: Wzór P&G mógł być chroniony i komercjalizowany jako pierwszy. Następnie, gdy wersja produktu P&G została upubliczniona, P&G pozwało Reckitt Benckiser. Jak zdaniem słuchaczy zachowa się sąd? Studium przypadku: Procter & Gamble przeciwko Reckitt Benckiser (2 z 3)

30 ip4inno Decyzja: Sąd niższej instancji Zjednoczonego Królestwa uznał, że Reckitt naruszyło wzór P&G. Reckitt odwołał się od decyzji. Sąd apelacyjny unieważnił decyzję, stwierdzając, że nie doszło do naruszenia, ponieważ: „Wrażenie zorientowanego [użytkownika produktu Reckitt] byłoby inne, niż w przypadku zarejestrowanego wzoru. Podobieństwa między dwoma wzorami są zbyt ogólne, by stwierdzić z pełną uczciwością, że zorientowany użytkownik miałbym takie samo ogólne wrażenie. Przeciwnie, użytkownik ten miały odmienne ogólne wrażenie.” 30 Studium przypadku: Procter & Gamble przeciwko Reckitt Benckiser (3 z 3)

31 ip4inno Arsenal Football Club stare logo nowe logo

32 ip4inno 32 Wprowadzenie –Rola własności intelektualnej (IP) –Rodzaje własności intelektualnej (ćwiczenie) Przegląd rodzajów własności intelektualnej –Wzory (ćwiczenia i studium przypadku) –Znaki towarowe (ćwiczenia i studia przypadku) –Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne (studium przypadku) –Nazwy domen Wykorzystanie własności intelektualnej w biznesie i strategia IP (ćwiczenie) Studium przypadku Podsumowanie Zawartość

33 ip4inno 33 Czym jest znak towarowy? Znak towarowy to znak lub połączenie znaków pozwalające na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług drugiego. Występuje w formie znaku zarejestrowanego ® lub niezarejestrowanego TM. Pomaga konsumentom w rozpoznaniu oraz podjęciu decyzji w sprawie towarów i usług w oparciu o reputację i jakość. Okres: do 10 lat, z możliwością przedłużenia na 10 lat przez cały okres użycia znaku towarowego. Przykłady znaków towarowych

34 ip4inno 34 Dlaczego znaki towarowe są ważne? Znaki towarowe umacniają rozpoznawalność marki Znaki towarowe uniemożliwiają innym: –kopiowanie –naśladowanie –sprzeniewierzenie –fałszowanie –przeinaczanie –wszelkie inne czerpanie darmowych korzyści z lojalności względem marki lub postrzegania produktu albo firmy Znaki towarowe generują zysk (w wyniku udzielania licencji)

35 ip4inno Rozpoznawalność marki: „Marka to zbiór skojarzeń w umyśle konsumenta.” ip4inno 35 Znaki towarowe i rozpoznawalność marki

36 ip4inno

37 SłowoLogo Słowo kojarzone z logo Adidas Nescafé 37 Rodzaje znaków towarowych (1 z 3)

38 ip4inno Liczba lub literaKształtHasło 38 Rodzaje znaków towarowych (2 z 3)

39 ip4inno Inne znaki towarowe oraz „nowego” rodzaju Znany znak towarowy – szczególne traktowanie Kolory lub połączenia (kolorowy znak) tow Znak certyfikujący Znak wspólny Znak dźwiękowy Znak ruchomy 39 Rodzaje znaków towarowych (3 z 3)

40 ip4inno 40 Klasyfikacje znaków towarowych Znaki towarowe muszą wskazywać klasę towarów lub usług, w odniesieniu do której są używane – chodzi tu o system klasyfikacji znaków towarowych. System ten umożliwia użycie tej samej nazwy dla różnych, niepowiązanych towarów. –Na przykład marki Apple mogą używać dwie różne firmy: produkująca komputery i prowadząca działalność transportową.

41 ip4inno 41 Wymogi dotyczące znaków towarowych –Przedstawienie graficzne –Charakter odróżniający (wyjątkowość) –Brak opisowości –Brak podobieństwa czy identyczności

42 ip4inno 42 Skala charakteru odróżniającego (1 z 2) Ogólny Wymyślny/ przypadkowy NiejednoznacznyOpisowy Nie posiada charakteru odróżniającego Wysoki stopień charakteru odróżniającego Im większy charakter odróżniający znaku, tym wyższe prawdopodobieństwo uzyskania znaku towarowego NieudzielonyUdzielony

43 ip4inno 43 Skala charakteru odróżniającego (2 z 2) APPLE dla owoców COMPUTERLAND dla sklepu komputerowego VISION CENTER dla sklepu optycznego. PLAYBOY dla magazynu dla mężczyzn 7-11 dla sklepu otwartego od 7.00 do 23.00. AMAZON i YAHOO! dla stron internetowych GREY GOOSE dla wódki APPLE dla komputerów Ogólne Wymyślne/ Przypadkowe NiejednoznaczneOpisowe Nie posiadają charakteru odróżniającego Wysoki stopień charakteru odróżniającego Przykłady

44 ip4inno 44 Pewien strzał dla karabinu Łoś dla linii ubrań Banan dla firmy przewozowej „Kąsacz” dla piły łańcuchowej Czy następujące nazwy mają szansę stać się znakami towarowymi? Charakter odróżniający znaku towarowego: Ćwiczenie

45 ip4inno 45 Pewien strzał dla karabinu Łoś dla linii ubrań Banan dla firmy przewozowej „Kąsacz” dla piły łańcuchowej X X Czy następujące nazwy mają szansę stać się znakami towarowymi? Charakter odróżniający znaku towarowego: Ćwiczenie

46 ip4inno 46 Znaki towarowe podobne/ identyczne (1 z 2) Jeśli dwa towary/ dwie usługi są … Ich znaki towarowe… Podobne lub identyczne Nie mogą być podobne ani identyczne Różne Mogą być podobne lub identyczne Uwaga: Znane znaki towarowe moją szerszy zakres ochrony

47 ip4inno 47 Pisemne Wygląd Brzmienie Pojęciowe Znaki towarowe podobne/ identyczne (2 z 2) Cat&Fox / Katanfocks Star / Stern Cool / Kool

48 ip4inno 48 1.Lamictal / Lamisil 2. 3.Microsoft / MikeRoweSoft Znaki towarowe podobne/ identyczne – ćwiczenie Czy te znaki towarowe są podobne? Uwaga: Toyota Geely

49 ip4inno 49 1.Lamictal / Lamisil 2. 3.Microsoft / MikeRoweSoft NIE TAK Znaki towarowe podobne/ identyczne – ćwiczenie Czy te znaki towarowe są podobne? Uwaga: Toyota Geely

50 ip4inno 50 4. 5. Znaki towarowe podobne/ identyczne – ćwiczenie Uwaga: Unilever Swiat Zdrowia Czy te znaki towarowe są podobne?

51 ip4inno 51 4. 5. NIE Znaki towarowe podobne/ identyczne – ćwiczenie Czy te znaki towarowe są podobne? Uwaga: Unilever Świat Zdrowia

52 ip4inno 52 OgólneWymyślne/ Przypadkowe NiejednoznaczneOpisowe Nie posiadają charakteru odróżniającego Wysoki stopień charakteru odróżniającego Silne znaki to takie, które bardzo łatwo odróżnić (np. wymyślne/ przypadkowe) Silne znaki towarowe gwarantują szerszą ochronę Silne znaki towarowe zapewniają silną tożsamość towarów i usług Słabe znaki to takie, które trudniej odróżnić (np. opisowe po niejednoznaczne) Silne Słabe Siła znaku towarowego Firma powinna dążyć do posiadania silnego znaku towarowego

53 ip4inno 53 Silne/ słabe znaki towarowe – ćwiczenie Rozmieszczenie znaków towarowych od najsilniejszych do najsłabszych NEWS CORPVODAFONE UNILEVER

54 ip4inno 54 Silne/ słabe znaki towarowe – ćwiczenie Rozmieszczenie znaków towarowych od najsilniejszych do najsłabszych NEWS CORPVODAFONE UNILEVER 1 2 3 6 4 5

55 ip4inno 55 Jak zarejestrować znak towarowy 1.System krajowy: –Krajowy urząd znaków towarowych: ochrona krajowa 2.System UE : –OHIM: ochrona w 27 państwach członkowskich 3.System międzynarodowy: (najpierw konieczna rejestracja w krajowym urzędzie albo w OHIM) –Protokół madrycki: ochrona w państwach członkowskich, które podpisały protokół

56 ip4inno 56 Należy ustalić, która opcja zgłoszenia jest najlepsza Kwestie do rozważenia przed podjęciem decyzji: 1. Gdzie jest dziś nasz rynek? Co najmniej jedno państwo w UE? Wiele państw w UE? Cała Unia? UE plus? 2. Gdzie znajdować się będzie nasz rynek za 5-10 lat? Czy trzeba będzie rozszerzyć geograficzny zakres ochrony? 3. Jaki jest koszt poszczególnych opcji i jak wiele czasu potrzeba na rejestrację?

57 ip4inno 57 Zgłaszający może dokonać zgłoszenia w każdym urzędzie krajowym (danym kraju), w którym chce uzyskać ochronę Prosta procedura, jeśli zgłoszenia dokonuje się w jednym czy dwóch krajach Może okazać się kosztowna, jeśli zgłoszenie dotyczy wielu krajów ze względu na : –Opłaty za zgłoszenie –Niską wydajność/ powielanie wysiłków –Dokonywanie zgłoszenia w wielu językach –Wiele różnych przepisów prawnych, przedstawicieli i ograniczeń administracyjnych –Różne ceny, różne terminy W przypadku zgłoszenia w wielu krajach zgłaszający może rozważyć zgłoszenie znaku wspólnotowego lub procedurę międzynarodową 1. Faza krajowa

58 ip4inno 58 Wspólnotowy znak towarowy (CTM) stworzony został w celu zaoferowania łatwej, szybkiej i oszczędnej ochrony znaku towarowego firmom działającym na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Jest to system centralny jednolitej ochrony we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. CTM istnienie równolegle z krajową ochroną znaku towarowego w UE, jednak zapewnia: - jedno zgłoszenie w dowolnym z oficjalnych języków UE -jeden zestaw opłat w jednej walucie (euro) -jeden zestaw procedur w jednym urzędzie -możliwość zgłoszenia online 2. System Unii Europejskiej (1 z 3)

59 ip4inno 59 Opłata za zgłoszenie CTM wynosi 900 euro. To mniej niż koszt całkowity dokonywania oddzielnych zgłoszeń w każdym urzędzie krajowym i mniej niż wyznaczenie każdego państwa członkowskiego UE w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem międzynarodowego systemu rejestracji. Większość zgłoszeń CTM rejestrowana jest w ciągu 6 miesięcy. CTM gwarantuje jednolitą ochronę. Jest to system typu „wszystko albo nic”: zarejestrowany CTM gwarantuje ochronę w całej UE. Jednak jeśli nasza marka nie spełni wymogów CTM, będziemy musieli zastanowić się nad jej krajową lub międzynarodową ochroną, albo nad obydwoma rozwiązaniami. 2. System Unii Europejskiej (1 z 3)

60 ip4inno 60 Zgłoszenie online na stronie www.oami.europa.eu (najtańsza opcja) lub pocztą, faksem albo bezpośrednio w OHIM.www.oami.europa.eu Zgłoszenia CTM można również dokonać w krajowym urzędzie znaków towarowych Unii Europejskiej lub poprzez wyznaczenie UE jako całości – dla CTM – przy dokonywaniu zgłoszenia międzynarodowego w WIPO. 2. System Unii Europejskiej (1 z 3)

61 ip4inno 61 Zgłoszenia międzynarodowego można dokonać wyłącznie, gdy zgłoszenia znaku dokonano już w krajowym urzędzie znaków towarowych (nazywanym urzędem pochodzenia) lub jako CTM; Zgłaszający musi być powiązany ze stroną umowy; Zgłoszenie międzynarodowe musi zostać dokonane w urzędzie międzynarodowym (WIPO) za pośrednictwem urzędu pochodzenia; Zalety w porównaniu do zgłoszenia krajowego: jedno zgłoszenie, by chronić znaki towarowe w kilku krajach; –prostsze; –bardziej wydajne; –bardziej oszczędne. 3. System międzynarodowy

62 ip4inno 3. System międzynarodowy – zgłoszenie 4. Wyznaczenie przedstawiciela 5. Podstawow a rejestracja 6. Pierwszeństwo 7. Znak 11. Wyznaczone kraje 12. Podpis 62

63 ip4inno 63 Zgłoszenie w procesie CTM to jak włożenie wszystkich jajek do jednego koszyka – koszykiem jest zgłoszenie CTM (w przypadku CTM Europa to jedna jurysdykcja). Jeśli CTM nie zostanie zarejestrowany w jednym kraju, koszyk się rozpada. Wciąż jednak można użyć każdego jajka (i zachować datę dokonania zgłoszenia CTM). „CTM i system międzynarodowy” – możliwości związane z zgłoszeniem Zgłoszenie w ramach systemu międzynarodowego to wiele pojedynczych jajek. Gdy upuścimy jedno jajko, pozostałe pozostaną nietknięte. W przypadku zgłoszenia w ramach systemu międzynarodowego, odrzucenie zgłoszenia w jednym kraju nie wpływa na zgłoszenia w innych krajach.

64 ip4inno Informacje wprowadzające –Właścicielem Viagry jest Pfeizer. Viagra jest zarejestrowanym znakiem towarowym, lekiem wydawanym wyłącznie na receptę w celu leczenia problemów z erekcją. –Viagra ma kształt charakterystycznej romboidalnej niebieskiej pigułki. –Firma Eurofood Link (UK) Ltd zaproponowała wprowadzenie na rynek niebieskiego napoju w puszce o nazwie Viagrene, który podnosi sprawność seksualną Dyskusja –1) Niebieski kolor napoju Viagrene był podobny do tabletki Viagry, 2) z przodu puszki znajdowało się romboidalne logo, podobne kształtem do pigułki; 3) sugerowane korzyści były podobne. Jak zdaniem słuchaczy zachowa się sąd? Viagra/Viagrene - studium przypadku 64 Viagrene fot. Niedostępne

65 ip4inno Decyzja sądu –Sąd uznał znaki za myląco podobne, ponieważ: Użycie Viagrene bez wątpienia wywoływałoby skojarzenia ze znakiem Viagry; Oba produkty rzekomo leczą tę samą chorobę. Viagra/Viagrene – studium przypadku 65

66 ip4inno Picasso/Picaro – studium przypadku Informacje wprowadzające –Rodzina Picasso udzieliła licencji na nazwisko firmie Citroen, która wykorzystała je w odniesieniu do auta Xara Picasso Peugeot Citroen. –W roku 1998 DaimlerChrysler wykorzystał słowo „Picaro” w odniesieniu do nowej linii aut. –Rodzina Picasso pozwała firmę DaimlerChrysler, twierdząc, że Picasso i Picaro to słowa podobne i wprowadzające w błąd Dyskusja –Oba znaki towarowe zostały zarejestrowane w odniesieniu do aut i części do aut oraz omnibusów (klasa 12). –Oba słowa brzmią podobnie. Jak zdaniem słuchaczy zachowa się sąd? 66

67 ip4inno Picasso/Picaro – studium przypadku Decyzja sądu –Sąd uznał, że słowo „Picasso” ugruntowało się w umysłach konsumentów, ale jako nazwisko malarza, a nie model auta. –Pomimo podobieństwa fonetycznego i wizualnego między dwiema nazwami marek, nie istniało ryzyko pomyłki. –Dlatego sąd stwierdził, że nazwy nie są podobne w sposób mylący. 67

68 ip4inno Nijntje czyli Miffy oraz Hello Kitty & friends Nijntje Hello Kitty Cathy

69 ip4inno 69 Jak wzory i znaki towarowe przenikają się w biznesie ? Czy mogą istnieć w obrębie tego samego produktu? Czy istnieje powód, by rozłożyć w czasie zgłaszanie wzoru i znaku ? Wzory i znaki towarowe (1 z 2)

70 ip4inno 70 Przykład: niniejszy przenośny telefon chroniony był zarejestrowanym wzorem Nokii (w 2004 r. Nokia pozwała francuski Sagem za wzór słuchawki). Może on również kwalifikować się do ochrony jako znak towarowy. Wzory i znaki towarowe (2 z 2) Wzory i znaki towarowe mogą współistnieć w obrębie jednego produktu. Wiele podstaw ochrony – silniejsza ochrona/ więcej podstaw do pozwów w przypadku naruszenia.

71 ip4inno 71 Jak korzystać ze znaku towarowego w biznesie? Znak towarowy służy do ochrony: Nazwy i logo naszej firmy, Nazw i logo marek, produktów i usług. Jednak trzeba uważnie monitorować znaki towarowe. Wiele zarejestrowanych znaków towarowych stało się znakami ogólnymi ze względu na kolokwialność albo ogólny opis lub też synonimowość względem ogólnej klasy produktów lub usług, np.:

72 ip4inno 72 Zawartość Wprowadzenie –Rola własności intelektualnej (IP) –Rodzaje własności intelektualnej (ćwiczenie) Przegląd rodzajów własności intelektualnej –Wzory (ćwiczenia i studium przypadku) –Znaki towarowe (ćwiczenia i studia przypadku) –Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne (studium przypadku) –Nazwy domen Wykorzystanie własności intelektualnej w biznesie i strategia IP (ćwiczenie) Studium przypadku Podsumowanie

73 ip4inno 73 Czym są chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne? Wykorzystywane do wskazania pochodzenia towarów Chronione nazwy pochodzenia: cały produkt musi być wytwarzany CAŁKOWICIE metodą tradycyjną (przygotowany, przetworzony ORAZ wytworzony) w określonym regionie, a więc musi posiadać wyjątkowe właściwości. Oznaczenie geograficzne: cały produkt musi być wytwarzany metodą tradycyjną i przynajmniej CZĘŚCIOWO (przygotowany, przetworzony LUB wytworzony) w określonym regionie, a więc musi posiadać wyjątkowe właściwości.

74 ip4inno 74 Chronione nazwy pochodzenia Oznaczenia geograficzne SopressaDarjeeling tea Parmigiano- Reggiano Lübeck Marzipan Przykłady chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

75 ip4inno 75 Chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne wykorzystywane są do: –prezentowania konsumentowi pochodzenia i jakości, –zapewnienia ścisłej kontroli etapów produkcji, –wyróżnienia produktów i zachęcenia do zakupów. Towarów, które nie spełniają wymogów chronionej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, nie można oznaczać pochodzeniem z danego regionu, np. wino musujące z Włoch lub Kalifornii nie może nazywać się „Szampan”. Co chronimy za pomocą chronionej nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficznego?

76 ip4inno 76 Korzystać z chronionej nazwy pochodzenia albo oznaczenia geograficznego mogą wszyscy producenci/ handlowcy na określonym obszarze, których produkty spełniają warunki produkcji dla chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych. Producenci i handlowcy na określonym obszarze mogą zakazać innym korzystania z zarejestrowanej nazwy lub reklamowania za pomocą tej nazwy (dotyczy to np. prób korzystania z reputacji chronionej nazwy pochodzenia lub określenia geograficznego bez pozwolenia). Jak wykorzystywane są chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne (1 z 2)

77 ip4inno 77 Prawa te pełnią funkcję kontroli jakości. Na przykład w roku 2009 włoska policja ustaliła, że mogło dojść do kupażowania 10 mln litrów wina toskańskiego z win niskiej jakości, niedozwolonych na mocy przepisów dotyczących apelacji. Wskutek tego „setki tysięcy butelek prestiżowego Brunello zostało skonfiskowanych, a sprzedaż rocznika 2003 zawieszona”. Jak wykorzystywane są chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne (2 z 2)

78 ip4inno 78 Oznaczanie i wprowadzanie na rynek towarów i produktów powinno wiązać się ze starannością. W przeciwnym razie moglibyśmy naruszyć czyjeś prawa. Studium przypadku: ASDA szynka „parmeńska” Jaki wpływ mogą na nas wywierać oznaczenia geograficzne i chronione nazwy pochodzenia?

79 ip4inno 79 Przedmiot dotyczy towaru, choć niektóre kraje uwzględniają również usługi; Towary te muszą pochodzić z określonego obszaru; Towary muszą posiadać cechy, reputację lub inne oznaki wyraźnie wskazujące na pochodzenie geograficzne towarów. Wymogi dotyczące chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

80 ip4inno 80 Procedura rejestracyjna chronionej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego dotyczy grupy producentów określających produkt zgodnie z dokładnymi wytycznymi oraz przygotowujących formalne zgłoszenie. –Producent z UE przesyła zgłoszenie do urzędu krajowego. –Producent spoza UE, którego produkt uznawany jest za oznaczenie geograficzne w kraju producenta może dokonać zgłoszenia online z zastosowaniem DOOR lub przesłać zgłoszenie Komisji bezpośrednio lub za pośrednictwem urzędu krajowego. –Aby dołączyć do grupy posiadającej zarejestrowaną chronioną nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, należy znaleźć grupę posiadającą prawa z rejestracji (np. Syndicate des Vins de Bordeaux et Bordeaux Superieur) i sprawdzić, czy nasz produkt spełnia wymogi. Jak uzyskać chronioną nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne?

81 ip4inno 81 Zawartość Wprowadzenie –Rola własności intelektualnej (IP) –Rodzaje własności intelektualnej (ćwiczenie) Przegląd rodzajów własności intelektualnej –Wzory (ćwiczenia i studium przypadku) –Znaki towarowe (ćwiczenia i studia przypadku) –Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne (studium przypadku) –Nazwy domen Wykorzystanie własności intelektualnej w biznesie i strategia IP (ćwiczenie) Studium przypadku Podsumowanie

82 ip4inno Czym jest nazwa domeny? Nazwa domeny to narzędzie pomagające użytkownikom w nawigacji w Internecie. Domena konwertuje adres protokołu internetowego (np. 192.0.34.65) na coś prostszego (tj. nazwę domeny) i przyjaznego dla użytkownika. Na przykład: www.epo.org, www.wipo.int, www.oami.europa.euwww.epo.orgwww.wipo.intwww.oami.europa.eu Do czego potrzebna nam nazwa domeny? Rejestracja nazwy domeny zapobiega przejęciu przez innych nazwy domeny (zazwyczaj powiązana jest z nazwą naszej firmy lub nazwą produktu) i wykorzystaniu jej do przekierowania użytkowników na własną stronę. 82

83 ip4inno 83 Jak dokonać rejestracji nazwy domeny? Nazwy domen można uzyskać za pomocą rejestratora (np. godaddy.com, eNom.com, tucowsinc.com). Aby dokonać rejestracji nazwy domeny, nazwa musi być dostępna. –Dostępne nazwy domen można znaleźć w rejestratorze. Rejestracji można dokonać na maksymalnie dziesięć lat. Okres ten można przedłużać.

84 ip4inno Jak wykorzystać nazwę domeny w biznesie? Rejestracja nazwy domeny nie stoi w opozycji do jakichkolwiek praw do znaków towarowych właściciela. Należy rozważyć rejestrację nazw domeny dla nazwy naszej firmy oraz nazw naszych produktów oraz/ lub marek chronionych znakiem towarowym. Należy się upewnić, czy możemy uzyskać prawa do nazwy domeny dla nowych produktów. Firmy rutynowo rejestrują nazwy domen nie tylko w odniesieniu do nazwy firmy, ale i dla marek produktów, np. Unilever jest właścicielem unilever.com, becel.com, lipton.com it. 84

85 ip4inno 85 Istnieje formalna polityka egzekwowania… Polityka Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) Lista domen najwyższego poziomu (TLD):.COM,.NET,.ORG,.EU. Brak odszkodowania pieniężnego – wyłącznie przeniesienie lub unieważnienie. Wszyscy rejestratorzy muszą stosować się do UDRP. Jak egzekwować prawa do nazw domen?

86 ip4inno 86 Nazwy domenZnaki towarowe Przyjazna dla użytkownika forma adresu internetowego Ochrona identyfikatora towaru lub usługi Kto pierwszy, ten lepszyData pierwszeństwa zgłoszenia Zasięg światowyZakres terytorialny Nie dotyczyPodział na klasy towarów i usług W zasadzie bez badaniaBadanie i sprzeciw Może obejmować znaki towarowe (nazwy marek, slogany) tekstowe Nazwy domen mogą być znakami towarowymi Porównanie nazw domen i znaków towarowych

87 ip4inno 87 Zawartość Wprowadzenie –Rola własności intelektualnej (IP) –Rodzaje własności intelektualnej (ćwiczenie) Przegląd rodzajów własności intelektualnej –Wzory (ćwiczenia i studium przypadku) –Znaki towarowe (ćwiczenia i studia przypadku) –Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne (studium przypadku) –Nazwy domen Wykorzystanie własności intelektualnej w biznesie i strategia IP (ćwiczenie) Studium przypadku Podsumowanie

88 ip4inno Własność intelektualna w biznesie Firmy korzystają z własności intelektualnej, by: –Znaleźć partnerów/ utworzyć spółkę joint venture; –Udzielić licencji na prawa, by zwiększyć źródło dochodów; –Uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku; –Zapobiec tworzeniu podróbek lub działaniom imitatorów; –Tworzyć przed konkurencją. 88 Jaką rolę w naszej firmie odgrywa obecnie własność intelektualna? Jak moglibyśmy wykorzystać ją w przyszłości?

89 ip4inno Jakie jest nasze środowisko własności intelektualnej (IP)? Należy wiedzieć… Czy w naszej branży istnieje IP? Czy nasi konkurenci korzystają z IP i jak? Jak powinniśmy korzystać z IP? Jakiego rodzaju IP pasuje do naszej kultury? Czy posiadamy plan egzekwowania IP? 89 Badanie IP Strategia IP Kwestie:

90 ip4inno Badanie IP (1 z 2) Informacje dotyczące IP to bezcenne źródło informacji badawczych. Wiele z tego, co pojawia się w literaturze dotyczącej IP, nie pojawia się w czasopismach technicznych czy naukowych. –Dane są powszechnie dostępne (np. http://ep.espacenet.com/).http://ep.espacenet.com/ Większość z tego, co publikowane jest w patentach, nie podlega ochronie. Można z tego swobodnie korzystać. Informacje dotyczące IP to również źródło informacji handlowych, prowadzących do klienta, dostawcy i nowych partnerów oraz ostrzeżenie przed działaniami rywali i zmianami na rynku. Korzystanie z informacji dotyczących IP odbywa się w oddzieleniu od własności, licencjonowania i egzekwowania IP. 90

91 ip4inno http://www.epo.org/patents/patent-information/free/espacenet.html 91 Baza danych espacenet zawiera ponad 65 mln dokumentów!

92 ip4inno http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager 92 Łatwe wyszukiwanie w zakresie wzorów i znaków towarowych na stronie OHIM!

93 ip4inno Niedługo za pośrednictwem OHIM możliwe będzie również wyszukiwanie krajowych znaków towarowych

94 ip4inno Wyszukiwanie IP (2 z 2) Wyszukiwanie IP pomaga zrozumieć, jak IP wykorzystywane jest w naszej branży. –Uwaga: Konkurencja może dotyczyć rynku oraz IP. Przykładowo jeden z naszych konkurentów może nie posiadać IP, jednak firma innej branży może dokonywać zgłoszeń patentowych w naszej przestrzeni. Dlatego wyszukiwanie IP powinno być prowadzone pod wieloma kątami… –Wyszukiwanie pośród znanych konkurentów (czy potrafią dbać o własne IP?); –Wyszukiwanie w obrębie własnej branży (znalezienie nowych konkurentów IP). Wyszukiwanie pod kątem własnego IP (znalezienie potencjalnych partnerów lub stron naruszających). 94

95 ip4inno Zaawansowane wyszukiwanie IP Wyszukiwanie IP można również wykorzystywać do bardziej zaawansowanego badania konkurencji, np.: –Wyszukiwanie oraz/ lub przeszukiwanie potencjalnych partnerów lub marek uzupełniających; –Strategia konkurentów w zakresie inżynierii wstecznej na podstawie ich działań związanych z IP; –Monitoring działalności kluczowych konkurentów (przewidywanie ruchów konkurencji, np. przed wprowadzeniem produktu firmy zazwyczaj zabezpieczają sobie nazwę marki, nazwę domeny itd.); –Opracowanie nowego produktu lub nowej usługi; –Przygotowanie do wejścia na nowy rynek lub w nowe miejsce; –Wyszukiwanie potencjalnych pracowników (pomysłowy technik może posiadać patenty lub inne IP). 95

96 ip4inno 96 Wyszukiwanie IP pełni wiele funkcji MyInni Szanse Wyszukiwanie szans Zrozumienie, dokąd zmierzają inni. Znalezienie dostępnego stanu techniki Ryzyko Zapobieżenie ryzyku lub jego zminimalizowanie Wiedzieć, co chronią inni

97 ip4inno 97 Czym jest strategia IP? Strategia IP… Rozpoczyna się od celów biznesowych i kwestii biznesowych; Pozwala zdecydować, jak będziemy korzystać z IP, by wspierać cele biznesowe; Opiera się na własnej pozycji IP oraz na pozycji konkurencji; Pozwala na określenie braków i mocnych stron naszego IP i IP konkurentów; Wspiera wyszukiwanie potencjalnego IP, jego ocenę oraz wybór rodzaju ochrony dla uzyskanego IP; Określa sposób monitorowania i egzekwowania naszego IP; Wspierana jest przez wewnętrzne procesy związane z IP.

98 ip4inno 98 Dlaczego silna strategia IP jest ważna? Pozwala firmom na korzystanie z IP w sposób systematyczny i spójny; –Pozwala na właściwy dobór środków, w tym czasu i pieniędzy; –Może zmniejszyć ryzyko; IP można pozyskiwać w celu znalezienia partnerów, uzyskania lepszych warunków umowy, licencjonowania dla dochodu itd.

99 ip4inno 99 Warunki mocnej strategii IP Dostosowanie do naszej strategii biznesowej; Wykorzystanie różnorodnych form IP; Aktualizacja (okresowa aktualizacja oraz korekta na wypadek nietypowych okoliczności); Egzekwowanie! To plan, który się realizuje, a nie raport, który się składa; –Dopilnowanie określenia właścicieli i terminów; Rozpowszechnianie strategii w całej firmie; –„Dlatego właśnie posiadamy znak towarowy, a tak się go używa”; Uzyskiwanie porad, gdy są potrzebne.

100 ip4inno Element strategii: Jak wpływa na nas IP kogoś innego? Technologia opisana w opublikowanym patencie (lub jakimkolwiek innym źródle publicznym) w późniejszym czasie może nie być przedmiotem patentu europejskiego. (Publikacja 18 miesięcy po dokonaniu zgłoszenia!) Ważne znaki towarowe mogą stanowić problem, gdy produkt/ logo/ nazwa są podobne. Dlatego istotne jest, byśmy sprawdzili, czy są dostępne. W zakresie etykietowania i sprzedaży ważne jest, by mieć na względzie chronione nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne. Należyta staranność w zakresie IP może stwarzać okazje (np. gdzie nie ma innych) albo potencjalne przeszkody (np. gdzie inni są). Należy sprawdzić, czy osoba oferująca swoje IP naprawdę jest jego właścicielem lub została przez właściciela upoważniona. Należy uzyskać gwarancje dostawców, że ich praca nie jest obwarowana IP strony trzeciej. 100

101 ip4inno Element strategii: Kiedy potrzebujemy IP? Czy potrzebujemy IP? –Czy firma posiada innowacje albo aktywa, które wymagają ochrony? –Czy warto poświęcić czas i wydać pieniądze na ochronę? Na przykład: Listy klientów – tak; nazwa głównego produktu – tak; nowy wynalazek, który najprawdopodobniej nie będzie generował zysków albo jest marginalny dla naszej działalności – nie/ może. –Jaka jest najlepsza ochrona IP? –Czy będziemy egzekwować nasze IP? Jeśli jest kluczowe dla naszej firmy, to tak. Jeśli nie – zastanówmy się nad sensem ochrony. 101

102 ip4inno Element strategii: Motywy/ założenia Jaki jest cel uzyskania IP? Czy ma ono chronić podstawowy produkt? Wysłać na rynek sygnał dotyczący naszej siły badawczej? Zapoczątkować uruchomienie nowej marki? Na przykład jak uzyskanie IP wpisuje się w nasze cele biznesowe? Po odpowiedzeniu sobie na pytanie, dlaczego potrzebujemy IP, możemy stwierdzić, jakiego rodzaju IP pomoże nam w realizacji celów? Pamiętajmy o realistycznym podejściu do oceny naszego IP. Choć IP stanowi istotną część wartości firmy, niektóre firmy uważają, że jest ono warte więcej niż w rzeczywistości. Musimy ustalić obiektywnie, w jakim stopniu IP pomaga w osiągnięciu końcowego wyniku (jeśli to konieczne, zasięgnijmy zewnętrznej opinii). 102

103 ip4inno Element strategii: Komercjalizacja poprzez licencjonowanie Na IP można uzyskać licencję: ktoś inny mógł opracować potrzebne rozwiązanie, oszczędzając nam wysiłków. Na IP można udzielać licencji, aby budować partnerstwo. Licencjobiorcy mogą mieć dostęp do większych rynków (zwłaszcza gdy nasz wynalazek stanowi część większego produktu). Jaki rodzaj licencji? –Wyłączna (nawet uprawniony z patentu nie może korzystać), –Jedyna uprawniony z patentu wciąż może korzystać), –Niewyłączna (wielu licencjobiorców), –Obowiązkowa, licencjonowanie prawa. 103

104 ip4inno Element strategii: Egzekwowanie Spór sądowy jest bardzo kosztowny. Musimy poszukać alternatywy. Musimy być absolutnie pewni swoich sił w sprawie. Choć, jak zdążyliśmy się już przekonać, niektóre sprawy są bardzo zbliżone. Mediacje i arbitraż to procesy poufne, które mogą przynieść indywidualne rozwiązania. Sprzedajemy licencje, nawet po niższych cenach. Oferujemy uzupełniające know-how. 104

105 ip4inno 105 Przykład egzekwowania strategii IP Patents GI Utility Models Posiadanie IP może być źródłem szans, np. przemysł farmaceutyczny często udziela licencji na IP, by zdobyć dodatkowe rynki. Amphocil® to produkt przeciwgrzybiczny, którego właścicielem jest firma Three Rivers Pharmaceutical LLC (Pennsylvania, USA). W roku 2007 firma Specialty European Pharma Ltd (SEP), London, UK ogłosiła, że uzyskała od firmy Amphocil® prawa do dystrybucji w Niemczech, Francji i we Włoszech. Jednocześnie inni dystrybutorzy posiadają prawo do dystrybucji w Szwecji, Austrii i Portugali. Tym sposobem licencja pozwoliła na wytwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie na rynek produktu z zastosowaniem tego samego składu, etykiet, nazwy marki, projektu butelki itd.

106 ip4inno 106 1.Przyjrzyj się swoim obecnym celom biznesowym, 2.Przyjrzyj się swojemu obecnemu portfolio IP, 3.Określ, jakiego rodzaju ochrona IP pomoże osiągnąć obecne cele biznesowe (o ile w ogóle), 4.Przyjrzyj się IP konkurentów i ich strategiom IP, 5.Określ luki w ochronie swojego IP, które trzeba wypełnić oraz luki w IP konkurentów, które można wykorzystać, 6.Wyszukaj istniejące IP firmy, 7.Sprawdź, czy potencjalne IP spełnia potrzeby biznesowe. –Jeśli tak, zastanów się nad odpowiednim rodzajem IP oraz zgłoszeniem ochronnym. –Jeśli nie, pomyśl o stworzeniu właściwego IP albo nabądź istniejące. 8.Zrealizuj procesy wewnętrzne, które pozwalają, w razie potrzeby, na powtórzenie kroków 1-7. Jak opracować strategię IP? Zarys

107 ip4inno 107 Zawartość Wprowadzenie –Rola własności intelektualnej (IP) –Rodzaje własności intelektualnej (ćwiczenie) Przegląd rodzajów własności intelektualnej –Wzory (ćwiczenia i studium przypadku) –Znaki towarowe (ćwiczenia i studia przypadku) –Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne (studium przypadku) –Nazwy domen Wykorzystanie własności intelektualnej w biznesie i strategia IP (ćwiczenie) Studium przypadku Podsumowanie

108 ip4inno 108 Studium przypadku: Walkydog przeciwko K-9 Bike Jogger Firma Bice (Włochy) sprzedaje swój produkt „Walkydog” (przyrząd do mocowania smyczy do rowerów) przez Internet za pośrednictwem strony walkydog.com (rejestracja 11.09.02). Intelli-Pet zostaje dystrybtorem Walkydog firmy Brice w Ameryce. Rejestracji walkydogusa.com dokonuje 27.10.03. Camon nabywa Bice i odbiera Intelli-Pet prawa do dystrybucji. Intelli-Pet zaczyna sprzedawać podobny przyrząd o nazwie „K-9 Bike Jogger” z zastosowaniem nazwy domeny walkydogusa.com. Camon dokonuje zgłoszenia znaku towarowego Walkydog w USPTO. Uzyskuje rejestrację w październiku 2009 r. Camon oskarża Intelli-Pet o naruszenie znaku towarowego Walkydog, choć Intelli- Pet nadal korzysta z nazwy domeny walkydogusa.com. 200220032004200520062007200820092010

109 ip4inno 109 Sprawa Firma Camon pozwała Intelli-Pet, twierdząc że: –Nazwy domen są identyczne lub myląco podobne, –Intelli-Pet nie ma prawa ani uzasadnionego interesu, jeśli chodzi o nazwę domeny, –Intelli-Pet korzysta z nazwy domeny w złej wierze. Jak zdaniem słuchaczy zachowa się sąd? Studium przypadku: Walkydog przeciwko K-9 Bike Jogger

110 ip4inno 110 Decyzja Sąd uznał, że: –Nazwy domen są podobne, –Intelli-Pet nie ma prawa ani uzasadnionego interesu, jeśli chodzi o nazwę domeny, ale –Działanie w złej wierze wymaga zarówno rejestracji w złej wierze, jak i korzystania w złej wierze. –Ponieważ firma Intelli-Pet nie zarejestrowała nazwy domeny w złej wierze, wygrała. Studium przypadku: Walkydog przeciwko K-9 Bike Jogger

111 ip4inno 111 Zawartość Wprowadzenie –Rola własności intelektualnej (IP) –Rodzaje własności intelektualnej (ćwiczenie) Przegląd rodzajów własności intelektualnej –Wzory (ćwiczenia i studium przypadku) –Znaki towarowe (ćwiczenia i studia przypadku) –Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne (studium przypadku) –Nazwy domen Wykorzystanie własności intelektualnej w biznesie i strategia IP (ćwiczenie) Studium przypadku Podsumowanie

112 ip4inno 112 Podsumowanie IP pomaga firmom w tworzeniu szans i minimalizowaniu ryzyka. Różne formy ochrony IP obejmują różne aktywa intelektualne, pozwalając na szeroki zakres ochrony IP. Strategia IP powinna wspierać nasze cele biznesowe i być wykonalna.

113 ip4inno Kolejne kroki Prelegent sugeruje, by słuchacze przedstawili w swojej firmie nowe informacje i wprowadzili w życie nową wiedzę… Podniesienie świadomości IP we wszystkich zakresach działalności poprzez szkolenie i formułowanie polityk. Określenie, czy potrzebujemy pomocy rzecznika. Wykrycie i udokumentowanie potencjalnego IP w firmie, by zdecydować, czy i jak chcemy je chronić. Stymulowanie kreatywności i inwencji. Można rozważyć program uznaniowy lub nagrodowy dla twórców wartościowego IP. Sformułowanie podstawowej strategii IP na rzecz wsparcia celów biznesowych. Zidentyfikowanie szans na rzecz wykorzystania IP (np. umowy, etykietowanie produktów). Monitorowanie i egzekwowanie posiadanego IP. 113

114 ip4inno 114 Źródła www.epo.org (Europejski Urząd Patentowy)www.epo.org –EPO MŚP – studia przypadków http://www.epo.org/focus/innovation- and-economy/sme-case-studies.htmlhttp://www.epo.org/focus/innovation- and-economy/sme-case-studies.html http://oami.europa.eu/ (OHIM)http://oami.europa.eu/ http://www.wipo.int/portal/index.html.en (WIPO)http://www.wipo.int/portal/index.html.en –WIPO SME Portal http://www.wipo.int/sme/en/index.jsphttp://www.wipo.int/sme/en/index.jsp http://arbiter.wipo.int/domains/index.html (WIPO Usługa rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen)http://arbiter.wipo.int/domains/index.html http://www.ipr-helpdesk.org/index.html (IPR Helpdesk)http://www.ipr-helpdesk.org/index.html http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm (Komisja Europejska - Rolnictwo i żywność)http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/ohim/multimedia/SME/smesinaction.en. do - (OHIM MŚP)http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/ohim/multimedia/SME/smesinaction.en. do

115 ip4inno 115 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ip4inno 1 Moduł 1B Wzory – Znaki towarowe – Chronione nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne – Nazwy domen Ochrona i wykorzystanie innej własności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google