Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS Nazwa projektu: Powiat Kielecki Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Wojewoda Świętokrzyski Instytucja Realizująca PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1

2 2 W dniu roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim (Beneficjent Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku) o dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

3 3. Komponent I Przedmiotem inwestycji była realizacja boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii oraz dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów w tym zakresie, na terenie DPS w Zgórsku.

4 4 Funkcjonalnie, uwzględniając specyfikę rehabilitacji i rekreacji użytkowników, teren Domu został podzielony na trzy obszary: 1. Boisko wielofunkcyjne. Boisko wielofunkcyjne usytuowane jest w północnej części działki, w miejscu lokalizacji dotychczasowego boiska trawiastego. Skarpę od strony północnej, powstała w wyniku niwelacji terenu wykorzystano do budowy trzech rzędów trybunek. Boisko jest ogrodzone, posiada nawierzchnię poliuretanową, wyposażone w oświetlenie. Na płytę boiska prowadzi brama (dająca możliwość wjazdu samochodu straży pożarnej i karetki pogotowia) oraz trzy furtki. Płyta boiska bezspadkowa – o nawierzchni przepuszczalnej jest wyposażona w system drenażu.

5 Bieżnia prosta znajduje się w miejscu poprzedniej bieżni, ma nawierzchnię poliuretanową. Skocznia w dal znajduje się od strony wschodniej boiska. Rozbieg skoczni ma nawierzchnię poliuretanową, skocznia w nawierzchni z piasku. 5

6 Plac do zajęć ruchowych z zainstalowanymi urządzeniami do kinezyterapii, wybudowany jest od strony południowej boiska na istniejącym naturalnym trawniku (huśtawka 12- osobowa, huśtawki równoważne, karuzela, zjeżdżalnia, huśtawki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, tablice interaktywne-kółko i krzyżyk, tablice rysunkowe, urządzenia rekreacyjne: plaster miodu, ptasie gniazdo). Plac do zajęć umysłowych mieści się po stronie południowej ciągu spacerowego, również na istniejącym naturalnym trawniku, ocieniony przez istniejący drzewostan; zawiera: stolik do gry w warcaby, stolik do gry w chińczyka, betonowy stół do tenisa stołowego, tradycyjne huśtawki. Place zajęć ruchowych i umysłowych oraz zadaszona scena do organizacji występów z widownią na wolnym powietrzu 6

7 7 Zadaszona scena do organizacji występów, z widownią na wolnym powietrzu wybudowana została przy ciągu spacerowym. Scena na rzucie koła, posiada zadaszenie w konstrukcji z drewna klejonego, pokryta gontem bitumicznym. Na placu przed sceną znajdują się siedziska na otwartym powietrzu. Siedziska ustawione są na poziomej posadzce.

8 2.Place zajęć ruchowych dla osób o znacznym stopniu upośledzenia. Place zajęć ruchowych dla osób o znacznym stopniu upośledzenia, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu nr 1 przeznaczonego dla osób leżących (huśtawki dla osób niepełnosprawnych, huśtawka dla osób leżących, urządzenie rekreacyjne plaster miodu). Zjeżdżalnia w rejonie budynku rehabilitacji, ustawiona jest na naturalnej skarpie. Urządzenia ustawione są na naturalnym trawniku. 8

9 9 Boisko do bocce – wybudowano w okolicy pawilonu nr 3.

10 3.Ścieżka zdrowia z urządzeniami do kinezyterapii. Ścieżka zdrowia umiejscowiona jest na terenie pomiędzy zespołem pawilonów i ogrodzeniem od strony drogi powiatowej. Ścieżka stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi urządzeniami do kinezyterapii, których kolejność i układ dostosowany jest do uruchamiania i pracy poszczególnych partii ciała człowieka (masażery ramion, pleców, nóg, rowery, twistery, piechur, narty biegówki,wioślarz, wyciskanie górą i dołem, jeździec, trenażer ramion i nóg, koła Tai Chi, drążki równoległe, równoważnie, stepper, orbitrek, tuby, walec, mostek na linach, ławeczki gimnastyczne, słupki do slalomu, które posiadają opis sposobu przeznaczenia i użytkowania). Miejscom ustawienia poszczególnych urządzeń towarzyszą ławki tak dla odpoczynku ćwiczących jak i osób nadzorujących ćwiczących. 10

11 Krąg ogniskowy. W rejonie ścieżki zdrowia znajduje się krąg ogniskowy z siedziskami. 11

12 12 1. Droga dojazdowa z parkingiem, od bramy wjazdowej do budynku administracyjnego. 3. Droga wewnętrzna wzdłuż południowej elewacji zespołu pawilonów. W zakresie dostosowania dróg wewnętrznych przebudowano: 2. Droga dojazdowa do boiska wielofunkcyjnego. 4. Droga wewnętrzna od strony wschodniej zespołu pawilonów. 5. Chodniki i ciągi spacerowe od strony północnej i wschodniej.

13 Komponent II W ramach działań szkoleniowych dofinansowano studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla wyselekcjonowanej grupy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku: 13 - studia podyplomowe: asystent osoby niepełnosprawnej i starszej (7 osób), rehabilitacja narządu ruchu (2 osoby), edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (1 osoba), gimnastyka korekcyjna (7 osób).

14 -kursy specjalistyczne: -IBITA Bobath (2 osoby), -Nordic Walking (18 osób), -rekreacja ruchowa (34 osoby) 14

15 - szkolenia specjalistyczne z różnych dyscyplin sportowych, organizowanych dla osób niepełnosprawnych tj. badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis ziemny, lekkoatletyka, koszykówka, bocce, gimnastyka artystyczna (39 osób). 15

16 16 Korzyści płynące z realizacji projektu można rozpatrywać w kilku aspektach. 1. Funkcjonowanie mieszkańców: - Poprawa warunków życia - Aktywizacja i usprawnienie - Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej - Poznanie nowych dyscyplin sportowych 2. Praca personelu: - Podniesienie kwalifikacji pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami - Podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć - Urozmaicenie zajęć - Zapobieganie rutynie i wypaleniu zawodowemu

17 Funkcjonowanie Domu: - Poprawa jakości świadczonych usług - Możliwość organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu - Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie niewykorzystywanych do tej pory terenów - Atrakcyjny teren, sprzyjający osobom niepełnosprawnym, motywujący do odwiedzin rodziny mieszkańców i inne osoby - Nowopowstała infrastruktura stanowi inspirację do podejmowania innowacyjnych działań.

18 18 Wśród zrealizowanych dotychczas przedsięwzięć można wymienić: Uroczyste zakończenie Projektu SPPW oraz otwarcie nowopowstałych obiektów.

19 19 Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych.

20 20 Letnie Spotkania Integracyjne z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Zgórsku.

21 21 Praca codzienna.

22 Zrealizowany Projekt podniósł jakość usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, wzmocnił podmiotowość i aktywność życiową podopiecznych. Realizacja inwestycji wpłynęła na podniesienie standardów, co w chwili obecnej stanowi niebagatelną zaletę wobec wciąż wzrastającego zapotrzebowania na tego typu świadczenia. Mieszkańcy Domu są objęci lepszą opieką, korzystają z pełniejszego zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej. Poruszanie się po terenie dla mieszkańców i osób przyjezdnych jest bezpieczniejsze, komfortowe, usprawnione, daje możliwość wygodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Niewykorzystany do tej pory teren jest w sposób praktyczny i estetyczny zagospodarowany. Otoczenie jest bardziej przyjazne. Podniesienie wiedzy personelu w ramach Komponentu II umożliwia prowadzenie rehabilitacji medycznej oraz terapii zajęciowej przy wykorzystaniu nowopowstałej infrastruktury w zakresie dotychczas niedostępnym ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia placówki. 22

23 Powiat Kielecki Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Wojewoda Świętokrzyski Instytucja Realizująca PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ POWIAT KIELECKI Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska Nowiny tel fax Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google