Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS Nazwa projektu: Powiat Kielecki Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Wojewoda Świętokrzyski Instytucja Realizująca PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

2 2 W dniu 21.06.2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Kieleckim (Beneficjent Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku) o dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

3 3. Komponent I Przedmiotem inwestycji była realizacja boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii oraz dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów w tym zakresie, na terenie DPS w Zgórsku. www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

4 4 Funkcjonalnie, uwzględniając specyfikę rehabilitacji i rekreacji użytkowników, teren Domu został podzielony na trzy obszary: 1. Boisko wielofunkcyjne. Boisko wielofunkcyjne usytuowane jest w północnej części działki, w miejscu lokalizacji dotychczasowego boiska trawiastego. Skarpę od strony północnej, powstała w wyniku niwelacji terenu wykorzystano do budowy trzech rzędów trybunek. Boisko jest ogrodzone, posiada nawierzchnię poliuretanową, wyposażone w oświetlenie. Na płytę boiska prowadzi brama (dająca możliwość wjazdu samochodu straży pożarnej i karetki pogotowia) oraz trzy furtki. Płyta boiska bezspadkowa – o nawierzchni przepuszczalnej jest wyposażona w system drenażu. www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

5 Bieżnia prosta znajduje się w miejscu poprzedniej bieżni, ma nawierzchnię poliuretanową. Skocznia w dal znajduje się od strony wschodniej boiska. Rozbieg skoczni ma nawierzchnię poliuretanową, skocznia w nawierzchni z piasku. 5 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

6 Plac do zajęć ruchowych z zainstalowanymi urządzeniami do kinezyterapii, wybudowany jest od strony południowej boiska na istniejącym naturalnym trawniku (huśtawka 12- osobowa, huśtawki równoważne, karuzela, zjeżdżalnia, huśtawki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, tablice interaktywne-kółko i krzyżyk, tablice rysunkowe, urządzenia rekreacyjne: plaster miodu, ptasie gniazdo). Plac do zajęć umysłowych mieści się po stronie południowej ciągu spacerowego, również na istniejącym naturalnym trawniku, ocieniony przez istniejący drzewostan; zawiera: stolik do gry w warcaby, stolik do gry w chińczyka, betonowy stół do tenisa stołowego, tradycyjne huśtawki. Place zajęć ruchowych i umysłowych oraz zadaszona scena do organizacji występów z widownią na wolnym powietrzu 6 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

7 7 Zadaszona scena do organizacji występów, z widownią na wolnym powietrzu wybudowana została przy ciągu spacerowym. Scena na rzucie koła, posiada zadaszenie w konstrukcji z drewna klejonego, pokryta gontem bitumicznym. Na placu przed sceną znajdują się siedziska na otwartym powietrzu. Siedziska ustawione są na poziomej posadzce. www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

8 2.Place zajęć ruchowych dla osób o znacznym stopniu upośledzenia. Place zajęć ruchowych dla osób o znacznym stopniu upośledzenia, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu nr 1 przeznaczonego dla osób leżących (huśtawki dla osób niepełnosprawnych, huśtawka dla osób leżących, urządzenie rekreacyjne plaster miodu). Zjeżdżalnia w rejonie budynku rehabilitacji, ustawiona jest na naturalnej skarpie. Urządzenia ustawione są na naturalnym trawniku. 8 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

9 9 Boisko do bocce – wybudowano w okolicy pawilonu nr 3. www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

10 3.Ścieżka zdrowia z urządzeniami do kinezyterapii. Ścieżka zdrowia umiejscowiona jest na terenie pomiędzy zespołem pawilonów i ogrodzeniem od strony drogi powiatowej. Ścieżka stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi urządzeniami do kinezyterapii, których kolejność i układ dostosowany jest do uruchamiania i pracy poszczególnych partii ciała człowieka (masażery ramion, pleców, nóg, rowery, twistery, piechur, narty biegówki,wioślarz, wyciskanie górą i dołem, jeździec, trenażer ramion i nóg, koła Tai Chi, drążki równoległe, równoważnie, stepper, orbitrek, tuby, walec, mostek na linach, ławeczki gimnastyczne, słupki do slalomu, które posiadają opis sposobu przeznaczenia i użytkowania). Miejscom ustawienia poszczególnych urządzeń towarzyszą ławki tak dla odpoczynku ćwiczących jak i osób nadzorujących ćwiczących. 10 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

11 Krąg ogniskowy. W rejonie ścieżki zdrowia znajduje się krąg ogniskowy z siedziskami. 11 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

12 12 1. Droga dojazdowa z parkingiem, od bramy wjazdowej do budynku administracyjnego. 3. Droga wewnętrzna wzdłuż południowej elewacji zespołu pawilonów. W zakresie dostosowania dróg wewnętrznych przebudowano: 2. Droga dojazdowa do boiska wielofunkcyjnego. 4. Droga wewnętrzna od strony wschodniej zespołu pawilonów. 5. Chodniki i ciągi spacerowe od strony północnej i wschodniej. www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

13 Komponent II W ramach działań szkoleniowych dofinansowano studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla wyselekcjonowanej grupy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku: 13 - studia podyplomowe: asystent osoby niepełnosprawnej i starszej (7 osób), rehabilitacja narządu ruchu (2 osoby), edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (1 osoba), gimnastyka korekcyjna (7 osób). www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

14 -kursy specjalistyczne: -IBITA Bobath (2 osoby), -Nordic Walking (18 osób), -rekreacja ruchowa (34 osoby) 14 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

15 - szkolenia specjalistyczne z różnych dyscyplin sportowych, organizowanych dla osób niepełnosprawnych tj. badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis ziemny, lekkoatletyka, koszykówka, bocce, gimnastyka artystyczna (39 osób). 15 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

16 16 Korzyści płynące z realizacji projektu można rozpatrywać w kilku aspektach. 1. Funkcjonowanie mieszkańców: - Poprawa warunków życia - Aktywizacja i usprawnienie - Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej - Poznanie nowych dyscyplin sportowych 2. Praca personelu: - Podniesienie kwalifikacji pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami - Podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć - Urozmaicenie zajęć - Zapobieganie rutynie i wypaleniu zawodowemu

17 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko 17 3. Funkcjonowanie Domu: - Poprawa jakości świadczonych usług - Możliwość organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu - Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie niewykorzystywanych do tej pory terenów - Atrakcyjny teren, sprzyjający osobom niepełnosprawnym, motywujący do odwiedzin rodziny mieszkańców i inne osoby - Nowopowstała infrastruktura stanowi inspirację do podejmowania innowacyjnych działań.

18 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko 18 Wśród zrealizowanych dotychczas przedsięwzięć można wymienić: Uroczyste zakończenie Projektu SPPW oraz otwarcie nowopowstałych obiektów.

19 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko 19 Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych.

20 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko 20 Letnie Spotkania Integracyjne z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Zgórsku.

21 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko 21 Praca codzienna.

22 Zrealizowany Projekt podniósł jakość usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, wzmocnił podmiotowość i aktywność życiową podopiecznych. Realizacja inwestycji wpłynęła na podniesienie standardów, co w chwili obecnej stanowi niebagatelną zaletę wobec wciąż wzrastającego zapotrzebowania na tego typu świadczenia. Mieszkańcy Domu są objęci lepszą opieką, korzystają z pełniejszego zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej. Poruszanie się po terenie dla mieszkańców i osób przyjezdnych jest bezpieczniejsze, komfortowe, usprawnione, daje możliwość wygodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Niewykorzystany do tej pory teren jest w sposób praktyczny i estetyczny zagospodarowany. Otoczenie jest bardziej przyjazne. Podniesienie wiedzy personelu w ramach Komponentu II umożliwia prowadzenie rehabilitacji medycznej oraz terapii zajęciowej przy wykorzystaniu nowopowstałej infrastruktury w zakresie dotychczas niedostępnym ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia placówki. 22 www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko

23 Powiat Kielecki Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku Wojewoda Świętokrzyski Instytucja Realizująca PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ POWIAT KIELECKI Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku ul. Szewska 28 26-052 Nowiny tel. 41 366 75 75 fax 41 346 53 44 dps.zgorsko@pro.onet.pl 23 Dziękujemy za uwagę. www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko


Pobierz ppt "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google