Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home."— Zapis prezentacji:

1 With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs Realizacja projektów unijnych na podstawie współpracy KOW SG – ZOŚ KGSG Projekt FIMATHU

2 Pozyskiwanie środków pomocy zagranicznej www. karpacki.strazgraniczna.pl ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Terminowe przesłanie do Operatora Programu / Funduszu kompletu dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w ramach naboru wniosków. FINAŁ TWORZENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Końcowy etap opracowania dokumentacji aplikacyjnej (dwa ostatnie tygodnie przed terminem składania wniosków), przewidujący konsultację merytoryczną przedstawicieli jednoski / komórki organizacyjnej SG z kadrą ZdsPFZ w siedzibie KOW SG w Nowym Sączu. Zalecany okres konsultacji około 5 do 10 dni roboczych. Etap ten przewiduje głównie weryfikację zebranej oraz opracowanej przez przedstawicieli zainteresowanej aplikowaniem jednostki / komórki organizacyjnej SG dokumentacji. KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI, OPRACOWYWANIE WNIOSKU, POZYSKIWANIE PARTNERSTWA ITP. Praca nad dokumentacją projektu, realizowana przez przedstawicieli jednostki / komórki organizacyjnej SG, w oparciu o wskazówki i wytyczne udzielone przez KOW SG na wcześniejszym etapie. TWORZENIE RAM PROJEKTU Etap rozpoczynający opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ( dwa pierwsze tygodnie od ogłoszenia naboru wniosków), przewiduje konsultację merytoryczną przedstawicieli jednostki / komórki organizacyjnej SG z Kadrą ZdsPFZ w siedzibie KOW SG w Nowym Sączu. Zalecany okres konsultacji około 5 do 10 dni roboczych. Etap ten przewiduje głównie pracę koncepcyjną, polegającą na opracowaniu ram projektu, z uwzględnieniem poszczególnych działań, harmonogramu oraz budżetu. OCENA KWALIFIKOWALNOŚCI ORAZ USTALENIE TERMINU NABORU Analiza wykonana przez KOW SG w zakresie możliwości udziału potencjalnego wnioskodawcy w procesie aplikowania o dofinansowanie projektu, w ramach ustalonego programu (funduszu) z jednoczesnym ustaleniem terminu naboru wniosków. IDENTYFIKACJA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Szczegółowe określenie odpowiedniego funduszu lub programu z dookreśleniem stosownego priorytetu korelującego z obszarem potrzeb własnych. Niniejsza identyfikacja dokonana będzie przy wsparciu merytorycznycznym ze strony KOW SG. DIAGNOZA POTRZEB WŁASNYCH Wykonana indywidualnie przez poszczególne jednostki / komórki organizacyjne Straży Granicznej, polegająca na zdefiniowaniu potrzeb.

3 F I M A T H U (Facilitation Illegal Migration effected Austria and Hungary) Zwalczanie organizacji nielegalnej migracji dotykającej Austrię i Węgry Projekt realizowany w ramach AWF SOC (plik roboczy EUROPOLU dotyczący poważnej przestępczości zorganizowanej) – FP Checkpoint (Priority THUNDER - nielegalna migracja przede wszystkim ob. Afganistanu i Iranu stanowiących zagrożenie dla krajów UE). Projekt nie skupia się na konkretnej narodowości, lecz na kanale przerzutowym – Bałkany Zachodnie. Uczestniczące państwa i instytucje: Węgry, Austria, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Szwajcaria, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz EUROPOL i EULEX – misja w Kosowie, FRONTEX (obserwator). With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs

4 FINANSOWANIE PROJEKTU FIMATHU GENEZA With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs W ramach Projektu FIMATHU zgłoszono wniosek do Komisji Europejskiej o przyznanie grantów finansowych z Projektu ISEC. Z propozycją zgłoszenia wniosku o dofinansowanie wystąpiła strona węgierska, która to przygotowała stosowną dokumentację i wystąpiła z projektem do Komisji Europejskiej. Państwa, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie finansowym (beneficjenci) podpisały deklarację partnerstwa oraz przygotowały wstępną Activity list (listę zaplanowanych działań) – wykorzystanie funduszu: działalność szkoleniowa, wyjazdy i organizacja spotkań operacyjnych, wizyty studyjne, wspólne operacje, współpraca z Europolem, spotkania bilateralne. Beneficjenci finansowi : Węgry, Austria, Niemcy, Słowacja, Polska.

5 With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs ZOŚ KGSG w oparciu o budżet wynoszący 142 842,00 Euro, zaplanował w ramach Activity List 22 działania, w tym: 83 spotkania robocze (w kraju i za granicą) / wizyty studyjne, wizyty eksperckie - cel spotkań musi mieścić się w mandacie Projektu – nielegalna migracja w / z rejonu Bałkanów Zachodnich. Planowane spotkania w państwach biorących udział w projekcie oraz wizyty przedstawicieli tych państw w Polsce mają na celu pogłębienie współpracy, usprawnienie wymiany informacji na temat aktualnie prowadzonych działań oraz wzmocnienie sieci kontaktów i ilości zebranych materiałów w celu zlikwidowania rozpracowywanych grup przestępczych. 3 dniowe Seminarium / Work Shop / warsztaty dla 25 przedstawicieli z Polski.

6 With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs PAŃSTWA Z KTÓRYMI ZAPLANOWANO SPOTKANIA * WĘGRY NIEMCY CZECHY AUSTRIA SŁOWACJA *SPOTKANIA WYJAZDOWE, W KRAJU, OPERACYJNE, WIZYTY STUDYJNE ROSJA SERBIA GRECJA RUMUNIA BUŁGARIA MOŁDOWA

7 Ref budge t headi ng Name of BeneficiaryObjectivesActivi ty Description of item answers to each Heading: Who and/or What Hea din g A: UnitAmou nt in € per unit Nbr units Total € EHQ of the Polish Border GuardFIMATHU operational meetings2Hague-Europol 1 Travel for 2 PL experts ( 8 occasions) Travel400,0016,006 400,00 EHQ of the Polish Border GuardFIMATHU operational meetings2Hague-Europol 2 days DSA for 2 PL experts ( 8 occasions) DSA263,0032,008 416,00 EHQ of the Polish Border GuardExpert meetings at Serbian Police72 PL experts 1 Travel ( 3 occasions) Travel400,006,002 400,00 EHQ of the Polish Border GuardExpert meetings at Serbian Police72 PL experts 3 days DSA (3 occasions) DSA334,0018,006 012,00 EHQ of the Polish Border Guard Expert meetings in Romania/Moldova Police83 PL experts 1 Travel (3 occasions) Travel400,009,003 600,00 EHQ of the Polish Border Guard Expert meetings in Romania/Moldova Police83 PL experts 2 days DSA (3 occasions) DSA222,0018,003 996,00 EHQ of the Polish Border GuardExpert meetings at Bulgarian Police93 PL experts 1 Travel ( 3 occasions) Travel400,009,003 600,00 EHQ of the Polish Border GuardExpert meetings at Bulgarian Police93 PL experts 2 days DSAl ( 3 occasions) DSA227,0018,004 086,00 EHQ of the Polish Border GuardExpert meetings at Greece Police102 PL experts 1 Travel (3 occasions) Travel400,006,002 400,00 EHQ of the Polish Border GuardExpert meetings at Greece Police102 PL experts 3 days DSA(3 occasions) DSA222,0018,003 996,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting322 PL participants 1 Travel (2 occasions in Greece) Travel400,004,001 600,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting322 PL participants 3 days DSA (2 occasions in Greece) DSA222,0012,002 664,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting324 PL participants 2 days Meal (3 occasions in Poland) Meal100,0024,002 400,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting332 PL participants 1 Travel ( 2 occasions in Bulgaria) Travel400,004,001 600,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting332 PL participants 3 days DSA ( 2 occasions in Bulgaria) DSA227,0012,002 724,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting334 PL participants 2 days Meal ( 3 occasions in Poland) Meal100,0024,002 400,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting34 2 PL participants 1 Travel (2 occasions in Russia) Travel400,004,001 600,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting34 2 PL participants 3 days DSA (2 occasions in Russia) DSA405,0012,004 860,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting34 4 PL participants 2 days Meal (3 occasions in Poland) Meal100,0024,002 400,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting352 PL participants 1 Travel (4 occasions in HU) Travel400,008,003 200,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting352 PL participants 3 days DSA (4 occasions in HU) DSA222,0024,005 328,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting354 PL participants 2 days Meal (5 occasions in Poland) Meal100,0040,004 000,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting362 PL participants 1 Travel (5 occasions in the Czech Republic) Travel250,0010,002 500,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting36 2 PL participants 1 day DSA (5 occasions in the Czech Republic) DSA230,0010,002 300,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting364 PL participants 2 days meal (6 occasions in Poland) Meal100,0048,004 800,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting372 PL participants 1 Travel (5 occasions in Slovakia) Travel250,0010,002 500,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting372 PL participants 1 day DSA (5 occasions in Slovakia) DSA205,0010,002 050,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting374 PL participants 2 days Meal (6 occasions in Poland) Meal100,0048,004 800,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting382 PL participants 1 Travel (5 occasions in Austria) Travel400,0010,004 000,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting382 PL participants 1 day DSA (5 occasions in Austria) DSA225,0010,002 250,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting384 PL participants 2 days Meal (4 occasions in Poland) Meal100,0032,003 200,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting39 2 PL participants 1 travel ( 4 occasions in Germany) Travel400,008,003 200,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting39 2 PL participants 1 day DSA ( 4 occasions in Germany) DSA208,008,001 664,00 EHQ of the Polish Border GuardCase officers' meeting39 4 PL participants 2 days Meal ( 4 occasions in Poland) Meal100,0032,003 200,00 EHQ of the Polish Border GuardSeminar - Case study4025 PL Participants 1 Unit seminar package Seminar package 540,0025,0013 500,00 EHQ of the Polish Border GuardAUDIT REVIEW Audit cost 3 000,001,003 000,00 KHQ of the Polish Border GuardFinancing PL contribution cash 13 264,601,0013 264,60 DZIAŁANIA ZAPLANOWANE PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs

8 Spotkania w ramach Programu FIMATHU – ISEC realizowane poza granicami RP w 2015 r. Spotkania eksperckie With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs SERBIA 3 spotkania 2 osoby 3 dni DSA: 334 € 07 RUMUNIA/MOŁDAWIA 3 spotkania 3 osoby 2 dni DSA: 222 € 08 BUŁGARIA 3 spotkania 3 osoby 2 dni DSA:222 € 09 GRECJA 3 spotkania 2 osoby 3 dni DSA: 222 € 10 *DSA - Daily subsistence allowance (dieta dzienna) *10 -numer działania

9 Spotkania w ramach Programu FIMATHU – ISEC realizowane poza granicami RP w 2015 r. Spotkania operacyjne / eksperckie With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs BUŁGARIA 2 spotkania 2 0soby 3 dni DSA: 222 € 09 GRECJA 2 spotkania 2 osoby 3 dni DSA:222 € 32 ROSJA 2 spotkania 2 osoby 3 dni DSA: 405 € 34 WĘGRY 4 spotkania 2 osoby 3 dni DSA: 222 € 35 CZECHY 5 spotkań 2 osoby 1 dzień DSA: 230 € 36 SŁOWACJA 5 spotkań 2 osoby 1 dzień DSA: 205 € 37 AUSTRIA 5 spotkań 2 osoby 1 dzień DSA:225 € 38 Niemcy 4 spotkania 2 osoby 1 dzień DSA:208 € 39 HAGA 8 spotkań 2 osoby 2 dni DSA: 263 € 02

10 With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs Wstępny harmonogram spotkań w ramach Programu FIMATHU – ISEC poza granicami RP Miejsce spotkania MajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień SerbiaXXX RumuniaXX MołdawiaX GrecjaXXXXX BułgariaXXXXX RosjaXX WęgryXXXX CzechyXXXXX SłowacjaXXXXX AustriaXXXXX NiemcyXXXX HagaXXXXXXXX Łączna liczba spotkań: 49 * Harmonogram ma na celu przedstawienie skali planowanych przedsięwzięć – jest hipotetyczny

11 Spotkania organizowane w ramach programu FIMATHU-ISEC realizowane w POLSCE w 2015 r. Spotkania operacyjne / eksperckie With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs GRECJA 3 spotkania 4 osoby 2 dni DSA: 100 € 10 BUŁGARIA 3 spotkania 4 osoby 2 dni DSA: 100 € 33 ROSJA 3 spotkania 4 osoby 2 dni DSA: 100 € 34 WĘGRY 5 spotkań 4 osoby 2 dni DSA:100 € 35 CZECHY 6 spotkań 4 osoby 2 dni DSA: 100 € 36 SŁOWACJA 6 spotkań 4 osoby 2 dni DSA:100 € 37 AUSTRIA 4 spotkania 4 osoby 2 dni DSA: 100 € 38 NIEMCY 4 spotkania 4 osoby 2 dni DSA: 100 € 39

12 With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs Wstępny harmonogram spotkań w ramach projektu FIMATHU – ISEC w Polsce w 2015 r. Przedstawicielstwo MajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień GrecjaXXX BułgariaXXX RosjaXXX WęgryXXXXX CzechyXXXXXX SłowacjaXXXXXX NiemcyXXXX AustriaXXXX Łączna liczba spotkań: 34 * Harmonogram ma na celu przedstawienie skali planowanych przedsięwzięć – jest hipotetyczny

13 With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs OBSŁUGĘ MERYTORYCZNĄ PROJEKTU PROWADZI ZARZĄD OPERACYJNO – ŚLEDCZY KOMENDA GŁOWNA STRAŻY GRANICZNEJ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ PROJEKTU PROWADZI KARPACKI OŚRODEK WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ WYDZIAŁ WSPARCIA ZESPÓŁ DO SPRAW POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH

14 With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs KIEROWNIK PROJEKTU kpt. SG Marcin KĄDZIOŁKA IP 6653312, kom. 721 961 343, e-mail / LOTUS: marcin.kadziolka@strazgraniczna.plmarcin.kadziolka@strazgraniczna.pl KOORDYNATOR PROJEKTU chor. SG Magdalena RADZIEWICZ IP 665 3319, kom 721 961 497 e-mail / LOTUS magdalena.radziewicz@strazgraniczna.plmagdalena.radziewicz@strazgraniczna.pl OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ DANE KONTAKTOWEOBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI Magdalena RADZIEWICZ IP 665 3319 kom. 721 961 497 e-mail / LOTUS magdalena.radziewicz@strazgraniczna.pl magdalena.radziewicz@strazgraniczna.pl WĘGRY HOLANDIA KONFERENCJA GRECJA Anita MACUL IP 665 3323 kom. 721 960 846 anita.macul@strazgraniczna.pl anita.macul@strazgraniczna.pl SERBIA ROSJA SŁOWACJA Magdalena KONARSKA IP 665 3318 e-mail / LOTUS magdalena.konarska@strazgraniczna.pl magdalena.konarska@strazgraniczna.pl CZECHY Joanna KĄDZIOŁKA IP 665 3028 e-mail / LOTUS joanna.kadziolka@strazgraniczna.pl joanna.kadziolka@strazgraniczna.pl BUŁGARIA Małgorzata WABIK IP 665 3322 e-mail / LOTUS malgorzata.wabik@strazgraniczna.pl malgorzata.wabik@strazgraniczna.pl AUSTRIA Karolina SUDO IP 665 3321 e-mail / LOTUS karolina.sudo@strazgraniczna.pl karolina.sudo@strazgraniczna.pl NIEMCY JACEK SEKUŁA IP 665 3320 e-mail / LOTUS jacek.sekula@strazgraniczna.pl jacek.sekula@strazgraniczna.pl RUMUNIA / MOŁDAWIA KOORDYNATOR MERYTORYCZNY PROJEKTU - por. SG Elżbieta PAS Ekspert Wydziału I do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Zarząd operacyjno – Śledczy KGSG IP 660 4988, kom. 797 338 309, e-mail/ LOTUS: elzbieta.pas@strazgraniczna.plelzbieta.pas@strazgraniczna.pl

15 DO REALIZACJI ZOŚ KGSG zgłasza potrzebę organizacji spotkania KOW SG OSG Ustalenia robocze: miejsce spotkania, termin, tematyka, uczestnicy, w tym tłumacz itp. informuje ZOŚ KGSG i OSG informuje WF OSG o konieczności zabezpieczenia środków do wiadomości BF KGSG WNIOSEK O ZGODĘ NA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ POZA GRANICAMI KRAJU / PRZYJĘCIE DELEGACJI ZAGRANICZNEJ  Ustalenia robocze:  środek transportu (auto / pociąg / samolot / autobus)  rezerwacja biletów  rezerwacja hotelu Wniosek do KGSG za pośrednictwem BWM KGSG do wiadomości ZOŚ KGSG BF KGSG, OSG, WF OSG ZAPROSZENIE (KOORDYNACJA KOW SG) OPRACOWUJE PROJEKT ZAPROSZENIA / ZAPYTANIA DO PARTNERA ZAGRANICZNEGO DO REALIZACJI DO WIADOMOŚCI dw KOW SG UCZESTNICY (OSG, PSG):  Zbiera a następnie przekazuje do Wydziału Finansów OSG : faktury za hotel, bilety, paliwo, winiety, parkingi, podpisane listy obecności, agendy itp. bilety lotnicze ( elektroniczne, karty pokładowe).  Tworzy osobną teczkę dot. Projektu (korespondencja – pisma, pisma dw, sprawozdania, wnioski, zaproszenia), gdzie przechowuje wszystkie dokumenty z nim związane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu – możliwość audytu.  Na bieżąco pozostaje w kontakcie z KOW SG.  Zabezpiecza środki finansowe na wyjazd.  Tworzy wydzieloną księgowość dla Projektu (kod konta).  Gromadzi: faktury za hotel, bilety, paliwo, winiety, parkingi, listy obecności, agendy itp., bilety lotnicze (elektroniczne, karty pokładowe), oświadczenia i rozliczenia delegowanych f-szy, delegacje krajowe.  Opisuje faktury – zgodnie z wzorem przygotowanym przez KOW SG.  Tworzy osobną teczkę dot. Projektu, gdzie przechowuje wszystkie dokumenty z nim związane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu – możliwość audytu.  Przygotowuje notę obciążeniową do BF KGSG wraz z dowodami poniesionych kosztów.  DOKUMENTACJĘ DO ROZLICZENIA PRZESYŁA DO KOW SG (2 kopie za zgodność) – zgodnie z algorytmem opracowanym przez KOW - w celu zatwierdzenia merytorycznego. WYJAZD SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU / Z PRZYJĘCIA DELEGACJI ZAGRANICZNEJ SPRAWOZDANIE do KGSG za pośrednictwem BWM KGSG do wiadomości ZOŚ KGSG i KOW SG (RÓWNIEŻ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ) W przypadku organizacji spotkania w kraju – rozpoznanie rynku w celu zabezpieczenia posiłków DO REALIZACJI ALGORYTM DZIAŁAŃ

16 DO REALIZACJI ZOŚ KGSG zgłasza potrzebę organizacji spotkania KOW SGOSG Ustalenia robocze: miejsce spotkania, termin, tematyka, uczestnicy, w tym tłumacz itp. informuje ZOŚ KGSG i OSG informuje WF OSG o konieczności zabezpieczenia środków do wiadomości BF KGSG WNIOSEK O ZGODĘ NA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ POZA GRANICAMI  Ustalenia robocze:  środek transportu (auto / pociąg / samolot / autobus)  rezerwacja biletów  rezerwacja hotelu Wniosek do KGSG za pośrednictwem BWM KGSG do wiadomości ZOŚ KGSG BF KGSG, OSG, WF OSG OPRACOWUJE PROJEKT ZAPYTANIA DO PARTNERA ZAGRANICZNEGO O ORGANIZACJĘ SPOTKANIA DO REALIZACJI DO WIADOMOŚCI DO REALIZACJI ORGANIZACJA SPOTKANIA ORGANIZACJA SPOTKANIA POZA GRANICAMI KRAJU

17 DO REALIZACJI ZOŚ KGSG zgłasza potrzebę organizacji spotkania KOW SGOSG Ustalenia robocze: miejsce spotkania, termin, tematyka, uczestnicy, w tym tłumacz itp. informuje ZOŚ KGSG i OSG informuje WF OSG o konieczności zabezpieczenia środków do wiadomości BF KGSG WNIOSEK O ZGODĘ NA PRZYJĘCIE DELEGACJI ZAGRANICZNEJ OPRACOWUJE PROJEKT ZAPROSZENIA DO PARTNERA ZAGRANICZNEGO DO REALIZACJI DO WIADOMOŚCI DO REALIZACJI ORGANIZACJA SPOTKANIA ORGANIZACJA SPOTKANIA W KRAJU Rozpoznanie rynku w celu zabezpieczenia posiłków, ZGODNIE Z AGENDĄ SPOTKANIA Wniosek do KGSG za pośrednictwem BWM KGSG do wiadomości ZOŚ KGSG BF KGSG, OSG, WF OSG

18 ŚRODKI Z PROJEKTU NIE POKRYWAJĄ:  W ramach podróży krajowych: noclegu, wyżywienia dla gości *, kosztów delegacji krajowych, kosztów podróży krajowych – przejazd.  W ramach podróży zagranicznych: kosztów dojazdu do granicy + kosztów delegacji, kosztów za przelot gdy cena biletu w obie strony wynosi 400 Euro (różnica musi być pokryta z budżetu OSG).  Podatku VAT (koszt niekwalifikowany – ponosi OSG). With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs

19 DO REALIZACJI KOW SG OSG / PSG ZAPROSZENIE (KOORDYNACJA KOW SG) DO WIADOMOŚCI dw KOW SG UCZESTNICY (OSG, PSG):  Zbiera a następnie przekazuje do Wydziału Finansów OSG : faktury za hotel, bilety, paliwo, winiety, parkingi, podpisane listy obecności, agendy itp. bilety lotnicze (elektroniczne, karty pokładowe).  Tworzy osobną teczkę dot. Projektu (korespondencja – pisma, pisma dw, sprawozdania, wnioski, zaproszenia), gdzie przechowuje wszystkie dokumenty z nim związane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu – możliwość audytu.  Na bieżąco pozostaje w kontakcie z KOW SG. WYJAZD / PRZYJĘCIE DELEGACJI SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU / Z PRZYJĘCIA DELEGACJI ZAGRANICZNEJ SPRAWOZDANIE do KGSG za pośrednictwem BWM KGSG do wiadomości ZOŚ KGSG i KOW SG (RÓWNIEŻ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ) ZOŚ KGSG zgłasza potrzebę organizacji spotkania informuje WF OSG o konieczności zabezpieczenia środków do wiadomości BF KGSG informuje ZOŚ KGSG i OSG o poczynionych ustaleniach roboczych w zakresie miejsca, terminu itp.. Przesyła wniosek o zgodę na podróż ‘ przyjęcie delegacji do KGSG za pośrednictwem BWM KGSG do wiadomości ZOŚ KGSG BF KGSG, OSG, WF OSG AGENDA PRZESŁANIE DOKUMENTÓW DO WF OSG DO REALIZACJI ZADANIA UCZESTNIKÓW

20 ZADANIA WYDZIAŁU FINANSÓW OSG  Zabezpiecza środki finansowe na wyjazd.  Tworzy wydzieloną księgowość dla Projektu (kod konta).  Gromadzi: faktury za hotel, bilety, paliwo, winiety, parkingi, listy obecności, agendy itp., bilety lotnicze (elektroniczne, karty pokładowe), oświadczenia i rozliczenia delegowanych f-szy, delegacje krajowe.  Opisuje faktury – zgodnie z wzorem przygotowanym przez KOW SG.  Tworzy osobną teczkę dot. Projektu, gdzie przechowuje wszystkie dokumenty z nim związane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu – możliwość audytu.  Przygotowuje notę obciążeniową do BF KGSG wraz z dowodami poniesionych kosztów.  DOKUMENTACJĘ DO ROZLICZENIA PRZESYŁA DO KOW SG (2 kopie za zgodność) – zgodnie z algorytmem* opracowanym przez KOW - w celu zatwierdzenia merytorycznego. * Pismo z algorytmem – przesłane do OSG With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home Affairs


Pobierz ppt "With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate – General Home."

Podobne prezentacje


Reklamy Google