Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UROCZYSTOŚCI I WIZYTY BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC PROTOKÓŁ 2+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UROCZYSTOŚCI I WIZYTY BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC PROTOKÓŁ 2+"— Zapis prezentacji:

1 UROCZYSTOŚCI I WIZYTY BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC PROTOKÓŁ 2+

2 UROCZYSTOŚĆ ustalenie celu społecznego uroczystości. W celu społecznym mieści się charakter imprezy (ROCZNICOWEJ), czyli np. adresowany do starszych nostalgiczny apel poległych z asystą wojskową, może zawierać przejmujące trzaski werbli, pochodnie i pełne wzruszeń przemówienia. Ta sama rocznica, ale mająca na celu budzenie patriotyzmu u młodzieży może polegać na rekonstrukcji bitwy partyzanckiej, pikniku i zawierać występy grup młodzieży nawiązujące do tematu uroczystości.

3 Początek uroczystości Harmonogram powinien być tak ułożony, żeby goście oficjalni przybywali w odwrotnej kolejności względem rangi. Ważniejsi goście, a szczególnie gość honorowy, powinni być przywitani przez delegata gospodarza uroczystości i prowadzeni (przewiezieni) do miejsca, główny organizator (gospodarz) czeka, wita i wskazuje przeznaczone dla nich miejsce stojące (jeśli taki charakter ma impreza, np. złożenie wieńców pod pomnikiem) lub siedzące.

4 Uroczystości Jeśli gość honorowy uroczystości zasiadanej cieszy się wielkim autorytetem, można mu okazać szacunek ogólnym powstaniem podczas wprowadzania go do pomieszczenia Gość honorowy zajmuje miejsce w części prezydialnej, czyli najważniejszej dla danej uroczystości. W uroczystościach, które polegają na grupowym przemarszu (np. uroczysty pogrzeb, protest), najważniejsi uczestnicy idą na czele pochodu tuż po wyznaczonych prowadzących (na pogrzebie tuż za najbliższą rodziną).

5 Koło

6

7 Powitania Gospodarz oficjalnie wita zaproszonych gości. T. Orłowski zaleca powściągliwość w imiennych powitaniach, a najlepiej jest ograniczyć liczbę osób wymienianych z nazwiska i funkcji do najważniejszych gości, a nawet wyłącznie do głównego zaproszonego. Uroczystości publiczne nie mogą obyć się bez przemówień. Kolejność zabierania głosu jest zgodna z precedencją. W imieniu gospodarzy (na końcu wystąpień prezydialnych) może zabrać głos inna osoba, np. zastępca

8

9

10

11

12 Odznaczenia Przydenta Order Orła Białego, Order wojenny Virtuti Militari (klasa od I do V), Order Odrodzenia Polski (klasa od I do V), Order Zasługi RP (klasa od I do V). Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi za Dzielność, Medal za Ofiarność i Odwagę, Medal za Długoletnią Służbę (złoty, srebrny i brązowy), Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Krzyż Zesłańców Sybiru.

13 Gwiazda Iraku W systemie starszeństwa polskich odznaczeń zajmują miejsce po Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i są najniższymi w aktualnym systemie odznaczeń państwowych. Odznaczenie o charakterze pamiątkowym wprowadzone w 2007 roku

14 Wręczanie odznaczeń Prawo wnioskowania o przyznanie odznaczenia najniżej w hierarchii państwowej ma wojewoda. Przykład delegacji uprawnień wręczania odznaczeń. Rodzice wzorowo wypełniających obowiązki służby wojskowej żołnierzy oraz zasłużony żołnierz polskiego kontyngentu wojskowego służący w Iraku zostali wyróżnieni medalem i odznaczeniem Prezydenta RP. Medale za „Zasługi dla Obronności Kraju” (dla rodziców) oraz Odznaczenie „Gwiazda Iraku” zostały wręczone 2 grudnia 2009 roku w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim. http://ostrow-wielkopolski.info/2009/12/03/odznaczenia-prezydenta- rp/ (15.01.2010 http://ostrow-wielkopolski.info/2009/12/03/odznaczenia-prezydenta- rp/

15

16 Medal „Z wnioskiem o przyznanie medalu do ministra obrony narodowej występuje wojskowy komendant uzupełnień i medale ten nadaje oczywiście minister Obrony Narodowej. To bardzo ważne wyróżnienie dla rodziców, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy”

17 Wizyta zagraniczna - przygotowania Zaproszenie bez terminu, kilka miesięcy wcześniej Organizuje DPD : H, P, MSZ (koszt gospodarza 15,10,5) Gdy zmiana na stanowisku zaproszenie przechodzi, może być ponowienie przy okazji … Trwa 3 dni, termin i program uzgodniony Precedencję określa każda strona

18 WIZYTY Tradycyjne typy wizyt: wizyta państwowa wizyta oficjalna wizyta nieoficjalna wizyta robocza wizyta prywatna wizyta incognito wizyta tranzytowa. Różnica sprowadza się do poziomu oprawy protokolarnej i ceremonialnej. Tendencje: Wobec rosnącej tendencji do uproszczenia ceremoniału wizyt oszczędności czasu najwyższych osobistości państwowych TYPY WIZYT: - wizycie państwowej (oficjalnej wizycie głowy państwa), - wizycie oficjalnej (głowy państwa, szefa rządu lub ministra), - wizycie roboczej (lub oficjalnej wizycie roboczej).

19 Wizyty incognito należą już raczej do przeszłości. Wiązały się zazwyczaj z potrzebą głów koronowanych i rodzin panujących, by móc swobodnie podróżować po świecie jako anonimowi arystokraci. Piotr I odbył swą słynną Grande tour, podróż europejską, zwaną też "wielkim poselstwem", w 1697 roku jako Piotr Michajłow.

20 Wizyta prywatna lub pobyt prywatny określa pobyt zagraniczny osobistości z przyczyn niezwiązanych ze sprawowaną funkcją. Mogą to być rodzinne wakacje spędzane za granicą, wizyta u przyjaciół, pobyt w domu zaprzyjaźnionego odpowiednika. Stało się na przykład prawie normą, że niektórzy szefowie rządów europejskich spędzają sierpniowe wakacje we Włoszech. Stwarza to często włoskim premierom okazję do organizacji nieformalnych spotkań.

21 Minister Wizyta nieoficjalna jest rzadziej stosowaną formą Stanowi ona często dogodny pretekst dla państw, które nie utrzymują stosunków dyplomatycznych lub przeżywają w nich kryzys. Udział ministra spraw zagranicznych w konferencji naukowej, forum biznesu, koncercie lub innej imprezie kulturalnej nieoficjalne rozmowy z jego odpowiednikiem w odwiedzanym kraju.

22 Wizyta robocza ulubiona forma podróżowania europejskich szefów rządów i szefów dyplomacji. określana też mianem oficjalnej wizyty roboczej. Wymogi protokołu są w niej sprowadzone do rozsądnego minimum i ograniczają się do zapewnienia najlepszych warunków do przeprowadzenia rozmów, składniki kurtuazyjne i ceremonialne są usunięte.

23 Wizyta robocza - przebieg Taka wizyta trwa w warunkach europejskich kilka godzin: przylot samolotu specjalnego i przejazd bezpośrednio na spotkanie, dwugodzinne rozmowy robocze śniadanie, przy którym kontynuowane są rozmowy, konferencja prasowa, wyjazd na lotnisko i powrót. Wizyta taka jest krótka, skład delegacji towarzyszącej szefowi rządu może być minimalny, a koszty pokrywa strona odwiedzająca.

24 Rodzaje ceremoniałów: Ceremoniał powitania i pożegnania głowy obcego państwa. Ceremoniał przedstawiania szefów misji dyplomatycznej głowie obcego państwa. Ceremoniał przyjazdu szefa misji obcego państwa. Ceremoniał składania listów uwierzytelniających. Ceremoniał złożenia wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Ceremoniał spotkania korpusu dyplomatycznego z głową państwa.

25 Uroczystość złożenia wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza Uroczystość złożenia wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza z pełnym ceremoniałem wojskowym kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego w składzie trzech rodzajów wojsk. Wieniec składają oficerowie towarzyszący głowie państwa. Najczęściej są to: adiutant, attache wojskowy/obrony lub oficerowie sił zbrojnych W praktyce polskiej wieniec gościa składającego wizytę niesie dwóch żołnierzy Wojska Polskiego. Gość, któremu towarzyszą komendant garnizonu Warszawy, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ i szef Oddziału Protokołu MON, wysłuchuje hymnów obu państw, składa wieniec i dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej. Złożenie wieńca oznacza, że gość poprawia szarfę we własnych kolorach narodowych na położonym przez żołnierzy wieńcu i oddaje hołd chwilą milczenia. Po zapoznaniu gościa z historią Grobu, uroczystość kończy defilada kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ewentualne odwiedzenie pomników lub grobów związanych z historią własnego narodu.

26 Wizyty kurtuazyjne u marszałków Sejmu i Senatu Są wyrazem szacunku wobec całego parlamentu jako suwerena demokratycznego państwa, dlatego głowa państwa składa im wizyty w ich siedzibach. Półgodzinne spotkania organizuje się zawsze odrębnie, choć ze względu na wspólną siedzibę Sejmu i Senatu następują po sobie bezpośrednio. Ewentualne odwiedzenie pomników lub grobów związanych z historią własnego narodu.

27 Przyjęcie prezesa Rady Ministrów przez głowę obcego państwa. Szef rządu, stojąc protokolarnie niżej od prezydenta, składa wizytę głowie obcego państwa w jej rezydencji lub spotyka się z nią na oficjalnym śniadaniu. Takie spotkanie w języku protokołu może być określane jako audiencja. W praktyce polskiej stosuje się obecnie najczęściej formułę śniadania, na które prezes Rady Ministrów przybywa do Belwederu jako rezydencji gościa. Ewentualne inne spotkania na życzenie gościa (z prymasem Polski, ministrem spraw zagranicznych, innymi ministrami, z szefami partii politycznych reprezentowanymi w parlamencie lub dwustronną parlamentarną grupą przyjaźni).

28 Spotkanie w ambasadzie własnego kraju ze współobywatelami mieszkającymi w Polsce lub Polakami szczególnie zasłużonymi dla stosunków dwustronnych. W wyjątkowych i rzadkich przypadkach strony uzgadniają możliwość przemówienia głowy obcego państwa przed połączonymi izbami Sejmu i Senatu. Jest to zwyczaj spotykany na świecie od niedawna, przyjęty w polskim protokole III Rzeczypospolitej. w przypadku Polski wyłącznym przywilejem głowy państwa.

29 Przemówienie o równie dużej doniosłości, choć mniejszej oprawie formalnej, może też być wygłaszane w znaczącej placówce akademickiej lub naukowo-badawczej. Zwiedzenie przez głowę państwa instytucji kulturalnej lub naukowej własnego kraju działającej w Warszawie albo instytucji finansowych czy gospodarczych związanych z jej krajem.

30 Wizyta państwowa, która trwa zazwyczaj od dwóch do trzech dni, może być częściowo realizowana poza Warszawą. W przypadku wizyty składanej w Polsce gość zazwyczaj odwiedza w jej ostatnim dniu Kraków (łącznie ze zwiedzaniem byłego hitlerowskiego obozu Auschwitz) lub Gdańsk. Towarzyszą mu w tej części podróży przedstawiciele prezydenta i rządu RP oraz władz lokalnych.

31 Ramowy program - pożegnanie Wojewoda (przedstawiciel rządu) i prezydent miasta (przedstawiciel mieszkańców) – jako gospodarze – podejmują go też oficjalnym śniadaniem. Przed opuszczeniem przez gościa Warszawy odbywała się na dziedzińcu Pałacu uroczystość jego oficjalnego pożegnania z prezydentem RP – według tego samego ceremoniału co powitanie. Może się zdarzyć, że prezydent Rzeczypospolitej towarzyszy osobiście swojemu gościowi w wizycie poza Warszawą. Wówczas to on wydaje śniadanie na cześć gościa i żegna go przed odlotem. Niezależnie od miejsca pożegnania, stosowana od kilku lat polska praktyka zerwała z wcześniejszym zwyczajem odbywania oficjalnej ceremonii pożegnania, która przyjmowała tak samą formę jak powitanie.

32 Program wizyty premiera Program wizyty oficjalnej szefa obcego rządu w Warszawie, która trwa najwyżej dwa dni, nie uwzględnia wszystkich tych punktów. Poza spotkaniem i rozmowami z prezesem Rady Ministrów, z ewentualnym podpisaniem umów, zostaje on przyjęty przez prezydenta Rzeczypospolitej, składa wizyty marszałkom Sejmu i Senatu, może spotkać się z ministrem spraw zagranicznych. Program wizyty szefa rządu zawiera zazwyczaj dodatkowe punkty o charakterze gospodarczym (wykład lub spotkanie z przedsiębiorcami) oraz politycznym (spotkanie parlamentarne) lub odczyt w placówce akademickiej, bądź naukowo-badawczej.

33 Oficjalny obiad Wieczorem pierwszego dnia wizyty prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje gościa oficjalnym obiadem,w którym uczestniczą członkowie kierownictwa państwowego, obie delegacje, przedstawiciele środowisk artystycznych, naukowych, gospodarczych i dziennikarskich, osoby związane współpracą z krajem gościa. Wnętrza Pałacu Namiestnikowskiego pozwalają na wydanie obiadu na około 90 osób. Stosowany w Polsce protokół wymaga od mężczyzn przybycia w smokingu, a od kobiet – w krótkiej sukni.

34

35

36

37 Wizyta państwowa (oficjalna) głowa państwa składa tylko raz podczas panowania lub kadencji. kierując się wówczas ich znaczeniem politycznym dla własnego państwa pierwsze wizyty mogą być składane albo po sąsiedzku, albo u najważniejszych partnerów politycznych.

38 Prezydent Gauck Prezydent Gauck powiedział, że zaproszenie do Polski było dla niego ogromną radością. Dodał, że jego decyzja o przybyciu do naszego kraju nie wynikała z politycznej kalkulacji, ale była "wyborem serca„. Prezydent Joachim Gauck, który przybył w poniedziałek późnym popołudniem z dwudniową wizytą do Warszawy, spotkał się wieczorem z Bronisławem Komorowskim na uroczystej kolacji w Belwederze. Po kolacji wysłuchano koncertu muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Piotra Palecznego. We wtorek obaj prezydenci będą rozmawiać przy śniadaniu, później Gauck spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i marszałek Sejmu Ewą Kopacz. O 9.45 Gauck i Komorowski wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. Wizyta Gaucka ma charakter roboczy.

39 Joachim Gauck Joachim Gauck urodził się 24 stycznia 1940 w Rostocku. W latach 1955- 58 studiował teologię w tym mieście i następnie został luterańskim pastorem. W czasie istnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej wspierał dysydentów i demokratyczną opozycję w tym państwie, a w 1989 roku był współzałożycielem opozycyjnej partii Nowe Forum. Już po zjednoczeniu Niemiec (3 października 1990) na własną prośbę przestał być pastorem. W końcu 1990 roku nie mógł już bowiem łączyć funkcji pastora z odpowiedzialnym stanowiskiem jakie otrzymał. Został wtedy prezesem Federalnego Urzędu do spraw Akt Stasi (tzw. Instytut Gaucka) i pełnił tę funkcję do 2000 roku. Kierowany przez niego urząd zajmował się badaniem akt służby bezpieczeństwa NRD (Stasi), co pozwoliło ujawnić wielu dawnych agentów i tajnych współpracowników osławionej Stasi.

40 Powitanie na dziedzińcu Belwederu

41 Wizyta zagraniczna - powitania Powitanie nieoficjalne na lotnisku, dworcu, hotelu Kto: minister, szef PD, ambasador gościa i gospodarza Ceremoniał powitania oficjalnego: Z honorami wojskowymi: meldunek gotowości, oddanie hołdu sztandarowi (Head 3 rodzaje broni) Witanie np. na schodach, wejście, prezentacja czołowych przedstawicieli lokalnych, szefów misji dypl. (P – tylko dziekan korpusu dypl.)

42 Rozmowy W 4 oczy W wąskim gronie Plenarne W grupach tematycznych Zasada równowagi liczbowej Na stole: kartoniki (2 str), notesy, długopisy Kawa, herbata, napoje Sala : okno, drzwi, stół, godło Język : ojczysty każdej ze stron, tłumacz (własny) po lewej nie liczony do rozsadzenia Tłumaczenie konsekutywne, kabinowe

43 Rozmowy, podpisywanie Tylko przewodniczący, pozostali imiennie wskazani przez … Gdy nie ma zgodności… Reguła alternatu w umowie, 2 języki, jako 1 na własnych Podpisywanie najpierw swój alternat Wymiana z prawej do lewej Jeśli obecni przełożeni, to gratulują Pierwsza wychodzi delegacji gości, odprowadzana…

44 Program wizyty gościa Przemówienie na forum obu izb Spotkania z marszałkami obu izb Przemówienie na forum komisji spraw zagranicznych Spotkania z parlamentarzystami Spotkania w instytucjach naukowych i biznesowych

45 Program szczegółowy wizyty (książeczka) Skład delegacji oficjalnej i osób towarzyszących Inf. Dot. Zakwaterowania (numery pokoi, aut) Minutowo rozpisane punkty programu Opisy ceremonii ze szkicem sytuacyjnym Wykaz telefonów i adresów osób odpowiedzialnych (jeśli małżonka, to oddzielna książeczka) – gospodarzem jest małżonka gospodarza Po powrocie list z podziękowaniem


Pobierz ppt "UROCZYSTOŚCI I WIZYTY BY GRZEGORZ MYŚLIWIEC PROTOKÓŁ 2+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google