Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny Jak tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny Jak tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil."— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny Jak tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil

2 Bibliografia załącznikowa, nazywana też literaturą przedmiotu, to: wykaz dokumentów wykorzystanych przez autora piszącego swoją pracę. Powinna być umiejscowiona po tekście głównym i materiałach uzupełniających (przypisy, aneksy), natomiast przed wykazami (skrótów, tablic, ilustracji, terminologii), indeksami, spisem treści, streszczeniami. Możliwe jest umieszczenie bibliografii po rozdziałach.

3 Opis bibliograficzny to: uporządkowany zbiór najważniejszych danych dotyczących opisywanego dokumentu (np. autor, tytuł, miejsce, rok wydania) umożliwiających jego identyfikację.

4 Jednostka bibliograficzna to: każdy opisany dokument lub jego część, np. wydawnictwo zwarte (książka), fragment wydawnictwa zwartego (książki), praca zbiorowa, artykuł w pracy zbiorowej, recenzja, elektroniczne wydawnictwo zwarte (książka elektroniczna, baza danych, program komputerowy), artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym.

5 Jednostka bibliograficzna to: Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie znakiem interpunkcyjnym. Można stosować: przecinek, kropkę, wyraźny odstęp. Wybieramy jeden rodzaj znaku i konsekwentnie stosujemy po każdym elemencie we wszystkich opisach w całej bibliografii i przypisach. Graficznie wyróżniamy tytuły ( zmiana czcionki lub podkreślenie). We wzorach podkreślone są obowiązkowe elementy opisu.

6 Opis wydawnictwa zwartego (książki) Autor, Tytuł, odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz ), wydanie, Miejsce wydania, rok wydania Przykłady: Szekspir Wiliam, Hamlet : królewicz duński, przeł. Józef Paszkowski, wyd.12, 1976 albo: Szekspir Wiliam. Hamlet : królewicz duński. Przeł. Józef Paszkowski. Wyd. 12. 1976 albo: Szekspir Wiliam, Hamlet : królewicz duński, przeł. Józef Paszkowski, wyd. 12, 1976

7 Opis fragmentu w wydawnictwie zwartym (książce) Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego, wydanie, numeracja części, odpowiedzialność drugorzędna, Miejsce wydania, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Przykład: Polański Edward, Dydaktyka ortografii i interpunkcji, wyd. 2 zmienione, Warszawa, 1995, s. 37-39

8 Opis wydawnictwa zwartego (książki) – pracy zbiorowej Tytuł, pod red. Imię i nazwisko redaktora, wydanie, Miejsce wydania, rok wydania Przykład: Dzieje Polski, pod red. Jerzego Topolskiego, Warszawa, 1981

9 Opis artykułu w wydawnictwie zwartym Autor artykułu, Tytuł artykułu, In: (lub w: ) Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego, wydanie, Miejsce wydania, rok wydania, oznaczenie tomu, stron w dokumencie macierzystym Przykład: Jan Żak, Ziemie polskie w starożytności, In: Dzieje Polski, pod red. Jerzego Topolskiego, Warszawa, 1981, s. 14-65

10 Opis artykułu w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie) Autor artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” oznaczenie roku numeru lub zeszytu, strony Przykład: Wroński Dariusz, Perły z polskich rzek, „Wiedza i Życie” 2003, nr 10 s. 56-59

11 Opis recenzji W opisie recenzji podajemy najpierw informacje o pracy recenzowanej, a poniżej informacje dotyczące samej recenzji. Autor pracy recenzowanej, Tytuł pracy recenzowanej, wydanie, Miejsce wydania, rok wydania, rec. Autor recenzji, Tytuł recenzji, lokalizacja recenzji ( rodzaj opisu dostosować do rodzaju dokumentu, w którym znajduje się recenzja) Przykład: Maciej Lepianka, I w następnym dniu, Warszawa, 1996, rec. Krzysztof Lipka, Granice realizmu i fantazji, „Nowe Książki” 1997, nr 7 s. 47

12 Opis elektronicznego wydawnictwa zwartego Elementy pogrubione – obowiązkowe dla dokumentów on- line Autor, Tytuł [ typ nośnika ], wydanie, Miejsce wydania, Wydawnictwo, data wydania, data aktualizacji, data cytowania, warunki dostępu, ISBN lub ISSN Przykłady: Zamek Królewski w Warszawie [CD-ROM], Poznań, Wydawn. Impresja, 1999, ISBN 83-909743-0-4 (dokument on-line) Wyspiański Stanisław, Wesele, [książka elektroniczna on- line], Gdańsk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, [cytowana 2004-11-02], dostępny w WWW: http://monika.univ.gda.pl/~literat/wesele/index.htm>

13 Opis fragmentu w elektronicznym wydawnictwie zwartym Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego [typ nośnika], wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, data wydania, data dostępu, oznaczenie rozdziału/fragmentu, Tytuł rozdziału / fragmentu, lokalizacji w obrębie dokumentu macierzystego, warunki dostępu, ISBN lub ISSN Przykład: Król Jerzy, Zamek Królewski w Warszawie [CD-ROM], Poznań, Wydawn. Impresja SA, 1999, cz. 1 Piano nobile, ISBN 83-909743-0-4

14 Opis artykułu w elektronicznym wydawnictwie zwartym Autor artykułu, Tytuł artykułu, In: (w: ) Autor dokumentu macierzystego, Tytuł dokumentu macierzystego [typ nośnika ], wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, data wydania, data dostępu, warunki dostępu, ISBN lub ISSN Przykład: Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, In: Polska Biblioteka Internetowa [on-line], Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2001, [cytowany 2003-11-12], dostępny w WWW

15 Opis elektronicznego wydawnictwa ciągłego Tytuł wydawnictwa [typ nośnika], Odpowiedzialność główna (redaktor nacz.), Miejsce wydania, Wydawca, częstotliwość ukazywania się, data dostępu, warunki dostępu, ISBN lub ISSN Przykłady: Encyklopedia multimedialna PWN [CD-ROM], red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski, Warszawa, Wydawn. PWN SA, 1999-, miesięcznik, ISSN 1508-5848 (Dokument on-line) EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [czasopismo elektroniczne on-line], red. nacz. Szymon Matuszewski, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999-, miesięcznik, [cytowany 2003-11- 20], dostępny w WWW http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/index.html

16 Opis artykułu w elektronicznym wydawnictwie ciągłym Autor artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł wydawnictwa ciągłego [typ nośnika ], wydanie, oznaczenie zeszytu, data aktualizacji / nowelizacji, data dostępu, częstotliwość ukazywania się lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego, warunki dostępu, numer znormalizowany (np. ISBN lub ISSN) Przykłady: Kanada: sztuka, Encyklopedia multimedialnaPWN [CD-ROM], cz. 2 Sztuka, 1999-, miesięcznik, [ok. 5 ekranów], ISSN 1508- 5848 Szmidt Jadwiga, Zbiory polskie w Londynie, Biuletyn EBIB, [czasopismo elektroniczne on-line], 2003 nr 10, [cytowany 2003-11-20], miesięcznik, [ok. 2 ekranów], dostępny w Internecie http://ebib.oss.wroc.pl/2003/50/londyn.php>

17 Wszystkie opisy w zestawieniu bibliograficznym podzielone są pod względem treści (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) i w obrębie tych podziałów szeregowane są alfabetycznie według nazwiska autora bądź tytułu lub chronologicznie. W przypisach stosujemy ten sam wzór opisu. Przy powtarzaniu pozycji cytowanych stosujemy tak jak dotychczas: Tamże (lub Ib., Ibid., Loc. cit.) Nie stosujemy skrótu op. cit., ale powtarzamy początkowe elementy opisu (np. nazwę autora z inicjałem imienia oraz początek tytułu danego dokumentu).

18 Powodzenia!


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny Jak tworzyć bibliografię Oprac. Maria Kozieł i Małgorzata Tofil."

Podobne prezentacje


Reklamy Google