Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie, zastosowanie i moc Krwi Jezusa Chrystusa Od tego stołu odchodzimy, jako lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując kto to jest nasza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie, zastosowanie i moc Krwi Jezusa Chrystusa Od tego stołu odchodzimy, jako lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując kto to jest nasza."— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie, zastosowanie i moc Krwi Jezusa Chrystusa Od tego stołu odchodzimy, jako lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując kto to jest nasza Głowa i jak wielką miłość nam okazał…Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza (św. Jan Chryzostom żył w latach ok. 350 - 407).

2 Bóg jest ŚWIĘTY 1J1.5 Bóg jest światłością 1J4.8,16 Bóg jest miłością Wj 34,6b-7 Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia Powt 32.4b wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy Ps 51.1- miłosierny i łaskawy Hbr 4.16 – łaska i miłosierdzie u Jego tronu Ps 93.1-4 opis mocy i władzy Boga Ps 103.8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny Ps 103.13..Pan lituje się nad tymi co się Go boją Ps 104.1-2..o Boże mój Panie jesteś bardzo wielki, odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem Ap 3.7 To mówi Święty, Prawdomówny Jk 5.11 Pan pełen jest litości i miłosierdzia………..i wiele, wiele innych cytatów

3 Bóg jest niezmienny i wierny - zmienność oznaczałaby niedoskonałość a więc zaprzeczenie Boga Wj 3. 13 14 Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». Ps 102.28 Ty zaś jesteś zawsze Ten sam i lata Twoje nie mają końca Ps 89.29-35 Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki i wierne będzie moje z nim przymierze … nie odejmę mu łaski mojej i nie zawiodę w mojej wierności. Nie zbezczeszczę mojego przymierza ani nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na moją świętość… Hbr 6.13-20 Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie mówiąc: Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę (Rdz15.5-12, 17-18, 17.1-9, 22.11-18)…Dlatego Bóg pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne (obietnica i przysięga) co do których niemożliwe jest by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę

4 Ps 105.41-42 Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, [danym] Abrahamowi, słudze swojemu Ps105.8 Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicę dał dla tysiąca pokoleń Jer 1.11-12 I skierował Pan następujące słowa do mnie: „Co widzisz Jeremiaszu?” Odrzekłem: „Widzę gałązkę drzewa czuwającego”. Pan zaś rzekł do mnie: „Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, by je wypełnić”. 2Tym2.13 Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego Jk1.17 Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności

5 Każdy z Bożych Atrybutów jest doskonały…zachwycający Wszystkie razem i każdy oddzielnie są doskonałe... Żaden nie umniejsza drugiego ani go nie zastępuje... Wszystkie razem tworzą doskonałą harmonię… Wieczności braknie aby poznać wszystkie Boże Atrybuty….w Niebie będziemy przeżywać wieczny zachwyt Bogiem Wszystkie razem Boże atrybuty w swojej doskonałości i doskonałej harmonii nazywamy ŚWIĘTOŚCIĄ BOGA… Boże MOŁOSIERDZIE a Boża SPRAWIEDLIWOŚĆ Spójrzmy na BOŻĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ – ponieważ jest doskonała, musi być doskonale zaspokojona Pan Jezus powiedział do Św. Faustyny Kowalskiej gdy widziała Czyściec: „Moje Miłosierdzie tego nie chce, ale Moja Sprawiedliwość się tego domaga” BOŻE MIŁOSIERDZIE nie może zastępować Bożej Sprawiedliwości..j.w. Takie kłamstwa nam wciska szatan, że Miłosierdzie zastępuje Sprawiedliwość. BOŻE MIŁOSIERDZIE NIE ZASTĘPUJE BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI TYLKO JĄ ZASPOKAJA!!!!!!!!! Gniew nie jest atrybutem Boga Ps 103.8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny Ps30.6 Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie

6 Konsekwencje płynące z natury Bożej świętości Bóg jest światłością 1J1.5; Grzech jest ciemnością. Ciemność jest unicestwiana w obecności światła z samej jego natury, bez wysiłku, bez decyzji..z samego faktu jego obecności. Nic co nie święte nie może się ostać w Bożej Chwale - świętej Jego obecności – jest unicestwione z natury samej świętości (nie z gniewu) – bardzo wiele opisów w Wj, Kpł Żaden człowiek nie może oglądać Boga twarzą w twarz i pozostać przy życiu (Wj…) Tam gdzie Bóg przebywa w Swojej Chwale ( np. PS91 ), nie ostanie się żaden demon ani żadne ukryte zło, są też unicestwiane choroby, jako że to skutki zła Jeżeli człowiek nie oczyści się właściwie a wejdzie w Bożą świętą Obecność – zginie (dusze w czyśćcu cierpiące mają tego olbrzymią, przerażającą świadomość dlatego są Bogu wdzięczne, że mogą cierpieć i w ten sposób się oczyścić zanim wejdą do Nieba). Jeżeli np kapłani (ST) nie przestrzegaliby odpowiednich przepisów prawa i weszliby w Bożą świętą obecność – zginęliby (Kpł..), to się zdarzało… Sprawiedliwość Boża musi być doskonale zaspokojona. „Zapłatą za grzech jest śmierć”..(Rzy 6.23) BÓG JEST TAK ŚWIĘTY…..

7 kpł.10.1-3 Kapł.10.1-3 Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny, niż był im nakazany. Wtedy ogień wyszedł od Pana i pochłonął ich. Umarli przed Panem. Mojżesz powiedział do Aarona: «To jest, co Pan powiedział: Okażę moją świętość tym, co zbliżają się do Mnie, okażę chwałę moją przed całym ludem». Aaron zamilkł.

8 Bunt przeciw Mojżeszowi Liczb 16.35 Wtedy wypadł ogień od Pana i pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło

9 Święty Bóg powołuje człowieka do istnienia, z miłości, dla miłości, i dla przymierza Bóg święty, spełniony, niezależny, niepodlegający jakimkolwiek naciskom – decyduje o powołaniu człowieka do istnienia Stan raju – brak grzechu, szczęśliwe przebywanie w raju w Bożej obecności, przebywanie z Nim – twarzą w Twarz, bez żadnych ofiar ze zwierząt, bez przelewu krwi, bez potrzeby zaspokajania Bożej Sprawiedliwości, nie ma grzechu – nie ma egzekucji Moment pierwszego grzechu wywołał natychmiast skutek śmierci, ukrywania się przed Bogiem, cierpienia, chorób, wypędzenia (uwaga: człowiek otrzymał na siebie skóry ze zwierząt (na których przecież jest krew) aby niw zginęli Rzym 5.12 Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Bóg jest światłością – grzech jest ciemnością. Nic co grzeszne nie ostanie się żywe przy Bogu. Aby tak nie było, musi się znaleźć środek zastępczy, ofiara krwi – przelanej zastępczo - aby nie musiał zginąć ukochany przez Boga człowiek

10 Czym jest krew? Krew oznacza życie i w konsekwencji może pełnić rolę przebłagania za inne życie Kpł. 17.11 Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie Rdz. 9.4-5 Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie.. Pwt. Pr. 12.23 Ale się wystrzegaj spożywania krwi, bo we krwi jest życie, i nie będziesz spożywał życia razem z ciałem

11 Krew jest przebłaganiem za grzechy, pełni rolę oczyszczającą, jest synonimem życia Hbr 9.22 I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów] Hbr 9.7 do drugiej zaś części (miejsca najświętszego) jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu (odniesienie do Kpł 16)

12 Dlaczego więc Bóg żąda krwi? Bóg żąda krwi ponieważ JEST ŚWIĘTY Można to ująć następująco. Bóg mówi: „ponieważ jesteście moim narodem wybranym - nie zabiję was – ale za wasz grzech musi być przelana krew – zastępczo”. Bo kiedy za grzesznika jest przelana krew – która jest życiem – oznacza to, że życiem zapłacono za życie. Bóg widząc tę krew widzi na nowo życie. Krew jest zasłoną, która chroni grzesznika przed unicestwieniem, odkupuje winy, oczyszcza, Hbr 9.22 I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów] Kapłan wchodził do Miejsca Świętego z krwią bo inaczej by umarł (Kpł 16.11-14, Hebr 9.7) TAK ŚWIĘTY JEST BÓG !!!!

13 Krew jako życie …jest sposobem na silne związanie Krew to największy autorytet jaki można położyć – bo to autorytet życia. Dlatego sataniści składają szatanowi ofiary z krwi Dlatego szatan chce cyrografów podpisanych krwią Dlatego pogańskie wierzenia i obrzędy są związane z przelew krwi i ofiarowaniu jej bożkom (de facto demonom) łącznie ze składaniem ofiar z dzieci Dlatego filmy okultystyczne kręcą się wokół krwi np. filmy o Drakuli, wampirach, wilkołakach, rzucaniu klątw i przekleństw, o czarach itd., ludzie zombie, picie krwi, rytuały związane z krwią i ich związek ze zniewoleniami i innymi niebezpiecznymi skutkami duchowymi i mater. Zjawiska porwań ludzi (głównie w krajach ubogich ale nie tylko) Przykłady…Afryka np. Kenia, Azja – np. Katmandu, Przejawy związań i skutków objawiające się w czasie modlitwy Hbr 2.14 Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się uczestnikiem, ażeby przez śmierć pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, to jest diabła. Dzieci ponoszą spadkobierstwo duchowe od rodziców poprzez krew!!!

14 Zawarcie przymierza krwi pod Św. Górą Horeb ok. 3 m-ce po wyjściu z Egiptu (lektor czytanie 1) Wj 24.1-18 Wj. 24.1 I rzekł [Pan] do Mojżesza: «Wstąp do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu i siedemdziesięciu ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. 2 Mojżesz sam zbliży się do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim». 3 Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy». 4 Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. 5 Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. 6 Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. 7 Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». 8 Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów» 9 Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i siedemdziesięciu starszymi Izraela. 10 Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. 11 Na wybranych Izraelitów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili.

15 c.d. Wj. 24.12-18 Wj 24,12 Pan rzekł do Mojzesza: ”Wstap do Mnie na góre i pozostan tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyc”. 13 Wstał wiec Mojzesz i Jozue, jego pomocnik, i wstapił Mojzesz na góre Boza. 14 Powiedział zas tak do starszyzny: ”Pozostancie tu, az wrócimy do was. Oto macie Aarona i Chura. Kto miałby jakas sprawe do załatwienia, moze się zwrócic do nich”. 15 Gdy zas Mojzesz wstapił na góre, obłok ja zakrył. 16 Chwała Pana spoczeła na górze Synaj, i okrywał ja obłok przez szesc dni. W siódmym dniu [Pan] przywołał Mojzesza z pośrodka obłoku. 17 A wyglad chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogien pozerajacy na szczycie góry,18 Mojzesz wszedł w srodek obłoku i wstapił na góre. I pozostał Mojzesz na górze przez czterdziesci dni i przez czterdziesci nocy. Tam było ok. 3 mln ludzi. Ile potrzeba krwi aby skropić 3 mln ludzi? A tyle samo krwi wylano na ołtarz. Tam ołtarz pływał we krwi. Widać, że Bóg ze względu na grzech musi trzymać Izraelitów na odległość aby nie pomarli. Dopiero po pokropieniu krwią, możliwym staje się to, że wybrani Izraelici mogli patrzeć na Boga i nie poumierali. Czy widzimy jak działa i co powoduje krew?T o nie wszystko, Bóg wtedy właśnie kiedy już Izrael jest pokropiony krwią decyduje, że chce zamieszkać pośród swojego ludu. Teraz to się stało możliwe poprzez krew przymierza.

16 Po pokropieniu wszystkich Izraelitów krwią i zawarciu przymierza, Bóg decyduje o zamieszkaniu pośród swojego ludu. (lektor czytanie 2) Wj 25.1-8 Dary na budowę przybytku Wj 25.1 -8 1 Pan tak przemówił do Mojżesza: 2 «Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę. 3 Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz, 4 purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią; 5 baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe; 6 oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł; 7 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. 8 I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. Od momentu grzechu w raju gdy Bóg musiał oddalić od Siebie człowieka aby nie zginął w Jego świętej Obecności, Bóg pragną i prowadził Izraela w takim kierunku aby na nowo stało się możliwym ponowne wspólne przebywanie; coraz pełniejsze, coraz bliższe…..aż do ponownego pełnego zjednoczenia w Niebie

17 Czym jest przymierze? Czym się różni od kontraktu? jak głowy rodzin w Izraelu zawierają przymierze krwi? Kontrakt, to jest wymiana dóbr. Przymierze to jest wymiana życia. To zgoda na udział drugiej osoby w moim życiu i mój udział w jej życiu. To partycypowanie w życiu drugiej osoby, to przemieszanie życia. Izrael jak mało który Naród rozumie czym jest przymierze krwi. Jak głowy rodzin w Izraelu do dziś zawierają przymierze krwi? Dobrowolne przecięcie ręki i zmieszanie krwi (zmieszanie życia) z drugą osobą – dobrowolne przelanie krwi Uroczysta wspólnie spożyta wieczerza – wieczerza przymierza Blizna która pozostaje po tym przecięciu to– blizna przymierza

18 Przymierza starotestamentalne a Nowe i Wieczne przymierze we Krwi Jezusa Chrystusa Przymierza między Bogiem a Izraelem miały swoje warunki, obietnice i pieczęć. Spełnienie obietnic było warunkowane wiernością narodu. Z tym w Izraelu zawsze był problem – Izrael tracił uczestnictwo w obietnicach Niebo pozostawało zamknięte pomimo ofiar z krwi. Ofiary z krwi zwierząt były jedynie doraźnym sposobem na ratowanie Izraela ale nie wystarczały do całkowitego pojednania z Bogiem (Hebr 9.13) i nie miały mocy zgładzenia grzechów (Hebr 10.11). Potrzeba było więc innej ofiary, ofiary doskonałej. Bóg zatem musiał pojednać świat ze sobą przez Krew Swojego Syna Teraz Jezus Chrystus JAKO REPREZENTANT LUDZKOŚCI, zawiera nowe i wieczne przymierze z Bogiem Ojcem jako Bogiem Izraela. Jezus, baranek bez skazy, bez grzechu, wierny, posłuszny, składa Siebie jako ofiarę doskonałą za wielu. Przelana Krew Chrystusa jest pieczęcią, Jego nieskazitelność i posłuszeństwo Ojcu jest gwarantem wieczności tego przymierza. Dlatego jest ono WIECZNE i NIEZŁAMYWALNE bo gwarantem po obu stronach tego przymierza jest Bóg – Bóg Ojciec i Bóg Syn. Gdyby to Przymierze było złamane, to Bóg przestałby być Bogiem. Jest NOWE bo we Krwi Chrystusa. Jest też DOSKONAŁE więc znosi ofiary Starego Przymierza (Hbr 10). - Skoro Bóg osobiście staje teraz po obu stronach tego Nowego Przymierza to co pozostaje człowiekowi? UDZIAŁ W OBIETNICACH !!!

19 Nowe i wieczne przymierze we Krwi Jezusa Chrystusa W czasie Mszy Św. Kapłan unosząc kielich wypowiada słowa: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów

20 Zapowiedź nowego i wiecznego przymierza Jer 32.40-41 Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serce moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie. Cieszyć się będę wyświadczając im dobrodziejstwa, osadzę ich trwale w tej ziemi z całego swego serca i z całej swej duszy. Oczywiście, że ta zapowiedź odnosi się do Nowego i Wiecznego Przymierza we Krwi Jezusa Chrystusa. To starotestamentalne proroctwo dotyczące Mesjasza.

21 Jezus zawarł Przymierze Krwi.. J 10.17-18 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Mk 10.32 A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś którzy szli za Nim byli strwożeni. – DOBROWOLNE PRZELANIE KRWI Jezus spożył z uczniami wieczerzę w Wieczerniku – WIECZERZA PRZYMIERZA Jezus nosi na wieki blizny Swoich Pięciu Ran – to są BLIZNY PRZYMIERZA – pozostają na zawsze i są niezmazywalnym dowodem i gwarantem zawartego przymierza, jego warunków oraz skutków i obietnic. Kiedy Jezus oręduje za nami u Ojca to pokazuje Ojcu blizny swoich pięciu ran Wszystkie inne blizny poznikały a te pozostały na wieki...

22 7-krotne skropienie Krwią Chrystusa 1.Obrzezanie i związany z tym przelew krwi. Wtedy nadano Imię JEZUS Łk 2.21 " gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł zanim się poczęło w łonie [Matki]". 2.Trwoga konania. Modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani Łk 22.44 "Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię". 3.Biczowanie Mt 27.26 Piłat Jezusa kazał ubiczować, Iz.52.14 - "Jak wielu osłupiało na Jego widok - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi„ 4.Cierniem ukoronowanie Mt 27.29-30 Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, … 5.Droga krzyżowa - przelew Drogocennej Krwi Zbawiciela w czasie drogi z krzyżem na Golgotę Łk 23.26-32, Mt 27.32-34, J19.17, Mk15.20-22 6.Ukrzyżowanie Pana Jezusa Mk 15.26-32, Mt 27.35, J19.18 7.Przebicie Jego boku w okolicy serca J19.34 -jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda to było 7 krotne spryskanie krwią które było przepowiedziane jako wielkie proroctwo w dniu przebłagania (Kpł 16)

23 Ofiara za cały lud składana raz w roku Lektor czytanie 3 Kpł 16.1-14, lektor czytanie 4 Kpł 16.15-28 Kpł 16.14-15 Następnie weźmie trochę krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. Siedem razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pan Jezus 7-krotnie przelał swoją krew w czasie męki (odniesienie do pierwszego kozła). Wziął na siebie wszystkie grzechy świata, został wyprowadzony poza miasto i tam został zabity (odniesienie do drugiego kozła). Wypełnił Prawo. Wj17.11..bo życie ciała jest w jego krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ( inne tłumaczenie – za wasze dusze).. to również wielka zapowiedź Krzyża Mt 5.17-18 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Cytata ze wstępu do Ew. Św. Mateusza: „nie ulega wątpliwości, że myśl przewodnia całej Ewangelii sprowadza się do tezy następującej: w Osobie, w życiu, w czynach i w nauce Jezusa urzeczywistniły się wszystkie proroctwa mesjańskie ST”.

24 Zastosowanie Krwi Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina Ap 12.11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. Tu św. Jan ma widzenie Nieba i ludzi w Niebie czyli w przybytku nie ręką czyli nie na tym świecie uczynionym,. To do nich odnosi się, jak zwyciężyli i koniunkcja dwóch warunków – oba jednocześnie muszą być spełnione lub brak skutku Czyli jest potrzebna zarówno krew Baranka jak i słowo świadectwa (wyznanie) -jak w sposób praktyczny mieć udział i przywłaszczyć sobie owoce przelanej na Krzyżu Krwi Jezusa. Jak sprawić aby stało się to rzeczywistością twojego i mojego życia?

25 Jezus spełnia wymogi tego prawa w swojej Osobie a przymierze zawarte przez Krew Chrystusa jest tym ostatecznym i doskonałym, wprowadzającym nas do wiecznego przybytku!!! lektor czytanie 5 Hbr 9,11-15 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, 14 to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalana ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesiona dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.

26 Zwyciężamy Szatana wtedy, gdy.. Powiedzmy to razem Szatana zwyciężamy wtedy, kiedy z wiarą, osobiście i głośno wyznajemy co Krew Chrystusa zgodnie ze Słowem Bożym czyni dla nas Aby więc przenieść Krew Chrystusa z Golgoty na odrzwia naszego życia i wejść w pełną ochronę Krwi, musimy wiedzieć co Słowo Boże mówi o Krwi Chrystusa i osobiście to wyznać (użyć hizopu).

27 Noc paschalna i wyjście z Egiptu stanowią dla nas doskonałą instrukcję jak użyć Krwi Baranka lektor czytanie 6 Wj 12.1-13, lektor czytanie 7 Wj 12.21-24 Wybrane wersety z czytań: 5 Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. 6 Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu 22 Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg (inne tłumaczenie- nadproże) i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. 23 A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby [was] zabijał. 24 Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki ważnego dla ciebie i dla twych dzieci ! Ap 9, 11 - ABADDON - dosł.: "Zatracenie" - w ST synonim lub uosobienie Szeolu: Hi 26,6; Hi 28,22; Ps 88[87],12; Prz 15,11; APOLLYON = Niszczycie l. Wlg dodaje przekład Exterminans. Ap 9, 11Hi 26,6Hi 28,22Ps 88[87],12Prz 15,11

28 Noc Paschalna - OCALENIE _ 1. Krew na odrzwiach nałożona hizopem 2. Posłuszeństwo pozostanie wewnątrz Ocalenie tylko wtedy gdy oba warunki spełnione

29 Noc Paschalna – ŚMIERĆ z powodu braku posłuszeństwa Krew na odrzwiach nałożona hizopem Brak posłuszeństwa – przebywanie na zewnątrz – gdy wyjdziesz na zewnątrz krwi, nie jesteś już chroniony

30 Noc Paschalna – ŚMIERĆ z powodu zarówno braku posłuszeństwa jak i braku krwi Brak krwi na odrzwiach Brak posłuszeństwa – przebywanie na zewnątrz

31 Noc Paschalna – ŚMIERĆ z powodu braku krwi Brak krwi na odrzwiach Posłuszeństwo - pozostanie wewnątrz Jeśli ktoś w noc paschalną nie dopełnił obowiązku okrycia krwią odrzwi swojego domu, pomimo iż w posłuszeństwie pozostawał wewnątrz, wówczas Niszczyciel mógł wejść do takiego domu i zabijać Bożą wolą jest ocalenie i obfitość (Jer 29.11). Boży dopust się zadziewa gdy nie dopełnimy tego co Bóg dał jako narzędzie ocalenia. Zaniedbanie to ludzka wina…

32 Chrystus jest prawdziwym Barankiem Paschalnym J19.31 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała 1Kor 5.7 „Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha” To Chrystus jest prawdziwym Barankiem paschalnym. To Jego krew a nie krew baranka paschalnego ostatecznie zapewniła nam wieczne odkupienie i ratunek Sposób w jaki Izrael został pouczony o tym jak używać krwi baranka jest dla nas cudownym wzorem jak używać Krwi Chrystusa!!!!

33 Wyznanie – co oznacza? Hbr 3.1b…zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa Św. Paweł nazywa Jezusa Arcykapłanem naszego wyznania Musi być wyznanie. Gdy nie ma wyznania, nie ma też Arcykapłana Wyznanie znaczy, że mówimy swoimi ustami to samo, co Bóg mówi w Swoim Słowie i odnosimy to do naszego życia. Rzy 10.9-10 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg GO wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia nasze świadectwo, wyznanie to ów hizop. To nim możemy przenieść krew. Aby to było możliwe, musimy wiedzieć co Krew Chrystusa zgodnie ze Słowem Boźym czyni dla nas.. Wymieniliśmy wcześniej 7 spryskań Krwią Chrystusa a teraz przejdziemy przez opisane w NT 7 działań Krwi Chrystusa

34 7 zastosowań Krwi Chrystusa – Odkupienie przez Krew Chrystusa Ef 1.7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 1P1.18-19 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy Ap 5.9 I taką nową pieśń śpiewają: „Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją (ludzi) z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu (Kpł 16.20-22) Azazel otrzymał swoją zapłatę. Musi zamknąć usta

35 Odkupienie – wyznanie !!! Wyznaję i ogłaszam, że przez Krew Jezusa zostałem odkupiony z ręki diabła

36 7 zastosowań Krwi Chrystusa - Oczyszczenie przez Krew Chrystusa 1J1.7 Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. UWAGA -Krew nie oczyszcza w ciemności – to kolejne potwierdzenie że bez posłuszeństwa nie ma ochrony krwi Hbr 9.14.. o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu PS 51.9 Dawid modlił się słowami „..pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie a nad śnieg wybieleję Ap 7.13..Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?..To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. W języku aramejskim czasowniki są użyte w języku teraźniejszym ciągłym

37 Oczyszczenie - wyznanie Wyznaję i ogłaszam, że kiedy chodzę w światłości Krew Jezusa nieustannie oczyszcza mnie ze wszystkich grzechów

38 7 zastosowań Krwi Chrystusa - Usprawiedliwienie przez Krew Chrystusa Rz 5.9 Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni Iz 63.1b-2 To Ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie, potężny w wybawianiu. Dlaczego krwawa jest Twoja suknia i szaty Twe jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni? Iz 61.10 «Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty Zach 3.3-5 A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. 4 I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: «Zdejmijcie z niego brudne szaty!» Do niego zaś rzekł: «Patrz - zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą». 5 I tak mówił jeszcze: «Włóżcie mu na głowę czysty zawój». I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła Pańskiego.

39 Usprawiedliwienie c.d. Usprawiedliwiony przez Krew Chrystusa oznacza uniewinniony, niewinny, zaliczony w poczet sprawiedliwych - tak jakbym nigdy nie zgrzeszył. I choć ja zgrzeszyłem to jestem usprawiedliwiony sprawiedliwością Jezusa a On nigdy nie zgrzeszył. Oskarżyciel ma problem... USPRAWIEDLIWIENIE JEST W CHRYSTUSIE. Kiedy oskarżyciel patrzy na ciebie i na mnie to nie widzi już mojej/twojej nędzy tylko sprawiedliwość Jezusa Chrystusa w którą jestem przyodziany przez Jego Krew Rz 8.1 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia Jedyna rzecz która szatan ma na ciebie i na mnie to nasza przeszłość. Jak odrzucisz jego oskarżenia wyznając usprawiedliwienie w Chrystusie Jezusie, wówczas musi ze wstydem odstąpić. Koniec już z samooskarżaniem za grzechy wyznane. Ich już nie ma… Jeśli Ty komuś wypominasz grzechy które są wyznane i przebaczone, stajesz po stronie szatana przeciwko tej osobie…też będziesz musiał się zawstydzić..

40 Usprawiedliwienie - wyznanie Wyznaję i ogłaszam, że przez Krew Jezusa jestem usprawiedliwiony, uniewinniony tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Jestem przyodziany w płaszcz sprawiedliwości samego Jezusa Chrystusa i w NIM usprawiedliwiony JEGO sprawiedliwością Jeśli Szatan chciałby mnie teraz oskarżać to musiałby znaleźć grzech w Jezusie Chrystusie a to jest niemożliwe

41 7 zastosowań Krwi Chrystusa - Uświęcenie przez Krew Chrystusa Hbr 13.11-12 Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Hbr 10.29 Pomyślcie o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza przez którą został uświęcony 1Hebr 2.10 Tamci karcili nas według swej woli na czas znikomych dni. Ten zaś (Bóg) czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Uświęcać znaczy czynić świętym świętością samego BOGA Zatem przez krew Chrystusa mamy uczestnictwo w świętości samego Boga

42 Uświęcenie - wyznanie Wyznaję i ogłaszam, że przez Krew Jezusa jestem uświęcony, oddzielony od grzechu, uczyniony świętym świętością samego Boga

43 7 zastosowań Krwi Chrystusa- Życie, obdarowanie życiem przez Krew Chrystusa Kpł 17.11 „ Bo życie ciała jest we krwi..” We krwi zwierzęcia jest życie zwierzęcia, we krwi człowieka jest życie człowieka, we Krwi Boga jest życie samego Boga!!! J6.53-54 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. We Krwi Jezusa Chrystusa posiadamy wieczne, niestworzone, niezmierzone Życie Boga samego. To życie Stwórcy. Przez Krew Chrystusa otrzymujemy udział w życiu samego Boga

44 Życie - wyznanie Wyznaję i ogłaszam, że kiedy spożywam Ciało i Krew Jezusa, przyjmuję z nimi wieczne, niestworzone, nieskażone, niezmierzone Życie Boga samego. Przyjmuję udział w wiecznym życiu samego Stwórcy Św. Paweł pisze w 1Kor15, że śmierć zostanie pochłonięta przez Życie

45 7 zastosowań Krwi Chrystusa - Wstawiennictwo – przebłaganie przez Krew Chrystusa Rz 3.25 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi Hbr 12.22-24 Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby Aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla krew Abla przelana wbrew jego woli, Jezus dobrowolnie przelał Swoją Krew krew Abla skropiła ziemię, Krew Jezusa skropiła Miejsce Najświętsze Krew Abla wołała o pomstę, Krew Jezusa zawsze przed Bogiem przemawia za nami wołając o miłosierdzie

46 Przebłaganie-wyznanie Wyznaję i ogłaszam, że Krew Jezusa wstawia się za mną i woła do Boga Ojca o miłosierdzie dla mnie. Nawet wtedy kiedy nie mogę się modlić, Krew Jezusa nieustannie wstawia się za mną w Niebie

47 7 zastosowań Krwi Chrystusa - Dostęp do Boga Ojca, do miejsca najświętszego z najświętszych, usunięcie zasłony, przebywanie w Bożej Chwale Mt 27.50-51 A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Hbr 9.11-12 Chrystus….. przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie Hbr 10.19 Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa

48 Dostęp do Boga Ojca c.d. Ap 7.13.. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni część Mu oddają Ef 2.13 Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa (bliski to domownik, członek rodziny- skutkiem tego jesteśmy dziedzicami obietnic danych Abrahamowi i jego potomstwu na wieki). Abym miał tego pewność Bóg posyła Ducha Św….. Rzy 8.16-17 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa!!!

49 Hbr 6.13-20 Albowiem gdy Bóg Abrahamowi (wstaw tu swoje imię) uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie mówiąc: Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę...Dlatego Bóg pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom (to my) obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne (obietnica i przysięga) co do których niemożliwe jest by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei 2 znaczenia wejścia do Miejsca Najświętszego z Najświętszych – -pójście po śmierci do Nieba i stanięcie przed Jego Obliczem -modlitwa w Duchu i w prawdzie (J4.23-24) - prawdziwie skuteczna modlitwa (to w innej konferencji: duch-dusza-ciało i modlitwa) Masz znać i na modlitwie przypominać Bogu Jego obietnice, Jego Słowo, Jego przysięgę, Jego wierność i niezmienność i to że ty i ja przez krew Jezusa mam pełny udział w tym czego obiecał udzielić. Proś o to z wiarą. Chwytaj Boga za Jego Słowo, rób to głośno i ciągle i nie odpuszczaj a zobaczysz cuda.. Czy twoja wiara jest większa od względu ludzkiego i obawy co pomyśli sąsiad że się głośno modlisz, że prosisz i że nazywasz Boga swoim ukochanym Tatą?

50 Dostęp do Boga Ojca - wyznanie Wyznaję i ogłaszam, że przez Krew Jezusa Chrystusa mam dostęp do obecności Wszechmogącego Boga, do Jego tronu, do miejsca najświętszego z najświętszych. Przez Krew Jezusa stałem się przybranym dzieckiem Boga, spadkobiercą Królestwa Niebieskiego, współdziedzicem Chrystusa. Niebo jest moje. Mogę prosić i otrzymywać tak jak prosi i otrzymuje Syn!!!

51 ofiara za cały lud składana raz w roku Kpł 16.14-15 Następnie weźmie trochę krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagaln i ą. Siedem razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pan Jezus 7-krotnie przelał swoją krew w czasie męki (odniesienie do pierwszego kozła Kpł 16.15-19 ). Wziął na siebie wszystkie grzechy świata, został wyprowadzony poza miasto i tam został zabity (odniesienie do drugiego kozła Kpł 16.20-22 ). Jezus swoją Męką i Śmiercią Wypełnił doskonale Prawo. Mt 5.17-18 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

52 7 owoców - zastosowań Krwi Chrystusa 1-4 dają całkowitą ochronę i bezpieczeństwo w życiu doczesnym 1. Odkupienie 2. Oczyszczenie 3. Usprawiedliwienie 4. Uświęcenie 5-7 stanowią bramę z doczesności do niebiańskiej wiecznej rzeczywistości w C h wale Boga Ojca 5. Życie 6. Wstawiennictwo – przebłaganie 7. Dostęp do Boga Ojca

53 Krew Chrystusa niesie…. Całkowitą i pełną ochronę przed niebezpieczeństwami Uzdrowienie z chorób duszy i ciała i od słabości Uwolnienie od wpływu demonów i wszelkiego zła Szatan nie może się zbliżyć, popatrzeć ani dotknąć Krwi Chrystusa. Gdzie jest Krew Chrystusa tam nie ma złego ducha. Gdzie płynie Krew Chrystusa tam zły duch musi ustąpić pola Krew Chrystusa ma Moc zmycia i zerwania wszelkich paktów podpisanych krwią.. Krew Chrystusa wprowadza nas i stanowi dla nas bramę do Nadprzyrodzonego Bożego Życia i do Jego Królestwa (przybrane dziecięctwo Boże)

54 Zwyciężamy Szatana wtedy, gdy.. Szatana zwyciężamy wtedy, kiedy z wiarą, osobiście i głośno wyznajemy co Krew Chrystusa zgodnie ze Słowem Bożym czyni dla nas

55 Pan nie pozwoli Niszczycielowi aby was zabijał Wj12.23 A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby [was] zabijał. W waszym obozie nawet nie zaszczeka pies podczas gdy na zewnątrz będzie się przechodzić śmierć i zbierać swoje żniwo

56 Ostrzeżenie: Krew Chrystusa nie chroni z automatu - musi być wyznanie z wiarą Nie chroni gdy jesteś w nieposłuszeństwie i ciemności Istotną sprawą jest posiadanie władzy duchowej przy modlitwie okrycia Krwią Chrystusa Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu Ciała i Krwi. J13.25-27 Ten (św. Jan) oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: «Panie, kto to jest?» Jezus odparł: «To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu». Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!» Hbr 10.29 Pomyślcie o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza przez którą został uświęcony 1KOR.26-30 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło.

57 Modlitwa okrycia Krwią Chrystusa W Imię Jezusa Chrystusa wyznaję i ogłaszam, że OKRYWAM - siebie i całą moją rodzinę, moje mienie, każdy moment mojego życia i moment mojej śmierci, wszystkie miejsca które nawiedzę, sytuacje oraz osoby które spotkam, maszyny i urządzenia których używam, drogi którymi się poruszam, cały Kościół Św. i cały świat - PRZENAJŚWIĘTSZĄ KRWIĄ NASZEGO PANA I ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA. Ogłaszam i wyznaję, że Krew Chrystusa zgodnie ze Słowem Bożym mnie odkupiła, nieustannie oczyszcza, usprawiedliwia, uświęca, daje życie w obfitości, wstawia się za mną u Boga o miłosierdzie oraz daje mi dostęp do tronu Bożego. Wyznaję i ogłaszam w Imię Jezusa, że Krew Chrystusa czyni mnie niewidzialnym dla moich wrogów, że mnie uwalnia spod władzy złych duchów, uzdrawia ze wszelkich chorób duszy i ciała i chroni od wszelkich niebezpieczeństw. Amen.

58 św. Jan Chryzostom Od tego stołu odchodzimy, jako lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując kto to jest nasza Głowa i jak wielką miłość nam okazał…Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen


Pobierz ppt "Znaczenie, zastosowanie i moc Krwi Jezusa Chrystusa Od tego stołu odchodzimy, jako lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując kto to jest nasza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google