Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

to 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia Rodziny o niskich dochodach otrzymają także wsparcie na pierwsze dziecko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "to 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia Rodziny o niskich dochodach otrzymają także wsparcie na pierwsze dziecko."— Zapis prezentacji:

1

2 to 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia Rodziny o niskich dochodach otrzymają także wsparcie na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.

3 Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko: ● Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 złotych ● Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 złotych ( w takim przypadku należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka)

4 Jak otrzymać świadczenie 500 plus? ● Złożyć wniosek w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach, ul. Wrocławska 50, 63-421 Przygodzice.

5 Jak otrzymać świadczenie 500 plus? ● Złożyć wniosek przez internet wykorzystując : ● Bankowość elektroniczną ● Platformę usług elektronicznych ZUS ● Portal informacyjno- usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tiaEmp@tia ● ePUAP- elektroniczna platforma usług administracji publicznej.

6 Co należy dołączyć do wniosku? ● Akt skrócony urodzenia dziecka/ dzieci ● Dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty ● Przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe, badana jest sytuacja dochodowa za rok 2014 (zaświadczenia z ZUS oraz US za rok 2014 Urząd zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie) ● Zaświadczenia z KRUS o wysokości składek za 2014 rok ● Orzeczenia o niepełnosprawności dzieci, postanowienia Sądu ( w przypadku alimentów oraz opieki nad dzieckiem) ● Oświadczenia (załączniki do wniosku)

7

8  Pierwszy okres na który jest ustalone prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 01.04.2016 roku i trwa do 30.09.2017 roku.  W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014, jeśli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko  Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o uzyskaniu i utracie dochodów

9  Wnioski można składać od 01.04.2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przygodzicach. Będą one przyjmowane przez pracowników socjalnych. Przy złożeniu wniosku w ciągu trzech miesięcy od startu programu do 1 lipca włącznie to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 01.04.2016r.

10  Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców i opiekunów. Przelewem na:  konto  w gotówce

11 1) Dziecko pozostaje w związku małżeńskim 2) Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo pieczy zastępczej 3) Pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko 4) Członkowi rodziny, któremu przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

12  Rodzinny wywiad środowiskowy może zostać przeprowadzony zarówno na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze jak i w trakcie jego pobierania Wywiad może zostać przeprowadzony w celu weryfikacji, czy osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych W przypadku marnotrawienia środków lub ich wydatkowania niezgodnie z celem przez osobę uprawnioną do pobierania należnego świadczenia wychowawczego, środki te będą przekazane w całości lub części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Kontrola środowiskowa wydatkowania świadczenia

13 Dodatkowe informacje można uzyskać - na stronie: www.mrpips.gov.pl - dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach pod numer tel. 62 592 59 80 lub 62 592 59 82


Pobierz ppt "to 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia Rodziny o niskich dochodach otrzymają także wsparcie na pierwsze dziecko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google