Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michel Candelier System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) - Narzędzie proponowane przez Radę Europy Anna Schröder-Sura Giessen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michel Candelier System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) - Narzędzie proponowane przez Radę Europy Anna Schröder-Sura Giessen."— Zapis prezentacji:

1 Michel Candelier System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) - Narzędzie proponowane przez Radę Europy Anna Schröder-Sura Giessen Le Mans

2 Praca w parach! Dobrej zabawy ! Krótkie ćwiczenie Różnojęzyczna mysz (WY jesteście uczniami!) Etap 1

3 Spójrzcie na rozwiązania!!! Krótkie ćwiczenie Różnojęzyczna mysz (WY jesteście uczniami!) Etap 1

4 Comment avez- vous fait pour trouver ? Petite réflexion collective… Krótkie ćwiczenie Różnojęzyczna mysz (WY jesteście uczniami!) Etap 1 Stwierdzam, że… Jak również, że… Zauważyliśmy, że… Jak udało się Wam rozwiązać zadanie? Zastanówmy się wspólnie…

5 Krótkie ćwiczenie Różnojęzyczna mysz (WY jesteście uczniami!) Etap 1 Oczywiście! Staraliśmy się znaleźć podobieństwa między językami! Dokładnie tak!

6 Krótkie ćwiczenie Różnojęzyczna mysz (WY jesteście uczniami!) Etap 1 Zastanówcie się teraz sami przez dwie minuty. Zanotujcie swoje spostrzeżenia. Zanim będziemy kontynuować, krótkie pytanie: Jaką wiedzę, postawy i umiejetności możemy rozwijać u uczniów dzięki temu ćwiczeniu?

7 Krótkie ćwiczenie Różnojęzyczna mysz (WY jesteście uczniami!) Etap 1 Powiązania między kompetencjami odnoszącymi się do różnojęzyczności i różnokulturowości Etap 2 Możemy zauważyć, że kiedy stykamy się z nowym językiem, odwołujemy się do już znanych nam wcześniej języków. Oczywiście! Staraliśmy się znaleźć podobieństwa między językami.!

8 Możemy zauważyć, że kiedy stykamy się z nowym językiem, odwołujemy się do już znanych nam wcześniej języków. Powiązania między kompetencjami odnoszącymi się do różnojęzyczności i różnokulturowości Etap 2 Widzicie związek z kolejnym fragmentem Europejskiego systemem opisu kształcenia językowego? Odwołując się do kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej: "człowiek nie dysponuje zbiorem pojedynczych i różnych kompetencji dotyczących znajomości poszczególnych języków, ale nabywa jeden rodzaj kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej zawierający w sobie wspólny repertuar wszystkich umiejętności językowych"

9 Oczywiście, że istnieją powiązania! Jeżeli odwołujemy się do znajomości innych języków w konfrontacji z nowym językiem, to dlatego, że języki nie istnieją w naszej świadmości jako oddzielne byty… Nasze kompetencje odnoszące się do różnojęzyczności łączą je w całość! Odwołując się do kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej: "człowiek nie dysponuje zbiorem pojedynczych i różnych kompetencji dotyczących znajomości poszczególnych języków, ale nabywa jeden rodzaj kompetencji różnojęzycznych i różnokulturowych zawierający w sobie wspólny repertuar wszystkich umiejętności językowych"

10 Definicja odnosząca się do kompetencji różnojęzycznej bliska jest obecnie popularyzowanym psycholingwistycznym modelom zasad uczenia się. Wiemy to, Nauczycielu! Psycholingwiści zgadzają się co do istnienia JEDNEGO systemu (koncepcja ta zwana jest "holistyczną" koncepcją kompetencji różnojęzycznej)… …nawet jeśli pojawiają się pewne nieporozumienia, mniej lub bardziej znaczące, odnośnie "pojedynczych systemów" wewnątrz tej jednej całościowej kompetencji.

11 Voilà un exemple concret, pour mieux comprendre ce que cela signifie : …uczenie się podstaw japońskiego przez frankofona znającego język niemiecki. W przypadku innych frankofonów (i oczywiście innych uczących się) jedną z trudności jaką niesie ze sobą nauka języka japońskiego, to stosowanie czasownika na końcu zdania. Mnie nie sprawiało to żadnego problemu. Dlaczego? Voilà un exemple concret, pour mieux comprendre ce que cela signifie : Proszę bardzo, oto konkretny przykład ułatwiający zrozumienie znaczenia:

12 V binLehrerich Niemiec (dass) V enseignantsuisje Francuz Japończyk V jestemnauczycielemja desusenseiwatashi wa ですせんせいわたし は Podobnie w języku niemieckim - w zdaniach podrzędnych- czasownik znajduje się na końcu…!

13 Zdolność ta służy mu dziś do tworzenia zdań w języku japońskim. I będzie również przydatna w innych językach… Ucząc się języka niemieckiego wzbogacił swoje kompetencje dotyczące różnojęzyczności o umiejętność tworzenia struktur z czasownikiem na końcu zdania. Jego kompetencje dotyczące różnojęzyczności stanowią całość: kiedy mówi w języku japońskim, wykorzystuje umiejętności wspólne dla języka japońskiego i języka niemieckiego!

14 Pluralistyczne podejścia do języków i kultur Etap 3 Jeżeli kompetencje stanowią całość, nauczanie języka powinno polegać na wskazywaniu uczniom powiązań między poszczególnymi językami, których właśnie się uczy lub które już zna. Trzeba wybudować "mosty" między językami/kulturami. Jest to wyraźnie powiedziane w innym dokumencie Rady Europy: Przewodnik w dziedzinie rozwoju polityki edukacji językowej w Europie (2003, 2007).

15 […] definicja kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej "zachęca do wykorzystania znajomości różnych języków w nauczaniu każdego z nich " […] (2007, p.38 ) […] każda nadarzająca się okazja powinna być wykorzystana do zachęcania czerpania ze znajomości nauczanych lub znanych już uczniom języków, tak aby mogli wychwycić zbieżności […] i lepiej zarządzać wzbogacaniem swoich zasobów związanych z różnojęzycznością. (p.22). I jeszcze bardziej wyraźnie w ostatnim dokumencie Rady Europy: Przewodnik w dziedzinie rozwijania i wdrażania programów nauczania w edukacji różnojęzycznej oraz międzykulturowej (2010)…

16 […] definicja kompetencji różnojęzycznych i różnokulturowych "zachęca do wykorzystania znajomości różnych języków w nauczaniu każdego z nich " […] (2007, p.38 ) […] każda nadarzająca się okazja powinna być wykorzystana do zachęcania czerpania ze znajomości nauczanych lub znanych już uczniom języków, tak aby mogli wychwycić zbieżności […] i lepiej zarządzać wzbogacaniem swoich zasobów związanych z różnojęzycznością. (p.22). I jeszcze bardziej wyraźnie w ostatnim dokumencie Rady Europy: Przewodnik w dziedzine rozwijania i wdrażania programów nauczania w edukacji różnojęzycznej oraz międzykulturowej (2010)… Ale jak można łączyć języki, jedne z drugimi, w czasie ich nauczania? Czy istnieją podejścia, ułatwiające stosowanie takiej praktyki?

17 Można wyróżnić dwa rodzaje podejść dydaktycznych: Pluralistyczne podejścia do języków i kultur, odnoszące się do podejścia nauczanie/uczenie się, gdzie odwołuje się jedocześnie do wielu (więcej niż jednego) rodzajów języka lub kultur ; Podejścia, które można określić jako kładące nacisk na pojedyńczy język/jedną kulture. Które podejścia pozwalają na łączenie jednych języków z innymi ? ??

18 …pluralistyczne podejścia? Oczywiście, pluralistyczne podejścia! Jak pomóc uczniom łączyć jedne języki z innymi, jeśli na lekcjach w czasie pracy wykorzystuje się tylko jeden! Można wyróżnić dwa rodzaje podejść dydaktycznych: Pluralistyczne podejścia do języków i kultur, odnoszące się do podejścia nauczanie/uczenie się, gdzie odwołuje się jedocześnie do wielu (więcej niż jednego) rodzajów języka lub kultur ; Podejścia, które można określić jako kładące nacisk na pojedyńczy język/jedną kulture.

19 …pluralistyczne podejścia? Oczywiście, pluralistyczne podejścia! Jak pomóc uczniom łączyć jedne języki z innymi, jeśli na lekcjach w czasie pracy wykorzystuje się tylko jeden! Zresztą, to jest właśnie to, czego doświadczyliśmy wykonując ćwiczenie Różnojęzyczna mysz! Można wyróżnić dwa rodzaje podejść dydaktycznych: Pluralistyczne podejścia do języków i kultur, odnoszące się do podejścia nauczanie/uczenie się, gdzie odwołuje się jedocześnie do wielu (więcej niż jednego) rodzajów języka lub kultur ; Podejścia, które można określić jako kładące nacisk na pojedyńczy język/jedną kulture.

20 Otwarcie na języki …wynikajace z histori i dydaktyki językowej Pluralistyczne podejścia do języków i kultur 4 pluralistyczne podejścia

21 Otwarcie na języki To nie jest… nauczanie jednego szczególnego języka Ale to może wspierać przygotować uzupełniać

22 To jest… sa to zabiegi wyróżniajace się jednoczesnymi działaniami na/w wielu językach o różnym statucie… w tym języki, których nauczania szkoła nie podejmuje się wśród których, znajdziemy oczywiście języki uczniów, inne niż język kraju w którym funkcjonują... Otwarcie na języki

23 To jest… sa to zabiegi wyróżniajace się jednoczesnymi działaniami na/w wielu językach o różnym statucie… w tym języki, których nauczania szkoła nie podejmuje się Otwarcie na języki To jest właśnie to, co zrobiliśmy wykonując ćwiczenie Różnojęzyczna mysz! Było to zatem otwarcie na języki!

24 - Wprowadzenie do tematu - Formułowanie przypuszczeń odnośnie języków Otwarcie na języki

25 Przyjrzyj się tytułowi „Czerwonego Kapturka” po polsku i po francusku. Czerwony Kapturek Le petit chaperon rouge Podzielmy teraz polski i francuski tytuł Czerwony Kapturek na wyrazy. czerwonykapturek petitle rouge chaperon To nie koniec! Zauważ, że czasem wyrazy można podzielić na jeszcze mniejsze części, które również coś znaczą. Tak jest w języku polskim, gdzie końcówka –ek oznacza zdrobnienie czyli „mały kaptur”: ek kaptur

26 Czy potrafisz teraz połączyć elementy, które znaczą to samo w podanych niżej parach językowych?

27 Zintegrowana dydaktyka językowa Pomaga uczniom w znajdowaniu powiązań między wszystkimi językami nauczanymi w trakcie edukacji w szkole (co dotyczy r ó wnież języka/język ó w, w jakim odbywa się edukacja). Pozwala na wdrożenie podstawowej zasady uczenia się: wykorzystywanie tego co znane, aby poznać nieznane. Opieranie się na znajomości języka, w którym odbywa się edukacja, aby pozać pierwszy język obcy, a następnie wykorzystywanie tych dwóch znanych już języków przy uczeniu sie kolejnego języka obcego, itd.... Nie zapominając jednak, że każdy nowy język, może pomóc lepiej zrozumieć języki, znane już wcześniej. Otwarcie na języki Pluralistyczne podejścia do języków i kultur 4 pluralistyczne podejścia

28 Przykłady pochodzą z: Kursiša, A. & Neuner, G. (2006). Deutsch ist easy – Methodische Grundlagen für Deutsch nach Englisch. Ismaning: Hueber. Materiał ten pozwala uczniom na odkrywanie podobieństw leksykalnych i gramatycznych między dwoma językami, jak również między językiem używanym w szkole (i/lub ich językiem ojczystym)... 28 Dla uczniów, którzy już uczą się języka angielskiego i rozpoczynają naukę języka niemieckiego Zintegrowana dydaktyka językowa Porównajcie w tych dwóch językach zdania z czasownikami modalnymi oraz bez czasowników modalnych. Przetłumaczcie je na wasz język. Porównajcie swój język z językiem angielskim i niemieckim. 1. Czy w waszym języku istnieją czasowniki modalne? 2.Czy stosuje się czasowniki modalne z bezokolicznikiem? 3.Czy w waszym języku stosuje się konstrukcję Czasownik + zu/lub/to + Czasownik? 4….

29 29 Porównajcie w tych dwóch językach zdania z czasownikami modalnymi oraz bez czasowników modalnych. Przetłumaczcie je na wasz język. Porównajcie swój język z językiem angielskim i niemieckim. 1. Czy w waszym języku istnieją czasowniki modalne? 2.Czy stosuje się czasowniki modalne z bezokolicznikiem? 3.Czy w waszym języku stosuje się konstrukcję Czasownik + zu/lub/to + Czasownik? 4….

30 30 Napiszcie słowa w odpowiedniej kolejności. Gdzie jest czasownik modalny? Gdzie jest czasownik? Napiszcie zdania 3 jak zrobiono to dla 1 i 2. Sformułujcie regułę dotyczącą tworzenia zdań z czasownikami modalnymi w języku niemieckim.

31 Pluralistyczne podejścia do języków i kultur 4 pluralistyczne podejścia Zintegrowana dydaktyka językowa Otwarcie na języki Interkomprehensja między językami pokrewnymi Proponuje uczenie się dwóch lub więcej jezyków z tej samej rodziny (języki romańskie, germańskie, słowiańskie), obojętnie czy jest to język, należący do rodziny jezyków, do którego należy ojczysty język ucznia (lub język szkoły) czy też jest to język, którego uczeń właśnie się uczy i należy do innej grupy językowej. W pierwszej kolejności chodzi o rozwijanie sprawności rozumienia tekstu pisanego i mówionego, wykorzystując strategie bazujące na pokrewieństwie między jezykami 31

32 Przykład zajęć wykorzystujących interkomprehensję między językami romańskimi: Las Islas Canarias Las Islas Canarias están situadas en el Océano Atlántico; una distancia de casi 100 kilómetros separa las islas del continente africano, una de 1.200 kilómetros de Europa. Todas son de origen volcánico. Los volcanes de La Palma, Tenerife, Lanzarote son todavía activos. El clima de las Islas Canarias es agradable, la temperatura media es de 20 grados. Muchos turistas alemanes pasan sus vacaciones en las Islas Canarias porque allí hay un sol brillante. Los habitantes de Canarias viven del turismo, pero también de la exportación: exportan tomates, bananas y otra fruta. Tłumaczenie interlinearne: 1. Ktoś przeczyta Wam tekst w języku hiszpańskim. Słuchajcie uważnie! 2. Przeczytajcie tekst szybko i bez zatrzymywania się. Jednym zdaniem powiedzcie o co chodzi w tekście. 3. Przeczytajcie tekst bardziej dokładnie, zdanie po zdaniu. Przełóżcie to na jezyk francuski (na inne znane języki) znajdźcie powiązania z innym językami. 32

33 Przykład zajęć wykorzystujących interkomprehensję Poznaję język hiszpański: Tworzenie własnej gramatyki w oparciu o osobiste doświatczenia językowe Bez większego problemu przełożyliście tekst w języku hiszpańskim na język francuski. Zanotujcie swoje "odkrycia" i obserwacje dotyczące struktury i form gramatycznych w poniższej tabelce. Moje "odkrycia" w tekście w jezyku hiszpańskim Podobienstwa między językami, które znam lub których się uczę Uwagi Artykuły Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki Zaimki Przyimki Spójniki … 33

34 chapeau Inny przykład z tych samych zajeć Oto lista słów w różnych językach. Odszukajcie pasujące do siebie słowa. Na czym polega ich podobieństwo? Do przemyślenia: - Jaką strategię działania podjąłeś? - Czego się nauczyczyłeś? - Czy uważasz, że to ćwiczenie jest przydatne? chien canicule formaggio Käse champion fromage queso campione cheese Kappe plein pieno lleno Me llamo Mi chiamo Sport deporte cabeza sportivo helado glace ghiaccio hielo capo llave clef chiave cappello rete red internet chapón kapelusz sportowiec klucz kaptur czempionat 34

35 I oczywiście… podejścia różnokulturowe Otwarcie na języki Zintegrowana dydaktyka językowa Interkomprehensja między językami pokrewnymi Pluralistyczne podejścia do języków i kultur 4 pluralistyczne podejścia 35

36 Całościowe kompetencje metalingwistyczne Otwarcie na różnorodność Kompetencja komunikacyjna 20, 30 … Języki (następnie) Otwarcie na języki 36

37 Całościowe kompetencje metalingwistyczne Otwarcie na różnorodność Kompetencja komunikacyjna 3, 4, 5 … Języki Interkomprehensja między językami pokrewnymi 37

38 Całościowe kompetencje metalingwistyczne Otwarcie na różnorodność Kompetencja komunikacyjna 2, 3 … Języki Zintegrowana dydaktyka językowa 38

39 FREPA kompetencje i zasoby Etap 4 Można zauważyć, że pluralistyczne podejścia wyróżniają się wspólną cechą wymagania od uczniów jednoczesnej pracy z różnymi jezykami/różnymi kulturami. Ta specyficzna praca pozwala uczącemu się na rozwijanie wiedzy, postaw i umiejętności, jakich inne podejścia do nauki (podejście tradycyjne kładące nacisk na pojedynczy język/kulturę) rozwinąć nie pozwala (lub nie rozwija ich w wystarczajacym stopniu). Na przykład… 39

40 Jest ciekawy innych środowisk °różnojęzycznych/różnokulturowych° Wie, że można posiadać °wieloraką/różnorodną/ złożoną° tożsamość Potrafi wykorzystywać umiejętności i kompetencje jakimi dysponuje odnośnie jednego języka w działaniach związanych z °rozumieniem/posługiwaniem się° innym językiem Ma pozytywne nastawienie °°do różnorodności językowej/kulturowej° innych/różniących się od niego °° Wie, że każdy język cechuje typowa tylko dla niego forma °pojmowania /porządkowania ° rzeczywistości Potrafi porównywać rozmaite praktyki kulturowe 40

41 A 3.1Jest ciekawy innych środowisk °różnojęzycznych/różnokulturowych° K 14.3 Wie, że można posiadać °wieloraką/różnorodną/ złożoną° tożsamość Potrafi wykorzystywać umiejętności i kompetencje jakimi dysponuje odnośnie jednego języka w działaniach związanych z °rozumieniem/posługiwaniem się° innym językiem A 4 Ma pozytywne nastawienie °°do różnorodności językowej/kulturowej° innych/różniących się od niego °° Wie, że każdy język cechuje typowa tylko dla niego forma °pojmowania /porządkowania ° rzeczywistości S 3. 10.4 Potrafi porównywać rozmaite praktyki kulturowe 41 K 6.2 S 5

42 A 3.1Jest ciekawy innych środowisk °różnojęzycznych/różnokulturowych° K 14.3 Wie, że można posiadać °wieloraką/różnorodną/ złożoną° tożsamość Potrafi wykorzystywać umiejętności i kompetencje jakimi dysponuje odnośnie jednego języka w działaniach związanych z °rozumieniem/posługiwaniem się° innym językiem A 4 Ma pozytywne nastawienie °°do różnorodności językowej/kulturowej° innych/różniących się od niego °° Wie, że każdy język cechuje typowa tylko dla niego forma °pojmowania /porządkowania ° rzeczywistości S 3. 10.4 Potrafi porównywać rozmaite praktyki kulturowe 42 K 6.2 S 5 Aby upowszechnić Pluralistyczne podejścia i zdefiniować pojęcie nauczenia różnojęzycznego, stworzono listę elementów wiedzy, umiejętności i postaw oraz całościowych kompetencji, z których tu korzystamy.

43 A 3.1Jest ciekawy innych środowisk °różnojęzycznych/różnokulturowych° K 14.3 Wie, że można posiadać °wieloraką/różnorodną/ złożoną° tożsamość Potrafi wykorzystywać umiejętności i kompetencje jakimi dysponuje odnośnie jednego języka w działaniach związanych z °rozumieniem/posługiwaniem się° innym językiem A 4 Ma pozytywne nastawienie °°do różnorodności językowej/kulturowej° innych/różniących się od niego °° Wie, że każdy język cechuje typowa tylko dla niego forma °pojmowania /porządkowania ° rzeczywistości S 3. 10.4 Potrafi porównywać rozmaite praktyki kulturowe 43 K 6.2 S 5 Czy możemy odnaleźć tu wiedzę, umiejetności i postawy, które wymyśliliście zaraz po wykonaniu ćwiczenia Mysz róznojęzyczna? Krótkie ćwiczenie Różnojęzyc zna mysz ! (WY jesteście uczniami!) Etape 1 Zanim przejdziemy dalej, krótkie pytanie: Jaką wiedzę, postwy i umiejetności może rozwijać u uczniów taki rodzaj ćwiczeń?

44 CARAP FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur Venez-voir sur notre site!!! Les listes de savoirs, savoir-être et savoir-faire y sont … Le CARAP, c’est nous !!! Obejrzyjcie nasza stronę internetową!!! Lista rodzajów wiedzy, umiejętności i postaw, są tu …. FREPA to my!!! 44

45 Nie, i to właśnie ja Wam wytłumaczę różnicę! Ok, to bardzo ciekawe. Ale dlaczego "kompetencje" i "zasoby". To nie to samo? 45

46 Posiadam (skromne) kompetencje umożliwjające mi zapytanie o drogę w języku japońskim Aby móc skorzystać z tych kompetencji, uciekam się oczywiście do zewnętrznych zasobów (słownik, gramatyka…), które posiadam w kieszeni! Ale dysponuję też zasobami wewnętrznymi: - umiejetnościami: umiejętnością tworzenia zdania z czasownikiem na końcu, itd… - wiedzą - listą przysłówków miejsca: tu, tam i zaimkami pytającymi: gdzie, skąd..itd… - postawami: ufam swoim umiejętnościom, interesuję się językami I oczywiście potrafię wykorzystać te wszystkie zasoby wykonując konkretne zadanie! 46

47 Ramy teoretyczne przyjęte przez twórców FREPA - Kompetencje związane sa z sytuacjami, ze złożonymi zadaniami, które mają społeczny zasięg; mają pewien stopień złożoności ; odwołują się do rozmaitych "Zasobów" wewnętrznych (wiedzy, postaw i umiejetności) oraz zewnętrznych (słwoniki, mediatorzy, itd.). To wielka szkoda, że nie mamy wystarczajaco dużo czasu, aby pokazać wszystkie kompetencje opisane we FREPA Ale możemy pokazać przykład związku między jedną z kompetencji (kompetencja adaptacji) i kilku innych deskryptorów z zasobów. 47

48 Pourquoi ? Przykład: kompetencja do adaptacji Kilka zasobów, które kompetencje tą "aktywują": 1) Wiedza : 11.1 Wiedza o tym, że istnieją r ó żnice kulturowe 6.10. Zna swoje reakcje wobec odmienności 8.2. Wie, że w innej kulturze mogą istnieć specyficzne normy odnośnie społecznych zwyczaj ó w. 9.4.2 Wie, że r ó żne osoby mogą interpretować nasze zachowanie w spos ó b inny niż my. etc., etc....

49 Pourquoi ? Przykład: zasoby umożliwiające adaptację 2) Postawy: 7.2 Potrafi komunikować się w różnorodny sposób (werbalny/niewerbalny) zgodnie z konwencjami i zwyczajami dostosowanymi do kontekstu 15.1 Jest w stanie poradzić sobie ze °złożonością/ różnorodnością ° kontekstów/rozmówców ° 1.1.1 Zwraca w komunikacji uwagę na znaki werbalne i niewerbalne 6.1 Szanuje różnice i różnorodność (w środowisku wieloetnicznym) dotyczy języków i kultur> etc., etc. … 49

50 Pourquoi ? Przykład: zasoby umożliwiające adaptację 3) Umiejętności: 2.6.4. Potrafi ° określić [dostrzec] specyficzne zachowania uzależnione od dla różnic kulturowych 1.3.2. Potrafi analizować różne warianty komunikacji wynikające z różnic kulturowych 3.9.2.1. Potrafi porównywać swoje zachowania językowe z zachowaniami rozmówców posługujących się innymi językami. 2.6. Potrafi °określić [dostrzec][rozpoznać]° °osobliwości związane z kulturą/zjawiskami kulturowymi° etc., etc. … 50

51 Um Wortserien bilden zu können… Zna kilka rodzin językowych i kilka jezyków, które do nich należą Wie, że ucząc się jezyków można wykorzystać podobieństwa między nimi Jest zmotywowany do dostrzegania i analizowania zjawisk dotyczących języka / kultury mało albo zupełnie nie znanych Ma zaufanie do swoich zdolności dostrzegania / analizowania Potrafi odróżniać języki, dzięki identyfikacji form językowych formy językowe Potrafi wykorzystać do nauki wcześniej nabyte umiejętności dotyczące jezyków i kultur Savoir-apprendre Przykłady deskryptorów 51

52 savoirs savoir-faire savoir-être SAVOIR-APPRENDRESAVOIR-APPRENDRE SAVOIR-APPRENDRESAVOIR-APPRENDRE Wiedza deklaratywna Uwarunkowania osobowościowe Wiedza proceduralna Opisanie i skonkretyzowanie kompetencji różnojęzycznej/odnoszącej do uczenia się 52

53 Um Wortserien bilden zu können… Zna kilka rodzin językowych i kilka jezyków, które do nich należą Wie, że ucząc się jezyków można wykorzystać podobieństwa między nimi Jest zmotywowany do dostrzegania i analizowania zjawisk dotyczących języka / kultury mało albo zupełnie nie znanych Ma zaufanie do swoich zdolności dostrzegania / analizowania Potrafi odróżniać języki, dzięki identyfikacji form językowych formy językowe Potrafi wykorzystać do nauki wcześniej nabyte umiejętności dotyczące jezyków i kultur Savoir-apprendre Przykłady deskryptorów 53

54 savoirs savoir-faire savoir-être SAVOIR-APPRENDRESAVOIR-APPRENDRE SAVOIR-APPRENDRESAVOIR-APPRENDRE Wiedza deklaratywna Uwarunkowania osobowościowe Wiedza proceduralna Opisanie i skonkretyzowanie kompetencji różnojęzycznej/odnoszącej do uczenia się 54

55 Rozwój kompetencji i wzajemne relacje miedzy różnymi zasobami Schema: Martinez 2012 Kompetencje, jakie należy uaktywnić 55

56 Trzeba jednakże mówić im również o tym! A quelle étape du parcours scolaire les ressources devraient-elles être construites? Les représentations graphiques donnent une indication approximative de leur pertinence aux différentes phases des apprentissages. Le CARAP – Les ressources au fil des apprentissages FREPA - Tables of descriptors across the curriculum Na jakim etapie edukacji w szkole powinny być tworzone te zasoby? Wersja graficzna w przybliżony sposób wskazuje ich wagę w czasie poszczególnych etapów nauki. 56

57 FREPA Materiały dydaktyczne Etap 5 Przepraszam, ale co należy zrobić, jak już znajdziemy wśród deskryptorów FREPA zasoby przydatne do pracy z naszymi uczniami? Potrzebne są materiały do nauczania, które pozwolą na wsparcie ich w rozwijaniu tych zasobów! 57

58 Załóżmy, że jesteście zainteresowani deskryptorem S 3.1 Doskonalenie umiejętności porównywania... Dla uczniów pierwszych klas drugiego etapu edukacyjnego 58 Wy dokonujecie wyboru S- …następnie S 3 …następnie S 3.1 Nie zapominajcie o poziomie uczniów!

59 ......wskazuje liczbę materiałów odpowiadającyc h Waszym wymaganiom. Możecie również ewentualnie dodać inne kryteria! Na przykład, poprosić o materiały jedynie w języku francuskim. 59

60 A dlaczego nie taki temat, jak życie codzienne? Możecie również poprosić o szczególne pluralistyczne Podejście… Na przykład materiały dotyczące wyłącznie Podejścia różnokulturowego... 60 le 60

61 Znajdziecie listę materiałów dydaktycznych, bardzo krótko opisanych. 61 Jeżeli klikacie na "Patrz szczegóły" konspektu, który interesuje Was szczególnie…

62 …możecie zobaczyć bardziej szczegółowy konspekt z większą ilością informacji. Zwłaszcza… 62 Zasoby, które według nas, można starać się rozwijać, dzięki tym materiałom. Link do ściągnięcia. Kliknijcie! Bardziej szczegółowe podsumowanie. Rodzaje wykorzystanych materiałów. Źródła, z jakich pochodzą wykorzystane materiały.

63 Wartość dodana FREPA Etap 6 …porównując z innymi narzędziami Rady Europy… …lub dla innych narzędzi Rady Europy Nauczycielu, co o tym myślisz? 63

64  Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: wykazuje, że każdy człowiek posiada kompetencję różnojęzyczną i różnokulturową, która zawiera w sobie cały jego repertuar językowy proponuje zasadę całościowej edukacji językowej podkreśla, że wiedza językowa, zdolności językowe i umiejętność uczenia się są częściowo wyjątkowe dla danego języka, ale z drugiej strony również przenikają się i mogą być przenoszone z języka na język. Ale deskryptory, które udostępnia dotyczą wyłącznie zdolności w jednym języku, traktowanym oddzielnie FREPA opisuje szczegółowo wiedzę umiejętności, postawy i umiejętności, które odpowiadają całościowej edukacji językowej oraz które przenikają się i wpływają na siebie nawzajem. 64

65  Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: wykazuje, że każdy człowiek posiada kompetencję różnojęzyczną i różnokulturową, która zawiera w sobie cały jego repertuar językowy proponuje zasadę całościowej edukacji językowej podkreśla, że wiedza językowa, zdolności językowe i umiejętność uczenia się są częściowo wyjątkowe dla danego języka, ale z drugiej strony również przenikają się i mogą być przenoszone z języka na język. Ale deskryptory, które udostępnia dotyczą wyłącznie zdolności w jednym języku, traktowanym oddzielnie... FREPA opisuje szczegółowo wiedzę, postawy i umiejętności, które odpowiadają całościowej edukacji językowej oraz które przenikają się i mogą być przenoszone z języka na język. 65 FREPA uzupełnia Europejski System Opisu Językowego !

66 66 Wartość dodana FREPA i materiały dydaktyczne do uczenia się języków FREPA przyczynia się do opisania i praktycznego stosowania kompetencji różnojęzycznych oraz międzykulturowych, jak również kompetencji ułatwiających uczenie się języków formułowania i wdrażania celów nauczania w dziedzinach związancyh z różnojęzycznością i międzykulturowością integrowania w nauczaniu działań służących promowaniu różnojęzyczności i uczeniu się międzykulturowości ustalenia i stosowania regularnie oraz w usystematyzowany sposób związki, a także podobienstwa miedzy językami obcymi (nauczanymi w szkole) oraz między tymi językami i językami szkoły zintegrować i dowartościować repertuar językowy ucznia - migranta lub reemigranta 66

67 67 Wartość dodana FREPA i materiały dydaktyczne do uczenia się języków FREPA przyczynia się do Bardziej wyczerpująca defninicja określenia kompetencja Opis kompetencji (z trudem mierzalnych - kompetencji międzykulturowych i kompetencji ułatwiającej uczenie się) uzupełniajac opis "can do" Europejseskigo systemu opisu kształcenia językowego Narzędzie służące do opisu, analizy i przetwarzania istniejacych już materiałów dydaktycznych, jak również do tworzenia nowych pomocy. Propagowanie idei wspólnej pracy z innymi nauczycielami (języków) na wszystkich poziomach. 67

68 FREPA w Polsce Ostatni etap Popatrzymy najpierw na stronę FREPA dla Polski 68

69 FREPA w Polsce Ostatni etap Popatrzymy najpierw na stronę FREPA dla Polski 69 Co FREPA może oznaczać dla sytuacji jaka istnieje w Polsce? ???


Pobierz ppt "Michel Candelier System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) - Narzędzie proponowane przez Radę Europy Anna Schröder-Sura Giessen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google