Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году Moduł warsztatowo-aktywizujący z zakresu edukacji przedsiębiorczości dla młodzieży polonijnej

2 segmentacja rynku cechy rynku docelowego analiza konkurencji analiza popytu IV. Analiza rynku Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

3 Podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy klientów Pozwala dostosować produkt do wybranej grupy „Przeciętny klient” nie istnieje SEGMENTACJA RYNKU Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

4 Geograficzne (miejsce zamieszkania: miasto-wieś; wielkość miejsca zamieszkania, klimat, itp.)‏ Demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, itp.)‏ Ekonomiczne (zawód, dochody, źródła dochodu)‏ Społeczne (styl życia, faza cyklu życia rodziny)‏ Przykładowe kryteria segmentacji Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

5 Pozostajemy w grupach z poprzedniego ćwiczenia; Każda grupa dokonuje segmentacji rynku w oparciu o omówione wcześniej kryteria; Efekty przeprowadzonej segmentacji należy w czytelnej formie przenieść na plakat – duży arkusz papieru; Prezentacja segmentacji i plakatu przez każdą grupę; Pytania od pozostałych dlaczego tak przeprowadzona segmentacja; Zastosowanie przeprowadzonej segmentacji rynku dla potrzeb późniejszych decyzji marketingowych (kształtowanie oferty, wybór mediów reklamowych, forma apelu reklamowego itd.). ĆWICZENIE: SEGMENTACJA RYNKU Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

6 Perspektywy rozwoju rynku Wielkość rynku (liczba klientów i ich siła nabywcza) i tempo jego wzrostu Struktura ilościowa i jakościowa konkurencji Sezonowość, cykliczność i podatność na recesje Wymagania technologiczne i kapitałowe w branży Dostęp do surowców Marża zysku w danej branży Cechy rynku docelowego Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

7 Udział w rynku Jakość produktów Konkurencyjność cenowa Znajomość potrzeb klientów Efektywność sprzedaży Siła finansowa Wizerunek firmy Kryteria oceny pozycji konkurencyjnej Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

8 Powinna obejmować szeroki zakres informacji (formularz) Źródła informacji o konkurencji: -Raporty roczne -Prasa ekonomiczna i specjalistyczna, www -Media -Samorządy i administracja lokalna -Organizacje branżowe, izby przemysłowo-handlowe -Własne badania Analiza konkurencji Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

9 Pozostajemy w grupach z poprzedniego ćwiczenia; Każda grupa wypełnia arkusz „KONKURENCJA” wg wybranego rodzaju działalności; Lider grupy przedstawia kolejne części arkusza - dyskusja ĆWICZENIE: KONKURENCJA – NAJWIEKSZY PROBLEM PRZEDSIĘBIORCY? Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

10 Dotyczy zebrania informacji na temat: -Jaki klient jest zainteresowany zakupem? -Jakie są jego oczekiwania? -Ile skłonny jest zapłacić? -Ilu jest potencjalnych nabywców? ANKIETA? Analiza popytu Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

11 W oparciu o wiedzę o rynku należy sporządzić plan marketingowy, który pozwoli osiągnąć zakładaną pozycje na rynku z uwzględnieniem konkretnych działań, w konkretnym czasie, po określonym koszcie. Działania dotyczą: polityki produktu polityki ceny polityki promocji polityki dystrybucji V. Plan marketingowy Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

12 rozwiązania techniczne lub metoda wykonywania usługi, surowce, podstawowe cechy funkcjonalne (korzyści dla klienta), jakość, cena, wizualne (estetyczne) - opakowanie, styl, kolor, gwarancja, możliwość zwrotu po zakupie, itp. Produkt – elementy opisujące Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

13 Elementy promotion-mix: -Reklama -Promocja sprzedaży -Marketing bezpośredni -Public relations -Sprzedaż osobista Polityka promocji Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

14 – Przekazanie informacji o produkcie (usłudze) i przekonanie o jego zaletach, pobudzenie pragnienia jego posiadania – Skuteczna kampania reklamowa polega na przygotowaniu serii działań stanowiących część spójnego planu. Reklama Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

15 – Prasowa – Dźwiękowa – Audiowizualna – Zewnętrzna – Wystawiennicza Formy reklamy Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году. – Wydawnicza – Pocztowa – Internetowa – Upominkowa – itp.

16 Stosowana w celu wywołania szybkiej reakcji nabywców. Stosowana w krótkim okresie czasu, opiera się w większości na materialnym zainteresowaniu nabywców. Promocja sprzedaży Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

17 Instrumenty marketingu bezpośredniego: – Marketing elektroniczny, pocztowy, telemarketing. Przekaz dociera do wybranego adresata, w sposób tak skonstruowany aby był interesujący z punktu widzenia tego nabywcy. Marketing bezpośredni Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

18 – Zespół celowo zorganizowanych działań zapewniających systematyczne komunikowanie się z otoczeniem za pomocą publicznych mediów – Przedstawianie wizerunku przedsiębiorstwa, – Działania skierowane raczej do większych zbiorowości, – Często traktowana jak inne informacje, a co za tym idzie wzbudzają większy stopień zaufania odbiorcy – „Nie ważne co o nas mówią, byle by mówili” Public relations Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

19 – Prasowa – wywiad z dyrektorem/właścicielem – Reportaż w TV – Artykuł w prasie, internecie, itp. – Imprezy i spotkania – sympozja, konferencje – Dni otwarte – Sponsoring itp. Public relations – formy i środki Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году. Wpływa na tzw. „marketing szeptany”

20 Osobista konfrontacja z nabywcą (klientem) Sprzedaż osobista Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

21 Wybór elementów marketing – mix w największym stopniu zależy od możliwości finansowych firmy. Część marketingowa biznes planu powinna zawierać informacje, jakie środki będą przeznaczane na działania promocyjne w rozbiciu na konkretne, zaplanowane formy promocyjne. Koszty działań promocyjnych Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

22 Pozostajemy w grupach z poprzedniego ćwiczenia; Każda grupa wypełnia arkusz „JAK PROMOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ” – do tego zdania każda grupa wybiera główny produkt (usługę) swojej firmy; Lider grupy przedstawia kolejne części arkusza - dyskusja ĆWICZENIE: KONKURENCJA – NAJWIEKSZY PROBLEM PRZEDSIĘBIORCY? Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

23 struktura organizacyjna zasoby ludzkie motywowanie VI. Organizacja i zarządzanie Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

24 Biznes Plan powinien zawierać schemat organizacyjny oraz charakterystykę struktury organizacyjnej wraz z uzasadnieniem jej wyboru. Struktura organizacyjna Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

25 Pozostajemy w grupach z poprzedniego ćwiczenia; Każda grupa rysuje na dużych arkuszach papieru schemat organizacyjny swojej firmy; Lider grupy przedstawia i uzasadnia schemat organizacyjny. ĆWICZENIE: SCHEMAT ORGANIZACYJNY Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

26 Należy przedstawić zapotrzebowanie (zatrudnienie) na konkretne stanowiska i związane z nimi kwalifikacje i umiejętności. Opis powinien zawierać: -Nazwę stanowiska -Zakres stanowiska -Wymagania stawiane kandydatom -Liczbę takich stanowisk -Wynagrodzenie Opisać należy także sposób doboru kadr (sposoby rekrutacji) oraz zamierzenia w kwestii kształcenia i rozwoju. Zasoby ludzkie Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

27 Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): – S (Strengths) – mocne strony – W (Weaknesses) – słabe strony – O (Opportunities) – szanse – T (Threats) – zagrożenia VII. Analiza SWOT Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

28 VII. Analiza SWOT Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

29 TEST: CZY JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ? Podsumowanie Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

30 Przypomnienie zasad; Przypomnienie harmonogramu; Formularz konkursowy. Konkurs „Junior w Działaniu” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году.

31 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ Войтек Одзимек odzimek@mistia.org.pl Давид Хоинкиc dawid.hoinkis@mistia.org.pl FRDL Малопольский Институт Самоуправления Территориального и Администрации в Кракове ul. Шляк 73A, 31-153 Краков Проект финансирован из средств Министерства Иностранных Дел Польши в рамках конкурса на осуществление задания «Сотрудничество с Полонией и Поляками за границей в 2015 году


Pobierz ppt "PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Проект финансирован из средств Министерства Иностранных."

Podobne prezentacje


Reklamy Google