Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PDT, MEL / HIL. P LAN PREZENTACJI PDT - wiadomości ogólne Kompletność teczki PDT MS Schemat obiegu PDT Odpowiedzialność za PDT Wypełnianie PDT Najczęstsze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PDT, MEL / HIL. P LAN PREZENTACJI PDT - wiadomości ogólne Kompletność teczki PDT MS Schemat obiegu PDT Odpowiedzialność za PDT Wypełnianie PDT Najczęstsze."— Zapis prezentacji:

1 PDT, MEL / HIL

2 P LAN PREZENTACJI PDT - wiadomości ogólne Kompletność teczki PDT MS Schemat obiegu PDT Odpowiedzialność za PDT Wypełnianie PDT Najczęstsze problemy Kolor czerwony w PDT Jak wypełnić PDT MEL Procedury MEL Druk HIL

3 PDT – WIADOMOŚCI OGÓLNE Pokładowy Dziennik Techniczny ma za zadanie dostarczyć załodze statku powietrznego i osobie dokonującej przeglądu przedlotowego niezbędnych informacji o zdatności statku powietrznego do lotu. Podczas operacji PDT stanowi podstawowe źródło danych dotyczących m.in. planowania czasu do najbliższych prac okresowych, usuniętych usterek, stanu paliwa.

4 PDT – WIADOMOŚCI OGÓLNE Wymóg wg przepisów Part-M (Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu Statków Powietrznych); Wymóg zatwierdzenia wzorów PDT oraz Instrukcji prowadzenia PDT – ULC; Wielofunkcyjność (ATO, CAMO, AMO); Druk ścisłego zarachowania.

5 K OMPLETNOŚĆ TECZKI PDT druk Świadectwa Obsługi (Maintenance Statement - MS) Ostatni CRS Druki PDT Świadectwo przeglądu zdatności do lotu (Airworthiness Review Certificate) Świadectwo Zdatności do Lotu + Świadectwo Rejestracji Pozwolenie radiowe Ubezpieczenie OC Protokół ważenia Procedura przeglądu przed- i polotowego (check – lista) Inne (np. druki MEL/HIL, robocze druki żółte)

6 MS (M AINTENANCE S TATEMENT ) Świadectwo Obsługi jest dokumentem wystawianym przez organizację CAMO (ZCZdL) Wystawienie MS jest równoznaczne z zaakceptowaniem zakończonych prac obsługowych (CRS – organizacja obsługowa) oraz potwierdzeniem sprawdzenia kompletności pakietu obsługowego CO INTERESUJE PILOTA? Ile godzin? Do kiedy?

7

8

9 S CHEMAT OBIEGU PDT Pobranie teczki PDT z Działu Technicznego Sprawdzenie kompletności i ważności dokumentów (można uzgodnić przy pobieraniu z personelem technicznym) Sprawdzenie ważność MS + przegląd PDT z ostatniego dnia lotnego – uzupełnienie danych dot. pozostałego nalotu Potwierdzenie wykonania przeglądu przedlotowego (EPPK – mechanik) Wpisy związane z wykonywaniem lotów (potwierdzenia przeglądów przedstartowych, informacje o pilotach, zadaniach, czasach itp.) Zakończenie PDT (podpisy [!], podsumowanie czasu lotu)Analiza poprawności ATO -> PDT do DT -> Zatwierdzenie CAMO.

10 S CHEMAT OBIEGU PDT W przypadku gdy SP wykonuje loty poza lotniskiem w Kobylnicy (np. zawody) – pilot zobowiązany jest dostarczyć kopie wypełnionych PDT do ATO i CAMO Preferowany i sprawdzony sposób – zdjęcia / skany przesłane drogą e-mailową na umówione wcześniej adresy pracowników organizacji Możliwe sposoby dostarczenia informacji o lotach zawarte w teczce PDT.

11 O DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PDT CAMO AMO Personel latający ATO/FTO

12 W YPEŁNIANIE PDT - SAMOLOTY

13 W YPEŁNIANIE PDT - SZYBOWCE

14 W YPEŁNIANIE PDT - BALONY

15 W YPEŁNIANIE PDT

16 Strona 1, Część I i II Nr zlecenia od Szefa Wyszkolenia Lub TPL (Tabela Planowa Lotów) Dane spisać z MS (pierwsze loty po pracach) lub poprzedniego PDT Na lotnisku EPPK przeglądy przed- i polotowe wykonuje mechanik. Na zawodach piloci podpisują się i podają nr wydanego Upoważnienia Lotniczego

17 W YPEŁNIANIE PDT Strona 1, Część III Pamiętać o ciągłości w zapisach paliwa i oleju. Dane o pozostałej w samolocie ilości paliwa i oleju spisać z poprzedniego PDT Sprawdzenie kwituje pilot. Po 6 tankowaniach należy zacząć nowy PDT.

18 W YPEŁNIANIE PDT Strona 1, Część IV i V W polu 18 wpisać zauważone usterki Lub BEZ UWAG po skończonej serii lotów

19 W YPEŁNIANIE PDT Strona 2, Część VI Potwierdzenie przeglądu przedstartowego. Pamiętać o podsumowaniu czasu pracy SP wg wzoru zamieszczonego w nagłówku.

20 W YPEŁNIANIE PDT Strona 2, Część VI Miejsce na podpis zarezerwowany dla pracownika Działu Technicznego. Nie podpisywać. Dokonać podsumowania czasu pracy SP, pamiętając, że kolejna osoba przepisze ten nalot na olejny PDT. Zachowaj uwagę.

21 Wszystkie niewypełnione pola w PDT SKREŚLAMY! W YPEŁNIANIE PDT

22 N AJCZĘSTSZE PROBLEMY Nieczytelność tekstu (PISAĆ WIELKIMI LITERAMI) Brak podpisów pilotów, instruktorów Błędne podsumowanie czasowe i odjęcie od wartości nalotu pozostałego do najbliższych prac Poprawianie wpisów (przekreślić jedną linią, podpis) Opóźnienia w wypisywaniu PDT i wprowadzaniu do systemu ZCZdL

23 N AJCZĘSTSZE PROBLEMY

24

25

26 Niedostarczenie zaakceptowanego PDT do CAMO Dlaczego jest to ważne?

27 N AJCZĘSTSZE PROBLEMY Niedostarczenie zaakceptowanego PDT do CAMO Dlaczego jest to ważne? Dopiero zatwierdzenie PDT przez CAMO pozwala systemowi „zauważyć”, że były wykonane loty, a zaplanowane prace zbliżyły się do punktu wykonania. 1 2

28 K OLOR CZERWONY W PDT - TOLERANCJA + POPRAWKI DT

29 UWAGA Zapis z zatwierdzonej instrukcji: „Do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości w zapisach statek powietrzny uznany będzie za NIEZDATNY DO LOTU”

30 MEL – M INIMUM E QUIPMENT L IST MEL stanowi wykaz niesprawnych części samolotu z którymi operator samolotu może dopuścić samolot do eksploatacji. Wykaz ten podlega autoryzacji urzędu lotnictwa cywilnego kraju, który certyfikuje tego operatora. Lista ta musi w pełni uwzględniać wykaz niesprawnych części samolotu z którymi producent samolotu zezwala dopuścić samolot do eksploatacji (odwołanie do MMEL). Celem MEL jest dopuszczenie do wykonania operacji lotniczych ze stwierdzonymi drobnymi usterkami i odłożenie w czasie wykonania naprawy. W lotach szkolnych zgłaszamy każdą usterkę.

31 P ROCEDURY MEL 1 Przegląd SP, wykrycie usterki 2 Wpis o usterce w polu 16 i 18 PDT 3 Analiza możliwości odłożenia usunięcia usterki (lista MEL) 4 Jeśli NIE – usunąć usterkę przed lotem Jeśli TAK – oznaczenie niesprawności, poinformować załogę 5 Wypełnienie druku HIL 6 Wykonanie lotu

32 D RUK HIL

33 M ATERIAŁ ŹRÓDŁOWY Instrukcja prowadzenia POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO Załącznik do CAME wydanie II z dnia 15.03.2012 Dok. Nr PDT/APOZ/09 W instrukcji znajduje się opis wypełniania każdego pola PDT. Charakterystyka CAME Dok. Nr APOZ/CAME/09

34 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojciech Muszyński wojciech.muszynski@aeroklub.poznan.pl Tel. 500-123-705


Pobierz ppt "PDT, MEL / HIL. P LAN PREZENTACJI PDT - wiadomości ogólne Kompletność teczki PDT MS Schemat obiegu PDT Odpowiedzialność za PDT Wypełnianie PDT Najczęstsze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google