Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Małgorzata Drewniok University of Southampton, UK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Małgorzata Drewniok University of Southampton, UK"— Zapis prezentacji:

1 Dr Małgorzata Drewniok University of Southampton, UK m.m.drewniok@soton.ac.uk

2 Wprowadzenie do/odświeżenie wiedzy o:  języku specjalistycznym (angielski akademicki – English for Academic Purposes(EAP)  języku specjalistycznym dla danej dyscypliny – English for Specific Purposes (ESP)  rejestrze akademickim (academic style)  słuchania, mówienia, czytania i pisania w kontekście akademickim  zakreślenie głównego tematu warsztatów i ich celu

3  Filologia angielska (licencjat) + specjalizacja nauczycielska – Uniwersytet Wrocławski  BA English Studies – Middlesex University, London  MA English Language and Contemporary Literary Studies – Lancaster University  PhD Linguistics – Lancaster University  Obecnie: Teaching Fellow in Academic Studies Skills na Uwersytecie w Southampton

4  EFL – Anglia, Hiszpania  EAP – Anglia – Portsmouth University, Lancaster University  Research skills – Anglia – University of Southampton Poziom:  EFL – początkujacy - zaawansowany  EAP/Research skills – BA, MA, PhD

5  EFL  EAP  ESP  Study skills  Research skills

6  English as a Foreign Language  Nauczanie języka obcego  Tradycyjne Studium Języków Obcych czy szkoły językowe  Język do komunikacji codziennej

7  English for Academic Purposes  Angielski akademicki  Zależny od kontekstu i kraju  Zależny od studiowanego kierunku  Zależny od kraju – inny w krajach anglosaskich, inny w Polsce *ESP – English for Specific Purposes Angielski Specjalistyczny – np. medyczny, biznesu itd.

8  Umiejętności i strategie potrzebne do studiowania  Niekoniecznie język  Np. korzystanie z biblioteki, robienie notatek na wykładach, przygotowanie się do ćwiczeń, czy nawet bardziej ogólnie: planowanie i dobre wykorzystanie czasu (time management)

9  Umiejętności potrzebne do pracy badawczej  Projekty na zaliczenie  Praca licencjacka  Praca magisterska  Artykuł naukowy  Doktorat

10  Słuchanie  Mówienie  Czytanie  Pisanie Dziś i jutro  czytanie i pisanie.

11 B1Potrafię zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku codziennym lub odnoszące się do mojej pracy. Potrafię zrozumieć opis wydarzeń, opis przeżyć a także życzenia zawarte w prywatnych listach. B2Potrafię zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmuję konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafię zrozumieć współczesny tekst literacki napisany prozą. C1Potrafię zrozumieć długie i złożone teksty prasowe lub literackie o zróżnicowanym stylu. Potrafię zrozumieć teksty specjalistyczne i długie instrukcje techniczne nawet jeśli nie są związane z moją specjalizacją.

12 B1Potrafię napisać prosty zwięzły tekst na znany mi lub interesujący mnie temat. Potrafię napisać list opisujący moje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia. B2Potrafię napisać teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać esej lub sprawozdanie przekazując informację lub przedstawiając mój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii. Potrafię napisać listy, które przekażą znaczenie jakie osobiście przypisuję danym wydarzeniom i doświadczeniom. C1Potrafię wypowiedzieć się poprzez jasno i dobrze skonstruowany tekst oraz rozwinąć w nim mój punkt widzenia. Potrafię wypowiedzieć się pisemnie w liście, eseju lub sprawozdaniu na tematy złożone podkreślając ważne z mego punktu widzenia aspekty. Potrafię dostosować swój styl do stylu nadawcy.

13  Złożone zdania  Specjalistyczne słownictwo  Styl formalny  Precyzja  Jasność  Poprawność językowa  Obiektywizm  Ostrożny wybór słownictwa (tzw. cautious language)  Cytowanie innych

14  Znalezienie odpowiednich materiałów (artykułów, książek) w bibliotece  Szybka ocena przydatności tekstu  Efektywne wykorzystanie wybranego tekstu  Pisanie w odpowiednim tonie  Pisanie w danym formacie  Streszczenie swojej pracy (np. magisterskiej/doktorskiej) w obcym języku  Przygotowanie pracy do publikacji

15 Musimy przemyśleć:  Czego chcemy nauczyć?  Czego nasi studenci potrzebują?  Na jakim poziomie muszą być kiedy ukończą nasz kurs (nasze zajęcia)?

16  Realistycznie  W kontekście (w danej grupie, uczonej moim stylem)  Pamiętając o celach na cały semestr/rok  Elastycznie

17  EFL≠ EAP ≠ study skills ≠ research skills ALE  Wszystkie są ze sobą powiązane  Rejestr akademicki - ważny element języka akademickiego  Różnice w zależności od sytuacji/kontekstu (dyscyplina, poziom studiów, język, kraj)

18  Anderson, K., Maclean, J. and Lynch, T. (2004). Study Speaking. Cambridge UP.  Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. Routledge.  Campbell, C. and Smith, J. (2012) English for Academic Study: Listening. Garnet Education.  Cottrell, S. (2013). The Study Skills Handbook. Palgrave Study Skills. Palgrave Macmillan.  Cox, K. and Hill D. (2004). EAP Now! English for Academic Purposes. Pearson Longman.  Glendinning, E.H. and Holström, B. (2004). Study Reading. Cambridge UP.  Godfrey, J. (2013). How to Use your Reading in your Essays. Palgrave Study Skills. Palgrave Macmillan.  Hamp-Lyons, L. and Heasley, B. (2006). Study Writing. Cambridge UP.  Lynch, T. (2004).Study Listening. Cambridge UP.  McCarter, S. and Jakes, P. (2009). Uncovering EAP. How to Teach Academic Writing and Reading. Macmillan Books for Teachers.  McCarthy, M. and O’Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge UP.  New Headway Academic Skills – various authors depending on the level; Oxford UP.  Northedge, A. (2005). The Good Study Guide. Open University Worldwide.  Oshima, A. and Hague, A. (2005). Writing Academic English. Pearson Education.  Slaght, J. (2012). English for Academic Study: Reading. Garnet Education.  Wallace, M. (2004). Study Skills in English. Cambridge UP.

19  BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ Especially Academic Listening, in the section: General and Business English. You can stream (play) programmes online, each is around 10 min (12 parts overall); you can download both audio and the script. The Learning English site has also materials for teachers such as lesson plans and task sheets.  Phrase bank for academic writing at Manchester University http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/ http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/  TED talks at www.ted.com Useful for practising listening (length: 8-20 min), transcripts available, subtitles in various languages too.www.ted.com  UEFAP. Using English for Academic Purposes. A Guide for Students in Higher Education. www.uefap.com Sections on: Speaking, Listening, Reading, Writing, Vocabulary; Online exercises with answers; useful vocabulary.www.uefap.com


Pobierz ppt "Dr Małgorzata Drewniok University of Southampton, UK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google