Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda1 Nauka idzie do biznesu. Science goes to business. Państwowa Wyższa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda1 Nauka idzie do biznesu. Science goes to business. Państwowa Wyższa."— Zapis prezentacji:

1 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda1 Nauka idzie do biznesu. Science goes to business. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

2 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda2 Kierunki: Energetyka Ogrodnictwo ze specjalnością Kształtowanie terenów zieleni Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Administracja Turystyka i Rekreacja Ochrona dóbr kultury 1300 studentów doskonała baza dydaktyczna infrastruktura naukowo - badawcza

3 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda3 LOIiWA - LUBUSKI OŚRODEK INNOWACJI I WDROŻEŃ AGROTECHNICZNYCH W KALSKU HALA LABORATORYJNA ENERGOOSZCZĘDNA - EKOLOGICZNA DLA ENERGETYKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

4 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda4 Dane o LOIIWA Realizacja inwestycji w dwóch etapach: –I Szkółka roślin ozdobnych i ogród winny –II Zaplecze badawczo – rozwojowe dla przetwórstwa spożywczego Wartość inwestycji 40 mln zł Dofinansowanie LRPO 85% Na dzień dzisiejszy: –zakończony pierwszy etap, trwa wyposażanie –zakończenie rzeczowe inwestycji III kw. 2012

5 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda5 Cele LOIIWA: poszukiwania nowych produktów modyfikacja istniejących produktów doskonalenie jakości wytwarzanych już produktów stworzenie usługowej jednostki badawczej dla małych i średnich przedsiębiorstw wspieranie przedsiębiorców w rozwiązywaniu powstających w produkcji problemów podnoszenia poziomu produkcji poprzez wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz nowych technologii

6 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda6 Koncepcja Ośrodka – dla etapu I Ogrodnictwa szkółka ze szklarnią wyposażoną w kurtyny cieniująco – termoizolacyjne i zaciemniające oraz system kontroli klimatu w szklarni, tunele foliowe i lekkie tunele osłonowe wraz z obszarami upraw doświadczalnych (mateczniki, cienniki i kwatery roślin) z systemem gospodarowania wodą, zarządzania fertygacją oraz pełną automatyką sterowniczą (m.in. zraszacze, kropelkowa instalacja nawadniająca), winnica doświadczalna

7 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda7 Koncepcja Ośrodka – dla II etapu hala technologiczna (przetwórstwo w skali półprzemysłowej): –mleczarstwo (dział produkcji serów dojrzewających – serownia, dział produkcji sera mozzarella, kaszkawał itp., dział produkcji twarogów – twarożkarnia) –winiarstwo (obróbka mechaniczna, fermentacja, dojrzewalnia, filtracja, rozlewnia, magazyn – leżakowanie) –mini-browar (warzelnia, fermentownia, dojrzewalnia, filtracja, rozlewnia) –masarnia (masarsko-garmażeryjna: dział obróbki wstępnej, obróbki mechanicznej, termicznej, wędzarnia, przetwórstwa garmażeryjnego) –zamrażalnictwo (zamrażanie owiewowe) i suszarnictwo owocowo-warzywne

8 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda8 Koncepcja Ośrodka – dla II etapu kompleks laboratoriów analityki biochemicznej i fizykochemicznej i blok laboratorium mikrobiologicznego pracownia destylacji (olejki eteryczne) pracownia żywności

9 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda9 Realizacja Ośrodka umożliwi: prowadzenie prac badawczych w zakresie oceny jakości surowca i jego przydatności do przetwórstwa, prowadzenie badań procesów technologicznych w przetwórstwie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie, przekazywanie do praktyki rezultatów prowadzonych badań celem podnoszenia jakości produkcji, prowadzenie działań na rzecz standaryzacji produkcji (analiza surowca, półproduktu, produktu gotowego), prowadzenie produkcji w mikro skali pozwoli oferować szkolenia zainteresowanym przedsiębiorstwom, w tym rolnikom nie tylko teorię ale również praktykę, prowadzenie prac badawczych przez pracowników uczelni i studentów

10 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda10 Baza analityczna LOIiWA Na wyposażenie laboratoriów LOIiWA w Kalsku planowany jest zakup urządzeń umożliwiających zaawansowaną i wielokierunkową analitykę. Wśród nich istotniejsze to: –Zestaw do chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV-VIS, fluorescencyjną, refraktometryczną, –Zestaw do chromatografii gazowej (GC) z detekcją mas atomowych –Spektrofotometr absorpcji atomowej z mineralizacją mikrofalową i atomizacją elektrochemiczną, –Polarymetr, spektrofotometr UV-VIS

11 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda11 Baza analityczna LOIiWA Zestaw do ekstrakcji metodą SPE, Urządzenie do badania tekstury INSTRON Aparat Bioscreen C Zestawy do oznaczania azotu – Kjeltec Zestaw do oznaczania tłuszczu Urządzenie do pomiaru barwy Bomba kalorymetryczna Zestawy aparatów do: elektroforezy na żelach agarozowych, poliakrylamidowych wraz z przystawką do transferu białek na membrany celem analiz immunochemicznych, ogniskowania izoelektrycznego.

12 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda12 Możliwości analityczne LOIiWA W ramach szerokich możliwości analitycznych powstającego ośrodka możliwe będzie między innymi: Oznaczanie ilościowe i jakościowe (HPLC) związków takich jak: kwas benzoesowy, sorbowy, winowy, octowy i inne kwasy organiczne, aspartam, acesulfam, histamina i inne aminy oraz aminokwasy, deoksywalenol, witaminy z grupy B, witamina C, barwniki, cukry proste, alkohole, zearalenon (ZEA) i inne mykotoksyny, pestycydy, antybiotyki, węglowodory aromatyczne, metabolity powstające w bioprocesach, kofeina i inne alkaloidy, profil peptydowy podczas produkcji sera …oraz wiele innych

13 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda13 Możliwości analityczne LOIiWA Oznaczanie metodą GC związków lotnych takich jak: Metabolity powstające podczas bioprocesów, Kwasy tłuszczowe, Olejki eteryczne, Pozostałości pestycydów Niższe alkohole Węglowodory i inne

14 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda14 Możliwości analityczne LOIiWA W ramach laboratorium mikrobiolgicznego oraz biologii molekularnej: Ogólna liczba drobnoustrojów, Oznaczenia E.coli i grupy coli oraz innych wskaźnikowych, Oznaczenia liczby pleśni, drożdży Wykrywanie gronkowców chorobotwórczych, Wykrywanie Listerii, Salmonelli, Shigelli, i in., Obecność innych patogenów metodami konwencjonalnymi oraz PCR, Zawartość GMO, Profile białek,

15 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda15 Możliwości analityczne LOIiWA Przedstawione możliwości analityczne, w zakresie oznaczeń fizykochemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, pozwolą na wykonanie praktycznie pełnego spektrum oznaczeń wymaganych normami oraz innymi procedurami związanymi z kontrolą jakości dla: Wody, Tłuszczów roślinnych i zwierzęcych Mleka i jego przetworów, Mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców, Piwa, wina i napojów bezalkoholowych.

16 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda16 Proponujemy współpracę: właścicielom/menadżerom małych i średnich przedsiębiorstw branży ogrodniczej, szkółkarskiej, sadowniczej i spożywczej właścicielom gospodarstw rolnych zainteresowanym poszerzaniem zakresu swojej produkcji inwestorom zainteresowanym produkcją roślinną i przetwórstwem żywności wszystkim związanym z przemysłem spożywczym, ukierunkowanym na rozwój i nowe technologie placówkom naukowym – badawczym


Pobierz ppt "Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku – dr inż. Izabela Wojewoda1 Nauka idzie do biznesu. Science goes to business. Państwowa Wyższa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google