Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI. POWIERZCHNIA: 532, 99 km2 LICZBA MIESZKAŃCÓW: 102 181 tys. Powiat Warszawski Zachodni dzięki swemu położeniu jest jednym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI. POWIERZCHNIA: 532, 99 km2 LICZBA MIESZKAŃCÓW: 102 181 tys. Powiat Warszawski Zachodni dzięki swemu położeniu jest jednym."— Zapis prezentacji:

1 POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

2

3 POWIERZCHNIA: 532, 99 km2 LICZBA MIESZKAŃCÓW: 102 181 tys. Powiat Warszawski Zachodni dzięki swemu położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Usytuowanie w centralnej części Województwa Mazowieckiego, za zachodnimi granicami Warszawy sprawia, że ma on doskonałe warunki dla rozwoju gospodarki.

4 Graniczy z powiatami: od północy z legionowskim i nowodworskim, od zachodu z sochaczewskim, od południa z grodziskim i pruszkowskim, od wschodu z Warszawą.

5 Powiat Warszawski Zachodni tworzy 7 gmin: –Błonie, –Izabelin, –Kampinos, –Leszno, –Łomianki, –Ożarów Mazowiecki, –Stare Babice.

6

7 Bliskość dużego kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Kampinoska decyduje o atrakcyjności terenu jako miejsca sobotnio-niedzielnego wypoczynku licznych turystów z Warszawy i okolic. KPN odwiedza rocznie ok. 1 mln osób. Mają one do dyspozycji 350 szlaków turystycznych, 200-kilometrowy tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy, parkingi, pola wypoczynkowe i tereny biwakowe

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Powiat Warszawski Zachodni powstał 1 stycznia 1999 r. jako nowa jednostka samorządu terytorialnego. Budował swoje struktury bez oparcia w postaci byłego urzędu rejonowego czy tradycji powiatowej. Siedziba Starostwa znajdowała się w Warszawie, poza własnym terytorium. Od 4 kwietnia 2005 r. siedziba Starostwa mieści się w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu jak najlepszej obsługi inwestorów i mieszkańców wdrożyło w Starostwie System Zarządzania Jakością i otrzymało certyfikat ISO będący potwierdzeniem, że wdrożony system jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

27

28 W budynku obok Starostwa mają swoją siedzibę Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych.

29

30

31

32 Swoje siedziby rozbudowują powiatowe służby: Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Powiatowa Policji

33

34

35

36

37

38 W budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej znajduje się również Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego.

39

40

41

42 Kolejna karetka stacjonuje na terenie gminy Stare Babice.

43

44

45

46

47

48

49

50 Przez teren powiatu przebiegają dwie ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 2 (E- 30) Warszawa - Poznań, biegnąca dalej w kierunku Berlina i droga nr 7 (E-77) Gdańsk – Warszawa - Kraków, a także magistrala kolejowa: Moskwa – Berlin.

51 Gospodarczy rozwój powiatu kształtuje w dużej mierze bliskość stolicy. Znaczna część mieszkańców pracuje w Warszawie lub prowadzi działalność usługowo- produkcyjną, której odbiorcą jest stolica. Ze względu na atrakcyjne położenie i dobrą infrastrukturę powiat cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród inwestorów zagranicznych.

52 W ostatnim czasie swój kapitał zainwestowały tu między innymi: Mitsubishi Corp., Hamelin Group, Volvo AB, McLane International Inc., Carrefour, Lindab AB, Mercedes i wiele innych grup inwestycyjnych. Rozwój przedsiębiorczości sprawił, że tereny powiatu to już nie tylko „sypialnia Warszawy”.

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Południową część powiatu tworzą gminy: Ożarów Mazowiecki, Błonie, a także Leszno i Stare Babice. Są to tereny z wielkimi tradycjami rolniczymi. Obok upraw zbóż i roślin okopowych, najbardziej rozwinęło się warzywnictwo. Na doskonałych glebach produkowana jest żywność, która jest eksportowana i trafia na stołeczny rynek

73

74

75

76

77

78 Południowa część powiatu charakteryzuje się urodzajnymi glebami, co sprzyja rozwojowi produkcji ogrodniczej, z tego też względu na terenie powiatu powstał Warszawski Rolno- Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, jeden z największych tego typu rynków w Polsce.

79

80

81

82

83

84

85 Powiat staje się atrakcyjnym terenem osadniczym. Położenie w bliskim sąsiedztwie Warszawy, dobre połączenia komunikacyjne, rozbudowa infrastruktury technicznej powodują, iż w szybkim tempie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

86 Szczególnie w gminach: Leszno, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Izabelin i Łomianki powstają osiedla domków jednorodzinnych oraz rozwija się budownictwo spółdzielcze.

87

88

89

90

91 WYDATKI POWIATU – 2007 r.

92 Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Powiatu, gdyż albo powiększają majątek, albo zwiększają wartość już posiadanego majątku – modernizacja dróg lub budynków. Dzięki inwestycjom powiat może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia samych mieszkańców.

93 W przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawić się dodatkowe dochody np. podatki płacone przez nowe firmy, które rozpoczną działalność na terenie powiatu gdyż będą miały odpowiednio przygotowane grunty pod swoje inwestycje i dobre drogi dojazdowe.

94 Pieniądze przeznaczone na inwestycje decydują w znaczącym stopniu o rozwoju powiatu.

95 Inwestycje drogowe

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 Na terenie powiatu intensywnie rozwija się działalność kulturalna, oświatowa i sportowa. Budowane są nowe obiekty.

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132 Przemierzając teren powiatu natrafimy na stare dworki, pałace, zabytkowe kościoły, a także miejsca pamięci narodowej przypominające o krwawych dziejach Polski.

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152


Pobierz ppt "POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI. POWIERZCHNIA: 532, 99 km2 LICZBA MIESZKAŃCÓW: 102 181 tys. Powiat Warszawski Zachodni dzięki swemu położeniu jest jednym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google