Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 8 kwiecień 2013 rok. DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Białołęka Obszar tematyczny: 1. Zagrożenie przestępczością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 8 kwiecień 2013 rok. DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Białołęka Obszar tematyczny: 1. Zagrożenie przestępczością."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 8 kwiecień 2013 rok

2 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Białołęka Obszar tematyczny: 1. Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw. 2. Zapobieganie przemocy w rodzinie. 3. Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. 4. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 2 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

3 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Białołęka - to druga pod względem obszaru Dzielnica Warszawy (73,04 km2 powierzchni) Dzielnica liczy ok. 91 tys. mieszkańców (łącznie z osobami nie zameldowanymi ok. 125 tys.) Ważne obiekty: Urząd Dzielnicy Białołęka Oczyszczalnia ścieków Czajka Elektrociepłownia Żerań Polfa Tarchomin Białołęcki Ośrodek Kultury Białołęcki Ośrodek Sportu

4 Liczne osiedla mieszkaniowe: Skarbka z Gór (Derby) Aluzyjna Odkryta Żeglugi Wiślanej (Regaty) Lewandów Edukacja, Sport, Kultura i Sztuka: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko Praskiej Przyroda: Park Henrykowski 30 056m² Park Picassa 36 700m² Rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie 803ha Rezerwat przyrody Łęgi Czarnej Strugi 39,53ha

5 tel. 22 603 51 30 22 603 51 31 5 Numery alarmowe 112 997 Punkt przyjęć interesantów przez dzielnicowych ul. Marywilska 44 Komisariat Policji Warszawa Białołęka ul. Myśliborska 65 03-185 Warszawa

6 Stan etatowy (policjanci) KP Białołęka

7 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI na lata 2013 - 2015 1)Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. 2)Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. 3)Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą. 4)Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby / pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań. 5)Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych. 6)Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych 7 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

8 PRIORYTETY KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI na lata 2013 - 2015 1. Podniesienie standardów w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej m. in. poprzez kontynuowanie debat społecznych. 2. Dostosowanie struktur Komendy Stołecznej Policji do aktualnych potrzeb i zagrożeń. 3. Promowanie zawodu policjanta wśród mieszkańców garnizonu stołecznego. 8 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

9 wg „Barometru Dzielnicowego” 83 % mieszkańców czuje się bezpiecznie w Naszej Dzielnicy 9 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA STAN BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W 2012 ROKU

10 SKALA PRZESTĘPCZOŚCI w 2012 roku BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA (wykrywalność 39,1%)(wykrywalność 32,6%)

11 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA 11 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Mocne strony: + Spadek kradzieży z włamaniem + Spadek uszczerbek na zdrowiu + Spadek bójki i pobicia + Wysoka wykrywalność w kategorii przestępczość rozbójnicza Słabe strony: - Wzrost kradzieży cudzej rzeczy - Wzrost kradzieży samochodów - Wzrost uszkodzenia mienia ZA ROK 2012 - ŁĄCZNIE 1391 POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE Z 7 NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH KATEGORII

12 12 POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE Z ART. 207 KODEKSU KARNEGO BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą (…)

13 13 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA PRZEMOC W RODZINIE NIEBIESKIE KARTY Wspólne działania z instytucjami w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie: - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Placówki Oświatowe, - Kuratorzy Sądowi Sądu Rodzinnego Założone Niebieskie Karty Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego Uczestnictwo policjantów w spotkaniach Grup Roboczych Wnioski Opiekuńcze do Sądu Rejonowego Dyżur w Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych

14 14 PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH (DANE OGÓLNE - UDZIAŁ PROCENTOWY) BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

15 LICZBA ZDARZEŃ DROGOWYCH W 2012 ROKU ODNOTOWANYCH NA TERENIE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA 15 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

16 LICZBA INTERWENCJI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POLICJANTÓW W 2012 ROKU PublicznaDomowaOgółem Dzielnica Białołęka25484244328565 CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W KOMISARIACIE POLICJI WARSZAWA BIAŁOŁĘKA Średni czas (miejski) 2012 r. 23 min. 06 sek. obecnie 13 min. 39 sek. 16 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Średnia liczba interwencji w ciągu doby wynosi - 78.

17 SŁUŻBA NA RZECZ BAZPIECZEŃSTWA W roku 2012 teren Dzielnicy Białołęka patrolowało: + 8796 policjantów (średnio 24 funkcjonariuszy dziennie) + 2541 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie + 394 policjantów Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego + 1460 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego + 432 policjantów w ramach służb ponadnormatywnych na kwotę 86.400 zł., których koszt został sfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy + 95 funkcjonariuszy CSP w Legionowie 17 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA nadto współpracowaliśmy z: Ponadto współpracowaliśmy z: + 570 funkcjonariuszami Straży Miejskiej, + 32 funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej, + Wielokrotnie wspierała nas Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe

18 WSPÓŁPRACA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA BIAŁOŁĘKI: 18 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA w ramach Policji : z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI Oddział Prewencji Policji w Warszawie Wydziały Komendy Stołecznej Policji: Kryminalny dw. z Przestępczością Samochodową Stołeczne Stanowisko Kierowania Wywiadowczo-Patrolowy Ruchu Drogowego Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Rejonowe Policji Warszawa V, VII, KPP Legionowo, Wołomin Straż Miejska M.St. Warszawy Mieszkańcy Białołęki, Radni dzielnicy Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Urząd Dzielnicy Białołęka Placówki oświatowe Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Delegatura w Dzielnicy Białołęka Zakład Obsługi Systemu Monitoringu Prokuratury i Sądy

19 „Zdrowie, sport, profilaktyka” „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” „Pikniki z okazji Dnia Dziecka” „Bezpieczna droga do szkoły” Razem Bezpieczniej Przemoc w rodzinie Alkohol i narkotyki Bezpieczeństwo w Internecie Policjanci są wśród nas Chodzę i jeżdżę bezpiecznie Oznakuj swój rower Bezpieczna Warszawa Kibice PROGRAMY PROFILAKTYCZNE: DLA SPOŁECZNOŚCI BIAŁOŁĘKI: 19 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

20 policjanci w roku 2012 uczestniczyli w 191 spotkaniach z: - dziećmi - młodzieżą - pedagogami - rodzicami - seniorami 20 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

21 ZAPRASZAM DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W DYSKUSJI 21


Pobierz ppt "Warszawa, 8 kwiecień 2013 rok. DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Białołęka Obszar tematyczny: 1. Zagrożenie przestępczością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google