Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków miastem bez niskiej emisji w 2019 r. Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy 7 kwietnia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków miastem bez niskiej emisji w 2019 r. Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy 7 kwietnia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Kraków miastem bez niskiej emisji w 2019 r. Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy 7 kwietnia 2016 r.

2 1. Usprawnienie PONE 2. Kontrole 3. Edukacja 4. Ościenne gminy

3 Usprawnienie PONE  Bezgotówkowe rozliczenia, skrócenie czasu obsługi do 9 dni, uproszczenie procedur,  Lista rekomendowanych firm (targi firm w Tauron Arena)  Dedykowany program dla ludzi najuboższych (likwidacja niskiej emisji u podopiecznych MOPS)  Oddzielny system dla mieszkań i domów (termomodernizacja)  Przetargi  Mapa drogowa eliminacji niskiej emisji  Bazodanowe narzędzie do zarządzania emisjami w mieście

4 Baza danych aktywne zarządzanie źródłami emisji Rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej umożliwia niskim kosztem stworzenie rozbudowanego i interaktywnego narzędzia ochrony powietrza w Krakowie

5 Baza danych cele i funkcje  Łatwy dostęp do informacji dla służb miejskich oraz obywateli  Przepływ informacji pomiędzy służbami miejskim  Możliwość przetwarzania informacji w celach zarządczych  Aktualizacja bazy źródeł niskiej emisji  Śledzenie zmian długo i krótkofalowych  Oddziaływanie emisyjne  Funkcje kontrolne (po wrześniu 2019 r. ) Przykłady: (1) WKŚ może automatycznie wyfiltrować wszystkie osoby u których stwierdzono spalanie odpadów w ramach kontroli SM, taka informacja jest wprowadzana podczas kontroli przez SM; źródła emisji w różnych zasobach np. u podopiecznych MOPS, w zasobie komunalnym (2) weryfikacja informacji o źródłach na podstawie kontroli SM lub zgłoszeń osób indywidualnych; (3) lepsza koordynacja pomiędzy MPEC a miastem.

6 Baza danych użytkownicy o różnych uprawnieniach – różne stopnie dostępu do danych  Wydział Kształtowania Środowiska/pełnomocnik ds. czystego powietrza (administrator wprowadzanie, weryfikacja i zatwierdzanie danych),  Wydział Gospodarki Komunalnej  Straż Miejska (np. wprowadzanie danych, podgląd danych dotyczących kontroli)  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Mieszkańcy Krakowa (dane o zdefiniowanej przez miasto rozdzielczości)

7 Baza danych filtracja danych pod kątem spełniania określonych warunków Przykłady:  Informacja o źródłach niskiej emisji w zasobie prywatnym, komunalnym i u podopiecznych MOPS  Wyniki kontroli SM i powtarzalność naruszeń  Informacje z ankietyzacji i akcji „dom-dom” (liczba właścicieli nie planujących likwidacji pieca, zgłaszane uwagi itd.)  Plany rozwoju MPEC  Stan energetyczny budynku (budynek bez docieplonych ścian zewnętrznych)

8 Baza danych dodatkowe funkcje  Zmiany na przestrzeni czasu  Archiwalne wyniki  Eksport danych do plików programów:  GIS (obsługiwanych przez bezpłatne oprogramowanie, Windows/Linux)  Plik graficzny  Arkuszy kalkulacyjnych  Inne programy z uwzględnieniem stopnia uprawnień użytkownika

9 Kontrole  Zwiększenie liczby próbek popiołu (20 – 30 w 2016 r.), kilkadziesiąt w sezonie 2016/2017 r.  Analiza prawna dotycząca przerzucenia kosztów badania próbek popiołu na sprawcę  Straż Miejska rozpocznie kontrole zakładów samochodowych pod kątem spalania przepracowanego oleju (inne małe zakłady)  Urząd Miasta przeanalizuje możliwości kontroli spalania odpadów bez wejścia na posesję (analiza prawna i techniczna).

10 Edukacja/kampania  Oddzielna kampania skierowana do właścicieli pieców i ogłów mieszkańców  Jasny przekaz dotyczący konsekwencji zdrowotnych zanieczyszczonego powietrza  Do mieszkańców powinien dotrzeć komunikat od Miasta, że zakaz obowiązywać będzie od 2019 roku ( brak sygnałów o ewentualnym zaskarżeniu uchwały)  Skala kampanii powinna być szeroka (obejmować i kampanię w przestrzeni publicznej billboardy, a także tv, radio, tv tramwajowa ) – takie kampanie w przestrzeni publicznej powinny być co najmniej dwa razy w roku.  Akcja bezpośredniego docierania do mieszkańców jest bardzo dobra – konieczne jest jednak, żeby osoby odwiedzające właścicieli kotłów aktywnie zachęcały do skorzystania z dotacji (nie tylko rozdawały ulotki i wnioski).

11 Gminy ościenne  Wskazanie na konieczność wprowadzenia uchwały antysmogowej opartej o standardy emisyjne dla całej Małopolski.  Wspólny apel gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, o utrzymanie programów związanych z ochroną powietrza, pozwalających na realizację programów ograniczania niskiej emisji w gminach.


Pobierz ppt "Kraków miastem bez niskiej emisji w 2019 r. Andrzej Guła, Krakowski Alarm Smogowy 7 kwietnia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google