Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABYTKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Projekt Historia 2C Krzysztof Kozioł Albert Okła Bartosz Kurp Kamil Ślusarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABYTKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Projekt Historia 2C Krzysztof Kozioł Albert Okła Bartosz Kurp Kamil Ślusarczyk."— Zapis prezentacji:

1 ZABYTKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Projekt Historia 2C Krzysztof Kozioł Albert Okła Bartosz Kurp Kamil Ślusarczyk

2 ZAMEK KRZYŻTOPÓR

3 BUDOWANY BYŁ W LATACH 1620-1644R. JEDNAKŻE NIGDY NIE ZOSTAŁ UKOŃCZONY. BUDOWLA BYŁA WYKONANA WE WŁOSKIM STYLU,,PALAZZO IN FORTEZZA”, CZYLI BYŁA PAŁACEM POSIADAJĄCYM CECHY OBRONNE, M.IN. MURY. NAD BUDOWĄ PAŁACU CZUWAŁ WAWRZYNIEC SENES.

4 PLAN ZAMKU.

5 KRZYSZTOF OSSOLIŃSKI HERBU TOPÓR, BYŁ ZAŁOŻYCIELEM ZAMKU I TO WŁAŚNIE OD NIEGO POCHODZI JEGO NAZWA. OSSOLIŃSKI PRZEKAZAŁ KRZYŻTOPÓR SWOJEMU SYNOWI, KRZYSZTOFOWI BALDWINOWI JAKO PREZENT ŚLUBNY, A NASTĘPNIE UMARŁ W 1645R.NIESTETY NOWY WŁAŚCICIEL W 1648R, WYRUSZA NA WYPRAWĘ WOJENNĄ PRZECIW TATAROM. GDZIE GINIE W BITWIE POD ZBOROWEM, ROK PÓŹNIEJ.

6 POSTAWIŁ GO NA SKALE KRZYSZTOF WOJEWODA, OSSOLIŃSKI, JAK WÓWCZAS WYMAGAŁA MODA - W KSZTAŁCIE ORŁA. BRONIŁY GO WAŁY WYSOKIE OD NAJŚCIA NIEPRZYJACIÓŁ I FOSY GŁĘBOKIE. PIĘCIOKĄTNĄ FIGURĘ MIAŁA TA BUDOWA, CO SIĘ TAK PRZEDSTAWIAŁO: BRAMA JAKO GŁOWA, DWIE BASZTY NIBY SKRZYDŁA, A DALEJ DWIE DRUGIE WYGLĄDAŁY JAKOBY ORLE NOGI DŁUGIE; ŚRODEK BUDOWLI - KORPUS, A Z ZACHODNIEJ STRONY OKRĄGŁA SALA NIBY OGON ROZTOCZONY. BASZT CZTERY PRZEDSTAWIAŁY CZTERY PORY ROKU, DWIE Z JEDNEGO, A ZAŚ DWIE Z DRUGIEGO ZNÓW BOKU. SAL OGROMNYCH ROZMIARÓW, NI MNIEJ ANI WIĘCEJ, TYLE ICH BYŁO, CO W ROKU MIESIĘCY. POKOI ROZMAITYCH I PRZYJEMNYCH OKU TYLE BYŁO W TEM ZAMKU, CO TYGODNI W ROKU. OKIEN RÓŻNYCH ROZMIARÓW, TAKI GMACH WSPANIAŁY TYLE ICH MIAŁ, Z ILU DNI ROK SKŁADA SIĘ CAŁY. DO BRAMY MOST PROWADZIŁ PRZEZ FOSĘ RZUCONY, LECZ TYLKO DO POŁOWY - NIBY NIESKOŃCZONY; NA SILNYCH BYŁ ARKADACH, PRÓŻNY DO POŁOWY, GDY BRAMĘ OTWORZONO, TO MOST BYŁ GOTOWY. ŻELAZNĄ BRAMĘ NA NOC GDY SIĘ ZAMYKAŁO, TO W TYM CZASIE PÓŁ MOSTU ZAWSZE BRAKOWAŁO. Franciszek Xawery Bartkowski "Dożynki" (fragment), 1882

7 DWÓR W MODLISZEWICACH

8 BYŁ TO WIELOKROTNIE PRZEBUDOWYWANY ZAMEK RYCERSKI. ZOSTAŁ WZNIESIONY NA SZTUCZNIE USYPANEJ WYSPIE. JEGO BUDOWĘ UKOŃCZONO POD KONIEC XVI WIEKU. WYBUDOWANY ZOSTAŁ DZIĘKI ANDRZEJOWI DUNINIE MODLISZEWSKIEMU HERBU ŁABĘDŹI. DWOREK POWSTAŁ NA MIEJSCU DAWNEGO ZAMKU ODROWĄŻÓW STYL ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU TO RENESANS WŁOSKI. AUTOREM PROJEKTU BYŁ WŁOSKI ARCHITEKT SANTI GUCCI.

9 PLAN ZAMKU

10 WŁAŚCICIELE DWORKU 1. Andrzej Dunin Modliszewski herbu Łabędź. 2. Jan Lipski herbu Łada. 3. Rodzina Humieckich. 4. Rodzina Małachowskich herbu Nałęcz. 5. Rodzina Tarnowskich. 6. Niemiec Fitting.

11 PAŁAC HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

12 DWÓR BYŁ BUDOWANY W LATACH 1900-1902. STYL ARCHITEKTONICZNY DWORU TO STYL EKLEKTYCZNY. DWÓR ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY PRZEZ HUGO KUDERE, KTÓRY BYŁ WARSZAWSKIM ARCHITEKTEM.

13 PARK WOKÓŁ BUDYNKU ZAPROJEKTOWAŁ ORAZ URZĄDZIŁ FRANCISZEK SANIOR. W DWORKU OD 1902 DO1914 MIESZKAŁ HENRYK SIENKIEWICZ, ALE TYLKO W CZASIE LATA ORAZ PRACY TWÓRCZEJ. PO ŚMIERCI PISARZA JEGO ŻONA I SYN HENRYK PRZEPROWADZILI SIĘ DO DWORU GDZIE PRZEBYWALI DO 1944 ROKU. W DWORKU UTWORZONO MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA

14 CAŁY DWÓR

15 WNĘTRZE

16 DWOREK MIKOŁAJA REJA W NAGŁOWICACH

17 DWOREK ZOSTAŁ WYBUDOWAMY PRAWDOPODOBNIE W LATACH 1798-1800.DWÓR ZOSTAŁ PRZEKSZTAŁCONY W XIX WIEKU. ZBUDOWANY ZOSTAŁ PRZEZ KACPRA WALEWSKIEGO HERBU KOLUMNA. STYL ARCHITEKTONICZNY TO KLASYCYZM. WŁAŚCICIELAMI BYLI : MIKOŁAJ REJ, RODZINA KOSICKICH, KSIĄŻE JANUSZ RADZIWIŁŁ, MICHAŁ RADZIWIŁŁ.

18 POMNIK MIKOŁAJA REJA

19 ZAMEK W CHĘCINACH

20 ZAMEK BYŁ BUDOWANY OD XIII DO XIV WIEKU. ZAMEK ZOSTAŁ ZBUDOWANY W STYLU GOTYCKIM. INICJATORAMI BUDOWY ZAMKU BYLI : KRÓL CZESKI WACŁAW II, BISKUP KRAKOWA JAN MUSKATA, MIKOŁAJ SIECIESŁAWOWICZ HERBU ODROWĄŻ,WŁADYSŁAW ŁOKIETEK (PRZED KORONACJĄ). NA ZAMKU ODBYWAŁY SIĘ ZJAZDY RYCERSKIE ORAZ CZĘSTO BYWAŁ TAM KRÓL PRZEZ CO ZAMEK W CHĘCINACH ODGRYWAŁ ISTOTNĄ ROLĘ. ZA CZASÓW PANOWANIA KAZIMIERZA WIELKIEGO ZAMEK STAŁ SIĘ SIEDZIBĄ STAROSTÓW GRODOWYCH I REZYDENCJĄ RODZIN KRÓLEWSKICH

21 CAŁY ZAMEK

22 KLASZTOR BENEDYKTYNÓW NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

23 DATA ZAŁOŻENIA KLASZTORU NIE JEST ZNANA. JEDNAKŻE OBECNA PÓŹNOBAROKOWA ŚWIĄTYNIA ZOSTAŁA ZBUDOWANA W LATACH 1781-1789 WG PROJEKTU JÓZEFA KARSZNICKIEGO W MIEJSCU DWÓCH WCZEŚNIEJSZYCH KOŚCIOŁÓW. W 1914 ROKU AUSTRIACY ZBURZYLI WIEŻĘ, KTÓRĄ ZREKONSTRUOWANO W 2014 ROKU. W NISZACH ZNAJDUJĄ SIĘ RZEŹBY Z XVII WIEKU, POCHODZĄCE PRAWDOPODOBNIE Z WCZEŚNIEJSZEGO KOŚCIOŁA. WNĘTRZE KOŚCIOŁA MA CHARAKTER KLASYCYSTYCZNY.

24 ŚWIĘTY KRZYŻ - LEGENDA SYN KRÓLA WĘGIER- EMERYK PRZEBYWAŁ WŁAŚNIE W POLSCE Z WIZYTĄ U SWOJEGO WUJA BOLESŁAWA CHROBREGO. UDAJĄC SIĘ W DALEKĄ PODRÓŻ OTRZYMAŁ DAR NIEZWYKŁY, BY CHRONIŁ GO W NIEBEZPIECZNEJ PODRÓŻY- KRZYŻ Z DRZEWA ŚWIĘTEGO. NA DWORZE POLSKIM CZEKAŁY NA NIEGO ROZMAITE ZABAWY, UCZTOM I POLOWANIOM NIE BYŁO KOŃCA. PODCZAS JEDNYCH ŁOWÓW ZAPĘDZIŁ SIĘ W GĘSTE KNIEJE ZA DORODNYM JELENIEM. GDY SPOSTRZEGŁ ŻE SAM JEDEN BŁĄDZI PO PUSZCZY, PRZERAZIŁ SIĘ NIEZMIERNIE, LECZ NA JEGO DRODZE UKAZAŁ SIĘ ANIOŁ. NIEBAŃSKA ISTOTA WSKAZAŁA MU DROGĘ DO DRUŻYNY I ROZKAZAŁA, ŻEBY W TYM MIEJSCU POSTAWIONO KLASZTOR. W PODZIĘCE ZA OCALONE ŻYCIE EMERYK PRZEKAZAŁ RELIKWIE DRZEWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. W MIEJSCU, GDZIE BYŁO OBJAWIENIE, BOLESŁAW CHROBRY KAZAŁ WYKARCZOWAĆ DRZEWA I POBUDOWAŁ ZAKON BENEDYKTYNÓW, A SYMBOLEM TEGO MIEJSCA ZOSTAŁ ZŁOTY KRZYŻ W DRZEWEM W ŚRODKU. WZGÓRZE GDZIE WZNOSIŁY SIĘ ZABUDOWANIA KLASZTORU NAZWANO ŚWIĘTYM KRZYŻEM, A GÓRY WOKOŁO ŚWIĘTOKRZYSKIMI.

25 ŚWIĘTY KRZYŻ

26 ZAMEK W SANDOMIERZU

27 ZAMEK ZOSTAŁ ZBUDOWANY NA MIEJSCU DAWNEGO GRODU. DREWNIANY LECZ W XIV WIEKU Z FUNDACJI KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO WYBUDOWANO NA JEGO MIEJSCU ZAMEK Z WIEŻĄ OBRONNĄ. POCZĄTKOWY STYL ARCHITEKTONICZNY OBIETKU TO GOTYK. ZAMEK STAŁ SIĘ SIEDZIBĄ KRÓLEWSKICH STAROSTÓW, JEDNOCZEŚNIE DOŚĆ CZĘSTO GOSZCZĄC WŁADCÓW POLSKI M.IN. KAZIMIERZA WIELKIEGO, KRÓLOWĄ JADWIGĘ WRAZ Z MAŁŻONKIEM KRÓLEM WŁADYSŁAWEM JAGIEŁŁĄ CZY KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA. W XVI WIEKU Z INICJATYWY KRÓLA ZYGMUNTA I STAREGO ROZPOCZĘTO PRZEBUDOWĘ GOTYCKIEGO ZAMKU W RENESANSOWĄ REZYDENCJĘ. PRACE POWIERZONO ARCHITEKTOWI BENEDYKTOWI ZWANEMU SANDOMIERZANINEM.

28 SANDOMIERZ - ZAMEK

29 KLASZTOR W KARCZÓWCE

30 W 1622 ROKU WYBUCHŁA EPIDEMIA CHORÓB. BISKUP KRAKOWSKI MARCIN SZYSZKOWSKI ZŁOŻYŁ WÓWCZAS ŚLUBOWANIE, ŻE JEŚLI ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. KAROLA BOROMEUSZA ZARAZA USTANIE, WYBUDUJE KAPLICĘ LUB KOŚCIÓŁ POD JEGO WEZWANIEM. ZARAZA OMINĘŁA KIELCE. BISKUP DOTRZYMAŁ OBIETNICY I 2 MAJA 1624 ROKU ZACZĘTO BUDOWĘ KOŚCIOŁA. W 1628 ROKU ZAKOŃCZONO JEGO BUDOWĘ I ZŁOŻONO W NIM RELIKWIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, CO NADAŁO KARCZÓWCE ZNACZENIE SZCZEGÓLNE. BUDOWNICZYMI OBIEKTU BYLI PRZEWAŻNIE GÓRNICY Z POBLISKICH WSI. W 1629 ROKU BISKUP SZYSZKOWSKI WYSTĄPIŁ Z INICJATYWĄ SPROWADZENIA OJCÓW BERNARDYNÓW NA KARCZÓWKĘ. W TYM CELU PRZEBUDOWANO KOŚCIÓŁ.

31 PATRIOTYCZNE POSTAWY ZAKONNIKÓW W CZASIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO SPOWODOWAŁY, ŻE KLASZTOR BERNARDYNÓW ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY PRZEZ WŁADZE CARSKIE 1864 ROKU. W LISTOPADZIE 1918 ROKU ZARZĄD NAD KARCZÓWKĄ OBJĘŁY SIOSTRY SŁUŻEBNICE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO. KILKA MIESIĘCY PÓŹNIEJ W BUDYNKACH POKLASZTORNYCH ZACZĘŁA FUNKCJONOWAĆ DRUKARNIA. W 1957 ROKU NA KARCZÓWKĘ PRZYBYLI PALLOTYNI.

32 KLASZTOR KARCZÓWKA

33 ZAMEK W SZYDŁOWIE

34 PRZED WYBUDOWANIEM ZAMKU W XIV W. ISTNIAŁ W SZYDŁOWIE ZAPEWNE DWÓR KSIĄŻĘCY, CO SUGERUJE POBYT W SZYDŁOWIE W 1255 R. BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO WRAZ ZE SWYM DWOREM. ZAMEK WYBUDOWANO Z MIEJSCOWEGO WAPIENIA. W XV W. ZAMEK PRZESTAŁ PEŁNIĆ FUNKCJĘ REZYDENCJALNĄ. PÓŹNIEJ, WIELOKROTNIE PALONY I ODBUDOWYWANY, ZACZĄŁ SYSTEMATYCZNIE POPADAĆ W RUINĘ. POZOSTAŁOŚCI ZAMKU I MURÓW PRZEZNACZONO W KOŃCU DO ROZBIÓRKI I W 1822 ROKU WYSTAWIONO NA LICYTACJE, ALE NA SZCZĘŚCIE DO ROZBIÓRKI NIE DOSZŁO.

35 DWOREK LASZCZYKÓW W KIELCACH

36 NALEŻY DO NAJCENNIEJSZYCH ZABYTKÓW KIELC I JEST OSTATNIM DREWNIANYM OBIEKTEM TEGO TYPU NA TERENIE MIASTA. BUDOWNICZYM OBIEKTU BYŁ JAKUB JAWORSKI, OSTATNI STAROSTA BISKUPI, KTÓRY WYDZIERŻAWIŁ TEREN I WZNIÓSŁ DWOREK WRAZ Z BUDYNKAMI GOSPODARCZYMI. DO LAT 70 XX W. ZNAJDOWAŁ SIĘ W RĘKACH PRYWATNYCH, A NASTĘPNIE MIEŚCIŁA SIĘ W NIM SIEDZIBA ZOZ-U. W 1988 ZOSTAŁ PRZEKAZANY MUZEUM WSI KIELECKIEJ NA CELE ADMINISTRACYJNE I WYSTAWIENNICZE. OBECNY WYGLĄD BUDYNKU JEST WYNIKIEM REMONTÓW I PRZEBUDÓW PROWADZONYCH W XIX, XX ORAZ XXI WIEKU. KOŁO DWORKU PRZECHODZI CZERWONY SZLAK MIEJSKI PROWADZĄCY PRZEZ ZABYTKOWE I CIEKAWE TURYSTYCZNIE MIEJSCA MIASTA.

37 WŁAŚCICIELE: 1788-1792 – JAKUB JAWORSKI. 1792-1818 – ANNA JAWORSKA Z JAKUBOWSKICH (MAŁŻONKA ZMARŁEGO JAKUBA JAWORSKIEGO). 1818-1866 – ANNA KWIATKOWSKA (CÓRKA JAWORSKICH) 1866-1904 – JUSTYNA Z KARPIŃSKICH LEWANDOWSKA 1904-1909 – WACŁAW LEWANDOWSKI I LEONARDA HÜBNER (DZIECI JUSTYNY LEWANDOWSKIEJ) 1909-1911 – WACŁAW LEWANDOWSKI, KS. WŁODZIMIERZ HÜBNER I JADWIGA TEKLA HÜBNER 1911-1976 – RODZINA LASZCZYKÓW 1976-1988 – ZOZ KIELCE 1988-OBECNIE – SIEDZIBA MUZEUM WSI KIELECKIEJ W KIELCACH

38 KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BERNARDYNÓW W OPATOWIE

39 W 1469 R. WŁAŚCICIEL OPATOWA BISKU LUBUSKI FRYDERYK II SESSELMANN OFIAROWAŁ ZAKONOWI BERNARDYNÓW MUROWANY KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP Z XII W. BYŁ TO WÓWCZAS KOŚCIÓŁ PARAFIALNY OPATOWA POŁOŻONY NA JEGO PRZEDMIEŚCIACH, W OBSZARZE DAWNEGO GRODU ŻMIGRÓD. DO KOŃCA XV W. ZAKONNICY ROZBUDOWALI KOŚCIÓŁ W STYLU GOTYCKIM. WZNIEŚLI TAKŻE KLASZTOR Z KAMIENIA CIOSOWEGO NA PLACU OFIAROWANYM PRZEZ RAJCÓW MIEJSKICH ORAZ OPATOWSKIEGO DZIEKANA. POD KONIEC XV W. BRAT BENEDYKT WYRZEŹBIŁ STALLE (DREWNIANE LUB KAMIENNE ŁAWKI USTAWIONE W PREZBITERIUM). CAŁOŚĆ OTOCZONO MURAMI OBRONNYMI ZE STRZELNICAMI. ICH POZOSTAŁOŚCI ZACHOWAŁY SIĘ DO DZISIAJ.

40 WNĘTRZE

41 DOM DŁUGOSZA W WIŚLICY

42 TEN ZABYTKOWY, XV- WIECZNY BUDYNEK ZNAJDUJE SIĘ W.JEST PIĘTROWYM, PÓŹNOGOTYCKIM CEGLANYM BUDYNKIEM, ROZPLANOWANYM NA RZUCIE WYDŁUŻONEGO PROSTOKĄTA O OBSZERNEJ SIENI NA PRZESTRZAŁ. DOM ZOSTAŁ ZBUDOWANY W 1460 ROKU I PRZEZNACZONY BYŁ DLA WIKARIUSZY I KANONIKÓW KOLEGIATY PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ. W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI BUDYNKU ODKRYTO UNIKATOWĄ GOTYCKĄ POLICHROMIĘ Z KOŃCA XV WIEKU, PRZEDSTAWIAJĄCĄ ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA ORAZ KOBIETY Z KRZYŻEM. WEDŁUG TRADYCJI W BUDYNKU TYM POBIERALI NAUKI SYNOWIE KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA. DZIŚ W DOMU DŁUGOSZA MIEŚCI SIĘ WIKARIAT I MUZEUM REGIONALNE W WIŚLICY.

43 WIŚLICA, DOM DŁUGOSZA

44 PAŁAC W KUROZWĘKACH

45 ZAMEK, ZOSTAŁ WZNIESIONY W 2 POŁ. XIV W., DOPIERO W XVII W. ZOSTAŁ PRZEBUDOWANY NA PAŁAC. PO RAZ PIERWSZY WZMIANKOWANA W ŹRÓDŁACH PISANYCH W 1246 ROKU JAKO KUROZWANSCH WIEŚ STANOWIŁA W POŁOWIE XIII WIEKU OŚRODEK POSIADŁOŚCI ZIEMSKICH PORAJÓW HERBU RÓŻA, WEDŁUG DŁUGOSZA WYWODZĄCYCH SIĘ W PROSTEJ LINII OD JEDNEGO Z LEGENDARNYCH BRACI ŚW. WOJCIECHA. ZA BUDOWĘ NAJPRAWDOPODOBNIEJ BYŁ ODPOWIEDZIALNY DOBIESŁAW (KASZTELAN KRAKOWSKI). ZAMEK TEN WZNIESIONO W STYLU GOTYCKIM NA NIEWIELKIEJ KĘPIE WYNIESIONEJ PONAD ROZLEGŁE BAGNISKA RZECZNE.

46 DOBIESŁAW Z KUROZWĘK KASZTELAN I WOJEWODA KRAKOWSKI. BYŁ JEDNYM Z NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH OSÓB W PAŃSTWIE POLSKIM ZA CZASÓW PANOWANIA ANDEGAWENÓW. W 1380 WSZEDŁ DO CZTEROOSOBOWEGO KOLEGIUM, RZĄDZĄCEGO POLSKĄ W IMIENIU LUDWIKA WIELKIEGO. WCZEŚNIEJ JEDNAK, NIEDŁUGO PO ŚMIERCI KAZIMIERZA WIELKIEGO PRZEPROWADZIŁ UNIEWAŻNIENIE NADAŃ MONARCHY, W TYM M.IN. DLA KAŹKA SŁUPSKIEGO - WNUCZKA KAZIMIERZA I KANDYDATA DO TRONU. W 1372 BRAŁ UDZIAŁ W SĄDZIE NA JANKU Z CZARNKOWA, KTÓREGO OSKARŻYŁ O PRZYWŁASZCZENIE REGALIÓW KRÓLEWSKICH. JAKO GORĄCY ZWOLENNIK MAŁŻEŃSTWA JADWIGI Z WŁADYSŁAWEM JAGIEŁŁĄ PRZEPĘDZIŁ Z KRAKOWA NARZECZONEGO JADWIGI WILHELMA HABSBURGA. BYŁ TEŻ DOBIESŁAW INICJATOREM UNII POLSKO-LITEWSKIEJ. ZMARŁ W 1397.

47 KUROZWĘKI - NAZWA NAZWA MIEJSCOWOŚCI KUROZWĘKI, CZYLI KUR DŻWIĘKI WEDŁUG LEGENDY WYWODZI SIĘ OD KOGUTA, KTÓREGO GŁOŚNE PIANIE POZWOLIŁO ODNALEŹĆ SIĘ DRUŻYNIE KSIĄŻĘCEJ, ZAGUBIONEJ PODCZAS POLOWANIA W OKOLICZNYCH PUSZCZACH. A TAK O TYM MIEJSCU PISAŁ W SWOICH DZIENNIKACH STEFAN ŻEROMSKI: NA GÓRZE STROMEJ I SKALISTEJ ROZŁOŻYŁO SIĘ MIASTECZKO, JEDNO Z TYCH, JAKIE BÓG WIE ZA CO NOSZĄ MIANO MIASTECZEK. KILKADZIESIĄT CHATEK ZBUDOWANYCH W CZWOROKĄT, CHAT NIE WŁOŚCIAŃSKICH, GDYŻ MAJĄ STAROMIESZCZAŃSKIE PORTYKI O ORYGINALNIE RZEŹBIONYCH SŁUPACH, STUDNIA POŚRODKU RYNKU, BOŻNICA, KOŚCIÓŁ I KLASZTOR. WÓJT, PAN PISARZ, KSIĄDZ, NAUCZYCIEL - OTO WIELKI ŚWIAT KUROZWEK. ZSTĘPUJĄC Z GÓRY WIDZISZ OGRODY I GĄSZCZE DRZEW, A WŚRÓD NICH OBLANY DOOKOŁA WODĄ PAŁAC.

48 KUROZWĘKI - CAŁOŚĆ

49 ZAMEK W BODZENTYNIE

50 ZAMEK ZOSTAŁ ZBUDOWANY W II POŁOWIE XIV WIEKU Z INICJATYWY BISKUPA KRAKOWSKIEGO FLORIANA Z MOKRSKA HERBU JELITA. WYBUDOWANY ZOSTAŁ NA MIEJSCU DREWNIANEGO DWORU BISKUPA BODZANTY Z JANKOWA I WRZEŚNI HERBU RÓŻA. STYL ARCHITEKTONICZNY TO GOTYK. W 1410 ROKU PRZED BITWĄ POD GRUNWALDEM NA ZAMKU ZATRZYMAŁ SIĘ KRÓL WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO, KTÓRY ODBYWAŁ PIELGRZYMKĘ DO KLASZTORU NA ŚWIĘTYM KRZYŻU.

51 W 1413 ROKU WYBUCHŁ POŻAR, KTÓRY ZNISZCZYŁ MIASTO ORAZ NARUSZYŁ ZAMEK. W II POŁOWIE XVI WIEKU BISKUP FRANCISZEK KRASIŃSKI ROZPOCZĄŁ WIELKĄ PRZEBUDOWĘ STAREGO ZAMKU W RENESANSOWĄ REZYDENCJĘ. W LATA 1657 - 1691 PROWADZONO PRACE NAD KOLEJNĄ ROZBUDOWĘ ZAMKU, TYM RAZEM W STYLU BAROKOWYM. W II POŁOWIE XIX WIEKU MURY ZAMKOWE ZACZĘŁY SIĘ WALIĆ. W 1902 ROKU ZAMEK UZNANO ZA ZABYTEK I OTOCZONO GO OCHRONĄ.

52 KAŁKÓW-GODÓW, SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ PANI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

53 SANKTUARIUM W KAŁKOWIE-GODOWIE NALEŻY DO NAJMŁODSZYCH TEGO TYPU MIEJSC NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. POWSTAŁO W LATACH 80. XX WIEKU JAKO WOTUM DZIĘKCZYNNE ZA OCALENIE NARODU POLSKIEGO OD ATEIZMU. OBECNIE NA TERENIE NALEŻĄCYM DO PARAFII ZNAJDUJE SIĘ SZEREG OBIEKTÓW, W TYM KOŚCIÓŁ, DOM PIELGRZYMA, DOM JANA PAWŁA, DOM PANORAMY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I DOM MĘKI PAŃSKIEJ. POCZĄTKI TEGO MIEJSCA PĄTNICZEGO UMIEŚCIĆ NALEŻAŁOBY W LATACH MŁODOŚCI WIKARIUSZA PARAFII W KRYNKACH, KSIĘDZA CZESŁAWA WALI. DZIĘKI JEGO DETERMINACJI I TYTANICZNEJ PRACY POWSTAŁ W KAŁKOWIE NIEWIELKI OŚRODEK DUSZPASTERSKI, KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEG.

54 POCZĄTKOWO BYŁ TO JEDYNIE PUNKT KATECHETYCZNY DLA DZIECI Z OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI. POMIMO, ŻE KSIĄDZ CZESŁAW POZOSTAWAŁ WIKARYM, MIESZKAŃCY KAŁKOWA UWAŻALI GO ZA SWOJEGO PROBOSZCZA, A KAPLICĘ JAKO SWÓJ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. BYŁ TO POWÓD DECYZJI KURII BISKUPIEJ O EREKCJI NOWEJ PARAFII, CO STAŁO SIĘ W 1981 ROKU. PRACE PRZY ŚWIĄTYNI BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI BYŁY PROWADZONE W LATACH 1983-1984, PROJEKT KOŚCIOŁA WYKONAŁ INŻ. ROMAN WDOWICZ Z KIELC. JEST TO BUDOWLA DWUPOZIOMOWA. JEJ WNĘTRZE JEST JEDNONAWOWE, Z WYDZIELONYMI DWOMA KAPLICAMI, A JEGO WYSTRÓJ UTRZYMANY W STYLU BAROKOWYM.

55 KLASZTOR BERNARDYNEK W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE

56 ZAŁOŻENIE KLASZTORU ZWIĄZANE JEST Z LEGENDARNĄ POSTACIĄ SŁYNNEGO RYCERZA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY - WACŁAWKA, KTÓREGO ZA WIERNOŚĆ I ODWAGĘ W WALCE KRÓL OBDARZYŁ ZIEMIAMI. ON TO PRZY POMOCY BERNARDYNÓW ZBUDOWAŁ NIEWIELKI DREWNIANY KOŚCIÓŁEK, KTÓREGO OŁTARZ OZDOBIONO PRZYWIEZIONĄ PRZEZ WACŁAWKA FIGURKĄ KATARZYNY MĘCZENNICY, OD KTÓREJ ŚWIĄTYNIA PRZYJĘŁA SWOJE WEZWANIE, A WIOSKA NAZWĘ. PRZY KOŚCIELE KAZAŁ WYBUDOWAĆ RÓWNIEŻ EREM DLA BRACI BERNARDYNÓW. W 1534 ROKU KOŚCIÓŁ I KLASZTOR STRAWIŁ POŻAR.

57 KOŚCIÓŁ ZOSTAŁ ODBUDOWANY, A W 1633 ROKU ROZBUDOWANY. BARNARDYNI MIESZKALI W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE DO 1815 ROKU, A NASTĘPNIE PRZEKAZALI KLASZTOR BERNARDYNKOM Z DRZEWICY. W 1847 ROKU W KLASZTORZE WYBUCHŁ KOLEJNY POŻAR. PO NAPRAWIE SPAKOLONEGO DACHU I WIEŻY, W 1849 ROKU DO ŚWIĘTEJ KATARZYNY PRZENIESIONY ZOSTAŁ DREWNIANY OŁTARZ ŚWIĘTEJ TEKLI Z NOWEJ SŁUPI.

58 ZESPÓŁ KLASZTORNY WIELOKROTNIE BYŁ MIEJSCEM ZADZIWIAJĄCYCH ZDARZEŃ, KTÓRE MOŻNA ROZPATRYWAĆ W KATEGORII CUDU. TO TU WŁAŚNIE KRÓLEWICZ WŁADYSŁAW, PÓŹNIEJSZY KRÓL WŁADYSŁAW IV, ZOSTAŁ UZDROWIONY. PÓŹNIEJ CAŁY KLASZTOR SPŁONĄŁ, Z WYJĄTKIEM FIGURY ŚW. KATARZYNY!

59 NA PREZENTACJI PRZEDSTAWILIŚMY, NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCE (JAK DLA NAS) I NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI HISTORYCZNE I ARCHITEKTONICZNE Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

60 KONIEC


Pobierz ppt "ZABYTKI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Projekt Historia 2C Krzysztof Kozioł Albert Okła Bartosz Kurp Kamil Ślusarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google