Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I LOve"Kopernik ". Nasza szkoła została założona w 1949 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I LOve"Kopernik ". Nasza szkoła została założona w 1949 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem."— Zapis prezentacji:

1 I LOve"Kopernik "

2 Nasza szkoła została założona w 1949 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem architektonicznym, lecz dla uczniów najważniejsza jest domowa atmosfera, która od lat niezmiennie wypełnia te mury. Wieloletnia tradycja, szacunek wobec uczniów i nauczycieli, a także tolerancja powodują, że każdy czuje się u nas dobrze.

3 Oprócz wysokiego poziomu nauczania możemy pochwalić się dużą ilością ciekawych wydarzeń kulturalnych, np. Young Americans, konkurs na Super Klasę, coroczne Dni Kultury, wyjazdy do Danii, Niemiec, Francji i wiele innych. Dzięki temu nasza szkoła uczy kreatywności i pozwala rozwijać zainteresowania. Dysponujemy dobrze wyposażoną salą gimnastyczną, aulą, boiskiem sportowym na zewnątrz, a także nowoczesną pracownią komputerową. We wszystkich klasach znajdują się telewizory i komputery, które ułatwiają pracę nauczycieli i urozmaicają lekcje.

4 Mamy nadzieję, że wybierzesz naszą szkołę i dołączysz do grona zadowolonych uczniów i w przyszłości absolwentów.

5 Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru, możliwość dokonywania zmian decyzji. od 2 do 25 czerwca 2015 r. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty) do szkoły pierwszego wyboru. od 26 do 29 czerwca 2015r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do liceum. do 2 lipca 2015r. Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. do 6 lipca 2015 r. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły. do 7 lipca 2015r.

6 Jeśli bardzo chcesz być w Koperniku w podaniu wypisz wszystkie klasy naszej szkoły! Oto nasze propozycje:

7 Wychowawcy: mgr Joanna Marciniszyn i mgr Agnieszka Nowacka Klasy I A i I B są równorzędne! Uczniom, którzy wybiorą tę klasę proponujemy: - rozszerzony język angielski (poziom nauczania ustalony po teście wstępnym), - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki, języka obcego i innych wybranych przedmiotów, - możliwość wyjazdów na wykłady z matematyki i fizyki na Uniwersytet Wrocławski, uczestnictwo w wykładach organizowanych przez uczelnie lokalne, - wyjazd na warsztaty matematyczne przygotowujące do „Kangura Matematycznego”, - wyjazd na warsztaty matematyczno-językowe do Danii (klasa I lub II) - zajęcia kółka matematycznego, fizycznego i wielu innych przedmiotów, - zajęcia koła informatycznego prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, - zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, języków obcych - jeśli zaistnieje taka potrzeba, - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na różnych poziomach, - wyjazd integracyjny przed rozpoczęciem nauki w liceum.

8 - Maraton Matematyczny, - Dolnośląskie Mecze Matematyczne, - Limesowy Konkurs Matematyczny, - Kangur Matematyczny, - Międzywojewódzki Otwarty - Konkurs Fizyczny, - Międzynarodowy Konkurs Gier - Matematycznych i Logicznych, - Olimpiada Matematyczna, - Olimpiada Fizyczna, - Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, - Olimpiada Przedsiębiorczości, - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, - konkursy i olimpiady z języka angielskiego, - warsztaty językowo-artystyczne „Young Americans”

9 Klasy o profilu matematyczno-fizycznym są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.: automatykę i robotykę, fizykę stosowaną, mechatronikę, informatyka, astronomię, fizykę medyczną, matematykę, budownictwo, architekturę, ekonomię, elektrotechnikę, telekomunikację, Z doświadczenia wiemy, że dla uczniów klas mat.-fiz. dostępne są praktycznie wszystkie kierunki studiów!

10 Wychowawca: mgr Mirosław Przygoda Wybierając klasę o tym profilu masz możliwość przygotować się do matury z przedmiotów humanistycznych, ale gwarantujemy Ci również przygotowanie się do obowiązkowego egzaminu z matematyki i innych wybranych przedmiotów! Proponujemy Ci: - rozszerzony język angielski (poziomy ustalane po teście wstępnym !) - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski. Możesz przygotować się i brać udział w różnych olimpiadach i konkursach, np.: - Olimpiadzie Historycznej (m.in. Olimpiadzie im. M. Gajewskiego), - Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, - Olimpiadzie o Prawach Człowieka, - Olimpiadzie Filozoficznej, - Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, - Olimpiadzie Języka Angielskiego - Konkursie Językowym "Pokaż nam Język" - Konkursach recytatorskich, językowych i przeglądach teatralnych.

11 Ucząc się w tej klasie zrealizujesz materiał, który pozwoli Ci zdać maturę na poziomie rozszerzonym z wybranych przedmiotów. Nasza szkoła proponuje Ci coś jeszcze: - uczestniczenie w prelekcjach prowadzonych przez prawników, - udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Prawnika, - poszerzanie wiedzy z zakresu prawa poprzez uczestnictwo w rozprawach sądowych, - możliwość wyjazdu na wycieczki edukacyjne w kraju i za granicą, - możliwość udziału w warsztatach z grupą Amerykanów tzw. the Young Americans, - wyjazdy do teatru, opery i filharmonii oraz wycieczki krajoznawcze, - poszerzanie wiedzy i umiejętności na różnorodnych zajęciach i kołach pozalekcyjnych, - możliwość angażowania się w inicjatywy obywatelskie, - udział w Anglofamie.

12 Uczniowie, którzy ukończą tę klasę będą mogli studiować np.:  prawo  historię  dziennikarstwo,  filmoznawstwo,  teatrologię,  administrację,  psychologię,  socjologię,  filozofię,  filologię polską,  filologię angielską,  filologię niemiecką,  stosunki międzynarodowe,  pedagogikę,  politologię,  kulturoznawstwo i wiele innych.

13 Wychowawca: mgr Monika Kosińska - Dziewiatowska Uczniom tej klasy proponujemy: - rozszerzony język angielski (poziomy ustalone po teście wstępnym!) - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - naukę języka łacińskiego - medycznego - przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, -możliwość pracy na specjalistycznym sprzęcie laboratoryjnym, wykonanie samodzielnie ciekawych doświadczeń pozwalających lepiej poznać świat chemii, - udział w wykładach z biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, - udział w projektach edukacyjnych i badawczych, - udział w wielu akcjach organizowanych na terenie naszego miasta i kraju związanych z profilaktyką, ekologią i ochroną środowiska, - udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, - zajęcia terenowe z biologii, - udział w dodatkowych zajęciach z biologii oraz chemii przez 3 lata, - możliwość uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z matematyki, chemii oraz fizyki, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

14  medycynę,  farmację,  stomatologię,  biochemię,  zdrowie publiczne,  rehabilitację,  biotechnologię,  kosmetologię,  fizjoterapię,  ratownictwo medyczne,  bioinżynierię,  ochronę środowiska,  biologię i mikrobiologię,  weterynarię,  rolnictwo,  zootechnikę,  ekoinformatykę,  turystykę,  pedagogikę i psychologię,  i wiele innych...

15 Wychowawca: mgr Monika Marciniak Jest to profil skierowany zwłaszcza do osób, które w przyszłości pragną studiować kierunki ekonomiczne i inne związane z gospodarką i zarządzaniem. Proponujemy: - rozszerzony język angielski (poziomy nauczania ustalone po teście wstępnym!) - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski. Ucząc się w tej klasie możesz uczestniczyć w: - przygotowaniach do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie, - wykładach z matematyki i fizyki prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, - wyjazdach na maraton matematyczny, - zajęciach kółka matematycznego i fizycznego, - zajęciach wyrównawczych z matematyki- jeśli zaistnieje taka potrzeba, - warsztatach językowo-geograficznych (Dania, Szkocja lub Anglia), - wycieczkach naukowych na terenie Polski.

16 Organizujemy i bierzemy udział w licznych konkursach: - Maratonie Matematycznym, - Maratonie Językoznawczym, - Dolnośląskich Meczach Matematycznych, - Kangurze Matematycznym, - Międzynarodowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych, - Olimpiadzie Matematycznej, - Olimpiadzie Lingwistyki Stosowanej i Matematycznej, - Olimpiadzie Języka Angielskiego, - Olimpiadzie Geograficznej, - Konkursie Wiedzy Krajoznawczej i Turystycznej, - licznych konkursach językowych, - Olimpiadzie Przedsiębiorczości, - Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, - grach giełdowych.

17 Po ukończeniu nauki w tej klasie będziesz mógł studiować:  wszystkie kierunki ekonomiczne na Uniwersytecie lub Akademii Ekonomicznej,  prawo i administrację,  zarządzanie,  ekonomię  europeistykę,  stosunki międzynarodowe,  finanse i rachunkowość,  turystykę i rekreację,  kierunki informatyczne, inżynieryjne  a nawet filologiczne,  geologię  geodezję.

18 Wychowawca: mgr Mariola Sell Celem klasy o profilu humanistyczno-językowym jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów związanych głównie z takimi przedmiotami jak język polski, język angielski, historia, WOS, geografia. Wybierając klasę o tym profilu masz możliwość przygotować się do matury z przedmiotów humanistycznych, ale gwarantujemy Ci również przygotowanie się do obowiązkowego egzaminu z matematyki i innych wybranych przedmiotów! Proponujemy Ci: - rozszerzony język angielski (poziomy ustalane po teście wstępnym !), - drugi język do wyboru spośród następujących: jęz. niemiecki, jęz. francuski, jęz. rosyjski, - rozszerzony program z języka polskiego, - cykl wyjść i wyjazdów na przedstawienia teatralne, operowe i operetkowe w ramach współpracy z teatrami we Wrocławiu, Legnicy i Zielonej Górze, - włączenie się klasy w organizację oraz udział w „Dniach Kultury” oraz „Forum Teatralnym”, - zorganizowanie warsztatów tematycznych (np. językowych) w ramach wyjazdu zagranicznego (wyjazd warsztatowy do Wielkiej Brytanii, Niemiec lub Danii), - rozwijanie umiejętności recytatorskich, wokalnych i literackich poprzez udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, - możliwość udziału w Grupie Kopernika.

19 Możesz przygotować się i brać udział w różnych olimpiadach i konkursach, np.: - Olimpiadzie Historycznej, - Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, - Olimpiadzie o Prawach Człowieka, - Olimpiadzie Filozoficznej, - Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, - Olimpiadzie Języka Angielskiego, - Konkursie Językowym „Pokaż nam Język”, „Jersz” itd., - konkursach recytatorskich, językowych i przeglądach teatralnych, - konkursach i festiwalach piosenki. Ucząc się w tej klasie zrealizujesz materiał, który pozwoli Ci zdać maturę na poziomie rozszerzonym z wybranych przedmiotów. Nasza szkoła proponuje Ci coś jeszcze: - przygotowywanie inscenizacji teatralnych, które obejrzymy np. na Dniach Kultury I LO, - możliwość udziału w warsztatach z grupą Amerykanów przyjeżdżających do naszej szkoły, tzw. the Young Americans, -udział w wielu konkursach językowych i konkursach wiedzy z języka angielskiego w ramach Anglofamy, - przygotowanie do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego (FCE, CAE), - poszerzanie wiedzy i umiejętności na różnorodnych zajęciach i kołach pozalekcyjnych, - możliwość angażowania się w różnorodne inicjatywy obywatelskie, - poszerzanie wiedzy z zakresu prawa poprzez uczestnictwo w rozprawach sądowych, - wyjazdy do teatru, opery i filharmonii oraz wycieczki krajoznawcze, -spotkania z rodowitymi Anglikami i Amerykanami - możliwość wyjazdu na wycieczki edukacyjne w kraju i za granicą.

20 Uczniowie, którzy ukończą tę klasę będą mogli studiować np.:  dziennikarstwo,  filmoznawstwo,  teatrologię,  administrację,  psychologię,  historię,  socjologię,  filozofię,  prawo,  filologię polską,  filologię angielską,  filologię niemiecką,  stosunki międzynarodowe,  pedagogikę,  politologię,  kulturoznawstwo i wiele innych.

21

22 www.1lo.lubin.pl

23


Pobierz ppt "I LOve"Kopernik ". Nasza szkoła została założona w 1949 roku. Jest najstarszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. Budynek szkoły jest pięknym obiektem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google