Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Jagoda Różycka Zakład Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Jagoda Różycka Zakład Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński."— Zapis prezentacji:

1 mgr Jagoda Różycka Zakład Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński

2 1. Psychologia zdrowia – co sprzyja zdrowiu a co chorobie? 2. Psychologiczne aspekty uwarunkowania podatności na chorobę. 3. Kiedy dusza choruje a ciało mówi. Związki ciała i psychiki w psychosomatyce. 4. Jak współczesne choroby somatyczne wpływają na nasze funkcjonowanie psychiczne – mechanizmy wyjaśniające. 5. Coś się ze mną dzieje, może to zawał? Między lękiem, paniką a chorobami serca. 6. Stres w życiu codziennym i jego konsekwencje dla zdrowia. Metody radzenia sobie ze stresem. 7. Kiedy dni stają się ponure a życie traci blask. O depresji i innych zaburzeniach nastroju.

3  Psychologia zdrowia – definicja  Narodziny i rozwój  Związki z innymi dziedzinami  Pojęcie zdrowia  Wymiary zdrowia  Zasoby osobiste

4  Strelau J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3. Gdańsk: GWP Rozdział 11: Zdrowie i choroba (red. Irena Heszen- Niejodek, Danuta Kądzielawa, Małgorzata Toeplitz- Winiewska) str. 441-552  Heszen I., Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Wyd. Difin.

5 Dział psychologii badający wpływ zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia a także wpływ ogólnego stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne. Powstała na gruncie medycyny behawioralnej, medycyny psychosomatycznej i psychologii medycznej. (Matarazzo, 1983,1987) Model bio - psycho - społeczny

6  Medycyna behawioralna - jest dziedziną interdyscyplinarną, zajmującą się rozwojem i integracją wiedzy i technik z zakresu nauk behawioralnych i biomedycznych, pozwalających na zrozumienie zdrowia i choroby, oraz zastosowaniem tej wiedzy i technik w prewencji, diagnozie i rehabilitacji.  Medycyna psychosomatyczna - bazuje na holistycznym ujmowaniu człowieka. Zajmuję się jednostką od strony biologicznej, psychologicznej i społecznej.  Psychologia medyczna – dział psychologii stosowanej, której przedmiotem są psychologiczne aspekty powstania, przebiegu i leczenia chorób somatycznych na poziomie jednostkowym i grupowym. Istotny holizm, sytuacyjność i podmiotowość.

7 Procesy psychologiczne w znaczący sposób wpływają na doświadczanie przez ludzi zdrowia i dobrostanu. Czy to twierdzenie jest prawdziwe? Dotychczasowe teorie opisujące funkcjonowanie, mechanizm działania medycyny bardzo mocno opierały się o model naprawczy – gdy coś złego zaczynało się dziać z organizmem następowało poszukiwanie przyczyny zmiany i jej usunięcie – oczywiście o ile okoliczności na to pozwalały. Taki model biomedyczny opierający się na usuwaniu zepsutych, nieprawidłowo funkcjonujących elementów organizmu człowieka spotykał się z coraz częstszą krytyką.

8  Psychologia zdrowia jako dział psychologii zajmujący się poznaniem wpływu czynników psychologicznych na to, że ludzie pozostają zdrowi, określeniem ich znaczenia w powstawaniu chorób oraz ich roli w kształtowaniu zachowania ludzi, kiedy zachorują (Heszen, Niejodek, 1998)

9  1911 – sympozjum APA poświęcone psychologii w medycynie  Lata 40. XX wieku – rozwój psychospołecznych kontekstów choroby, a później także i zdrowia (przemiany w medycynie + dorobek empiryczny psychologii i innych nauk społecznych + zmiany kontekstu społeczno-ekonomicznego)  Znaczenie kontekstu społeczno-ekonomicznego w latach 50. – wzrost medycznych przyczyn zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia, chorobami nowotworowymi, udarami.  W latach 60. w Polsce – najczęstszą przyczyną zgonów choroby serca i choroba naczyniowe oraz ich powikłania (Sokołowska, 1986)  Powyższe zmiany implikują wzrost roli psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych – w chorobach chronicznych mają poważniejszy udział (zarówno etiologia, przebieg jak i leczenia i rehabilitacja) (Heszen-Niejodek, 1998).

10  Obecne funkcjonowanie systemu medycznego warunkuje wskaźniki zdrowia w około 15% (Gniazdowski, 1994)  Istotne czynniki pozamedyczne takie jak:  Zasoby osobiste  Styl życia  Związki z innymi ludźmi  Wsparcie społeczne  Warunki ekonomiczne  Stan środowiska naturalnego

11  Psychodermatologia  Psychoneuroimmunolgia  Psychologia lekarska  Psychostomatologia  Psychoonkologia

12 Czym jest zdrowie?

13  Długie życie?  Bycie szczęśliwym przez większość czasu?  Dobre odżywianie?  Mała ilość alkoholu?  Dobry nastrój?  Jedynie wyjątkowo przyjmować leki?  Mieć zdrowie oczy, włosy, cerę?  Nie palić tytoniu?  Akceptować siebie?  Umieć rozwiązywać swoje problemy?  Być odpowiedzialnym?  Nie odczuwać bólu?  Nie chorować?  Nie musieć chodzić do lekarza?  Panowa nad uczuciami?  Unikać stresu?  Czuć się dobrze?  Umieć przystosować się do zmian?

14  Niechorowanie  Ujmowanie zdrowia w kategorii sprawności fizycznej i braku poważnych chorób (Puchalski, 1990)  Posiadanie sprawnych części ciała i nieodczuwanie żadnych dolegliwości fizycznych (Juczyński, 2001)

15  Zdrowie (health) to pojęcie odnoszące się do ogólnego stanu ciała i umysłu, charakteryzującego się krzepkością i wigorem.  Zdrowie nie oznacza po prostu braku choroby lub uszkodzenia, ale jest raczej kwestią dobrej współpracy wszystkich elementów składowych organizmu (Zimbardo, 2006)

16  Nieobecność choroby, dobre samopoczucie oraz satysfakcjonujące twórcze życie (Sęk, 2003)  Charakteryzuje jednostkę dojrzałą, autonomiczną i twórczą, odpowiedzialną za siebie i swoje życie  Jednostka zdrowa ma świadomość sensu życia, potrafi tworzyć wartości i jest zdolna do dokonywania samodzielnych wyborów

17  Poddająca się zmianom zdolność człowieka do osiągnięcia pełni własnych fizycznych, psychicznych i społecznych możliwości, jak również zdolność do reagowania na wyzwania środowiska, w którym żyje (Heszen, Sęk, 2006)  Proces poszukiwania i utrzymywania równowagi w obliczu obciążeń, jakie nieustannie nakłada na organizm otoczenie. – podejście dynamiczne i interakcyjne (Antonowsky, 1979)

18

19

20 fizycznyumysłowyemocjonalny publiczny społecznyduchowy

21  Aspekt fizyczny - mechanistyczne funkcje ciała  Aspekt umysłowy – myślenie, wyrażanie sądów  Aspekt społeczny - nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów  Aspekt emocjonalny – doświadczanie emocji  Aspekt publiczny – zależność od otoczenia (mieszkanie, ubranie, praca, prawa)  Aspekt duchowy - wolność, odpowiedzialność, godność – atrybuty człowieka

22 (Ogińska-Bulik, Juczyński, 2008)

23  Kobiety są mniej podatne na choroby niż mężczyźni (Rodin i Salovey, 1997) ◦ Hormony ◦ Używki ◦ Świadomość zdrowotna ◦ Stres nie powoduje takie wzrostu ciśnienia i adrenaliny jak u mężczyzn  Wraz z wiekiem wzrasta podatność na choroby (Jarvik, Pearl, 1997) Bardziej zdrowi czy mniej chorzy?

24  Optymizm i nadzieja (Schier i Carver, 1992)  Poczucie kontroli (Schwarzer, 1992)  Przekonanie o własnej skuteczności (Schwarzer, 1992)  Motywy zdrowotne (Heszen-Niejodek, 1998) czyli zainteresowanie swoim zdrowiem  Zdrowy styl życia (Heszen-Niejodek, 1998)  Prężność – odporność psychiczna (Kobasa, 1982)  Poczucie koherencji (Antonovsky, 1979)

25  Poczucie bezradności (Seligman, 2001)  Negatywne przekonania poznawcze (Beck, 1986)  Zachowania ryzykowne (Kazdin, 1996)  Negatywny afekt (Łosiak, 2001)  Emocjonalne strategie radzenia sobie ze stresem (Łosiak, 2001)  Pesymizm (Schier, Carver, 1992)

26  Racjonalny kontakt z rzeczywistością  Poczucie autonomii  Akceptacja samego siebie  Rozpoznawanie swoich mocnych stron  Konstruktywne kontakty z innymi  Radzenie sobie z wyzwaniami  Perspektywa przyszłości (Kulmatycki, 2007)

27

28  Regularne ćwiczenia fizyczne.  Konsumowanie pożywnych, zbalansowanych posiłków (dużo warzyw, owoców i zbóż, mało tłuszczu i cholesterolu).  Utrzymywanie odpowiedniej wagi.  Sen 7-8 godzin na dobę, codzienny odpoczynek i relaks.  Używanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem oraz kasku podczas jazdy na rowerze.

29  Unikanie tytoniu  Niespożywanie alkoholu lub spożywanie w umiarkowanych ilościach.  Regularne wizyty kontrolne u lekarza ogólnego i dentysty;  Stosowanie się do zaleceń lekarzy.  Rozwinięcie u siebie optymistycznego spojrzenia na życie  Utrzymywanie przyjaźni z innymi osobami.

30

31  Wiara w skuteczność swoich działań  Realizm ponad lękami  Poczucie kontroli wewnętrznej  Adaptacyjne wyrażanie emocji  Podejmowanie wyzwań  Odnajdywanie pozytywnych aspektów porażek  Spójność działań  Myślenie i wnioskowanie oparte na faktach

32

33

34 Dziękuje za uwagę! E-mail: jagoda.rozycka@uj.edu.pljagoda.rozycka@uj.edu.pl jagoda.rozycka@interia.pl


Pobierz ppt "Mgr Jagoda Różycka Zakład Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google