Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu:  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.  1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.  2. Działalność zakładu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu:  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.  1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.  2. Działalność zakładu."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas

2 Sylabus przedmiotu:  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.  1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.  2. Działalność zakładu ubezpieczeń:  - ubezpieczeniowa  - reasekuracyjna  - lokacyjna  - pozostała  3. System rezerw techniczno ubezpieczeniowych.  4. Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń.  5. Sprawozdawczość finansowa.

3 Sylabus przedmiotu:  6. Analiza sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń.  7. Badanie sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń.  Rachunkowość Otwartych Funduszy Emerytalnych  1. Specyfika funkcjonowania OFE  2. Elementy rachunkowości OFE  3. Sprawozdawczość finansowa OFE.

4 Egzamin.  Egzamin składa się z 2 części:  - test jednokrotnego wyboru  - część zadaniowa  Ocena pozytywna jest za zdobycie minimum 50% punktów.

5 Przydatne w nauce.  Literatura:  „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń pr. zbior. pod red. A. Karmańskiej, Difin,  M. Marcinkowska, „Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, 2007  K. Jonas, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, Kraków 2015  Ustawa o rachunkowości, załącznik nr 3  Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,,  Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce  K. Jonas, A. Szkarłat, A. Mazurczak-Mąka, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych, Zbiór zadań, Kraków 2014


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu:  Rachunkowość zakładów ubezpieczeń.  1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały.  2. Działalność zakładu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google