Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92- 207 Łódź Tel. 42-674-19-08 www.sp37lodz.wikom.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92- 207 Łódź Tel. 42-674-19-08 www.sp37lodz.wikom.pl."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92- 207 Łódź Tel. 42-674-19-08 www.sp37lodz.wikom.pl

2 Dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Góra Godziny przyjęć:  wtorki: 14 30 – 16 30  czwartki : 8 0 0 – 9 0 0 Społeczny wicedyrektor: mgr Beata Kalmanowicz Sekretariat : Jadwiga Czerniawska Godziny przyjęć:  poniedziałki: 7 00 – 15 00  wtorki: 8 00 – 16 00  środy: 7 00 – 15 00  czwartki: 7 00 – 15 00  piątki: 7 00 – 15 00

3 Atuty naszej szkoły:  szkoła z tradycjami- głęboko osadzona w środowisku lokalnym;  wykształcona kadra z bogatym doświadczeniem pedagogicznym;  miła i życzliwa atmosfera;  niewielka ilość klas- żaden uczeń nie jest tu anonimowy;  bezpieczne i zdrowe warunki nauki;  dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia;  atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;  życzliwe traktowanie ucznia i stawianie mu wymagań na miarę jego możliwości;  programy innowacyjne twórczych nauczycieli;  realizacja ciekawych projektów;  gama programów profilaktyczno – wychowawczych;  język angielski i informatyka od klasy pierwszej;  opieka pedagoga szkolnego, psychologa;  lekcje tylko od rana (pracujemy na jedną zmianę);  opieka szkolnej pielęgniarki;  kameralne położenie przy spokojnej ulicy w pobliżu parku;  teren szkoły ogrodzony (wkrótce plac zabaw na terenie szkoły).

4 Sale lekcyjne kształcenia zintegrowanego  Kolorowe, wesołe, udekorowane pracami dzieci,  Każda wyposażona w kącik do relaksu i zabawy.

5 Zadbane, kolorowe, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, nowoczesna pracownia multimedialna, przytulna i przyjazna biblioteka.

6 Świetlica szkolna Nauczyciele świetlicy zapraszają uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. Zapewniają uczniom opiekę przed i po zajęciach. Dzieci mają możliwość odrobienia lekcji z pomocą nauczyciela lub wolontariuszy. Uczniowie mają warunki do wypoczynku, relaksu i zjedzenia posiłku. Zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech przygotowanych do tego pomieszczeniach. W szkole jest stołówka, która serwuje dwudaniowe obiady w przystępnej cenie, gotowane codziennie w szkolnej kuchni. Obiady wydawane są od godz. 11 00 do 14 00. W stołówce działa sklepik, czynny od 7 45 do 15 00.

7 Pedagog szkolny - Jolanta Krawcewicz-Cichosz Pani Jolanta Krawcewicz-Cichosz jest koordynatorem działań wychowawczo – profilaktycznych. Udziela rad i wskazówek uczniom i ich rodzicom. Rozwiązuje problemy wychowawcze na terenie szkoły, pomaga w nauce, zajmuje się organizacją pomocy materialnej, a także prowadzi zajęcia profilaktyczne. Pedagog szkolny ściśle współpracuje z psychologiem poradni psychologiczno- pedagogicznej. Porady psychologa można zasięgnąć na terenie naszej szkoły.

8 Bogata oferta zajęć dodatkowych Zajęcia bezpłatne:  terapia pedagogiczna;  gimnastyka korekcyjna;  zajęcia wyrównawcze;  zespół akrobatyczno – artystyczny REGRA;  Szkolny Klub Sportowy;  teatrzyk w języku angielskim;  warsztaty artystyczne: muzyczne, taneczne, teatralne;  zajęcia plastyczne dla uczniów klas 1-3  zbiórki gromady zuchowej;  koła przedmiotowe: przyrodnicze, informatyczne, języka angielskiego, historyczne, polonistyczne, matematyczne. Zajęcia odpłatne:  nauka języka angielskiego (Szkoła Języków Obcych- ExpressSchool);  zajęcia prowadzone przez instruktorów Klubu Tańca „CZARNE STOPY”;  Dogoterapia.

9 Od poniedziałku do piątku zapraszamy uczniów na ciekawe zajęcia pozalekcyjne: Zespół akrobatyczno – artystyczny REGRA Zbiórki gromady zuchowej; Zajęcia artystyczno-teatralne dla klas młodszych

10 W ramach rządowego projektu „Radosna szkoła” utworzyliśmy salę zabaw dla uczniów z klas młodszych

11 Posiadamy certyfikaty „Szkoła promująca zdrowie”; „Szkoła bez przemocy”; Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi w roku szkolnym 2006/2007 uczestniczyła w kampanii społecznej - „Wygraj z astmą”; „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”- (Certyfikat Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji) 2008/2009; „Ratujemy i uczymy ratować”- - Certyfikat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; „Szkoła przyjazna środowisku”- - Szkoła otrzymała certyfikat w ramach realizacji projektu „Czy ja dbam o środowisko?” w roku szkolnym 2005/2006; „Promotor recyklingu”- - certyfikat zaświadcza, że Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi realizuje i promuje system selektywnej zbiórki odpadów. Certyfikat przyznaje się w ramach programu „SKLEP -> WYSYPISKO.ULICA JEDNOKIERUNKOWA?”

12 Szkoła nawiązała również współpracę międzynarodową ze szkołami w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. UKRAINA Rok 2008 to nawiązanie pierwszych kontaktów z okręgiem wołyńskim na Ukrainie. W roku 2009 na terenie szkoły odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach VI Dialogu Kulturalno- Edukacyjnego Polska- Ukraina „Partnerstwo bez granic”. W konferencji udział brało po ponad 100 nauczycieli i przedstawicieli młodzieży z Polski i Ukrainy. Odbyły się różne warsztaty i seminaria. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ze Szkoły Ogólnokształcącej I-III stopnia w Prilesnej na Ukrainie wraz z dyrektorem szkoły Walentyną Busko. 29 kwietnia została podpisana umowa o współpracy między naszą szkołą a szkołą w Prilesnej. Od tego dnia utrzymujemy stały kontakt ze szkołą w Prilesnej. Gościliśmy ich w szkole już kilkakrotnie, a w listopadzie 2010r. delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły odwiedziła partnerską szkołę w Prilesnej.

13 Współpraca z Rosją W maju 2010 nawiązaliśmy kontakt z Gimnazjum im. M.N. Przewalskiego w Smoleńsku, gdzie nastąpiło przekazanie listu intencyjnego z propozycją współpracy. 07.06.2010 r. miała miejsce wizyta uczniów ze Smoleńska wraz z delegacją nauczycieli i Panią wicemer Smoleńska w szkole, oraz uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie i współpracy. Podpisanie umowy odbyło się w obecności: Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Wiceprezydent Miasta Łodzi Wiesławy Zewald, Kuratora Oświaty w Łodzi Jana Kamińskiego, Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ Beaty Florek. Współpraca z Białorusią Maj 2010 to również wizyta dyrektora naszej szkoły w Gimnazjum nr 25 w Mińsku i nawiązanie współpracy. 03.01.2011 r. gościliśmy uczniów, dyrektora szkoły i delegacje nauczycieli w Łodzi i murach SP37. Nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w obecności Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Ewy Grabarczyk.

14 Kadra pedagogiczna szkoły ma na swoim koncie wiele publikacji, oraz innowacji pedagogicznych aktualnie realizowanych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Innowacja pedagogiczna „Spotkajmy się w Łodzi" Autorki: Małgorzata Błaszczyk, Małgorzata Chuncia, Małgorzata Fornalczyk, Joanna Józefowicz, Beata Nowaczyńska, Elżbieta Skórka, Agnieszka Wilk Innowacja pedagogiczna „A nas Łódź urzekła szara" Autorki: Monika Kart, Aneta Łuczyńska, Anna Pawlik Innowacja pedagogiczna „Cudze chwalicie, swego nie znacie" Autorka : Urszula Cieplucha Innowacja pedagogiczna „Przyroda w języku angielskim" Autorki: Maria Kucharska i Anna Pawlik Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo- organizacyjnym „Plamka i Nutka- nasi przyjaciele" Autorki: Małgorzata Chuncia i Małgorzata Fornalczyk Innowacja pedagogiczna „Akrobatyka smyka" Autorka: Renata Grabiszewska Program zajęć czytelniczych „Klub Pożeraczy Książek" Autorka: Teresa Kowalska Innowacja pedagogiczna „Podróże z myszką” w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych Autorki: Joanna Józefowicz, Beata Kalmanowicz Innowacja pedagogiczna „Plamka i Nutka – nasi przyjaciele” w zakresie edukacji artystycznej. Autorki: Małgorzata Chuncia, Małgorzata Fornalczyk

15 Cykliczne imprezy i uroczystości szkolne  Pasowanie na ucznia;  Otrzęsiny pierwszaków;  Święto Biblioteki i pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika;  Piknik jesienny;  Andrzejki;  Kiermasze świąteczne „Swój dom dekoruj pracami dzieci”;  Uroczysty Koncert Wigilijny kl. I – III;  Jasełka  Drzwi otwarte szkoły – prezentacja szkolnych talentów;  Mini Playback Show;  Bal karnawałowy;  Koncert Rodzinny ;  Dzień Sportu;  Apele rocznicowe.

16 Dzień sportu – święto patrona szkoły Janusza Kusocińskiego - miniolimpiada dla uczniów z widzewskich szkół.

17 Organizujemy konkursy międzyszkolne Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej - od 1997r. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Wiosenne cuda z papieru” Dzień Sportu „Międzyszkolny Bieg Kusego” - od 1983r. Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy

18 Patronuje nam DIDASKO Patronat nad szkołą objęło wydawnictwo DIDASKO, które wspomaga nas merytorycznie i materialnie. Autorka podręczników - Joanna Białobrzeska z wizytą w naszej szkole.

19 Na stałe współpracujemy z:  Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 4;  Polskim Towarzystwem Dyslektycznym;  Ośrodkiem Wsparcia Rodziny „Lokomotywa”;  Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły „Razem”;  Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP;  Fundacją „Ama Canem”;  Radą Osiedla „Stary Widzew”;  Domem Kultury ARIADNA;  Policją;  Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Las Łagiewnicki”;  Firmą Edukacyjną „Nowa Szkoła”;  Przedszkolem Miejskim nr 107 i 185;  Hufcem ZHP Łódź-Widzew;  Ligą Ochrony Przyrody;  Polskim Czerwonym Krzyżem;  Parafią kościoła rzymsko- katolickiego pod wezwaniem św. Kazimierza;  Szkołą na Ukrainie w miejscowości Prylisne.

20 Nauka i zabawa w klasie pierwszej Od 1 września 2009 roku sześcioletnie dzieci są uczniami naszej szkoły i radzą sobie bardzo dobrze. Szkoła zapewnia uczniom:  dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną;  ciekawe i skuteczne metody pracy z dzieckiem;  przyjazny klimat;  wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie;  naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne;  rozwój zdolności i zainteresowań dziecka;  opiekę w świetlicy.

21 „ Nie takie ważne aby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego 92 – 207 Łódź, ul. Szpitalna 9/11 tel. 0 42 674 19 08, fax 0 42 674 12 01 www.sp37lodz.wikom.pl Janusz Korczak


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Szpitalna 9/11 92- 207 Łódź Tel. 42-674-19-08 www.sp37lodz.wikom.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google