Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 r.

2 Jakość, elegancja i styl ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za I kwartał 2016 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.

3 Jakość, elegancja i styl Spis treści  Opis Grupy Kapitałowej  Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2016 r.  Podsumowanie wyników Grupy za I kwartał oraz w 2016 r.  Działania marketingowe i akcje społeczne  Plany na 2016 r.

4 Jakość, elegancja i styl

5  Rozwój sieci – 2 powiększone salony (Plejada Bytom oraz Auchan Rumia), zamknięcie 2 salonów ze względu na małą efektywność oraz małą powierzchnię.  Ponad 600 tys. stałych Klientek MONNARI – karty zakupowe; Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2016 r.:

6 Jakość, elegancja i styl Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2016 r. – sieć salonów

7 Jakość, elegancja i styl Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2016 r. Rewitalizacja i przygotowanie do nowych funkcji budynków przy Piotrkowskiej 293/305; Postępowania w urzędach w celu pozyskania stosownych zezwoleń.

8 Dywidenda za 2015 r. Jakość, elegancja i styl W dniu 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. przeznaczenia z zysku netto Spółki za rok 2015, który wyniósł 21 246 943,75 złotych, na wypłatę dywidendy 6 112 617,80 tj. 0,20 zł na akcję zwykłą i uprzywilejowaną. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2015 rok, zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które zostało zwołane na dzień 23 maja b.r.

9 Jakość, elegancja i styl Skup akcji własnych od 29 stycznia 2016 r. Na 10.05.2016 r. Spółka posiada - 92 981 akcji własnych, stanowiących 0,30% kapitału zakładowego oraz dających 0,26 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

10 Jakość, elegancja i styl Akcjonariat

11 Kurs akcji na 31.03.2016 r. W marcu b.r. akcje Monnari Trade SA wzrosły o 11,06%, kończąc miesiąc na poziomie 15,76zł. Cena akcji zachowywała się lepiej niż indeks małych i średnich spółek sWIG80 (6,79%) oraz również lepiej względem indeksu szerokiego rynku WIG (7,90%). W marcu b.r. średni dzienny wolumen wyniósł 40,32 tys. akcji. Jakość, elegancja i styl

12 I kwartał 2016 r. – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl

13 I kwartał 2016 – podsumowanie wyników Jakość, elegancja i styl  Kontynuacja wzrostu przychodów w I kwartale 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 r. - wzrost o 20,2 %;  Wzrost zysku brutto na sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 r. o 16,1 %, pomimo opisanego poniżej spadku marży brutto w ujęciu procentowym;  Ograniczenie dynamiki spadku procentowej marży brutto na sprzedaży z 53,25 % w I kwartale 2015 r. do 51,45 % w I kwartale 2016 r., dodatkowo przy zachowaniu wzrostu marży (zysku brutto na sprzedaży) w ujęciu nominalnym;  Utrzymanie dyscypliny kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży, które rosły z dużo mniejszą dynamiką niż wzrost przychodów - wzrost o 14,4 %.  Osiągnięcie zysku operacyjnego w wysokości 4 298 tys. zł, co oznacza wzrost w I kwartale 2016 r. o 26,0 % w relacji do I kwartału 2015 r;  Wygenerowanie zysku netto na poziomie 3 350 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do I kwartału ub. r. o 17,2 %.

14 Jakość, elegancja i styl I kwartał 2016 r. – podsumowanie wyników

15 Marża na sprzedaży Jakość, elegancja i styl

16 Przychody ze sprzedaży i koszty SG&A za 1 kw. w latach 2013- 2016 (tys. zł)

17 Podsumowanie wyników finansowych za 1 kwartał 2016 r. - Struktura zapasów Jakość, elegancja i styl

18 Aktywnie wspieramy sprzedaż  Cotygodniowe akcje promocyjne;  Aktywna promocja marki MONNARI (cross promocje z markami Mary Kay, Monolith, Schogotten oraz Bankiem Pekao S.A. i Sygma Bankiem S.A.;  Wsparcie Fundacji Gajusz – Hospicjum dla dzieci.

19 Jakość, elegancja i styl Plan na 2016 r.  Obrona marży brutto na sprzedaży – poszukiwanie nowych dostawców usług oraz renegocjacje cen u dotychczasowych;  Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce, w całym roku 2016 łączny przyrost powierzchni o 3 – 4 tys. m 2 nowe otwarcia oraz powiększenie salonów (powyżej 200 m 2 do 300 m 2 ) w CH, gdzie kończą się umowy (19);  Aktywne akcje marketingowe;  Poszukiwanie możliwości inwestycyjnych na rynku.

20 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do odwiedzenia nas w salonach firmowych i pod adresem www.monnaritrade.com Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy 664 043 651, milosz.kolbuszewski@monnari.com.pl Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych 664 360 871 anna.augustyniak@monnari.com.pl


Pobierz ppt "MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google