Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródło:  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 z późn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródło:  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 z późn."— Zapis prezentacji:

1

2 Źródło: http://www.katalog.nowytarg24.pl

3  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 z późn. zm./  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2014r. D. U. poz. 191 poz. 674 z późn. zm./

4 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu (Dyrektor – Kopeć Maria); 2. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (Dyrektor – Stopka Aniela); 3. Zespół Szkół w Krościenku n. D. (Dyrektor – Krępa Zofia); 4. I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce – Zdroju (Dyrektor – Świder Marek); 5. Zespół Szkół w Rabce – Zdroju (Dyrektor – Jaworska Irena); 6. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n. D. (Dyrektor – Trojnarska Elżbieta); 7. Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu (Dyrektor – Gruszka Ryszard)

5 8. Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (Dyrektor – Nenko Maria/p.o. Dyrektor Anna Głąbińska); 9. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (Dyrektor – Sokołowska Marta); 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu (Dyrektor – Tarnowska Beata); 11. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu (Dyrektor – Kalata Tadeusz); 12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu (Dyrektor – Olcoń – Chlebek Bożena); 13. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce – Zdroju (Dyrektor – Maciążek Jadwiga); 14. Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego (Dyrektor – Palluth Eliza)

6  47 liczba niepublicznych szkół i placówek oświatowych wpisane do ewidencji – w roku szkolnym 2013/2014 wpisano 10,  5 liczba publicznych szkół wpisana do rejestru, dla których organem prowadzącym nie jest Powiat Nowotarski (wg. stanu na 30.03.2013), w roku szkolnym 2013/2014 wpisano 1,

7 38 403735 Liczba dotowanych szkół/placówek 38 31

8  8 Uchwał Rady Powiatu  44 Uchwał Zarządu Powiatu

9  W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono dwa konkursy na stanowisko Dyrektora, następujących placówek oświatowych: ◦ Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce ◦ Zespołu Szkół Nr 1w Nowym Targu,  W ich wyniku wybrano Dyrektorów na kolejne pięć lat: Pana Piotra Męderaka oraz Pana Grzegorza Józefczyka.

10  Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu w roku szkolnym 2012/2013 zorganizowało 19 komisji, przeprowadzających postępowania na awans zawodowy. ◦ Nadano stopień awansu nauczyciela mianowanego 19 osobom.

11 Źródło: http://www.prognozademograficzna.ore.edu.pl

12

13  Potencjalni kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych – absolwenci gimnazjów z terenu powiatu w podziale na poszczególne gminy Absolwenci 2013/2014 Absolwenci 2014/2015 Absolwenci 2015/2016 Gmina Czarny Dunajec247256226 Miasto Nowy Targ389314331 Gmina Czorsztyn939180 Gmina Ochotnica Dolna119126116 Gmina Krościenko n. D.826070 Gmina Szaflary129107130 Gmina i Miasto Szczawnica 597753 Gmina Łapsze Niżne108102101 Gmina Lipnica Wielka899073 Gmina Raba Wyżna169152153 Gmina Rabka - Zdrój197206191 Gmina Spytkowice566759 Gmina Nowy Targ307310292 Gmina Jabłonka234259280 227822172155 -61 -62 2012/2013 - 2450 -172

14 Dane eg. SIO na 30.04.2014

15 LataAbsolwenci gimnazjów z terenu Powiatu Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów na oddział 2011/2012251916565928,07 2012/2013242816275728,54 2013/2014 2014/2015 2450 2278 1638 1622 61 58 26,85 27,96

16 PlacówkaLiczba uczniów 30 IX 2013 Liczba uczniów 30 IX 2014 Różnica ZSO nr 1 w Nowym Targu584617+33 ZS im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce444410-34 Zespół Szkół w Krościenku n. D.185172-13 ILO im. E. Romera w Rabce – Zdroju249243-6 Zespół Szkół w Rabce – Zdroju371370 ZSZiP w Krościenku n. D.268274+6 ZSTiP im. St. Staszica w Nowym Targu15131657+144 ZS nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu402374-28 ZSE w Nowym Targu486473-13 ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu692627-65 SOSW nr 1 w Nowym Targu298264-34 Razem:54925490-2

17 Stan na dzień 31.03.2013r.

18  w etatach: 539,03  w osobach:613

19

20 Szkoła/placówkaAdministracjaObsługa ZSK24 CKP w ZSZIP24 ZSZiP25 ZSR14 ILO25 ZSE25,5 ZS126 ZS32,55 ZSTiP48 ZSO2,58 ZSJ28,1 SOSW524 Razem:2786,6

21 Liczba zdających maturę w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski: 1 210 LO – 715, Technika -388, Licea Profilowane- 86, Licea dla Dorosłych -21

22

23

24

25

26 Egzamin w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 – 53%  Wyniki:  w gminie – 55%  w powiecie – 60%  w województwie – 66%

27 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwieMatematyka Przedmioty przyrodnicze Języki obce %% Język angielski poziom podstawowy % Język angielski poziom rozszerzony % Szkoła37,545,523,435,731,3914,7 Powiat66,762,146,951,463,339,1 Wyniki egzaminów na zakończenie gimnazjum typ wymagań standardowy

28

29 Zespół Szkół Technicznych i Placówek realizował projekt pilotażowy „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działania 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Budżet projektu wg. umowy 124 512,65 zł. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała dotację celową na realizację doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów z Małopolski w ramach zadania pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Dotacja: 30 000 zł.

30 Za wyróżniającą pracę w kierowaniu szkołą lub placówką w roku szkolnym 2013/2014 oraz za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Starosta Nowotarski przyznał nagrody14 dyrektorom szkół i placówek i 29 nauczycielom. Ponadto Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych p. Marta Sokołowska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek p. Ryszard Gruszka na wniosek organu prowadzącego otrzymali Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty.

31 Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała Powiatowi Nowotarskiemu tytuł Samorządowy Lider Edukacji 2014

32 Opracowanie:


Pobierz ppt "Źródło:  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 595 z późn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google