Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji. I n f o r m a c j a w promocji gospodarczej czyli www.pomorskikrajobrazrzeczny.plwww.pomorski Krajowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji. I n f o r m a c j a w promocji gospodarczej czyli www.pomorskikrajobrazrzeczny.plwww.pomorski Krajowa."— Zapis prezentacji:

1

2 Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji. I n f o r m a c j a w promocji gospodarczej czyli www.pomorskikrajobrazrzeczny.plwww.pomorski Krajowa konferencja turystyczna dotycząca Strategii rozwoju turystyki na obszarach objętych działaniami Lokalnych Grup Rybackich Mielno 17-19 października 2013

3 Najważniejsze cechy i możliwości Portalu  Koncentracja danych; aktualnie to ponad 30 000 wpisów rekordów podzielonych na kilkanaście warstw tematycznych.  Możliwość aktywnej współpracy z użytkownikiem.  Pełne profile Aktorów budowane indywidualnie na podstawie 143 ankiet-ofert.  Szlaki, trasy i ścieżki w wersji cyfrowej podstawowej oferty turystycznej.  Promocja transgraniczna wspólnej polskiej i niemieckiej oferty turystycznej. Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

4 System Informacyjny Gromadzi Udostępnia dane Przetwarza zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika. Dane zgromadzone przez nas tworzą dokument pierwotny. Składa się z mapy, baz danych oraz mechanizmów udostępniania danych. Wszystkie dane mają georeferencje, czyli współrzędne geograficzne, czyli są do odnalezienia na mapie. Dane pochodzą z obszaru ok. 12 000 km.kw. Portal www.pomorskikrajobrazrzeczny.pl jest regionalną Tourpedią, GPS-em, może w przyszłości pełnić rolę turystycznego e-marketu.www.pomorskikrajobrazrzeczny.pl Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

5 Promocja. Jak być potrzebnym? Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

6 Promocja wewnętrzna. Bieżące ulepszanie systemu informacji, występującego tu w wersji portalu internetowego. System musi stać się systemem „uczącym się”; musi reagować na zgłaszanie uwagi, uwzględniać korekty i publikacje (zdjęcia, komentarze, własne trasy z opisami), zapobiegać czarnemu PR, Wprowadzanie nowych danych; uzupełnianie i rozszerzanie opisów. Linki do zdigitalizowanych zasobów NID, Książnicy Pomorskiej, Archiwum; stworzenie cyfrowej biblioteki turystycznej, digitalizacja wydawnictw turystycznych. Zwiększanie szybkości działania systemu; poprawa wewnętrznych mechanizmów zarządzania danymi, szybkie serwery i geoserwery. Budowanie społeczności PKR. Szkolenie i współpraca Aktorów, Korespondentów, Redaktorów; Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

7 Promocja zewnętrzna. Liczymy, że Goście, Klienci przyjadą właśnie do nas. I staną się w przyszłości aktywnym użytkownikiem portalu. Jak trafić na ekran komputerów naszych przyszłych gości? Pozycjonowanie portalu. Wykorzystanie 300 podmiotów współpracujących z nami od początku projektu, linków na stronach Aktorów i Turystów. Publikacje i reklamy prasowe. Aktualność informacji. Publikowanie danych dynamicznych takich jak informacja o wydarzeniach sportowych, kulturalnych, religijnych, turystycznych. Jesteśmy otwarci, elastyczni, powszechnie dostępni – również na smartfonach. Wiele informacji występuje w systemie podwójnie – na pierwszej stronie a większość na mapie i listach usługodawców, obiektów i wydarzeń. Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

8 Promocja zewnętrzna. Wersja analogowa. Nie zapominamy o nośnikach tradycyjnych informacji. Wydawnictwa. Ważny jest nakład i dystrybucja. Dystrybucja. Centra IT, Aktorzy Informacja na szlakach samochodowych. Wykorzystanie parkingów, MOP przy stacjach benzynowych, marin, przystani kajakowych, pól namiotowych. Wystąpienia publiczne. Konferencje, prasa, radio, telewizja, targi. Kreowane wydarzenia. Organizowanie imprez turystycznych transgranicznych „przecierających szlaki turystyczne”. np.. „Tam i z powrotem”, „Drawą do morza” Szkolenie współpracowników. Pracownicy IT, gmin, organizatorzy turystyki, przewodnicy i piloci wycieczek; zakres szkolenia to wprowadzanie danych, redakcja kartograficzna map. Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

9 Problemy w tworzenia naszego produktu czyli „opakowania” posiadanych informacji. P1- Produkt. Usługi, atrakcje – obiekty, wydarzenia, zjawiska. Problem zarządzania produktem. Problemy z pakietyzacją. Złe oznakowanie miejsc turystycznych, szlaków, tras, ścieżek. P2 – Place – czyli dostępność, dojazd, możliwość postawienia żaglówki, bezpieczeństwo. Sezonowość. P3 – Price (cena) Cena wpływa na rozwój firmy. Brak współpracy eliminuje z rynku firmy o małym potencjale. Nie da się zapewnić noclegów dla autokaru turystów w większości atrakcyjnych miejsc. A z drugiej strony zbyt duże oczekiwania na poziomie hoteli miejskich. Nie da się na jednym turyście zarobić na całoroczne utrzymanie rodziny. P4 - Promotion. Zbyt małe nakłady wydawnictw informacyjnych, niska pozycja indywidualnych stron i profili, brak silnego portalu obejmującego większość ofert regionu Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

10 Co będzie sukcesem? Stały dopływ informacji. Monitoring zasobów i „pobudzanie” Aktorów. Redakcja portalu. Zarządzanie portalem, tłumaczenia publikacji (ok.. 1000 stron rocznie), wprowadzanie danych, budowanie społeczności PKR. Clipy turystyczne, rozwój Galerii ze zdjęciami zgeokodowanymi, panoramy, kamery on line. Wsparcie Aktorów podczas procesu budowania map. Mamy przecież nasz dokument pierwotny czyli mapę cyfrową. Sukces to wejścia na stronę internetową czyli zainteresowanie starych i nowych użytkowników oraz zainteresowanie współpracą Aktorów i Turystów – czyli społeczności Projektu. Szkolenie współpracowników. Konferencje i warsztaty. Pracownicy IT, gmin, organizatorzy turystyki, przewodnicy i piloci wycieczek, Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

11 Projekt PKR – ciąg dalszy nastąpi. Organizacja i zarządzanie. Projekt powinien się przekształcić – w publiczno-prywatny, transgraniczny klaster turystyczny, zorientowany na kreowanie i promocję produktów turystycznych. Raczej koordynację działań, szkolenie Partnerów, pomoc w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych i inwestorów. Obszary turystyczne, destynacje – zdecydowana większość atrakcji – przyrodniczych i historycznych - znajduje się na wsi. Tam miała miejsce od 200 lat – turystyka „arystokratyczna”. Łowy, letniska, spotkania polityczne i romanse. Jednakże nie wszystkie obiekty są należycie zagospodarowane. Takim pomysłem byłoby opisanie wsi zachodniopomorskiej – jak Wiejskich Parków Historycznych i jednocześnie zachęcanie do produkcji produktów kuchni regionalnej i rzemiosła. Kierunkiem działania powinna być również promocja ofert inwestycyjnych z wykorzystaniem analizy komponentów turystycznych już istniejących jak i promocji atrakcyjności transgranicznego regionu. Produkty - Szlaki i trasy. Studium: Szlak konny Berlin Szczecin Helsinki. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Szlak Berlin-Szczecin-Bałtyk. Południowe Pasmo Turystyczne „Po morenie”. Szlaki piesze. Szlaki tematyczne. Opisanie gfospodarcze jezior zachodniopomorskich. Infrastruktura. Opisanie i ujednolicenie oznaczeń, rejestr szlaków i tras turystycznych, wywiad terenowy. ok. 10 000 km szlaków i tras. Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

12 Adresaci – Beneficjenci - Użytkownicy Aktorzy – publikują oferty turystyczne, informacje o wydarzeniach, obiektach, obszarach przyrodniczych i zabytkowych, budują profil firmowy, także mapy związane z pakietami turystycznymi, Turyści – informacje niezbędne do planowania wypraw i wypoczynku. JST – mogą korzystać z danych analitycznych, budować lokalne mapy – ogólne i dotyczące konkretnych wydarzeń. Szkoła – czyli edukacja - nauczyciele, uczniowie, kluby turystyczne, studenci. Bezpieczeństwo – publikacja ostrzeżeń-alertów, informacje o lokalizacji >centrów kryzysowych< Służby geodezyjne województwa – uzupełnienie tras, szlaków, scieżek i atrybutów danych TBD Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

13 Wojciech Hawryszuk, pkr@zrot.pl, 501593300 Opracowanie graficzne: Jarosław Kominowski Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Dziękuję za uwagę

14 Założenia mikstu marketingowego PKR. P1- Produkt. Produktem Projektu – na tym etapie - jest tak naprawdę informacja. Kreowanie usług np. sieciowych, z użyciem systemów rezerwacji, to kolejny etap rozwoju Projektu PKR; to może dotyczyć porozumień między usługodawcami w obrębie rzeki; taka współpraca istnieje ale nie wszyscy są tym zainteresowani. U naszych partnerów budowanie systemu współpracy wzdłuż rzeki Peene (Piany) trwało ok. 10 lat. Dobrym polskim, zachodniopomorskim przykładem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, szczególnie w obszarze budowania infrastruktury – ścieżki rowerowe. atrakcje – obiekty, wydarzenia, zjawiska. P2 – Place (miejsce) – informacja znajduje się w internecie – cyfrowa i analogowa w gminach, CIT-ach i u Aktorów. P3 – Price (cena) Publikowanie informacji komercyjnych jest bezpłatne. Projekt jest finansowany ze środków Interreg IVa oraz ZROT. Naturalnym partnerem w finansowaniu funkcjonowania redakcji, ponoszenia kosztów administracji technicznej są oczywiście samorządy. P4 - Promotion. Omówione Działania ZROT i TVV z Greifswaldu Pracownicy IT, gmin, organizatorzy turystyki, przewodnicy i piloci wycieczek, Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.

15 Założenia mikstu marketingowego. 4P Product – Place – Price - Promotion. Produkcja gadżetów - marketingiem z pewnością nie jest. Chociaż w potocznym rozumieniu - ”zróbmy teraz troszkę marketingu” tak rozumiany jest marketig. P1- Produkt. Informacja o Usługach i atrakcjach – obiekty, wydarzenia, zjawiska. P2 – Place (miejsce) – czyli dostępność informacji i mozliwości jej kreowania, przysłowiowego klucza, dojazd, możliwość postawienia żaglówki, zwodowania kajaka, bezpieczeństwo P3 – Price (cena) - turystyka przyjazdowa i związana z nią promocja np. do Szczecina, obniżanie cen do pozbawionego sensu poziomu, spowodowało, że firmy starały się zainteresować swoją ofertą tylko ludzi z niewielkimi budżetami i dofinansowaniem z KrankenKasse. Firmy sprzedające pakiety turystyczne „po kosztach” zakładają sobie pętlę na szyję. To rynek zewnętrzny. Rynek regionalny to wciąż nieodkryty obszar pozyskiwania klientów na jedno-, dwudniowe wycieczki. To oferta nie tylko dla szkół. P4 - Promotion. O tym już mówiliśmy Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji.


Pobierz ppt "Pomorski Krajobraz Rzeczny P2P - promocja promocji. I n f o r m a c j a w promocji gospodarczej czyli www.pomorskikrajobrazrzeczny.plwww.pomorski Krajowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google