Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy Spotkanie uczestników Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy Spotkanie uczestników Forum Liderów Bezpiecznej Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy Spotkanie uczestników Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i Krajowej Sieci Informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Elbląg, 4 października 2004 r.

2 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Historia pokazuje, że jedną z najcenniejszych dla człowieka rzeczy jest informacja Od zarania dziejów człowiek poszukiwał sposobu nie tylko na dostęp do informacji, ale przede wszystkim na jej jak najszybszą wymianę. Elbląg, 4 października 2004 r.

3 ► Wraz ze wzrostem znaczenia informacji rośnie znaczenie umiejętnego jej przekazywania ► Wraz ze wzrostem znaczenia informacji rośnie znaczenie umiejętnego jej przekazywania ► wraz ze wzrostem różnorodności postaci występowania informacji wzrasta zainteresowanie nowymi technikami jej prezentowania. WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

4 Szczególna rolę w procesie komunikowania się odgrywają narzędzia – środku techniczne – wspomagające ten proces Drogą przekazu wyłączenie akustycznego człowiek przyjmuje około 30% informacji. Przy przekazie słownym i wizualnym – około 80% WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

5 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Celem kształtowania pożądanej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest nakłanianie pracowników do postępowania nastawionego na ochronę zdrowia i życia swojego, współpracowników oraz wszystkich osób, na które wpływa działanie firmy Elbląg, 4 października 2004 r.

6 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Proces skutecznego kształtowania kultury bezpieczeństwa, edukacja i informowanie, powinien rozpoczynać się już w wieku przedszkolnym Elbląg, 4 października 2004 r.

7 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Podział informacji ze względu na jej przeznaczenie:  Ogólnospołeczna  Specjalistyczna Cel zastosowania techniki przekazu infomacji:  przekaz określonych treści, wiedzy  przekazywanie wiadomości  wzmocnienie siły oddziaływania określonych treści Elbląg, 4 października 2004 r.

8 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Informacja ogólnospołeczna – odbiorca nie jest ściśle określony ► Zastosowana technologia służy do przekazu treści, wiedzy, ideologii ► Wykorzystywanie technologii masowego przekazu, jak Internet Elbląg, 4 października 2004 r.

9 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Informacja specjalistyczna – określony odbiorca informacji ► Technologia służy do wzmocnienia siły oddziaływania przekazywanych treści, zwiększenia zrozumienia tematu i skuteczności przekazu ► Wykorzystywanie technik multimedialnych Elbląg, 4 października 2004 r.

10 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► w zależności od odbiorcy Kampanii informacyjna Tydzień Europejski „Budować Bezpiecznie” ► Przykład zróżnicowanego doboru technik przekazu informacji w zależności od odbiorcy Kampanii informacyjna Tydzień Europejski „Budować Bezpiecznie”  Piknik „Budować Bezpiecznie”, 22 maja 2004 r.  Seminarium „Budować Bezpiecznie – teoria i praktyka”, 4 czerwca 2004 r., Targi SAWO’04, Poznań Elbląg, 4 października 2004 r.

11 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Piknik „Budować Bezpiecznie”, 22 maja 2004 r. Cel - uwrażliwienie miejscowej społeczności oraz władz lokalnych na problem ogromnego wskaźnika wypadkowości w firmach budowlanych w rejonie warmińsko- mazurskim. Zastosowanie nowoczesnej techniki wzmocniło przekaz zawarty w punktach programu i zachęciło część miejscowej ludności i pracowników firm budowlanych do czynnego udziału w imprezie. Formy przekazu treści edukacyjno-informacyjnych pokaz środków ochrony indywidualnej, z wykorzystaniem technik multimedialnych, pokazy prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac budowlanych pokaz udzielania pierwszej pomocy, prezentowane na żywo i telebimie. Piknikowi towarzyszyły również wystawy plakatów bezpieczeństwa pracy oraz konkursy rysunkowe dla dzieci. Elbląg, 4 października 2004 r.

12 ► Seminarium „Budować Bezpiecznie – teoria i praktyka” ► Cel – promocja idei bezpieczeństwa pracy w budownictwie ► Odbiorca - przedstawiciele pracodawców ► Formę spotkania seminaryjno- warsztatowego, z wykorzystaniem technik multimedialnych w przekazie o charakterze edukacyjnym. WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

13 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Internet jest zbiorem informacji, z którego korzystają ludzie za pomocą połączonych ze sobą sieci Główną zaleta (choć niektórzy uważają, że wadą) jest stale i systematycznie powiększający się zasób informacji. Liczba danych na świecie podwaja się co około 100 dni Codziennie na świecie przybywa około 33 tys. nowych użytkowników Elbląg, 4 października 2004 r.

14 Przewagi Internetu nad komunikacją typu off-line (np. telefon., radio, telewizja)  łatwość i szybkość wysyłania informacji,  zapewnienie skuteczniejszej komunikacji obustronnej,  skuteczniejsza możliwość przechowywania informacji, do której dostęp ma nieporównywalnie większa liczba ludzi  reprodukowalność informacji bez straty jej wartości WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

15 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► W Polsce każdego dnia rośnie liczba osób mających dostęp do Internetu W pierwszym półroczu 2004 r. – prawie 7,5 mln (maju 2000 było 5,5 mln) Elbląg, 4 października 2004 r.

16 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Zastosowanie Internetu w zakresie przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy  przekazywanie określonej wiedzy – serwisy Internetowe, np. www.ciop.pl, www.mikrofirma.pl, www.wypadek.pl, www.bp.edu.pl www.ciop.plwww.mikrofirma.plwww.wypadek.plwww.bp.edu.pl  przekazywanie wiadomości - poczta elektroniczna  edukacja na odległość, np. Materiały dydaktyczne w zakresie przedmiotu Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higieny, ergonomia dla wyższych uczelni

17 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Edukacja na odległość to sposób prowadzenia procesu dydaktycznego, gdy nauczyciele i osoby uczące się nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji, oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się, współczesne, nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: ► głos, ► tekst, ► obrazy ruchome ► oraz dane komputerowe Elbląg, 4 października 2004 r.

18 Pakiet edukacyjny „Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia (wersja tradycyjna i multimedialna – roboczy ekran jednego z modułów materiałów w dedykowanej przeglądarce w wersji dla wykładowcy

19 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Techniki multimedialne to przekaz zawierający kombinację:  Tekstu  Muzyki  Grafiki  Zdjęć  Animacji  Filmów  Efektów specjalnych Elbląg, 4 października 2004 r.

20 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Zalety technik multimedialnych:  bardzo wysoki wzrost stopnia przyswojenia materiału przekazanego za pomocą technik multimedialnych (od 50% aż do 400%)  zredukowanie o ok. 30% czasu potrzebnego do jego przyswojenia  utrzymanie pełnej koncentracji uwagi odbiorcy przez kilka minut Elbląg, 4 października 2004 r.

21 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Zalety wykorzystania technik multimedialnych w edukacji:  zwiększenie skuteczności nauczania o 56%,  zwiększenie zrozumienia tematu o 50-60%,  zmniejszenie nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy o 20-40%,  oszczędność czasu o 38-70%,  wyrost tempa uczenia się o 60%,  zwiększenie zakresu wiedzy przyswojonej o 25-50%. Elbląg, 4 października 2004 r.

22 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Przykłady zastosowania technik multimedialnych w promocji wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy:  materiały informacyjne w wersji elektronicznej na CD,  multimedialne prezentacje programów komputerowych i baz danych  prezentacje telewizyjne filmów dokumentalnych na temat bezpieczeństwa pracy  filmy animowane na temat bezpiecznych zachowań Elbląg, 4 października 2004 r.

23 ► Rozwój technik multimedialnych rozpoczął się wraz z pojawieniem się płyty CD jako nośnika informacji (w chwili obecnej stanowi standard). ► Zalety płyty CD:  wysoka trwałość,  duża pojemność (ponad 640 MB)  względnie niska cenę czytników CD, które coraz częściej tą standardowym wyposażeniem komputera. WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

24 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY ► Na rynku dostępne są wydawnictwa na płytach CD, powielane w wielu tysiącach egzemplarzy ► dla użytkowników pojedynczych istnieje możliwość wykorzystania techniki płyty kompaktowej jednokrotnego zapisu (recordable CD), działającej po zapisaniu dokładnie jak jej masowy odpowiednik. Elbląg, 4 października 2004 r.

25 ► Możliwości jakie daje prezentacji multimedialna na płycie CD osobie prezentującej:  wybór wersji – samoczynna lub interaktywna  wyboru języka lektora i napisów - polski lub angielski  pominięcia bądź obejrzenia graficznego nitro  włączenia bądź wyłączenia podkładu muzycznego  obejrzenia lub rezygnacja z sekwencji filmowych, włączonych do prezentacji  poruszania się pomiędzy slajdami w samodzielnie określonym tempie  obejrzenia dołączonego pliku graficznego z plakatami bezpieczeństwa pracy  przejścia przez osobę prezentującą bezpośrednio na stronę internetową właściciela prezentacji (poprzez link) WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY

26 ► Tendencja do stosowania graficznych form przekazu informacji wynika z przewagi obrazu nad słowem mówionym i pisanym (70%-80% odbieranych bodźców) ► Przykłady graficznych form przekazu wykorzystywanych do przekazu informacji z dziedziny bhp:  plakaty bezpieczeństwa pracy  grafika wielkoformatowa WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

27 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY EDYCJA KOMPUTER

28 EDYCJA RYZYKO WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

29 PLAKATY KAMPANII „TYDZIEŃ EUROPEJSKI” WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY

30 WYSTAWY PLAKTÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

31 ► Grafika wielkoformatowa, podobnie jak plakaty, służy do promocji idei, przekazywania treści skierowanych do masowego odbiorcy. ► W połączeniu z systemem wystawienniczym nie tylko służy do przekazywania określonych treści oraz wybranych wyrobów i opracowań, lecz także przykuwa uwagę nowoczesną, elegancką formą i szatą graficzną WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

32 WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY System wystawienniczy z grafiką wielko- formatową

33 ► Wnioski: WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY 1.Internet to najbardziej uniwersalna technikę przekazu informacji z dziedziny bezpieczeństwa pracy. Stosowany jest zarówno w działalności informacyjnej, jak i edukacyjnej do przekazywania wiedzy (serwisy internetowe), wiadomości (poczta elektroniczna), i edukacji na odległość (e-learning). Powiększające się każdego dnia grono użytkowników Internetu dowodzi, że jest to medium niezwykle wartościowe i przyszłościowe, a treści przekazane za jego pośrednictwem trafiają do dużego grona odbiorców na całym świecie. Elbląg, 4 października 2004 r.

34 ► Wnioski: WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY 2.Techniki multimedialne są niezwykle skuteczne przy przekazywaniu informacji specjalistycznej, skierowanej do konkretnego odbiorcy. Stosowane są podczas prezentacji, szkoleń i seminariów. Potrafią znacząco wpłynąć na wzrost siły oddziaływania przekazywanych treści. Skuteczność przekazu informacji z ich użyciem (w porównaniu z metodami klasycznymi) jest o około 50% większa, zrozumienie tematu o 50 - 60% większe, zakres przyswojonej informacji zaś o 25-30%. Informacje z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii, prezentowane z wykorzystaniem nowoczesnych technik, wpływają na zmiany postaw i świadomości jej adresatów.

35 ► Wnioski: WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY 3.Płyta CD jest nośnikiem informacji, który umożliwia jej zapisywanie w różnej postaci (tekstu, obrazu, dźwięku i innych). Jej pojawienie się na rynku, wpłynęło na niezwykle dynamiczny rozwój multimediów. W ciągu najbliższych lat także w Polsce zdecydowanie upowszechni się płyta CD jako nośnik informacji wypierając całkowicie dyskietki. Na rynku pojawia się coraz więcej wydawnictw na płytach CD, a także wersje elektroniczne publikacji już istniejących w wersji klasycznej, stanowiąc ich uzupełnienie. Elbląg, 4 października 2004 r.

36 4.Wraz ze wzrostem zainteresowania nowymi technikami coraz większe znaczenie mają techniki prezentacji łączące w sobie różne formy przekazywania informacji: tekst, obraz, dźwięk (wizualizacja danych liczbowych, grafika prezentacyjna). Formy występowania informacji są zróżnicowane, a nawet się mnożą, więc rośnie zapotrzebowanie na urządzenia pozwalające na prezentację jednoczesną lub zamienną z różnych źródeł (rzutnik obrazu, komputer, video, kamera, łącza telekomunikacyjne). Materiały przygotowane za pomocą komputera coraz częściej są wyświetlane za pośrednictwem np. projektorów LCD, a nie drukowane i dopiero wyświetlane za pomocą rzutników, a materiały prezentacyjne zawierają coraz więcej obrazów kosztem tekstu. ► Wnioski: WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY

37 5. 5.Komputer jest niewątpliwie podstawowym narzędziem tworzenia materiałów prezentacyjnych, promocyjnych, a także edukacyjnych i reklamowych, należy więc spodziewać się rozwoju urządzeń dodatkowych - specjalistycznych kart, wspomagających w różny sposób tworzenie prezentacji multimedialnych, oraz specjalistycznego oprogramowania. 6. 6.Dziś nie da się już należycie kształtować kultury bezpieczeństwa pracy bez skutecznego systemu komunikacji w przedsiębiorstwie, a skuteczna komunikacja nie jest obecnie możliwa bez wykorzystania możliwości, jakie dają nowoczesne techniki przekazu informacji WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK PRZEKAZU INFORMACJI W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY Elbląg, 4 października 2004 r.

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykorzystywanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy Spotkanie uczestników Forum Liderów Bezpiecznej Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google