Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L ICZY SIĘ DOBRY START Warsztaty organizowane przez Biuro Karier UMK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L ICZY SIĘ DOBRY START Warsztaty organizowane przez Biuro Karier UMK."— Zapis prezentacji:

1 L ICZY SIĘ DOBRY START Warsztaty organizowane przez Biuro Karier UMK

2 R EKRUTACJA NA WARSZTATY Warsztaty DOBRY START są bezpłatne. W warsztatach mogą brać udział studenci i absolwenci zarejestrowani w Biurze Karier UMK. Zapisy na warsztaty przyjmujemy osobiście oraz telefonicznie. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń (Dom Studencki Nr 11, parter, wejście z boku) tel. (+56) 611 46 43 W przypadku niemożliwości przybycia, student ma obowiązek odwołania swojego udziału w warsztatach najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem zajęć. Nie zawiadomienie o swojej nieobecności powoduje, że student nie może uczestniczyć w kolejnych warsztatach. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w Biurze Karier UMK. Osoby zainteresowanie uzyskaniem zaświadczenia proszone są, aby poinformować pracownika Informatorium przed rozpoczęciem szkolenia. 2

3 P ROGRAM WARSZTATÓW 3 Rozpoznaj swoje predyspozycje zawodowe pod kątem przyszłej pracy   Obudź w sobie przedsiębiorcę   POMYŚL O SOBIE czyli jak rozpoznać własny potencjał zawodowy Jak skutecznie przygotować dokumenty aplikacyjne – CV i list motywacyjny   Jak przejść z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną   Negocjacje płacowe   Assessment Centre – metoda oceny wykorzystywana w procesie rekrutacji   Testy stosowane w procesie rekrutacji   Mock Interview, czyli próbna rozmowa kwalifikacyjna   POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji Zarządzanie czasem w aspekcie planowania całożyciowego   Techniki pracy twórczej / trening kreatywnego myślenia   Wystąpienia publiczne (dla początkujących / dla zaawansowanych)   Jak być asertywnym   Jak sobie radzić ze stresem   Niestandardowe sposoby poszukiwania pracy   Motywacja, czyli jak osiągnąć cel   Od pomysłu do szczęśliwego finału. Zagadnienia podstawowe EFS   POKL Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków   POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

4 POMYŚL O SOBIE czyli jak rozpoznać własny potencjał zawodowy

5 R OZPOZNAJ SWOJE PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE POD KĄTEM PRZYSZŁEJ PRACY Prowadzący Katarzyna Jagiełka Liczba miejsc 8 Czas trwania 8 30 - 16 00 Grupa docelowaDla osób nieświadomych własnych kompetencji i niepewnych wyboru drogi zawodowej. Charakterystyka warsztatów Zajęcia pomagają odkryć potencjał zawodowy uczestników, czyli określić ich zdolności, umiejętności, zainteresowania oraz temperament. Określenie kompetencji pomaga w wyznaczaniu ścieżek zawodowych zgodnych z preferencjami i celami zawodowymi kandydatów do pracy. 5 POMYŚL O SOBIE czyli jak rozpoznać własny potencjał zawodowy 1

6 O BUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ Prowadzący Katarzyna Jagiełka Liczba miejsc 12 Czas trwania 11 00 - 15 00 Grupa docelowaDla osób, które chciałaby rozwinąć w sobie przedsiębiorczość, traktowaną jako zespół cech niezbędnych do samodzielnego działania, myślenia i podejmowania decyzji. Charakterystyka warsztatów Warsztaty mają na celu pobudzenie ducha przedsiębiorczości u osób, które nie zakładają własnej działalności gospodarczej z powodu szeregu obaw. Dotyczą one zwykle braku wiary we własne siły, pomysłu, pieniędzy, wsparcia oraz odpowiedniej wiedzy. Tego typu wątpliwości zostaną omówione i rozwiane podczas szeregu ćwiczeń praktycznych. 6 POMYŚL O SOBIE czyli jak rozpoznać własny potencjał zawodowy 2

7 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji

8 J AK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY APLIKACYJNE – CV I LIST MOTYWACYJNY Prowadzący Izabela Rutkowska Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 13 30 Grupa docelowaWarsztaty skierowane są do osób, które:  nie wiedzą, w jaki sposób poruszać się po rynku pracy i jak przygotować się do szukania pracy/stażu/praktyk  nie wiedzą, jakie informacje są najważniejsze w ofercie pracy/stażu/praktyk  nie potrafią dostosowywać swoich dokumentów aplikacyjnych pod kątem danego stanowiska pracy  nie wiedzą, w jaki sposób wysyłać swoje dokumenty, co pisać w treści e-maila oraz w tytule  nie wiedzą, jak zachować się przynosząc dokumenty aplikacyjne osobiście 8 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 3

9 J AK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY APLIKACYJNE – CV I LIST MOTYWACYJNY Charakterystyka szkolenia Biorąc udział w warsztatach…  dowiesz się, jak poruszać się po rynku pracy, zdobywać wiedzę na temat interesujących cię firm.  wyrobisz w sobie umiejętność analizowania konkretnych ofert.  poznasz elementy CV i listu motywacyjnego.  zrozumiesz, jakie znaczenie mają twoje dokumenty aplikacyjne, będące pierwszym etapem rekrutacji.  nauczysz się zbierać informacje o sobie – mocne i słabe strony, wiedza, doświadczenie, kompetencje, zainteresowania, wartości, cele.  nauczysz się dostosowywać dokumenty aplikacyjne do interesującej ciebie oferty – zaczniesz „żonglować informacjami i pokazywać najważniejsze”.  dowiesz się, jakie błędy popełniałeś dotychczas i już nigdy więcej ich nie popełnisz.  poznasz sposoby elektronicznego i osobistego dostarczania dokumentów aplikacyjnych, by zrobić to grzecznie i elegancko. 9 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 3

10 J AK PRZEJŚĆ Z SUKCESEM ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ Prowadzący Izabela Rutkowska Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 13 30 Grupa docelowaWarsztaty skierowane są do osób, które:  szukają pracy/stażu/praktyk  jeszcze nie były na rozmowie kwalifikacyjnej  nie wiedzą, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej  muszą popracować nad prezentowaniem swojej osoby publicznie  chcą poznać rodzaje rozmów i pytania, z którymi mogą się spotkać  które nie potrafią odpowiadać właściwie na pytania rekrutera 10 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 4

11 J AK PRZEJŚĆ Z SUKCESEM ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ Charakterystyka szkolenia Biorąc udział w warsztatach…  dowiesz się, jak właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, by zdobyć wymarzone stanowisko  poznasz wiele elementów autoprezentacji, dzięki czemu będziesz m.in. wiedział, jak wywrzeć na pracodawcy dobre pierwsze wrażenie  poznasz cele rozmowy kwalifikacyjnej z punktu widzenia rekrutera i kandydata  poznasz rodzaje rozmów kwalifikacyjnych  zapoznasz się z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej  poznasz pytania i nauczysz się na nie odpowiadać  poznasz pytania, których pracodawca nie powinien zadawać  dowiesz się, o co ty możesz zapytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej  dowiesz się, co należy zrobić po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej  poznasz rażące błędy, których nie wolno popełniać podczas rozmowy kwalifikacyjnej 11 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 4

12 N EGOCJACJE PŁACOWE Prowadzący Izabela Rutkowska Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 13 00 Grupa docelowa Warsztaty skierowane są do osób, które:  nie wiedzą, w jaki sposób lub boją się negocjować wynagrodzenie  nie wiedzą, w jaki sposób ocenić swoją wartość na rynku pracy i jakie elementy brać pod uwagę w określaniu wysokości wynagrodzenia  chcą poznać inne, oprócz pensji, rodzaje wynagradzania pracowników 12 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 5

13 N EGOCJACJE PŁACOWE Charakterystyka szkolenia Biorąc udział w warsztatach…  poznasz pojęcie negocjacji oraz jej typy, a nawet dowiesz się, jakim typem negocjatora ty jesteś  nabędziesz umiejętność zdobywania wiedzy na temat rynku pracy, firm oraz analizowania konkretnych ofert  ocenisz swoje wartości jako potencjalnego pracownika i korzyści, które chcesz uzyskać na danym stanowisku  poznasz rodzaje wynagrodzenia  nauczysz się analizować wysokość wynagrodzenia pod względem stanowiska, firmy, branży, regionu  zapoznasz się z procesem negocjowania wynagrodzenia – odpowiednie argumentowanie, postawa negocjatora  dowiesz się, jak należy się zachować podczas trudnych sytuacji negocjacyjnych 13 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 5

14 A SSESSMENT C ENTRE – METODA OCENY WYKORZYSTYWANA W PROCESIE REKRUTACJI Prowadzący Katarzyna Jagiełka Liczba miejsc 8 Czas trwania 10 00 - 13 00 Grupa docelowaDla osób, które chcą się dowiedzieć, na tym polega metoda rekrutacyjna Assessment Centre, oraz w jaki sposób są oceniani przez asesorów kandydaci do pracy. Charakterystyka warsztatów Warsztaty pozwolą oswoić się z najskuteczniejszą metodą rekrutacyjną, która coraz częściej wykorzystywana jest przy wyborze odpowiednich kandydatów do pracy. Uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się w praktyce z najczęściej stosowanymi zadaniami w AC. Poznają też tajniki pracy asesorów, czyli osób, które obserwują nasze działania i na tej podstawie oceniają kompetencje przydatne na danym stanowisku pracy. 14 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 6

15 T ESTY STOSOWANE W PROCESIE REKRUTACJI Prowadzący Izabela Rutkowska Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 13 00 Grupa docelowa Warsztaty skierowane są do osób, które:  są ciekawe, na czym polega ten etap rekrutacji  chcą poznać różne testy i zgłębić tajniki ich rozwiązania, by nie być zaskoczonym podczas prawdziwej rekrutacji Charakterystyka warsztatów Poznasz rodzaje testów i cele ich stosowania. Nauczysz się rozwiązywać poszczególne testy w celu poznania kluczy rozwiązań i odpowiedniego przygotowania. 15 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 7

16 M OCK I NTERVIEW, CZYLI PRÓBNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Prowadzący Ewa Banaszak, Izabela Rutkowska, Katarzyna Jagiełka, Agnieszka Szulc, Tomasz Jankowski Liczba miejsc 12 Czas trwania 11 00 - 14 30 Grupa docelowa Warsztaty skierowane są do osób, które:  szukają pracy/stażu/praktyk  jeszcze nie były na rozmowie kwalifikacyjnej, ale chcą zobaczyć, jak taka rozmowa wygląda  przeszły wiele rozmów, ale chcą sprawdzić, gdzie popełniają błędy  nie wiedzą, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak się zaprezentować, by wywrzeć pozytywne wrażenie  chcą poznać pytania, z którymi mogą spotkać się na rozmowie i dowiedzieć się, jak na nie odpowiadać 16 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 8

17 M OCK I NTERVIEW, CZYLI PRÓBNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Charakterystyka szkolenia Warsztaty polegają na indywidualnym spotkaniu prowadzącego z uczestnikami. Prowadzący wciela się w rolę rekrutera a uczestnik w rolę kandydata na interesujące go stanowisko. Dzięki indywidualnej rozmowie:  dowiesz się, jak od strony praktycznej wygląda rozmowa kwalifikacyjna  uzyskasz odpowiedzi na nurtujące ciebie kwestie dotyczące autoprezentacji (pierwsze wrażenie, zachowanie, wygląd, głos itp.)  zapoznasz się z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej – poznasz pytania i nauczysz się na nie odpowiadać  poznasz pytania, które właśnie tobie mogą być zadane biorąc pod uwagę stanowisko, na które aplikujesz  dowiesz się, jakich pytań nie powinien zadawać rekruter, a także jakie ty możesz zadać na rozmowie  otrzymasz informację zwrotną na temat błędów, które popełniasz na rozmowie kwalifikacyjnej 17 POMYŚL O PRACY czyli jak skutecznie przejść etapy rekrutacji 8

18 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

19 Z ARZĄDZANIE CZASEM ( W ASPEKCIE PLANOWANIA CAŁOŻYCIOWEGO ) Prowadzący Ewa Banaszak Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 14 00 Grupa docelowaOsoby, które chciałyby lepiej wykorzystywać swój czas, ponieważ: a) mają go za mało z powodu nadmiaru obowiązków b) mają go za dużo z powodu zbyt małej liczby obowiązków Charakterystyka warsztatów „Robienie większej liczby rzeczy w krótszym czasie to nie to samo, co robienie właściwych rzeczy” Stephen R. Covey Warsztaty mają na celu pomóc uczestnikom w określaniu ich celów, podejmowaniu decyzji, efektywnym planowaniu czasu oraz monitorowaniu realizacji zamierzeń. 19 9 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

20 T ECHNIKI PRACY TWÓRCZEJ / TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA Prowadzący Katarzyna Jagiełka Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 13 00 Grupa docelowa Dla osób, które chcą rozwinąć wyobraźnię twórczą. Charakterystyka warsztatów Warsztaty rozwijają twórcze myślenie poprzez analizę problemu z różnych punktów widzenia. Pomagają wyzbyć się stereotypowego myślenia blokującego kreatywne pomysły. Na zajęciach poznajemy ćwiczenia usprawniające pracę półkul mózgowych. 20 10 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

21 W YSTĄPIENIA PUBLICZNE ( DLA POCZĄTKUJĄCYCH / ZAAWANSOWANYCH ) Prowadzący Ewa Banaszak Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 14 30 Grupa docelowaOsoby, które chciałyby doskonalić umiejętności efektywnej komunikacji ze słuchaczami podczas wystąpień publicznych. Charakterystyka warsztatów „Dobre wystąpienie powinno wyczerpać temat, nie słuchaczy” Winston Churchill Celem warsztatów jest rozwój praktycznych umiejętności uczestników związanych z wystąpieniami publicznymi. Zapoznają się oni z zasadami dobrej komunikacji z odbiorcami, nauczą się także jakich unikać błędów. Będą mieli okazję przedstawić krótkie prezentacje (tematy zostaną podane podczas warsztatów) oraz otrzymają informacje zwrotne o swoich mocnych stronach i elementach do rozwoju. 21 11 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

22 J AK BYĆ ASERTYWNYM Prowadzący Katarzyna Jagiełka Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 14 00 Grupa docelowa Dla osób, które chcą poznać techniki asertywnych zachowań. Charakterystyka warsztatów Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z ludźmi w sposób, który pozwoli im na skuteczną ochronę należnych praw, wartości, czasu bez konieczności urażania rozmówców swoją zdecydowaną postawą. 22 12 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

23 J AK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM Prowadzący Katarzyna Jagiełka Liczba miejsc 12 Czas trwania 11 00 - 15 00 Grupa docelowaDla osób, które chcą poznać szereg metod, pozwalających na uwolnienie się od stresu dnia codziennego oraz pragnących nauczyć się pozytywnego podejścia do przeciwności losu. Charakterystyka warsztatów Warsztaty zawierają praktyczne wskazówki jak radzić sobie ze stresem dnia codziennego, który utrudnia normalne funkcjonowanie. Metody poznane na warsztatach można stosować od razu z natychmiastowym efektem. 23 13 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

24 N IESTANDARDOWE SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY Prowadzący Katarzyna Jagiełka Liczba miejsc 12 Czas trwania 12 00 - 15 00 Grupa docelowaDla osób, które szukają pracy, ale ograniczają się głównie do odpowiedzi na oferty pracy. Charakterystyka warsztatów Warsztaty zawierają szereg ćwiczeń mających na celu rozwinięcie umiejętności dostrzegania ukrytych ofert na rynku pracy. Ponadto obalają mit, że zatrudnienie można zdobyć tylko poprzez znajomości. Wiedza zdobyta na warsztatach pozwoli na samodzielne poruszanie się na rynku pracy niezależnie od kryzysu, bezrobocia, redukcji etatów i ilości ofert zamieszczanych w mediach. 24 14 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

25 M OTYWACJA, CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ CEL Prowadzący Katarzyna Jagiełka Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 14 00 Grupa docelowaDla osób, które mają wyznaczone cele, ale brakuje im energii i zapału do ich realizacji Charakterystyka warsztatów Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z technikami, które pomogą w samodzielnym motywowaniu się do osiągnięcia określonych celów oraz skutecznym usuwaniem barier osłabiających nasz zapał do wykonywanych zadań. Warsztaty pomagają spełnić życzenie, które brzmi „Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce”. 25 15 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

26 O D POMYSŁU DO SZCZĘŚLIWEGO FINAŁU Z AGADNIENIA PODSTAWOWE EFS Prowadzący Tomasz Jankowski Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 15 00 Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do osób chcących w przyszłości zająć się przygotowaniem projektów w ramach POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) pracowników:  fundacji  stowarzyszeń  jednostek administracji  firm szkoleniowych 26 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy 16

27 O D POMYSŁU DO SZCZĘŚLIWEGO FINAŁU Z AGADNIENIA PODSTAWOWE EFS Charakterystyka szkolenia CelRezultatyMetody Nabycie wiedzy i umiejętność pozwalających przełożyć określony problem społeczny na cel możliwy do osiągnięcia w ramach POKL.  Nabycie wiedzy z zakresu struktury programowania w latach 2007-2013.  Nabycie wiedzy z zakresu struktury i celów POKL oraz SzOP POKL.  Nabycie umiejętności dostosowania problemu społecznego do odpowiedniego priorytetu/działania w strukturze Szop POKL.  Nabycie podstawowej wiedzy z systemu ogłaszania konkursów i wyboru projektów w POKL.  Nabycie umiejętności poszukiwania odpowiednich informacji w Planach Działania na dany rok. Wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusja grupowa. 27 16 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy

28 POKL P RZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO W GENERATORZE WNIOSKÓW Prowadzący Tomasz Jankowski Liczba miejsc 12 Czas trwania 10 00 - 15 00 Grupa docelowaSzkolenie skierowane jest do osób chcących w przyszłości zająć się przygotowaniem projektów w ramach POKL: pracowników fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji, firm szkoleniowych. Uczestnicy muszą posiadać podstawową wiedzę o POKL, w szczególności wiedzę z zakresu:  struktury programowania w latach 2007-2013  struktury i celów POKL oraz SzOP POKL  systemu ogłaszania konkursów i wyboru projektów w POKL 28 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy 17

29 POKL P RZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO W GENERATORZE WNIOSKÓW Charakterystyka szkolenia CelRezultatyMetody Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z samodzielnym złożeniem wniosku aplikacyjnego.  Nabycie umiejętności analizy problemu możliwego do rozwiązania w POKL.  Nabycie umiejętności konstruowania celu możliwego do osiągnięcia w POKL.  Nabycie wiedza w zakresie podstawowych pojęć cel główny, cele szczegółowe, rezultaty, budżet.  Nabycie umiejętności w zakresie podstawowego stosowania matrycy logicznej projektu.  Zdobycie umiejętności związanych z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego oraz jego złożeniem. Wykład, ćwiczenia praktyczne, burza mózgów. 29 17 POMYŚL O ROZWOJU czyli jak doskonalić umiejętności przydatne na rynku pracy


Pobierz ppt "L ICZY SIĘ DOBRY START Warsztaty organizowane przez Biuro Karier UMK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google