Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żył w latach ok. 287–212 p.n.e. w Syrakuzach Był greckim filozofem przyrody i matematyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żył w latach ok. 287–212 p.n.e. w Syrakuzach Był greckim filozofem przyrody i matematyk."— Zapis prezentacji:

1

2 Żył w latach ok. 287–212 p.n.e. w Syrakuzach Był greckim filozofem przyrody i matematyk

3 Anegdota głosi, że pochłonięty rozwiązywaniem zadań matematycznych Archimedes przestał się myć, w wyniku czego zaczął wydzielać nieprzyjemny zapach. Gdy siłą nasmarowano go oliwą i ciągnięto by go wykąpać, kreślił na swoim ciele koła kontynuując swoje rozważania. Pewnego razu, zażywając kąpieli w wannie i nieustannie rozmyślając nad powierzonym mu zadaniem, zauważył, że poszczególne członki jego ciała są w wodzie znacznie lżejsze niż w powietrzu. Nasunęło mu to myśl, że istnieje określony stosunek między zmniejszeniem się ciężaru ciała zanurzonego, a ciężarem wypartego przez nie płynu (prawo Archimedesa). Zachwycony prostotą własnego odkrycia wybiegł nago z wanny z radością krzycząc Eureka! Eureka!, co znaczy po grecku Znalazłem!

4 Ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku. Był wybitnym renesansowym polihistorem, zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

5 rozpowszechnienie teorii heliocentrycznej (astronomia), pierwszy raz sformułowanej przez Arystarcha z Samos; rozpowszechnienie teorii heliocentrycznej (astronomia), pierwszy raz sformułowanej przez Arystarcha z Samos; sformułowanie prawa Kopernika-Greshama (ekonomia); sformułowanie prawa Kopernika-Greshama (ekonomia); sformułowanie twierdzenia Kopernika (geometria). sformułowanie twierdzenia Kopernika (geometria).

6 Ur. 15 lutego 1564 w Pizie, zm. 8 stycznia 1642 w Arcetri. Włoski astronom, astrolog, matematyk, fizyk i filozof.

7 W latach 1595–1598, Galileusz udoskonalił tzw. "kompas geometryczny i wojskowy" nadający się do wykorzystania przez mierniczych i wojskowych. Około roku 1606–1607, Galileusz skonstruował termometr. Wykorzystał w nim zależność gęstości ciała od temperatury, na podstawie tego termometru są zbudowane termometry w czasach dzisiejszych.

8 Ur. 19 czerwca 1623 w Clermont- Ferrand, zm. 19 sierpnia 1662 w Paryżu Był francuskim matematykime, fizykiem i filozofem religii.

9 Wśród jego wynalazków znalazły się strzykawka i prasa hydrauliczna (wykorzystująca ciśnienie hydrostatyczne do zwielokrotniania siły), w roku 1646 zaś zainteresował się przeprowadzonymi przez Torricellego eksperymentami z barometrem. Wykonawszy replikę wynalezionego przez Włocha urządzenia, złożonego z wypełnionej rtęcią, jednostronnie zamkniętej rurki postawionej do góry dnem w misce pełnej tego metalu, Pascal zapytał, jaka siła utrzymywała nieco rtęci w rurce oraz co wypełniało przestrzeń pomiędzy szczytem słupa rtęci a zamkniętym końcem naczynia. Pascal przeprowadził doświadczenie, które udowodniło, że ciśnienie cieczy lub gazów jest takie samo w każdym miejscu.

10 Jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu.

11 Ur. 18 lipca 1635, zm. 3 marca 1703 Był angielskim przyrodnikiem, jednym z największych eksperymentatorów XVII wieku.

12 Ukończył Uniwersytet w Oksfordzie. Jego zdolności dostrzegł Robert Boyle i wziął go pod swoją opiekę. Ci dwaj uczeni długo współpracowali ze sobą. Między innymi Robert Hooke pomógł Boylowi zbudować pompę próżniową. Robert Hooke jest odkrywcą podstawowego prawa elastyczności. Odkrył istnienie gwiazd podwójnych, Wielkiej Czerwonej Plamy na Jowiszu), wykonał też szkice powierzchni Marsa użyte 200 lat potem do oszacowania szybkości rotacji tej planety. Był autorem stwierdzenia, że trzęsienie ziemi może wpływać na morfologię powierzchni ziemskiej, co zostało później pozytywnie zweryfikowane przez licznych badaczy.

13 Pod koniec życia wszedł w konflikt z Izaakiem Newtonem. Oskarżał Newtona (niebezzasadnie) o przywłaszczenie kilku odkryć naukowych. Ich zaciekłe dyskusje na zebraniach członków Towarzystwa Królewskiego często przekształcały się w zażarte kłótnie. Newton, gdy został prezesem Towarzystwa Królewskiego, zniszczył wiele prac i instrumentów wykonanych przez Hooke'a. Na jego polecenie zniszczono również wszystkie obrazy i podobizny Hooke'a.

14 Ur. 25 grudnia 1642r. (4 stycznia 1643r.) w Woolsthorpe w Anglii, zm. 31 marca 1727 w Kensington w Londynie. Był słynnym brytyjskim fizykiem matematykiem, astronomem, filozofem, historykiem, badaczem Biblii i alchemikiem.

15 W 1665 odkrył twierdzenie o dwumianie i rozpoczął pracę nad teorią matematyczną znaną obecnie jako rachunek różniczkowy i całkowy. Badał załamanie (refrakcję) światła, pokazując, że pryzmat może rozszczepić białe światło w widmo barw, a potem soczewka i drugi pryzmat powodują uzyskanie białego światła ponownie z kolorowego widma. Na tej podstawie wywnioskował, że każdy refraktor (teleskop soczewkowy) będzie posiadał wadę polegającą na rozszczepieniu światła (aberracja chromatyczna), aby uniknąć tego problemu zaprojektował własny typ teleskopu wykorzystujący zwierciadło zamiast soczewki znany później jako teleskop Newtona (teleskop zwierciadlany). Legenda głosi, że Newton siedział pod jabłonią, gdy spadające na jego głowę jabłko uświadomiło mu, że upadek ciał na Ziemię i ruch ciał niebieskich są powodowane tą samą siłą – grawitacją.

16 I zasada dynamiki: W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. I zasada dynamiki: W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II zasada dynamiki: Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli wypadkowa sił jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. II zasada dynamiki: Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli wypadkowa sił jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. III zasada dynamiki: Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało). III zasada dynamiki: Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).

17 Ur. 24 maja 1686 w Gdańsku, zm. 16 września 1736 w Hadze. Był holenderskim fizykiem i inżynierem pochodzenia niemieckiego.

18 Jako pierwszy zastosował w termometrach rtęć. W 1725 opracował termometryczną skalę Fahrenheita. W 1721 opisał zjawisko przechłodzenia wody. Stwierdził także zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Jego wynalazki, m.in. termometr rtęciowy, wykorzystujemy do pomiaru temperatury ciała człowieka lub też ciała.

19 ur. 27 listopada 1701 w Uppsali, zm. 25 kwietnia 1744 tamże Szwedzki fizyk i astronom. W 1742 opracował skalę temperatur nazywaną skalą Celsjusza i stosowaną powszechnie w wielu krajach.

20 ur. 17 stycznia 1706 w Bostonie, zm. 17 kwietnia 1790 w Filadelfii Drukarz, uczony, filozof, wolnomularz i polityk amerykański. Drukarz, uczony, filozof, wolnomularz i polityk amerykański.

21 Franklin był mocno powiązany z elektrycznością - opracował teorię zjawisk elektrycznych, w których zakładał elektryzowanie dodatnie i ujemne, co udowodnił na przykładzie butelki lejdejskiej. Stwierdził, że ciała naelektryzowane jednakowo odpychają się, zaś naelektryzowane różnoimiennie – przyciągają się. To on wymyślił zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi poprzez uziemienie. Uważany jest więc za wynalazcę piorunochronu

22 Ur. w styczniu 1736 r. zm. 25 sierpnia 1818r. Szkocki inżynier, wynalazca. Twórca kilku kluczowych ulepszeń konstrukcji maszyny parowej, dzięki którym maszyny te zapoczątkowały rewolucję przemysłową.

23 Ur. 14 czerwca 1736 w Angoulême, zm. 23 sierpnia 1806 w Paryżu) – francuski fizyk, od którego nazwiska pochodzi prawo Coulomba i jednostka ładunku elektrycznego – kulomb.

24 W 1785 na podstawie wielu precyzyjnych eksperymentów, przeprowadzonych za pomocą wagi skręceń sformułował prawo nazwane od jego nazwiska prawem Coulomba, będące podstawowym prawem elektrostatyki. Dzięki jego odkryciom ludzie lepiej poznali zasady elektrostatyk.

25 Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta ur. 18 lutego 1745 i zm. 5 marca 1827 Como − włoski fizyk, wynalazca, konstruktor, fizjolog, hrabia, tercjarz franciszkański.

26 W 1774 skonstruował elektrofor, umożliwiający elektryzowanie ciał. W 1776 odkrył metan. W roku 1781 skonstruował elektroskop, służący pomiarom elektryczności. W 1782 skonstruował kondensator. Dzięki niemu w dzisiejszych czasach mamy przyrząd do generowania ładunku elektrycznego, jak również odkrył główny składnik gazu błotnego – metan.

27 André Marie Ampère (ur. 20 stycznia 1775 w Lyonie, zm. 10 czerwca 1836 w Marsylii, pochowany na Cmentarzu Montmartre w Paryżu) − francuski fizyk i matematyk, zajmował się badaniem zjawiska elektromagnetyzmu. Był też matematykiem.

28 Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki natężenia prądu elektrycznego - amper. Do końca życia Ampère'a zaproponowana przez niego teoria była przez część fizyków kwestionowana. Za prawdziwą i obowiązującą została uznana dopiero później.

29 Avogadro di Quaregna Amadeo - ur. 9 sierpnia 1776 w Turynie, zm. 9 lipca 1856 w Turynie. Był włoskim fizykiem, naukowcem rozwijającym atomistyczną teorię budowy materii. Znał język francuski, angielski i niemiecki.

30 W 1806 opublikował w czasopiśmie Journal de Physique wyniki swoich doświadczeń z elektrycznością. Wynikiem jego doświadczeń było opracowanie epokowej pracy o liczbie cząsteczek, dzisiaj znanej jako prawo Avogadra. Wprowadził też pojęcia gramoatomu i gramocząsteczki, wynalazł metodę wyznaczania masy atomowej i masy cząsteczkowej. W 1806 opublikował w czasopiśmie Journal de Physique wyniki swoich doświadczeń z elektrycznością. Wynikiem jego doświadczeń było opracowanie epokowej pracy o liczbie cząsteczek, dzisiaj znanej jako prawo Avogadra. Wprowadził też pojęcia gramoatomu i gramocząsteczki, wynalazł metodę wyznaczania masy atomowej i masy cząsteczkowej.

31 Joseph Louis Gay-Lussac (ur. 6 grudnia 1778 w Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 maja 1850 w Paryżu) Joseph Louis Gay-Lussac (ur. 6 grudnia 1778 w Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 maja 1850 w Paryżu) Francuski fizyk i chemik.

32 W 1802 sformułował tzw. prawo Gay-Lussaca; 1807 wykrył różnicę między ciepłem właściwym gazów przy stałym ciśnieniu a ciepłem właściwym w stałej objętości. Otrzymał metaliczny sód i potas, a 1811 cyjanowodór; 1808 sformułował prawo stosunków objętościowych; przyczynił się do rozwoju technologii chemicznej.

33 Georg Simon Ohm (ur. 16 marca 1789 w Erlangen, zm. 6 lipca 1854 w Monachium). Sformułował (1826) prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem prądu elektrycznego a napięciem elektrycznym tzw. Prawo Ohma.

34 Prawo Ohma i wynikające z niego zależności ma szerokie zastosowanie w elektronice, zwłaszcza przy projektowania układów elektrycznych i elektronicznych. Konstruowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych (np. amperomierz). Prawo Ohma i wynikające z niego zależności ma szerokie zastosowanie w elektronice, zwłaszcza przy projektowania układów elektrycznych i elektronicznych. Konstruowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych (np. amperomierz).

35 Michael Faraday (ur. 22 września 1791, zm. 25 sierpnia 1867) – fizyk i chemik angielski, eksperymentator, samouk. Profesor Instytutu Królewskiego i Uniwersytetu w Oksfordzie. Michael Faraday (ur. 22 września 1791, zm. 25 sierpnia 1867) – fizyk i chemik angielski, eksperymentator, samouk. Profesor Instytutu Królewskiego i Uniwersytetu w Oksfordzie.

36 Największe znaczenie miały prace Faradaya dotyczące elektryczności. W 1831 r. odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, co przyczyniło się do powstania elektrodynamiki. Faraday odkrył również zjawisko samoindukcji, zbudował pierwszy model silnika elektrycznego. Największe znaczenie miały prace Faradaya dotyczące elektryczności. W 1831 r. odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, co przyczyniło się do powstania elektrodynamiki. Faraday odkrył również zjawisko samoindukcji, zbudował pierwszy model silnika elektrycznego.

37 Lenz Heinrich Friedrich Emil, Emilij Christianowicz Lenc (1804-1865), fizyk rosyjski pochodzenia niemieckiego. Od 1830 członek Petersburskiej AN. Od 1836 profesor uniwersytetu w Petersburgu.

38 Prowadził prace z zakresu elektryczności i geofizyki, 1833 sformułował tzw. regułę Lenza określającą kierunek prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym, powstającego na skutek indukcji elektromagnetycznej. W 1842, niezależnie od J.P. Joule'a, podał prawo określające ilość ciepła wydzielanego w przewodniku podczas przepływu prądu elektrycznego (Joule’a-Lenza).

39 Urodzony 24 grudnia 1818 roku. Był angielskim fizykiem. Zmarł 11 października 1889 roku. „Ilość wytworzonego przez prąd elektryczny ciepła jest proporcjonalna do oporu danego przewodnika i kwadratu natężenia prądu i czasu jego przepływu”. – Prawo Joule’a

40 W 1837 r. Joule, jako 19-letni fizyk-amator pracownik browaru, ogłosił swoją pracę opisującą silnik elektryczny własnego pomysłu. W dalszych pracach podjął się wyjaśnienia właściwości termicznych prądu elektrycznego. Mając 22 lata odkrył prawo przemiany prądu elektrycznego na ciepło, które przedstawił w formie matematycznej znanej dziś jako prawo Joule'a. prowadził także badania nad bezpośrednią zamianą energii mechanicznej na ciepło oraz pośrednią poprzez sprężanie gazów. Zjawisko takie występuje w związku z siłami tarcia.

41 Urodził się w roku 1824. Był niemieckim fizykiem. Zmarł w roku 1887.

42 Był badaczem zjawisk elektrycznych, elektromechanicznych, cieplnych i optycznych, oraz dotyczących sprężystości ciał stałych i przepływów cieczy, sformułował prawa Kirchhoffa dla przepływu prądu stałego w obwodach, oraz prawo promieniowania temperaturowego, wraz z Robertem Bunsenem opracował metodę analizy spektralnej (spektroskopię), dzięki której odkryli dwa nowe pierwiastki: rubid i cez. Kirchhoff Kiedyś w towarzystwie rozmawiano o odkryciach w astronomii. Kirchhoff pochwalił się, że udało mu się stwierdzić obecność złota na Słońcu.

43 Urodzony 26 czerwca 1824 w Belfaście. Brytyjski fizyk, matematyk oraz przyrodnik. Zmarł 17 grudnia 1907 w Largs w Szkocji.

44 Sformułował drugą zasadę termodynamiki, badał elektryczność i magnetyzm. Podczas pracy na Uniwersytecie w Glasgow, urządził sobie laboratorium badawcze. W roku 1856 odkrył jedno ze zjawisk termoelektrycznych, zwane zjawiskiem Thomsona. W roku 1862 wraz z Joulem opisał zjawisko Joule'a-Thomsona. Praca nad urządzeniami wykorzystywanymi na morzu doprowadziła do skonstruowania miernika pływów, urządzenia prognozującego oraz ulepszonego kompasu, a także do uproszczenia metody określania pozycji statku. Sformułował drugą zasadę termodynamiki, badał elektryczność i magnetyzm. Podczas pracy na Uniwersytecie w Glasgow, urządził sobie laboratorium badawcze. W roku 1856 odkrył jedno ze zjawisk termoelektrycznych, zwane zjawiskiem Thomsona. W roku 1862 wraz z Joulem opisał zjawisko Joule'a-Thomsona. Praca nad urządzeniami wykorzystywanymi na morzu doprowadziła do skonstruowania miernika pływów, urządzenia prognozującego oraz ulepszonego kompasu, a także do uproszczenia metody określania pozycji statku.

45 Urodzony 13 czerwca 1831 w Edynburgu. Był szkockim fizykiem i matematykiem. Zmarł 5 listopada 1879 w Cambridge.

46 Udowodnił, że elektryczność i magnetyzm są dwoma rodzajami tego samego zjawiska – elektromagnetyzmu. Wyznaczył rozkład prędkości cząsteczek gazu doskonałego, który pozwala ustalić jaka część cząsteczek gazu porusza się z daną prędkością w ustalonej temperaturze. Jest także twórcą demona Maxwella, eksperymentu myślowego, który zaprzecza drugiej zasadzie termodynamiki. Odkrył, że kolorową fotografię można wykonać za pomocą czerwonych, niebieskich i zielonych filtrów optycznych.

47 Urodzony 19 lutego 1838 w Tuřanach koło Brna. Był fizykiem i filozofem austriackim. Zmarł 19 lutego 1916 w Haar koło Monachium.

48 W swych pracach zajmował się zjawiskami z zakresu mechaniki (zasada Macha), aerodynamiki, optyki i termodynamiki. Od jego nazwiska nazwano liczbę macha (skrót Ma) i złudzenie optyczne - pasmo Macha. Jako pierwszy dokonał konstruktywnego ataku na mechanikę Newtona. Twierdził on, że bezwładność ciała jest całkowicie wyznaczona przez otaczający je Wszechświat, a nie jak to zakładał Newton, jest jego wewnętrzną niezależną cechą.

49 Urodzony 20 lutego 1844 w Wiedniu. Był fizykiem austriackim. Zmarł 5 września 1906 w Duino, Włochy.

50 Był obrońcą teorii atomistycznej budowy materii, która była na przełomie XIX i XX wieku mocno krytykowana. Wyprowadził równanie transportu, znane jako równanie Boltzmanna. Za pomocą założenia o chaosie molekularnym, tj. braku korelacji między prędkościami zderzających się cząstek gazu (otrzymał z tego równanie, tzw. twierdzenie eta, dotyczące wzrostu entropii. Podał interpretację statystyczną II zasady termodynamiki. Wprowadził on stałą fizyczną w równaniach określających rozkłady energii molekuł, nazwaną na jego cześć stałą Boltzmanna. Sformułował teoretycznie prawo promieniowania ciał o danej temperaturze.

51 Urodzony 27 marca 1845 roku w Lennep. Był niemieckim fizykiem, laureatem nagrody Nobla. Zmarł 10 lutego 1923 w Monachium.

52 W 1869 roku otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie w Zurychu. 8 listopada 1895 odkrył nowy typ promieniowania nazwany promieniami Roentgena. W roku 1901 został uhonorowany pierwszą Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Na jego cześć jednostkę dawki promieniowania jonizującego nazwano rentgenem. Od 1 listopada 2004 jego nazwisko znalazło się również w nazwie pierwiastka chemicznego roentgen, znanego wcześniej jako unununium. Pierwsze zdjęcie rentgenowskie przedstawiało rękę żony Roentgena. Dziś dzięki zdjęciom rentgenowskim możemy dokładnie badać stan naszych kości.

53 Urodzony 11 lutego 1847 roku. Był jednym z wynalazców, przedsiębiorcą. Zmarł 18 października 1931 roku.

54 Udoskonalił telefon Bella, fonograf, opatentował żarówkę elektryczną, pracował nad udoskonaleniem magnetycznej metody wzbogacania rud żelaza, odkrył emisję termoelektronową, zbudował akumulator zasadowy niklowo-żelazowy. Silnik i prądnica prądu stałego, oscyloskop, płyta gramofonowa, taśma filmowa, kamera filmowa z jednoczesną rejestracją dźwięku, projektor filmowy do filmów dźwiękowych, betoniarka, lodówka, suche baterie alkaiczne, dyktafon, pióro elektryczne, pierwsza na świecie guma syntetyczna, krzesło elektryczne, wyrzynarka do wewnętrznego wyrzynania. Są to wynalazki, które bardzo wpłynęły na życie ludzi i są one używane do dziś.

55 Urodzony 3 marca 1847 w Edynburgu. Był szkockim wynalazcą. Zmarł 2 sierpnia 1922 w Beinn Bhreagh.

56 Wynalazca telefonu i kilkudziesięciu innych wynalazków telekomunikacyjnych, współzałożyciel dwóch znanych czasopism Science i National Geographic. W 1912 uhonorowano go MEDALEM EDISONA za wybitne osiągnięcia przy wynalezieniu telefonu. Ojciec jego żony, Mabel, był bardzo zamożnym człowiekiem i gdy dowiedział się o pomyśle Bella na skonstruowanie elektrycznego wzmacniacza dźwięku, postanowił finansować te badania. W ramach tych badań opatentował głośnik i mikrofon. Połączył jedno z drugim i uzyskał urządzenie przekazujące dźwięk na odległość. Dwa takie urządzenia połączone razem dały w rezultacie telefon.

57 Ur.18lipca 1853r. W Arnhem Zm. Lutego 1928. Fizyk holenderski otrzymał Nagrodę Nobla za badanie wpływu pola magnetycznego na promieniowanie świetlne.

58 ur. 22 lutego 1857 w Hamburgu, zm. 1 stycznia 1894 w Bonn –nazwano od jego nazwiska hercem (Hz). niemiecki fizyk, odkrywca fal elektromagnetycznych.

59 ur. 23 kwietnia 1858 w Kilonii, zm. 4 października 1947 w Getyndze. Niemiecki fizyk, autor prac z zakresu termodynamiki, promien iowania termicznego,

60 ur. 30 sierpnia 1871 w Brightwater, zm. 19 października 1937 w Cambridge. Jako pierwszy potwierdził istnienie jądra atomowego.

61 ur. 14 marca 1879 w Ulm, Niemcy, zm. 18 kwietnia 1955 w Princeton, USA. twórca ogólnej i szczególnej teorii względności,

62 ur. 6 sierpnia 1881 w Lochfield koło Darvel w East Ayrshire, zm. 11 marca 1955 w Londynie – szkocki bakteriolog i lekarz.

63 ur. 30 września 1882 w Neustadt an der Weinstraße, zm. 24 września 1945 w Poczdamie. Matematyk i Fizyk

64 ur. 7 października 1885 w Kopenhadze, zm. 18 listopada 1962 – duński fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1922 za opracowanie badania struktury atomu.

65 Bracia Orville Wright (ur. 19 sierpnia 1871, zm. 30 stycznia 1948) i Wilbur Wright (ur. 16 kwietnia 1867, zm. 30 maja 1912). Uważani są powszechnie za konstruktorów pierwszego udanego samolotu.

66 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Żył w latach ok. 287–212 p.n.e. w Syrakuzach Był greckim filozofem przyrody i matematyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google