Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotowali: 1.Jakub Górski 2.Oliwia Karpińska 3.Wojciech Dulęba Uczniowie klasy 5a, pod kierownictwem Pani Danuty Stobieckiej Maciejczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotowali: 1.Jakub Górski 2.Oliwia Karpińska 3.Wojciech Dulęba Uczniowie klasy 5a, pod kierownictwem Pani Danuty Stobieckiej Maciejczyk."— Zapis prezentacji:

1 Prezentację przygotowali: 1.Jakub Górski 2.Oliwia Karpińska 3.Wojciech Dulęba Uczniowie klasy 5a, pod kierownictwem Pani Danuty Stobieckiej Maciejczyk Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Emilii Peck w Suchedniowie

2 1. Wstęp 2. Historia Nadleśnictwa 3. Lasy 4. Ochrona lasu 5. Miejsca ochrony przyrody 6. Turystyka 7. Wywiad z panem mgr inż. Krzysztofem Ptakiem 8. Podsumowanie

3 Obszar leśny Gminy Suchedniów charakteryzuje się bogactwem zasobów naturalnych, które w niewielkim stopniu uległy niekorzystnym skutkom działalności gospodarczej człowieka. Te dziewicze tereny stanowią unikatową w skali kraju atrakcję turystyczną. Warto ją promować z pożytkiem dla lokalnej społeczności jak i wszystkich innych ludzi, pragnących kontaktu ze środowiskiem naturalnym. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych informacji o Nadleśnictwie w Suchedniowie.

4 Kiedy myślimy i mówimy las, to każdy z nas wyobraża sobie swój własny obraz lasu. Lasu znanego z dzieciństwa, młodości, wieku dojrzałego, z ostatnich wakacji. Dla leśnika to miejsce pracy, dla drwala ciężka praca, pot i wysiłek, dla myśliwego las wygląda i pachnie jeszcze inaczej. Każdy las jest inny, ma swoje niepowtarzalne piękno i wielkie bogactwo, choć niedostatecznie przez naukę poznane i na ogół mało znane społeczeństwu… prof.dr hab. Andrzej Grzywacz

5 Nadleśnictwo Suchedniów, jako samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, powstało w 1907 roku. Jego powierzchnia została wyodrębniona z części ówczesnych leśnictw: Bodzentyn i Samsonów. Po reaktywowaniu w 1983 roku OZLP w Radomiu znalazło się w jego zasięgu terytorialnym.

6 Tereny Nadleśnictwa położone są w województwie świętokrzyskim, w powiatach: skarżyskim, kieleckim, koneckim i starachowickim. Lasy Nadleśnictwa Suchedniów zajmują powierzchnię powyżej 18 tysięcy ha. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 369 km2. Według podziału administracyjnego kraju grunty Nadleśnictwa położone są w całości w województwie świętokrzyskim.

7 Głównymi zagrożeniami lasów są: szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, niektóre ssaki roślinożerne, ekstremalne zjawiska pogodowe (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury) oraz działalność człowieka (np. podpalenia, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie obszarów leśnych).

8 W ochronie lasu przed owadami na terenie Nadleśnictwa Suchedniów istotne znaczenie ma ochrona upraw drzew iglastych (sosna, świerk, modrzew) przed ryjkowcami, a szczególnie szeliniakiem sosnowcem. W sytuacji klęskowej podejmowane są decyzje o zwalczaniu chemicznym. W uprawach i młodnikach iglastych pewne zagrożenie stwarza smolik znaczony. Ograniczenie jego liczebności polega na usuwaniu i niszczeniu zasiedlonych drzewek. Ważnym zagadnieniem jest również ochrona przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi). Starsze drzewostany iglaste narażone są na straty spowodowane przez szkodniki wtórne (uszkadzające drewno), takie jak cetyńce, korniki i przypłaszczek granatek. Ochrona przed tymi szkodnikami polega głównie na: wyznaczaniu, terminowym usuwaniu i wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych, utylizacji resztek poeksploatacyjnych (gałęzi, kory) powstałych podczas pozyskiwania drzew zasiedlonych, terminowym wywozie pozyskanego drewna z lasu, a w razie jego pozostawania w lesie w okresie wiosennym i letnim – korowaniu.

9 Parki Krajobrazowe: -"Sieradowicki Park Krajobrazowy" -"Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy"

10 Pomnik leśników przy drodze Suchedniów - Bodzentyn

11 Rezerwat przyrody Kamień Michniowski

12 Brama Piekła w Bliżynie

13 Rezerwat Przyrody - Świnia Góra w Suchedniowie

14 Rezerwat Przyrody - Burzący Stok

15 Rezerwat „Wykus”

16 Przez lasy Nadleśnictwa Suchedniów przebiega wiele szlaków turystycznych, pozwalających na poznanie najpiękniejszych miejsc w okolicy, do których należą m.in.: – prowadzący z Suchedniowa przez „Burzący Stok”, rezerwat „Kamień Michniowski”, Michniów do Berezowa. – biegnący ze Starachowic przez rezerwat „Wykus” do miejsca pamięci na „Wykusie”, – prowadzący od „Kamienia Michniowskiego” (niebieski szlak Suchedniów-Berezów) do punktu widokowego na Górze Barbarze (panorama Łysogór),

17  Jaką funkcję pełni Pan w nadleśnictwie?  Obecnie pracuję w terenie wykonując obowiązki podleśniczego.  Co należy do Pana obowiązków?  Praca polega na przygotowaniu powierzchni do wykonania prac przez Zakłady Usług Leśnych, wyrywkowym nadzorze tych prac i pomocy leśniczemu w wykonywaniu prac biurowych.  Czy lubi Pan swoją pracę?  Pracę leśnika bardzo lubię – inaczej bym jej nie wykonywał. Oczywiście mam na myśli istotę pracy leśnika, czyli wykonywanie różnych prac w terenie.  Czy praca leśnika jest trudna?  Praca leśnika, szczególnie w terenie nie jest łatwa. Najtrudniejsza dla większości ludzi jest gotowość do podjęcia niezbędnych czynności w różnych porach roku i często przy niesprzyjającej aurze. Praca w biurze nadleśnictwa różni się od prac biurowych w innych profesjach właściwie tylko dziedziną wiedzy. Znacznie większą wiedzą musi się wykazywać nadleśniczy, który musi nadzorować prace we wszystkich dziedzinach i być świetnym organizatorem i managerem.  Co najbardziej Pan lubi w swojej pracy?  Najbardziej w swojej pracy lubię wykonywać różne, często złożone, trudne i odpowiedzialne czynności, cenię samodzielność i konieczność działania w terenie niezależnie od pogody.  Czy ludzie doceniają Pana pracę?  Aktualnie więcej mam do czynienia z przyrodą niż z ludźmi, lecz z rozmów, które w ostatnim czasie przeprowadziłem z ludźmi, przy różnych okazjach wynika, że doceniają moją pracę.

18  Wiemy, że fascynuje się Pan fotografią. Jest Pan współautorem: Suchedniów oraz Rezerwat Przyrody Świnia Góra, w których znalazły się niepowtarzalne zdjęcia wykonane przez pana. Skąd wzięła się ta pasja? Fotografią interesuję się od początku szkoły podstawowej, kiedy to otrzymałem pierwszy aparat fotograficzny, lecz dopiero z czasem zainteresowanie to przerodziło się w pasję i zostało ściśle związane z przyrodą. Zauważyłem, że musi istnieć odpowiednia relacja z przyrodą, w tym z lasem (można to chyba określić umiłowaniem), by pojawiła się przemożna chęć utrwalania i przekazania dalej tego, co nam natura pozwoli zobaczyć. Im ta relacja jest bliższa, tym możemy zobaczyć więcej... Aby spotkać wiele ciekawych obiektów i potem je utrwalić (np. na fotografii) trzeba posiąść odpowiednią wiedzę. Należy wiedzieć czego, gdzie i kiedy możemy się spodziewać. Z czasem pojawia się rutyna i doskonale wiemy czego możemy się spodziewać o określonej porze i jakie akcesoria fotograficzne powinniśmy z sobą zabrać, aby na miejscu nie żałować, że takim sprzętem to tego obiektu nie da się sfotografować. Jeśli chcielibyśmy zająć się poważnie fotografią dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku – do w/w dochodzi jeszcze odpowiednia dieta (brak zapachu) i strój (lub czatownie). Ta akurat dziedzina fotografii jest najtrudniejsza i najbardziej wymagająca (także finansowo). Z czasem oprócz rutyny pojawia się chęć utrwalenia równie ciekawych obiektów w innych miejscach, co jest silnym motorem organizowania bliższych i dalszych wycieczek fotograficznych. Skutkiem tego może być posiadanie dużej liczby atrakcyjnych i ciekawych fotografii. Na początku pojawia się potrzeba sprawdzenia swoich umiejętności – stąd udziały w różnych konkursach i potem wystawy swoich najlepszych prac w kraju i za granicą. Z czasem, kiedy nasze prace zostają zauważone a styl ogółowi się podoba, pojawiają się coraz liczniejsze propozycje publikacji niektórych zdjęć w folderach, albumach i nawet w dużych kalendarzach.  Czy miał Pan jakieś ciekawe zdarzenia w swojej pracy? Proszę o tym opowiedzieć.  Uważam, że będąc w ciągłym kontakcie z przyrodą każdy będzie miał często zdarzenia, które dla innych ludzi będą ciekawe. Chodzi głównie o niepospolite spotkania ze zwierzyną. Najciekawsze są takie, kiedy sami się tych spotkań nie spodziewamy. (opis takiego spotkania wymaga więcej czasu i dobrze byłoby udokumentować je odpowiednimi zdjęciami) (Sądzę, że może to być tematem oddzielnego wywiadu).  Czy może Pan wskazać najciekawsze miejsce w obrębie swojego rewiru?  Dla każdego człowieka ciekawym (także miejscem) będzie coś innego. Ja jestem silnie związany ze środowiskiem wodnym i dla mnie najciekawsze miejsca w moim leśnictwie to tereny źródliskowe i otoczenie niewielkich potoków, dopływów znanej wszystkim rzeki Kamiennej. Dziękujemy za rozmowę i życzymy udanych polowań z aparatem fotograficznym.

19 Lasy okalające gminę Suchedniów stanowią unikatowy w skali kraju zasób naturalny, który swoimi walorami może być wykorzystany w celach turystycznych. Zachowanie dziewiczego charakteru tych terenów jest ważnym elementem działalności nadleśnictwa w Suchedniowie. Wykorzystanie potencjału turystycznego suchedniowskich lasów powinno być w szerszym zakresie wspierane przez lokalne władze.


Pobierz ppt "Prezentację przygotowali: 1.Jakub Górski 2.Oliwia Karpińska 3.Wojciech Dulęba Uczniowie klasy 5a, pod kierownictwem Pani Danuty Stobieckiej Maciejczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google