Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASERTYWNOŚĆ. ASERTYWNOŚĆ W psychologii termin ASERTYWNOŚĆ oznacza posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASERTYWNOŚĆ. ASERTYWNOŚĆ W psychologii termin ASERTYWNOŚĆ oznacza posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w."— Zapis prezentacji:

1 ASERTYWNOŚĆ

2 ASERTYWNOŚĆ W psychologii termin ASERTYWNOŚĆ oznacza posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych bez zachowań agresywnych. To także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.

3 ASERTYWNOŚĆ, to umiejętność:  Uczciwego i szczerego wyrażania swoich uczuć i poglądów  Obrony własnych praw przy jednoczesnym respektowaniu praw innych osób,  Korzystania z osobistych praw bez naruszania praw innych  Bycia sobą- dysponowania swoim czasem, energią, dobrami materialnymi, układania swoich spraw wg własnej woli i zgodnie z własnym interesem, tak jak go pojmuję

4 Asertywność nie oznacza ignorowania emocji i dążeń innych ludzi, lecz raczej zdolność do realizacji założonych celów mimo negatywnych nacisków otoczenia, racjonalną dbałość o własne interesy z uwzględnieniem interesów innych. Asertywność to obok empatii podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Diagnozy zachowań nieasertywnych dokonuje się na podstawie zablokowanych w autoprezentacji sfer komunikacji – blokady mówienia nie, wyrażania i przyjmowania opinii i krytyki, kontaktu z autorytetem i tłumem (trema), radzenia sobie z poczuciem winy.

5 Jakie są przeciwieństwa zachowań asertywnych? ZACHOWANIAULEGŁE Oznaczają bezzasadną rezygnację ze swoich praw i brak umiejętności ich obrony, mogą wynikać z lęku przed dezaprobatą ze strony innych ludzi, strachem przed konfrontacją, źle pojętym,,dobrym wychowaniem”. ZACHOWANIA AGRESYWNE Przejawiają je osoby dążące do realizacji własnych celów bez respektowania praw innych, świadomie lub nieświadomie wyrządzające komuś krzywdę swoim zachowaniem, mogą wynikać z autorytarnej osobowości człowieka lub nabytych nawyków.

6 ZASADY ASERTYWNEJ ODMOWY Ja mam prawo prosić, tym masz prawo odmówić. Ja mam prawo odmówić, ty masz prawo prosić. Relacja między proszącym a proszonym jest wyłącznie partnerska, nie ma tu winnych ani skrzywdzonych. Mam prawo nie spełniać cudzych oczekiwań. Mam prawo do własnych potrzeb i preferencji.

7 W jakich sytuacjach mogę okazać swą asertywność? Sytuacje odmowy Reakcji na krytykę Wyrażania krytyki Reakcji na pochwały Wyrażania pochwał Wyrażania próśb Konfrontowania opinii

8 TRENING ASERTYWNOŚCI To uczenie zachowań asertywnych, przeprowadzane zarówno indywidualnie jak i w grupie. Uczestnicy treningu ćwiczą wyrażanie uczuć, poglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych osób. Uczestnicy szkoleń uczą się odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji oraz radzenia sobie z presją i naciskami.

9 W latach 70. i 80. w wielu krajach rozwinęły się grupowe formy treningu asertywności, przybierające najczęściej formę kursów i skierowane do różnych grup ludzi zdrowych (kobiety, dzieci, mniejszości seksualne i etniczne). Techniki treningu asertywności okazały się atrakcyjne podczas szkolenia profesjonalistów z różnych dziedzin od sprzedawcy, urzędnika do menadżera dużego przedsiębiorstwa. Trening asertywności jest częścią terapii alkoholików i członków rodzin osób uzależnionych. W Polsce trening asertywności jest częścią szkoleń audytorów, kontrolerów, pracowników obsługi klienta i telemarketerów.

10 Asertywna postawa interpersonalna Asertywna postawa interpersonalna oznacza komunikowanie otoczeniu dwóch przekazów: "Ja mam prawo być sobą. Ty masz prawo być sobą". Dzięki takiej postawie kontakty z innymi ludźmi stają się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące. Aby opanować umiejętność asertywnego postępowania, należy przede wszystkim poznać własne deficyty w tym zakresie.

11 Co nam daje stosowanie technik asertywnych…? obronę swoich praw bez uciekania się do agresji wyrażanie bez lęku uczuć oraz opinii zarówno pozytywnych jak i negatywnych przyjmowanie uczuć i ocen innych osób bez nadmiernych emocji wyrażanie oraz negocjonowanie swoich praw i oczekiwań wobec innych racjonalne reagowanie na krytykę i agresję otoczenia wyeliminowanie znajomych, którzy dotychczas mogli nami manipulować

12 TECHNIKI ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH ZDARTA PŁYTA ZDARTA PŁYTA efektywna metoda unikania presji otoczenia, polegająca na konsekwentym powtarzaniu tego samego argumentu do momentu, gdy argumenty drugiej strony wyczerpią się.

13 TECHNIKI ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH ZASŁONA DYMNA ZASŁONA DYMNA metoda skuteczna w sytuacji agresji werbalnej otoczenia. Polega na pozornym akceptowaniu kierowanej pod naszym adresem krytyki bez kontratakowania partnera. Prowadzi do sytuacji absurdalnej, w której strona atakowana zgadza się z każdą krytyką, a atakujący – intensyfikując agresję – dostrzega absurdalność swoich argumentów.

14 TECHNIKI ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH ASERTYWNE UZNANIE BŁĘDU ASERTYWNE UZNANIE BŁĘDU metoda przydatna w sytuacji, gdy wina leży po naszej stronie. Wiąże się z gotowością akceptowania własnych błędów – jako faktu zupełnie naturalnego – przy równoczesnym niewystępowaniu nadmiernego poczucia winy. Przykładem mogą być stwierdzenia typu: „Postąpiłem źle, lecz zaraz to naprawię”, „Przeoczyłem to, lecz zaraz się tym zajmę”.

15 TECHNIKI ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH KOMPROMIS KOMPROMIS najbardziej popularna strategia asertywna, umożliwiająca prowadzenie mediacji z partnerem interakcji. Mediacja ma na celu wypracowanie obustronnych ustępstw.

16 TECHNIKI ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH WYPYTYWANIE O STRONY UJEMNE WYPYTYWANIE O STRONY UJEMNE strategia przydatna w sytuacji podejrzewania partnera o ukrywanie prawdziwych przyczyn niezadowolenia. Pytania typu: „Dlaczego sądzisz, że to co robię jest złe ?” przyczyniają się do ujawnienia prawdziwych źródeł konfliktu.

17 TECHNIKI ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH WYPYTYWANIE O STRONY DODATNIE WYPYTYWANIE O STRONY DODATNIE metoda ta – podobnie jak poprzednia strategia – polega na zadawaniu pytań partnerowi interakcji. Pozwala ona uniknąć nadmiernej presji z jego strony, zmuszając go zarazem do udowodnienia pozytywnych aspektów czynności, do której wykonania namawia. Np.: „Co dobrego jest w narkotykach?”, „Dlaczego musimy robić to teraz?”, „Co złego jest w tym, że się jeszcze poczeka?”

18 Ś CI Ą GA Z ODMAWIANIA Czyli co powinieneś zrobić, gdy ktoś ciebie namawia do czegoś złego, czego nie chcesz zrobić. 1. PATRZ PROSTO W OCZY, MÓWIĄC: NIE, DZIĘKI. 2. WYKORZYSTAJ SWOJE POCZUCIE HUMORU, ZAŻARTUJ- TO POMOŻE ROZŁADOWAĆ SYTUACJĘ. 3. ODEJDŹ. JEŻELI SYTUACJA WYDAJE CI SIĘ BEZNADZIEJNA, PO PROSTU ODEJDŹ. 4. UŻYJ SWOJEJ WYOBRAŹNI! ZMIEŃ TEMAT, UDAJ CHOREGO, NAPAD KASZLU…

19 Papierosa...? / Kresk ę …? PAMIĘTAJ! NIE Najskuteczniejsze zdania odmawiające rozpoczynają się od słowa NIE, później w sposób stanowczy określają twoje stanowisko, np.,, Nie, nie zrobię tego”,,, Nie, nie zapalę papierosa”,,, Nie, nie chcę próbować narkotyków”. Zdania te w dalszej części mogą zawierać wyjaśnienie, dlaczego odmawiasz, np.,,Bo jest to niebezpieczne”.


Pobierz ppt "ASERTYWNOŚĆ. ASERTYWNOŚĆ W psychologii termin ASERTYWNOŚĆ oznacza posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google