Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od 1999 roku nasze gimnazjum należy do elitarnego grona krakowskich szkół z programem DSD, współfinansowanym przez rząd Federalnej Republiki Niemiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od 1999 roku nasze gimnazjum należy do elitarnego grona krakowskich szkół z programem DSD, współfinansowanym przez rząd Federalnej Republiki Niemiec."— Zapis prezentacji:

1

2 Od 1999 roku nasze gimnazjum należy do elitarnego grona krakowskich szkół z programem DSD, współfinansowanym przez rząd Federalnej Republiki Niemiec. Program ten ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu DSDI (poziom językowy A2/B1) w gimnazjum oraz DSDII (poziom językowy B2/C1) w liceum. Rokrocznie w/w egzaminy są przeprowadzane w krakowskich szkołach. Część pisemna jest sprawdzana i oceniana przez centralną komisję w Niemczech, a część ustna przez komisję szkolną, składającą się z nauczycieli germanistów i koordynatorów programu DSD. Obydwa egzaminy są fakultatywne i bezpłatne.

3 Pozytywny wynik uzyskany na egzaminie daje uczniom możliwość podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku w krajach niemieckiego obszaru językowego bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów językowych. Posiadanie dyplomu językowego jest również atutem dla studentów polskich uczelni ubiegających się o stypendia, np.: w Niemczech. Osoby posiadające dyplom DSDI lub DSDII zwiększają również swoje szanse na rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

4 Rok szkolnyIlość osób podchodzących do egzaminu Ilość osób, które zdały egzamin Procent zdawalności 2009/2010222196% 2010/2011161487% 2011/2012181796% 2012/2013201887% 2013/201420 100% 2014/2015242396%

5  Nauka języka niemieckiego odbywa się w wymiarze sześciu godzin tygodniowo z podziałem na grupy.  Uczniami tej klasy mogą zostać osoby kontynuujące oraz rozpoczynające naukę języka niemieckiego.  Drugim językiem obcym nauczanym w klasach DSD jest język angielski w wymiarze dwóch godzin.  Uczniowie klas DSDI biorą udział w wymianie językowej.  Co dwa lata uczniowie mogą się starać o stypendium językowe.  Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów szkolnych i poza szkolnych.  Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę na kółkach pozalekcyjnych z języka niemieckiego.  Przygotowujemy obcojęzyczne przedstawienia charytatywne.  Posiadamy dobrze wyposażone pracownie językowe i bogaty księgozbiór.  Klasy DSDI osiągają wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów. Oferta klasy DSDI w naszym gimnazjum

6 Od wielu lat nasze gimnazjum współpracuje ze szkołą partnerską Peter Vischer Schule z Norymbergi organizując uczniowskie wymiany językowe, których celem jest poznanie kraju, historii i tradycji naszych sąsiadów, jak również rozwój językowy uczniów. Wymiana jest współfinansowana przez organizację Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i kronik w zakładce „Wymiana”.

7 Co dwa lata uczniowie klasy z programem DSDI ubiegają się o stypendium naukowo-socjalne przyznawane i fundowane przez ZfA (Zentrallstelle für das Auslandschulwesen – Centrala ds. Kształcenia Zagranicznego). W procesie rekrutacji należy wykazać się wysokimi osiągnięciami w nauce, potwierdzonymi ocenami, wszystkim wysokim poziomem znajomości języka niemieckiego, jak również zaangażowaniem w działalność na rzecz klasy i szkoły. Najlepsi uczniowie, którzy przejdą pozytywnie rekrutację otrzymują ww. stypendium. W trakcie wakacji spędzają trzy tygodnie w Niemczech, uczęszczając do niemieckiej szkoły i biorąc udział w tym międzynarodowym projekcie.

8 Naszym uczniom umożliwiamy udział w licznych konkursach pozaszkolnych. Do najpopularniejszych należą: - Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego, -ogólnopolski konkurs „Sprachdoktor”, -ogólnopolski konkurs „Deutschfreund”. Dużym zainteresowaniem cieszą się również konkursy artystyczne np.: -Wojewódzki Konkurs-Przegląd Teatralny „Bliżej Świata”, -Nowohucki Konkurs Twórczości Artystycznej, -Konkurs Poezji Obcojęzycznej organizowany przez XX LO w Krakowie.

9 Dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe oferujemy liczne i różnorodne zajęcia pozalekcyjne: -koło teatralne, -spotkania z kulturą i językiem niemieckim, -zajęcia wyrównawcze, -zajęcia przygotowujące do konkursów i egzaminów -wieczorki tandemowe, w czasie których uczniowie w miłej atmosferze, przy świecach i ciasteczkach mogą rozmawiać w języku niemieckim, bądź angielskim.

10 W tradycji klas DSDI na stałe zapisały się obcojęzyczne przedstawienia charytatywne. W ich trakcie nasi uczniowie mogą zaprezentować swój kunszt aktorski, pochwalić się wysokim stopniem opanowania języka obcego, ale przede wszystkim zebrać fundusze, które są następnie przekazywane osobom potrzebującym.

11

12 Zajęcia języka niemieckiego odbywają się w dwóch dobrze wyposażonych pracowniach językowych. W salach 18 i 33 znajdują się na wyposażeniu laptop, rzutnik i prezenter multimedialny, urządzenie ksero oraz zestaw kina domowego. Nasza szkoła może pochwalić się również bogatym księgozbiorem, w skład którego wchodzą lektury i czasopisma niemieckojęzyczne, słowniki oraz literatura fachowa.

13

14


Pobierz ppt "Od 1999 roku nasze gimnazjum należy do elitarnego grona krakowskich szkół z programem DSD, współfinansowanym przez rząd Federalnej Republiki Niemiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google