Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Iskustvo regije Zemlje Članice EU glede upravljanja programima regionalne politike EU - decentralizacija uprave i sustava institucija Grzegorz Orawiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Iskustvo regije Zemlje Članice EU glede upravljanja programima regionalne politike EU - decentralizacija uprave i sustava institucija Grzegorz Orawiec."— Zapis prezentacji:

1 1 Iskustvo regije Zemlje Članice EU glede upravljanja programima regionalne politike EU - decentralizacija uprave i sustava institucija Grzegorz Orawiec Brussels 12-14 March 2012

2 2 Strateški planski dokumenti u Poljskoj Potpuno nova realnost nakon 1989. → pred-pristupno razdoblje: novo + ažuriranja < 2004 Potpuno nova realnost nakon 1989. → pred-pristupno razdoblje: novo + ažuriranja < 2004 Novi strateški planski dokumenti kao rezultat članstva u EU (sve više na različitim razinama) Novi strateški planski dokumenti kao rezultat članstva u EU (sve više na različitim razinama) Komplementarnost svakog EU & nacionalnog projekta s nacionalnim / regionalnim / lokalnim dokumentima - točan opis Komplementarnost svakog EU & nacionalnog projekta s nacionalnim / regionalnim / lokalnim dokumentima - točan opis Novi strateški dokumenti na razini svakog sela → posljedica: Novi strateški dokumenti na razini svakog sela → posljedica: -lokalni sastanci & odobrenje od strane općinskih vijeća -lokalni sastanci & odobrenje od strane općinskih vijeća Revizija strateških dokumenata od strane poljske vlade → drastično smanjenje papira – od 2012 (360 → 1+8) Revizija strateških dokumenata od strane poljske vlade → drastično smanjenje papira – od 2012 (360 → 1+8)

3 3

4 4 & ”n+2” pravilo EU fondovi & druge EU akcije i politike Nationalni medij & dugoročne strategije (e.g. obrazovanje, rudarstvo) & ”n+2” pravilo EU fondovi & druge EU akcije i politike Nationalni medij & dugoročne strategije (e.g. obrazovanje, rudarstvo)

5 5 Pravna osnova – EU fondovi UREDBA VIJEĆA (EC) Br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. kojom se utvrđuju opće odredbe za Europski Regionalni Razvojni Fond, Europski Socijalni Fond i Kohezijski Fond te kojom se povlači Uredba (EC) Br. 1260/1999 UREDBA VIJEĆA (EC) Br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. kojom se utvrđuju opće odredbe za Europski Regionalni Razvojni Fond, Europski Socijalni Fond i Kohezijski Fond te kojom se povlači Uredba (EC) Br. 1260/1999 Uredba Komisije (EC) Br. 1828/2006 od 8. prosinca 2006. kojom se utvrđuju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EC) Br. 1083/2006 kojom se utvrđuju opće odredbe o Europskom Regionalnom Razvojnom Fondu, Europskom Socijalnom Fondu i Kohezijskom Fondu te Uredbe (EC) Br. 1080/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća o Europskom Regionalnom Razvojnom Fondu; Uredba Komisije (EC) Br. 1828/2006 od 8. prosinca 2006. kojom se utvrđuju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EC) Br. 1083/2006 kojom se utvrđuju opće odredbe o Europskom Regionalnom Razvojnom Fondu, Europskom Socijalnom Fondu i Kohezijskom Fondu te Uredbe (EC) Br. 1080/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća o Europskom Regionalnom Razvojnom Fondu;

6 6 EU fondovi – Pravna osnova u Poljskoj Nacionalna Kohezijska Strategija 2007-2013 Nacionalna Kohezijska Strategija 2007-2013 Nacionalna Razvojna Strategija 2007-2015 Nacionalna Razvojna Strategija 2007-2015 Nacionalni Strateški Plan za Ruralna Područja Nacionalni Strateški Plan za Ruralna Područja Razvojna Strategija Ribarstva Razvojna Strategija Ribarstva Nacionalni Program Reforme Nacionalni Program Reforme Zakon o Regionalnom Razvoju Zakon o Regionalnom Razvoju Zakon o Javnom Financiranju Zakon o Javnom Financiranju Zakon o Javnoj Nabavi Zakon o Javnoj Nabavi Zakon o Javnoj Financijskoj Disciplini Zakon o Javnoj Financijskoj Disciplini Zakon o Samoupravi Zakon o Samoupravi Poljski Zakon o Knjigovodstvu Poljski Zakon o Knjigovodstvu

7 7 Zašto je to toliko komplicirano? ERDF / ESF / CF / EAFRD Operacionalni Program – nacionalna razina:  Infrastruktura i Program za Okoliš  Inovativan Ekonomski Program  Program za Ljudski Kapital  Program za razvoj Istočne Poljske  Europska Teritorijalna Suradnja i Europski Instrument za Susjedstvo i Partnerstvo Operacionalni Programi – regionalna razina:  Regionalni Operacionalni Programi (16)  Ruralni Razvojni Programi (EAFRD) + Direktna plaćanja poljoprivrednoj zemlji

8 8 Sustav ustanova fondova EU u Poljskoj Uprava – Upravljačko tijelo Uprava – Upravljačko tijelo Provedba – Provedbeno tijelo & Posrednička tijela Provedba – Provedbeno tijelo & Posrednička tijela Koordinacija – Tijela za su-koordiniranje i nadzor Koordinacija – Tijela za su-koordiniranje i nadzor Certifikacijska tijela i tijela za reviziju - participacija u raznim stadijima poslova & složena kontrola. Certifikacijska tijela i tijela za reviziju - participacija u raznim stadijima poslova & složena kontrola.

9 9

10 10

11 11 Prioriteti provedeni na centralnoj razini /Podrška za ustanove/ Prioritet I Zapošljavanje i socijalna integracija Prioritet II Adaptibilnost zaposlenih i poslodovaca, te zdrava radna snaga Prioritet III Poboljšanje kvalitete obrazovnog sustava Prioritet IV Više obrazovanje i nauka Prioritet V Dobra uprava Prioriteti provedeni na regionalnoj razini /Izravna podrška za osobe i socijalne grupe/ Prioritet VI Tržište rada otvoreno svima Prioritet VII Promidžba socijalne integracije Prioritet VIII Regionalni ljudski resursi Prioritet IX Razvoj vještina i kompetencija u regijama Glavna ideja Programa o Ljudskom Kapitalu u Poljskoj Centralna / Regionaln Razina

12 12 (ESF): Program Ljudskog Kapitala u Poljskoj Šema ustanova (ESF): Upravna Ustanova – Ministarstvo za Regionalni Razvoj (Odjel za Upravu ESF) Upravna Ustanova – Ministarstvo za Regionalni Razvoj (Odjel za Upravu ESF) Ustanove za Provedbu: Ustanove za Provedbu: - Centralna Razina: Nadležni Ministri npr. Ministarstvo Rada i Socijalne Politike (Odjel za Provedbu ESF) - Regionalna Razina: - Posredničko tijelo 1. razine (Regionalna administracija) - Posredničko tijelo 2. razine (Regionalni Ured Rada) - * Regionalne/Lokalne Popratne Ustanove (npr. ESF Centar)

13 13 Javna administracija organizacijskih promjena Program Ljudskih Resursa - Poljska Nacionalna razina – složeni projekti npr. novi software, tečajevi za javno osoblje Nacionalna razina – složeni projekti npr. novi software, tečajevi za javno osoblje Fleksibilnost strukture na regionalnoj razini (poseban odjel v. nova institucija) Fleksibilnost strukture na regionalnoj razini (poseban odjel v. nova institucija) Posrednička Tijela: složeno obrazovanje & razne lokalne aktivnosti ≠ tržište rada Posrednička Tijela: složeno obrazovanje & razne lokalne aktivnosti ≠ tržište rada MINISTAR ZA REGIONALNI RAZVOJ (ODJEL ESF) NADLEŽNI MINISTRI npr. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE “MARŠALNI URED” (ODJEL ESF) v. REGIONALNI URED ZA RAZVOJ REGIONALNI URED RADA NADZORNI KOMITET (razni sektori) REGIONALNI URED ZA OBUKU UČITELJA REGIONALNI ESF CENTRI

14 14 Regionalni Ured za Razvoj – interna struktura DIREKTOR JEDINICA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE Programacija -Evaluacija -Zakonska pravila KONTROLNI TIM -Unakrsne kontrole -SIMIK banka podataka -Posjete internet stranici - 5% ^ ostali faktori FINANCIJSKI TIM -Dodjela -Plaćanja -Nepravilnosti -Povrati/Naknade JEDINICA ZA PROVEDBU & NADZOR NAD PROJEKTIMA -Formalna selecija -Procjena -Ugovori -Pokazatelji -Konačni izvještaji JEDINICA ZA INFORMACIJE & PROMOCIJU & “TA” -Informacijske kampanje -Promidžbeni događaji -Materijali -Mediji -Technička P. -Javna Nabava KOMISIJA ZA PROCJENU PROJEKATA

15 15 Nadzorni Komitet Predstavnici: javni sektor & socijalni partneri (l.s.g. sveučilišta, udruženja zaposlenih) Predstavnici: javni sektor & socijalni partneri (l.s.g. sveučilišta, udruženja zaposlenih) Analiza & odobrenje detaljnih kriterija i povremene korekcije (npr. Kriteriji pristupa) Analiza & odobrenje detaljnih kriterija i povremene korekcije (npr. Kriteriji pristupa) Povremena kontrola napretka u postizanju ciljeva HC OP - pokazatelja Povremena kontrola napretka u postizanju ciljeva HC OP - pokazatelja Analiza i preporuke godišnjih Planova Akcije Analiza i preporuke godišnjih Planova Akcije - dodjela, strateški kriteriji, itd. Analiza nepravilnosti (pogreške ≠ prijevara) Analiza nepravilnosti (pogreške ≠ prijevara) Posredničko Tijelo ↔ Kontrolne Ustanove Posredničko Tijelo ↔ Kontrolne Ustanove Policija ↔ EU fondovi Policija ↔ EU fondovi - MC & interni problem

16 16 Sažetak – praktični aspekti: Pristup strateškog planiranja (Strategije – ključni dokumenti !) Pristup strateškog planiranja (Strategije – ključni dokumenti !) Jasni & točni zakonski akti (okvir & amandmani) Jasni & točni zakonski akti (okvir & amandmani) Sustav ustanova - Čarobna riječ = ”decentralizacija” (Regije) Sustav ustanova - Čarobna riječ = ”decentralizacija” (Regije) - Podjela nadležnosti između Posredničkih Tijela u regijama (“Maršalski Ured” ^ Regionalni Ured Rada) - Eksterne Popratne Ustanove, npr. RTC - Brojne različite interpretacije, upute i mišljenja od strane javnih ustanova (npr. Ministarstva) Motivacija ! – Dodatni fondovi za najbolje regije: Motivacija ! – Dodatni fondovi za najbolje regije: - posebna rezerva za 2011. – 1,3 milijarde EUR (5/16 regija) - posebna rezerva za 2011. – 1,3 milijarde EUR (5/16 regija) Kjučni sustav nadzora (sakupljanje podataka & evaluacija → korekcije → strateško planiranje: Kjučni sustav nadzora (sakupljanje podataka & evaluacija → korekcije → strateško planiranje: - pokazatelji, npr. Strvaranje novih radnih mjesta – 10% kao rezultat) Pokazatelj20112012 Nova radna mjesta 15002000

17 17 Zaloguj Zarejestruj się Wydarzenia Kultura Cywilizacja Komputery Internet Gry Komórki Nauka Społeczeństwo Historia Motoryzacja Ekologia Zwierzęta Religia Styl życia Sport Portfel Moje Trzy Grosze Sklepy Wiadomości24 Wiadomości24 > Cywilizacja > Internet > Wieś w internecieCywilizacja Internet Wyślij Drukuj Dziennik Zachodni Wieś w internecie Dziennik Zachodni | 2006-12-14 09:06, aktualizacja: 2006-12-14 10:32:58 1 2 3 4 5 0 2 1543 Wisła Ślemień internet szkolenia gadu-gadu Unia EuropejskaWisłaŚlemieńinternetszkoleniagadu-gaduUnia Europejska - Krowy na komputer nie zamienię, bo obu do życia potrzebuję, ale - przyznam - ostatnio bardziej pochłania mnie wirtualny świat - uśmiecha się 63-letnia Maria Sarlej ze Ślemienia na Żywiecczyźnie, która dzięki urzędnikom poznała, co to pecet i internet. Tak się wciągnęła, że teraz o niczym innym nie myśli. - Dobrze, że zima idzie, będę miała więcej czasu, żeby przy klawiaturze posiedzieć - zaciera ręce gospodyni. Informatyką zaraża mieszkańców Ślemienia wójt Małgorzata Pępek. - Komputer w każdej zagrodzie - to jej motto. Załatwiła pieniądze z Unii Europejskiej, kupiła sprzęt i na trzy tygodnie wypożycza pecety mieszkańcom. Ci mogą w tym czasie do woli surfować po internecie dzięki bezpłatnym i bezprzewodowym łączom. Chętnych jest mnóstwo! - To nasz autorski projekt - szczyci się Małgorzata Pępek. A rolnicy chwalą sobie pomysł pani wójt. Wielu od dawna marzyło o wejściu w wirtualny świat, ale albo nie było ich stać na komputer, albo na kursy nie mieli czasu, bo w polu robota trwa od rana do nocy. A teraz mogą zasiąść do klawiatury w domu, wtedy, gdy mają czas. Poza tym starsi nie muszą wstydzić się przed młodymi na grupowych kursach, że nawet nie wiedzą, jak włączyć peceta i do czego służy mysz. - Przy dwójce dzieci i gospodarstwie na karku szans nie było, żeby wyrwać się z domu na jakiś kurs w gminie. Całe szczęście komputery przyszły do nas. Super! - cieszy się Lucyna Matlak ze Ślemienia, która tak pokochała komputer, że teraz myśli o założeniu własnej firmy i samodzielnym prowadzeniu księgowości. Ludzie dowiadują się z internetu o nowinkach w rolnictwie, rozmawiają z sąsiadami na gadu-gadu, grają. Maria Sarlej, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne i hoduje krowy, wreszcie miała okazję zobaczyć stronę internetową, jaką kiedyś założyła jej gmina. - Podglądaliśmy też konkurencję, co tam nowego w agroturystykach wprowadzają. Teraz to ja bez komputera nie będę mogła żyć. A internet to panie podstawa, żeby turystów przyciągać - uśmiecha się pani Maria. Ma już nawet własnego peceta, ale na razie nie stać jej na płacenie za internet, dlatego chwilowo wykorzystuje go do puszczania wnuczkom bajek. Górale lubią się uczyć Mieszkańcy Ślemienia bardzo lubią się kształcić. Gmina właśnie prowadzi dla rolników kursy z przedsiębiorczości i uczy ich języków niemieckiego oraz angielskiego. – Wielu rolników wyjeżdża za granicę do pracy – wyjaśnia Marcin Zyzak z Urzędu Gminy w Ślemieniu. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 100 rolników, a kolejni już czekają na drugą edycję. Zajęcia odbywają się w weekendy. Gmina opłaca ludziom przejazdy, podręczniki, nawet obiady. Ślemień zdobył na projekt 1,3 mln zł z Unii. Gdy w gminie powstał punkt informacyjny z kilkoma stanowiskami komputerowymi wójt Małgorzata Pępek odkryła, że górale pałają do techniki wielką miłością. - Kolejki się ustawiały, ludzie chcieli nauczyć się surfować po internecie, pisać maile, podania, życiorysy. Początkowo sama wielu pomagałam w redagowaniu dokumentów, ale z czasem uznałam, że ludziom trzeba jakoś szerzej pomóc - wyjaśnia. To wtedy powstał pomysł, żeby mieszkańcom za darmo wypożyczać do domów komputery. Urzędnicy napisali projekt i zdobyli z Europejskiego Funduszu Społecznego 1,5 mln zł, za co kupili 25 pecetów, sześć laptopów, modemy, oprogramowanie, opłacili techników i zaczęli informatyzować wieś. Komputery z bezprzewodowym łączem internetowym trafiają do wszystkich zainteresowanych górali. Są wypożyczane na trzy tygodnie. Zupełnie za darmo. Pierwsze kroki uczą stawiać ludzi informatycy, potem jednak ludzie zostają sami ze swoimi pecetami i wirtualnym światem. Muszą uczyć się na własną rękę korespondując tylko z nauczycielami mailem. Na koniec kursu muszą zdać test, który jest potwierdzeniem, że poznali podstawy informatyki. - Bałam się, że projekt mi nie wyjdzie, bo ludzie nie będą chcieli się uczyć. Zdziwiłam się. Już mamy 200 osób przeszkolonych, a kolejni się zgłaszają. W sumie zamierzamy objąć programem 340 mieszkańców gminy - cieszy się pani wójt. - Teraz już umiem napisać podanie do gminy, życiorys, wiem jak posługiwać się internetem, gadu-gadu, potrafię maila napisać - cieszy się Lucyna Matlak, która skończyła kurs nie wychodząc z domu. Na udziale w projekcie skorzystał też Jan Kapała, 52-letni rolnik. - Żona ma w pracy komputer i nie chciałem być gorszy. Teraz internet to już nie jest dla mnie czarna magia - przekonuje zadowolony. Gdy realizacja projektu się zakończy, komputery przejdą na własność gminy. Małgorzata Pępek już wie co z nimi zrobi. - Przekażę je do przedszkola. Niech się dzieci w zerówce uczą - przekonuje. Pani wójt marzy się, aby kiedyś każde gospodarstwo w jej gminie miało komputer i było podpięte do sieci. - Kiedyś nas gazyfikowali, a teraz informatyzują - śmieją się górale. SMS Reklama 1 2 3 4 5 Wyślij Drukuj Podaj adres email odbiorcy: Sortuj komentarze: od najstarszego od najnowszego Adam DeglerAdam Degler 14.12.2006 09:16 Prowadziliśmy badania archeologiczne w pewnej wiosce. Potrzebne było pozwolenie właściciela gruntu. Około 9 rano dobijamy się do rolnika ileś tam minut, w końcu otwiera zaspany i przeprasza. Spał, bo do 4 w nocy siedział w internecie. Marta i Magda WróbelMarta i Magda Wróbel 14.12.2006 11:15 ok siedział a czy w mieście nie siedzi się do 4 rano... a co do tematu szkoda że u nas nie ma czegoś takiego... My żeby mieć internet niestety musimy z plusa kożystać, a wystarczyło by pociągnąć światłowód, no ale na to to władza się zgodzić niechciała bo nie potrzeba.... Idea internetu w małych wioskach gdzie o dostęp do informacji jest bardzo ciężko jest świetna, żeby tak więcej było chętnych do naśladowania. Pozdrawiamy Powiązane materiały Jasne chmury nad biznesem Spór o przyszłe zasady działania internetu trafia do sądów Pijany z Gmaila nic nie wyślesz Cyberoszust czy biznesmen? Tropem internetowej hieny Nie korzystam z NowegoGG, czyli z żarówką na słońce Praca Moto Dom Opcje zaawansowane Wybrane oferty pracy: Manager Sprzedaży Produktów Zepter Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel ds. HoReCa Mechanik maszyn budowlanych Kierownik Techniczny Obiektu Szukasz pracownika? Dodaj ogłoszenieDodaj ogłoszenie Rocznik od: do: Cena od: do: Opcje zaawansowane Dodaj ogłoszenie Cena od: do: Opcje zaawansowane Dodaj ogłoszenie NaszeMiasto.pl Imprezy Rzeszów: “Kwietna niedziela” - XI Jarmark Wielkanocny“Kwietna niedziela” - XI Jarmark Wielkanocny Katowice: Erotyczny CzwartekErotyczny Czwartek Kraków: Przyjęcie komunijne w Hotelu Wilga***Przyjęcie komunijne w Hotelu Wilga*** Wydarzenia Poznań: ROKIETNICA - Ronda jeszcze nie ma, ale już jest konfliktROKIETNICA - Ronda jeszcze nie ma, ale już jest konflikt Opole: Sprawdziliśmy, ile w tym roku kosztuje posłanie dziecka do szkołySprawdziliśmy, ile w tym roku kosztuje posłanie dziecka do szkoły Łódź: Parada "Mikołaje na motocyklach" przejechała ulicami ŁodziParada "Mikołaje na motocyklach" przejechała ulicami Łodzi Reklama Copyright 2010 Wiadomosci24.pl Copyright 2010 Wiadomosci24.pl Realizacja serwisu: Gratka Technologie Sp. z o.o.Gratka Technologie Sp. z o.o. Mapa serwisu O redakcji Regulamin Prywatność Reklama Kontakt Gospodyni Maria Sarlej rozkochała się w internecie dzięki fot. Wojciech Trzcionka Gospodyni Maria Sarlej rozkochała się w internecie dzięki fot. Wojciech Trzcionka ESF projekti – praktični rezultati …

18 Name of your presentation Biti aktivan izvan ureda: Sastanci u županijama & mjesnim općinama Sastanci u županijama & mjesnim općinama (prisutnost & lokalni lideri) Regionalni & lokalni događaji Regionalni & lokalni događaji (socijalne konzultacije !) Otvoreni dani – Ured Otvoreni dani – Ured = prva ideja & “brainstorming” (diskusija & dobre ideje)

19 Name of your presentation Suradnja s medijima Natječaj za novinare – npr. ”Zlatno Pero” Natječaj za novinare – npr. ”Zlatno Pero” Svečanosti otvaranja Svečanosti otvaranja Spreman informacijski paket Spreman informacijski paket Dobre prakse – studijske posjete Dobre prakse – studijske posjete Promidžbene brošure Promidžbene brošure Natječaj “Super aplikacija” Natječaj “Super aplikacija”


Pobierz ppt "1 Iskustvo regije Zemlje Članice EU glede upravljanja programima regionalne politike EU - decentralizacija uprave i sustava institucija Grzegorz Orawiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google