Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt – ZSIN faza I  Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I - projekt zaproponowany do realizacji ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt – ZSIN faza I  Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I - projekt zaproponowany do realizacji ze środków."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt – ZSIN faza I  Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I - projekt zaproponowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi priorytetowej PO IG (projekt kluczowy)  Cel projektu - usprawnienie procesu obsługi spraw prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.  Jednostką realizującą projekt jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii;  Okres realizacji projektu wynosi 6 lat (2010-2015);  Budżet projektu wynosi 66 mln PLN. Kwota 50-55 mln zł przewidziana jest na współdziałanie finansowe w zakresie prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków w latach 2013-2015. Pozostałe środki w wysokości 11-16 mln zł przeznaczono m.in. na utworzenie, wdrożenie i uruchomienie ZSIN;  Rezultaty projektu : –integracja rejestrów publicznych związanych z nieruchomościami oraz wymiana danych on-line, –wytworzenia usług komunikacji pomiędzy rejestrami EGiB i pozostałymi rejestrami włączonymi do ZSIN, –utworzenie Centralnego Repozytorium kopii zbiorów danych EGiB, –wytworzenie sieci usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących zbiorów INSPIRE w zakresie działek ewidencyjnych i budynków, –Podniesienie jakości danych ewidencyjnych dla grupy powiatów z czterech województw.

3 Współdziałanie Głównego Geodety Kraju ze starostami – 2012 r. Data podpisania Porozumienia z powiatami woj. małopolskiego Kwota 26.03.2012Porozumienie Gorlice (obręb Bobowo)150 000,00 zł 3.08.2012Porozumienie Gorlice( obręb Kleczany)112 545,00 zł 9.08.2012Porozumienie Chrzanów (obręb Mętków)345 000,00 zł w podpisiePorozumienie Sucha Beskidzka (obręb Naprawa)280 000,00 zł w podpisiePorozumienie Wadowice (obręb Gorzeń Dolny)135 000,00 zł ∑1 022 545,00zł Porozumienia z powiatami woj. Pomorskiego w podpisieMiasto Gdynia (obręb Chwarzno-Wiczlino) ∑300 000,00 zł Porozumienia z powiatami woj. Zachodniopomorskiego W przygotowaniuPorozumienie Drawsko ( gm. Ostrowice: Cieszyno, Stare Worowo; gm. Złocieniec: Warniłęg)25 000,00 zł W przygotowaniu Porozumienie Szczecinek (Marcelin, Gałowo, Sino, Jelenino, Dziki)50 000,00 zł W przygotowaniu Porozumienie Pyrzyce (Brzesko)70 000,00 zł W przygotowaniu Porozumienie Gryfino (Orzechów, Ognica)25 000,00 zł W przygotowaniu Porozumienie Sławno (Bobrowiczki)35 000,00 zł W przygotowaniu Porozumienie Choszczno (Oraczewice)30 000,00 zł W przygotowaniu Porozumienie Wałcz (Kolno, Świętosław)80 000,00 zł W przygotowaniu Porozumienie Goleniów (Maszewko I)67 000,00 zł W przygotowaniu Powiat Łobeski22 000,00 zł ∑404 000,00 zł Porozumienia z powiatami woj. podkarpackiego Nie rozpoczęto Porozumienie Rzeszów (czekamy na wniosek)100 000,00 zł Nie rozpoczęto Porozumienie Strzyżów (czekamy na wniosek)100 000,00 zł ∑200 000,00 zł 2012 SUMA1 926 545,00 zł

4 Współdziałanie Głównego Geodety Kraju ze starostami w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (perspektywa 2007-2013) Porozumienia zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014 Kwota podpisaneKraśnik, Województwo Lubelskie150 000,00 zł podpisaneChełm, Województwo Lubelskie150 000,00 zł podpisaneCieszyn, Województwo Śląskie100 000,00 zł podpisanePiekary Śląskie, Województwo Śląskie50 000,00 zł podpisaneWadowice, Województwo Śląskie100 000,00 zł podpisaneBędzin, Województwo Śląskie150 000,00 zł podpisaneJasło, Województwo Śląskie150 000,00 zł podpisaneKrosno, Województwo Podkarpackie125 000,00 zł podpisaneStrzyżów, Województwo Podkarpackie125 000,00 zł SUMA1 100 000,00 zł/ 7 300 000,00 zł Kwota stanowi 15% zaplanowanych wydatków na przygotowanie danych

5 TERYT 3  TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I;  Projekt kluczowy (lista podstawowa) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji;  Głównym celem będzie zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom administracji publicznej dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych danych adresowych (w tym również obejmujących lokalizację przestrzenną);

6 TERYT 3 Zamówienie na zebranie, weryfikację, harmonizację (z innymi zbiorami administracji publicznej) oraz dostosowanie do przepisów prawa danych adresowych – przybliżony koszt 60-70% całkowitego budżetu projektu; Okres realizacji: 2013-2014; Całkowity budżet projektu: 28 mln PLN;

7 Realizacja BDOT m.in. przez Marszałków Województw, dane w pzgik, aktualność do 2010 roku – w tym klasa ARAD Budowa i aktualizacja BDOT w ramach projektu GBDOT w schemacie 2.0.4.7, dane w pzgik, aktualność 2010/2011 - w tym klasa ARAD Budowa i aktualizacja BDOT w ramach projektu GBDOT w schemacie 2.0.4.7, dane w trakcie realizacji, aktualność 2011/2012 - w tym klasa ARAD Dostosowanie BDOT do struktury BDOT10k zgodnej z rozporz. MSWiA oraz aktualizacja danych, zamówienie w trakcie procedowania, aktualność 2012/2013 – klasa ARAD wyłączona ze struktury BDOT10k

8 GUGiK 106 mln PLN IMGW/KZGW 193 mln PLN RCB Instytut Łączności 1 mln PLN WORP Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego Mapy innych zagrożeń MPHP, System ISOK Chmura punktów NMT/NMPT Ortofotomapa BDOT Inwentaryzacja systemów informatycznych wsparcie Projekt ISOK – podział zadań

9 Zadania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii :  Zadanie LiDAR: Budowa numerycznego modelu rzeźby i pokrycia terenu (NMT)  190 000 km 2 (ok. 60% pow. kraju)  dla pozostałych obszarów integracja z istniejącymi w państwowym zasobie geodezyjnym danymi NMT  pomiar terenowy elementów strukturalnych typu wały i obiekty inżynierskie  Budowa i wdrożenie systemu do zarządzania NMT  Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych  Zadanie ORTO: Ortofotomapa cyfrowa dla wybranych miast (ponad 200 miast: miasta powyżej 50 tys. mieszkańców), piksel terenowy 0,10 m Projekt ISOK – zadania dla GUGiK

10 ISOK Cały Projekt 300 mln PLN (w tym GUGiK 106 mln PLN) 1.11.21.31.4 NMT Lotniczy skaning laserowy 191 000 km 2 System Zarządzania NMT BDOT Ortofotomapa 15 000 km 2 ISOK/ 5000 km 2 GBDOT 70 mln PLN10 mln PLN 13,7 mln PLN 4,6 mln PLN (6,2 mln PLN całość) Główny Urząd Geodezji i Kartografii Projekt ISOK – zadania dla GUGiK

11 Zadanie 2010201120122013 IIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV NMT/NMPT - LIDAR Ortofotomapa Baza danych TOPO System zarządzania NMT Projekt ISOK - harmonogram

12 Zadanie LiDAR – zasięg opracowania

13 Parametr Standard I Standard II gęstość punktów laserowych (w pojedynczym pasie obrazowania) ≥ 4 p./m 2 (≥ 6 p./m 2 dla obszarów priorytetowych) ≥ 12 p./ m 2 (2 niezależne naloty, każdy o gęstości ≥ 6 p./m 2 ) kąt poprzeczny skanowania: ≤ ±25º (dla obszarów niezalesionych dopuszcza się ≤ ±30º) ≤ ±25º pokrycie poprzeczne między szeregami ≥ 20% minimalna szerokość pasa pokrycia poprzecznego ≥ 100 m maksymalna długość pojedynczego szeregu ≤ 40 km szeregi poprzeczne w bloku LIDAR minimum 2 szeregi poprzeczne bez szeregów poprzecznych dokładność wysokościowa (błąd średni) punktów laserowych po wyrównaniu (na płaskich utwardzonych nawierzchniach) m h ≤ 0,15 m m h ≤ 0,10 m rejestracja wielokrotnych odbić („ech”) 4 odbicia rejestracja intensywności odbitych sygnałów taktak rejestracja skanowanego pasa terenu średnioformatową kamerą cyfrową synchroniczna ze skanowaniem (dopuszcza się rejestrację fotograficzną w innym terminie niż skanowanie LIDAR) synchroniczna ze skanowaniem termin wykonania nalotów skanerowych od połowy października do końca kwietnia cały rok Zadanie LiDAR : parametry skanowania

14 ProduktyStandard IStandard II – miasta 191 000 km 2 177 000 km 2 14 000 km 2 Chmura punktów (LAS 1.2) 1 4 p/m 2 2 12 p/m 2 Z RMS 0,15 mZ RMS 0,10 m XY RMS 0,5 mXY RMS 0,4 m 3 NMT (ESRI GRID, ASCII xyz) GRID 1m NMPT (ESRI GRID, ASCII xyz) 4 GRID 1m5 GRID 0.5m 6 Zdjęcia lotnicze 45 cm30 cm Zadanie LiDAR - produkty

15 Produkty opracowania (w zakresie LIDAR): 1. „Kolorowa” chmura punktów laserowych, sklasyfikowana  punkty na gruncie  niska wegetacja (wys. 0 – 0.40 m)  średnia wegetacja (wys. 0.40 – 1.70 m)  wysoka wegetacja (wys. > 1.70 m)  budynki i budowle  obiekty inżynierskie  wody 2. NMT w strukturze GRID:  Standard I:interwał siatki 1.0 m  Standard II:interwał siatki 1.0 m 3. NMPT w strukturze GRID:  Standard I:interwał siatki 1.0 m  Standard II:interwał siatki 0.5 m Zadanie LiDAR - produkty

16 Zadanie LiDAR - wykonawcy

17 Część 1:  Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. (Polska) – lider konsorcjum.  BSF Swissphoto GmbH (Niemcy) – członek konsorcjum.  NTT Systems S.A. 04-351 (Polska) – członek konsorcjum. Część 2:  Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z.o.o. (Olsztyn, Polska) – lider konsorcjum.  Estereofoto GeoEngenharia S.A. (Lizbona, Portugalia) – członek konsorcjum. Część 3:  Geopolis Sp. z o.o. (Włocławek, Polska) – lider konsorcjum.  Kucera International Inc. (Ohio, USA) – członek konsorcjum. Część 4:  EUROSYSTEM S.A. (Chorzów, Polska) – lider konsorcjum.  Fugro Aerial Mapping BV (Holandia) – członek konsorcjum. Część 5:  MGGP S.A. (Tarnów, Polska) – lider konsorcjum.  Geodetski Inženiring Maribor d.o.o. (Maribor, Słowenia) – członek konsorcjum. Część 6:  MGGP Aero Sp. z o.o. (Tarnów, Polska). Zadanie LiDAR - wykonawcy


Pobierz ppt "Projekt – ZSIN faza I  Projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I - projekt zaproponowany do realizacji ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google