Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Oświaty Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2010 i 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Oświaty Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2010 i 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Oświaty Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2010 i 2011

2 Inwestycje i remonty W roku 2010 w budżecie miasta Poznania na inwestycje i remonty w szkołach placówkach oświatowych zaplanowano kwotę 55 280 877 zł a w roku 2011 36 841 967 zł

3 Inwestycje i remonty

4 Inwestycje Budowa Szkoły Podstawowej – Strzeszyn Budowa Przedszkola nr 46 Budowa świetlicy Ogród Jordanowski nr 2 Budowa Teatru - Zespół Szkół nr 4 „Łejery”

5 Inwestycje Szkoła i Gimnazum Strzeszyn Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną Strzeszyn 1 września miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2011/2012. Budowa rozpoczęta w 2009 r. Poniesiono nakłady w wysokości 26 500 000 zł - szkoła o powierzchni użytkowej 7700m2, i kubaturze ok. 47000m3 oraz sali gimnastycznej z boiskiem o wymiarach boiska 44x24m, przewidziana na ok. 800 dzieci, Szkoła wyposażona jest w 4 szale informatyczne, 2 sale językowe, w 17 salach zainstalowano tablice interaktywne.

6 Inwestycje Szkoła i Gimnazjum Strzeszyn

7

8 Aula Multimedialna powierzchnia 250 m 2 miejsc siedzących 300

9

10 Blok sportowy Powierzchnia hali sportowej 1300 m 2

11

12 Blok sportowy Powierzchnia sali korekcyjnej 90 m 2

13

14 Blok sportowy zewnętrzny Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową 370m 2

15

16 Blok sportowy zewnętrzny Boisko wielofunkcyjne z trawa syntetyczną 2280m 2

17

18 Blok sportowy zewnętrzny Bieżnia 4 torowa z nawierzchnią tartanową 470m 2

19

20

21 Integracyjny plac zabaw powierzchnia 430 m2

22

23

24

25 4 sale informatyczne

26

27 2 sale językowe

28

29 35 sal dydaktycznych w tym 17 wyposażone w tablice interaktywne

30

31

32

33 Przedszkole 46 Inwestycje Budowa Przedszkola Nr 46 Zadanie realizowane w latach 2006 - 2010. Nakłady poniesione na realizację w roku 2010 - 2 212 801, 03 zł Całkowita wartość zadania 5 286 815,62 zł Koszt budowy i wyposażenia jednego oddziału dla 25 dzieci: 814 286 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej przedszkola wynosi 4142 zł. W porównaniu cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona przez GUS /27-05-2010/ za I-szy kwartał 2010 roku wyniosła 4372 zł.

34 Inwestycje Przedszkole 46

35 Inwestycje Przedszkole 46 Koszty budowy przedszkola na ul. Księżycowej - 814 286 zł. do innych obiektów przedszkolnych na terenie kraju.

36 Inwestycje Przedszkole 46 Koszty budowy przedszkola na ul. Księżycowej - 814 286 zł. do innych obiektów przedszkolnych na terenie kraju cd. PRZEDSZKOLA MODUŁOWE Gdańsk 100 dzieci 4 oddziały, obiekt zbudowany nowatorską technologią, funkcjonalny i trzy razy tańszy niż budowany tradycyjnie. Inwestycja pochłonie ok. 3,4 mln., węzeł żywieniowy dla posiłków w formie cateringu. 850 tys. zł na oddział Dwa przedszkola modułowe każde dla łącznie 125 dzieci wybudowane przez Warszawska gminę Targówek kosztowały z wyposażeniem łącznie 4,6 mln złotych. 1150 tys. zł na oddział

37 Ogród Jordanowski nr 2 Inwestycje Budowa świetlicy Ogród Jordanowski Nr 2 Zadanie realizowane w latach 2008 – 2011 Całkowita wartość zadania 1 724 000 zł Inwestycja obejmuje wykonanie budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu, budowę dróg wewnętrznych, chodników, placu zabaw.

38 Inwestycje Ogród Jordanowski nr 2

39 Inwestycje Ogród Jordanowski nr 2

40 Inwestycje Łejery Zespół Szkół Nr 4 „Łejery” budowa teatru Okres realizacji 2009 – 2012 – koszt całkowity 4 500 000 zł W 2010 roku poniesiono nakłady w kwocie 97 729 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

41 Inwestycje Łejery

42 Inwestycje Budowa boisk - program „ORLIK 2012” Zrealizowano 6 zespołów boisk wraz z pomieszczeniem szatniowym. Całkowity koszt realizacji – 6 731 526,78 zł. Zadania dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wysokości 3 993 000 zł Szkoła Podstawowa Nr 6 na Os. Rusa, Szkoła Podstawowa Nr 17 na Os. Bolesława Chrobrego, Szkoła Podstawowa Nr 34 na Os. Bolesława Śmiałego, Szkoła Podstawowa Nr 51 na Os. Lecha, Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej przy ul. Grunwaldzkiej/Jawornickiej, Ogród Jordanowski Nr 2 przy ul. Przybyszewskiego.

43 Budowa Boisk w ramach programu „ORLIK 2012” Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego Opracowano dokumentację techniczną. W drodze przetargu publicznego wyłoniono wykonawcę zadania. Rozpoczęcie robót - wrzesień 2011, zakończenie – grudzień 2011 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 na Os. Wichrowe Wzgórze Opracowano dokumentację techniczną. W drodze przetargu publicznego wyłoniono wykonawcę zadania. Rozpoczęcie robót - wrzesień 2011, zakończenie – grudzień 2011

44 Inwestycje „ORLIK 2012” SP 17

45 SP 6 Inwestycje „ORLIK 2012”

46 SP 34 Inwestycje „ORLIK 2012”

47 Ogród Jordanowski nr 2 Inwestycje „ORLIK 2012”

48 Inne działania termomodernizacyjne Zmiana źródeł ciepła polegająca na wykonaniu węzłów cieplnych we współpracy z Dalkią: Gimnazjum Nr 61 przy ul. Słowackiego, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 przy ul. Bukowskiej Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Tomickiego. W latach ubiegłych węzły cieplne wykonano między innymi w : Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Galileusza, Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida, Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Berwińskiego, Liceum Ogólnokształcącym Nr VI przy ul. Krakowskiej, Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 przy ul. Rybaki, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Szamarzewskiego, Zespole Szkół Technicznych - Golęcin Przedszkolu Nr 28 przy ul. Galileusza Termomodernizacja

49 Modernizacje budynków Modernizacja budynku przy ul. Płowieckiej dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z przeznaczeniem dla dzieci autyzmem koszt 600 000 zł. Kontynuacja prac modernizacyjnych budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 przy ul. Głuszyna koszt 50 000 zł.

50 Przedszkole dla dzieci z autyzmem ul. Płowiecka

51 Termomodernizacja 2010-2011 r. Schronisko nr 1

52 Realizacja zadań w ramach grantów Zadania ze środków pochodzących z Konkursu Grantowego Prezydenta Miasta Poznania o łącznej wartości 1 200 050 zł. wykonywano w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 15-modernizacja boiska Szkoła Podstawowa Nr 62-rozbudowa obiektów sportowych Szkoła Podstawowa Nr 10-modernizacja placu zabaw, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15-modernizacja auli, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 -zagospodarowanie terenu, Przedszkole nr 70-plac zabaw ul. Włodkowica,

53 LO XV Modernizacja stołówki na aulę

54 LO XV Modernizacja stołówki na aulę

55 Termomodernizacja Ocieplanie budynków z zastosowaniem nowoczesnych systemów dociepleń W latach 2004-2010 zrealizowano ocieplenie 45 obiektów na kwotę 41 500 000 zł

56 Termomodernizacja 2010 r. SP 9

57 SP 12 Termomodernizacja 2010 r.

58 Ważniejsze remonty i modernizacje Remontami bieżącymi objęto blisko 200 placówek oświatowych. Natomiast w pozostałych wykonywano zadania o charakterze majątkowym w tym termorenowację, modernizacje budynków, modernizacje placów zabaw. Na remonty bieżące we wszystkich typach placówek przeznaczono środki w wysokości ogółem 9 332 000 zł.

59 W ramach prac remontowych realizowano również prace wynikające z nakazów instytucji kontrolujących m.in.: Sanepidu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, inspekcji pracy. Niezależnie od zaplanowanych środków w budżecie miasta Poznania, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych na bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego budynków przeznaczyli środki z budżetu podstawowego placówki, uzyskanych od sponsorów, rad rodziców lub Rad Osiedli. Ważniejsze remonty i modernizacje

60 Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2011 przeprowadzono remonty: sanitariatów dachów, pomieszczeń szkolnych ( w tym dla dzieci 6 letnich ) poprawiające bazę sportową w placówkach boisk szkolnych placów gier i zabaw dziedzińców szkolnych (w tym likwidacja barier architektonicznych) Ważniejsze remonty i modernizacje

61 Remonty dachów SP 34

62 Remonty dachów SP 71

63 Remonty dachów Zespół Szkół Odzieżowych

64 Remonty dachów LO III

65 Remonty dachów SP 13

66 Remonty dachów LO VII

67 Dodatkowe prace remontowo modernizacyjne W wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych na realizację zadań: - termomodernizacja SP 9, - termomodernizacja SP 12 - modernizacja dachu SP 71 zaoszczędzono środki finansowe w kwocie 950 000zł. Pozwoliło to na zrealizowanie zadań pierwotnie zgłaszanych ale z uwagi na brak środków nie uwzględnionych w budżecie: Remont dachu w LOVII wykonanie I etapu modernizacji dachu w hali warsztatowej PCEUiP przy ul. Grunwaldzkiej

68 Remonty sanitariatów w szkołach SP 34

69 Remonty sanitariatów w przedszkolach

70 Remonty sal dla 6 latków

71 Dodatkowe odziały przedszkolne Przed 187

72 Dodatkowe odziały przedszkolne Przed 187

73 SP 6 Integracyjne place gier i zabaw 2010 rok. Na nowym placu znajdują się urządzenia, pod które można wjechać na wózku inwalidzkim. Jest na przykład domek z podjazdem o odpowiednim nachyleniu. Wózkiem można też podjechać pod piaskownicę, ponieważ jest wokół niej utwardzony teren. Plac zabaw jest ogrodzony i monitorowany. Nowoczesne urządzenia do zabawy znajdują się na placu zabaw na osiedlu Rusa. - To jeden, z kilku powstających w 2010 roku, integracyjnych placów zabaw w Poznaniu

74 SP 25 Integracyjne place gier i zabaw 2011 rok. Na nowym placu znajdują się urządzenia, pod które można wjechać na wózku inwalidzkim. Jest na przykład domek z podjazdem o odpowiednim nachyleniu. Wózkiem można też podjechać pod urządzenia po utwardzonej ścieżce. Plac zabaw jest ogrodzony i monitorowany.

75 SP 6 Modernizacje placów gier i zabaw W 2010 roku urządzenia integracyjne zamontowano: Ogród Jordanowski nr 1, Ogród Jordanowski nr 2, Przedszkole nr 46 Szkoła Podstawowa nr 7

76 Modernizacje placów gier i zabaw W 2011 roku urządzenia integracyjne zamontowano: Ogród Jordanowski nr 2, nowa szkoła na Strzeszynie Przedszkole nr 148 Szkoła Podstawowa nr 10

77 Modernizacja dziedzińców SP 10

78 Przygotowanie dokumentacji na dobudowę sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 10

79 Modernizacja boisk SP 18

80 Modernizacja boisk SP 18

81 ZADANIA NIEWYGASAJĄCE Kontynuacja modernizacji Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Szamarzewskiego w zakresie remontu dachu oraz ocieplenia ścian budynku Nakłady poniesione na realizację – 600 000 zł Ważniejsze remonty i modernizacje

82 Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

83 Zakończenie modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej. W efekcie rozbudowy zrealizowano 2 budynki - jednokondygnacyjny budynek świetlicy dla Szkoły Podstawowej oraz trzykondygnacyjny budynek na potrzeby Gimnazjum. Ważniejsze remonty i modernizacje 2010 - 2011

84 SP 54 Modernizacja i rozbudowa

85 Nakłady poniesione na realizację rozbudowy i termomodernizację szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu w latach 2009-2010 – 3 000 000 zł NOMINACJA DO FINAŁU W XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „MODERNIZACJA ROKU 2010” W KATEGORII OBIEKTY OŚWIATOWE Ważniejsze remonty i modernizacje

86 Modernizacja i renowacja Sali gimnastycznej LO I

87 ZADANIA NIEWYGASAJĄCE Liceum Ogólnokształcące Nr 1 przy ul. Bukowskiej – przeprowadzono kompleksową modernizację budynku sali gimnastycznej wraz z renowacją elewacji. Nakłady poniesione na realizację w latach 2009 - 2010 1 500 000 zł WYRÓŻNIENIE /DRUGIE MIEJSCE/ W XV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „MODERNIZACJA ROKU 2010” W KATEGORII OBIEKTY ZABYTKOWE Ważniejsze remonty i modernizacje

88 Modernizacja i renowacja Sali gimnastycznej LO I

89 Modernizacja i renowacja Sali gimnastycznej LO I

90 Modernizacja i renowacja Sali gimnastycznej LO I

91 Kontynuacja modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 przy ul. Głuszyna. W roku 2010 ocieplono budynek oraz przebudowano wejście. Nakłady poniesione na realizację w roku 2010 150 000 zł W roku 2011 przeznaczono 50 000 zł Ważniejsze remonty i modernizacje 2010 - 2011

92 Termomodernizacja Schronisko nr 1

93 Ministerstwo Edukacji Narodowej

94 Koszty realizacji programu 2010r Na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła w szkołach podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 580 714,60 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosło 790 357,30 zł. Wybudowano place gier zabaw w 9 szkołach podstawowych

95 SP 14 Radosna Szkoła

96 SP 34

97 SP 35 Radosna Szkoła

98 SP 36 Radosna Szkoła

99 SP 46 Radosna Szkoła

100 Koszty realizacji programu 2011r Na realizację programu rządowego „Radosna Szkoła w szkołach podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 180 000 zł z tego 50 % stanowi dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Budowę placów gier i zabaw wyposażonych w nowe urządzenia zainstalowane na kolorowych i bezpiecznych nawierzchniach zaplanowano w 11 szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa 3, Szkoła Podstawowa 4, Szkoła Podstawowa 7, Szkoła Podstawowa 27, Szkoła Podstawowa 54, Szkoła Podstawowa 59, Szkoła Podstawowa 61, Szkoła Podstawowa 74, Szkoła Podstawowa 78, Szkoła Podstawowa 83, Szkoła Podstawowa 90.

101 SP 74 Radosna Szkoła

102 SP 54

103 SP 59 Radosna Szkoła


Pobierz ppt "Wydział Oświaty Remonty i inwestycje w poznańskich placówkach oświatowych rok 2010 i 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google