Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 2014-2020 dla województwa pomorskiego Ludwik Szakiel Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 2014-2020 dla województwa pomorskiego Ludwik Szakiel Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament."— Zapis prezentacji:

1 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) dla województwa pomorskiego Ludwik Szakiel Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Spotkanie informacyjne nt. pozyskiwania środków finansowych w ramach EWT Gdańsk, 5 lutego 2016 r.

2 Regionalny Punkt Kontaktowy ds. EWT/EIS EWT: EU – Polska – Pomorskie Zmiany w EWT Programy i nabory Źródła informacji i inspiracji O czym?

3 Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa konsultacja – pomysł na projekt - konkretny program EWT warunki i procedury dofinansowania poszukiwanie partnerów do projektu lobbing projektu (m.in. komitety monitorujące) konsultacja dot. rozliczania projektu organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla beneficjentów współpraca z Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem oraz innymi instytucjami partnerskimi w ramach danego programu Regionalny Punkt Kontaktowy

4 Interreg

5 Programy EWT dla Pomorskiego

6 Miejsce programów INTERREG w systemie planowania rozwoju RPO WP KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE 16 RPO PO PTPO PC PO IŚ PO IRPO WER PROWPO Ryby KONTRAKT TERYTORIALNY BUDŻET WOJEWÓDZTWA Programy EWT / EIS dla Pomorskiego

7 Zmiany w EWT a  Strategia Europa 2020  koncentracja tematyczna → maksymalizacja efektów  EFRR 4 priorytety inwestycyjne (80%)  skupienie na rezultatach (nie tylko na wykorzystaniu środków) → zmiana  skuteczniejszy monitoring postępu realizacji celów (zbieranie danych)

8 Interreg

9

10 Czy program EWT jest dla mnie? Czy problem / potrzeba zmian jest dobrze zdefiniowana? Czy projekt przyczyni się do realizacji celów programu? Czy i jak zostaną zmierzone rezultaty projektu? Jaka zmiana? Gdzie sukces? Czy projekt może być zrealizowany bez partnerstwa? Dlaczego ci, a nie inni partnerzy? Jakie korzyści dla partnerów? Działania typu wspólne spotkania, konferencje oraz wymiana doświadczeń nie są wystarczające, żeby zademonstrować współpracę partnerską w projekcie Czy budżet jest dobrze zaplanowany? (adekwatnie do zadań) Czy inwestycja jest głównym celem projektu? Czy projekt będzie kontynuowany?

11 EWT Pomorskie – programy i priorytety 1 ZDOLNOŚĆ INNOWACYJNA I INTERNACJONALIZACJA MŚP 2 DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA 1 INNOWACJE 2 ZASOBY NATURALNE 1 INNOWACJE 2 NISKA EMISJA 1 BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGII I INNOWACJE 2 KONKURENCYJNOŚĆ MŚP 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

12 EWT Pomorskie – wymogi formalne Wybrane regiony Polski, Danii, Litwy, Niemiec, Szwecji 83 mln €  Małe projekty do 24 miesięcy / tys.€  Regularne projekty do 36 miesięcy/ 1-2 mln €  Projekty pilotażowe  Seed money  Przynajmniej 2 partnerów z 2 krajów obszaru programowania  85% refundacji dla polskich partnerów Polska, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Norwegia, wybrane regiony Rosji, Białoruś 264 mln €  1,5 - 4,5 mln  lata  Projekty pilotażowe  Rekomendowana liczba partnerów: powyżej 7, minimum 3 z 3 krajów, w tym 2 krajów obszaru programowania  85% refundacji dla polskich partnerów Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Niemiec, wybrane regiony Włoch 247 mln €  mln  miesięcy  Projekty pilotażowe  Rekomendowana liczba partnerów: do 12, minimum 3 z 3 krajów, w tym 2 z obszaru programowania  85% refundacji dla polskich partnerów Cała Unia Europejska, Norwegia i Szwajcaria 359 mln €  Projekty pilotażowe tys.  1-2 mln  3-5 lat  Rekomendowana liczba partnerów: 5-10, minimum 3 z 3 krajów, w tym 2 krajów obszaru programowania  85% refundacji dla polskich partnerów

13 EWT Pomorskie – kwalifikowalność partnerów Udział partnerów prywatnych - przedsiębiorstwa Lider – NIE Partner – tylko działalność w interesie ogólnym Lider – NIE Partner – TAK Lider – TAK Partner – TAK Lider – NIE Partner – tylko działalność w interesie ogólnym Podmioty prawa publicznego – 3 warunki a/ Działają w interesie ogólnym, nie mają charakteru handlowego ani przemysłowego b/ osobowość prawna c/ finansowanie lub zarząd lub nadzór – ponad 50% państwo, samorząd lub inne podmioty prawa publicznego

14 EWT Pomorskie - kalendarz naborów 2. nabór 9.05 – (wyniki 1. naboru ) 27 aplikacji 2. nabór (wyniki 1. naboru ) 282/81/35 2 etapy 2. nabór wiosna 2016 (wyniki 1. naboru ) 612/91/?? 2. nabór (wyniki 1. naboru ) 261/88/??

15 INFORMACJE I NARZĘDZIA DLA BENEFICJENTÓW zakładka programy (informacje, linki do programów, dane kontaktowe) zakładka publikacje - Finansowanie RPS z programów EWT NOWA BAZA DANYCH ONLINE ( , , PROJECT IDEAS / PARTNER SEARCH) Podręcznik zarządzania projektem Interreg eu.net/news/new_publication_project_management_handbook/7/ portal informacyjny o EWT - rządowy portal o EWT - baza danych projektów EWT ;

16 Dziękuję za uwagę! Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Regionalny Punkt Kontaktowy EWT / EIS ul. Okopowa 21/27, pok. 319, Gdańsk tel faks ewt.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 2014-2020 dla województwa pomorskiego Ludwik Szakiel Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google