Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spór – mediacja – korporacja (na przykładzie Banku Pekao SA) Katarzyna Myśliwiec Dyrektor Biura Komunikacji Wewnętrznej w Banku Pekao Kraków - Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spór – mediacja – korporacja (na przykładzie Banku Pekao SA) Katarzyna Myśliwiec Dyrektor Biura Komunikacji Wewnętrznej w Banku Pekao Kraków - Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 1 Spór – mediacja – korporacja (na przykładzie Banku Pekao SA) Katarzyna Myśliwiec Dyrektor Biura Komunikacji Wewnętrznej w Banku Pekao Kraków - Warszawa, maj 2009 r. Human Resources

2 2  Czy idea mediacji w organizacji zatrudniającej ponad dwadzieścia tysięcy Pracowników ma sens?  Czy z poziomu Centrali można zaradzić sporom wynikłym np. na drugim końcu Polski?  Jak pokonać barierę nieufności wobec nowoczesnych sposobów rozwiązywania konfliktów?  Czy restrykcyjne przestrzeganie zasad wyznaczonych i zaakceptowanych przez wszystkich Pracowników danej organizacji może mieć realne przełożenie na funkcjonowanie organizacji? Human Resources

3 3 Czy idea mediacji w organizacji zatrudniającej ponad dwadzieścia tysięcy Pracowników ma sens? W Banku Pekao realizowane są następujące projekty, w ramach których prowadzone są działania mediacyjne :  Karta Zasad  Równość  Przejrzystość  Szacunek  Wzajemność  Wolność (Swoboda działania)  Zaufanie  Projekt: Sprawiedliwość z Kartą Zasad  12 Rzeczników Karty Zasad  4 profesjonalnych mediatorów zewnętrznych wspierających prace Rzeczników Human Resources

4 4 Czy z poziomu Centrali można zaradzić sporom wynikłym np. na drugim końcu Polski? Human Resources  Rzecznicy Karty Zasad to:  emerytowani menadżerowie świetnie znający funkcjonowanie Banku, którzy zostali zapamiętani jako osoby o wyjątkowych zdolnościach nie tylko menadżerskich, ale przede wszystkim interpersonalnych;  ich kandydatury zostały zaproponowane i uzasadnione przez byłych współpracowników.  Rola Rzeczników Karty Zasad:  Rzecznik Karty Zasad to mąż zaufania i gwarant Karty Zasad, gwarantuje pełną poufność i dyskrecję.  Rzecznicy pomagają w sprawach, w których naruszono wartości Karty Zasad. Dążą do naprawy zaburzonych relacji.  Służą pomocą wszystkim Pracownikom Banku Pekao i Spółek Zależnych Banku.  Instrumenty, którymi posługują się Rzecznicy:  Spotkanie – wysłuchanie i rozpatrzenie każdego zgłoszenia, które jest analizowane pod kątem naruszenia przyjętych wartości Karty Zasad  Sygnalizacja problemu kierownictwu - raport ( z zachowaniem tajemnicy informacji)  Mediacja między stronami biorącymi udział w sporze (niezbędna jest zgoda wszystkich zaangażowanych stron); najlepsze narzędzie wykorzystywane do rozwiązywania sporów między jednostkami, związanych z naruszeniem Karty Zasad

5 5 Human Resources Jaki jest zakres Sprawiedliwości z Kartą Zasad i działań mediacyjnych? Normy Obowiązujące w branży II° Karta Zasad III° Prawodawstwo i regulacje prawne państwa I° Drugi krąg sprawiedliwości zawiera wszystkie te normy, które pochodzą z relacji branżowych, umów o pracę oraz zwyczaje i reguły firmy mające początek w jej codziennych działaniach. Pierwszy krąg to sfera prawodawstwa i uregulowań państwa, kontrolujących sposób prowadzenia firmy w relacji do jej pracowników, klientów, rynku, konkurencji i środowiska. I w końcu, trzeci krąg sprawiedliwości obejmuje te wartości, których wyrazem jest Karta Zasad. Trójdzielna struktura reguł i przepisów, do której korporacja musi się nieustannie odnosić to trzy kręgi sprawiedliwości:

6 6 Human Resources I° II° III° A A B B C C WYKROCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEPISOM PRAWA KARNEGO, np: lżenie, zniesławianie, wymuszanie, groźby, uszkodzenie ciała, molestowanie, itd. WYKROCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEPISOM PRAWA CYWILNEGO LUB ŁAMIĄCE ZAPISY UMÓW, np.: nieuczciwe zachowanie wobec kolegów, ukrywanie informacji, nadużywanie stanowiska, itd. WYKROCZENIA „CODZIENNE” – KILKA PRZYKŁADÓW, np.: rozsiewanie krzywdzących plotek, niewybredne żarty, brak chęci do współpracy przeszkadzanie w pracy zespołu, itd. Jaki jest zakres Sprawiedliwości z Kartą Zasad i działań mediacyjnych? Zależności pomiędzy kręgami sprawiedliwości:

7 7 Mediacja w projekcie: Sprawiedliwość z Kartą Zasad  Mediacja to proces, w którym trzecia, bezstronna osoba – mediator – działa w celu promowania komunikacji między stronami zaangażowanymi w konflikt.  Wartością dla każdej ze stron konfliktu pozostaje możliwość wyjaśnienia faktów, tła konfliktu i swoich odczuć na temat przedmiotu konfliktu.  Mediacja może:  stworzyć sposobność naprawy/podjęcia przerwanej komunikacji lub zasugerować nowe formy relacji między stronami;  umożliwić naprawę w sferze negatywnych konsekwencji związanych z wykroczeniami w świetle Karty Zasad,  ułatwić dojście do zgody w świetle przyszłych zachowań.  Mediacja nie jest obligatoryjna, jest to wybór drogi oparty o konsensus, strony mają zupełną dowolność przyjęcia lub odrzucenia propozycji mediacyjnej.  Mediacja opiera się o zasadę tajności. Wszystko to, co wynika podczas spotkań mediacyjnych jest zastrzeżone, ta wiedza jest dostępna wyłącznie stronom. Human Resources

8 8 Jak pokonać barierę nieufności wobec nowoczesnych sposobów rozwiązywania konfliktów? Human Resources RAPORT - OPIS PRZYPADKU W Banku Pekao często organizowane są konkursy dla wszystkich Pracowników Banku. Zasady i przebieg konkursu odbywa się najczęściej drogą internetową. W czasie konkursu pt. „Złap piłkę” jeden z Pracowników Oddziału Banku, z małego miasta zasygnalizował postępowanie, które naruszało wartości: równość i przejrzystość. W opinii Pracownika/Pracowników Oddziałów Banku to Pracownicy Centrali a w pierwszej kolejności Pracownicy Departamentów Marketingu i Informatyki mieli szybszy dostęp do pytań konkursowych i stąd odpowiadali na pytania w trybie on-line, zatem tylko oni „wygrywali kolejne piłki”. Pracownik Oddziału zgłosił sprawę do Rzecznika Karty Zasad.Dzięki raportowi jednego z Pracowników, Rzecznik zwrócił uwagę organizatorowi konkursów na tę kwestię i zdołał wyrównać zasady i liczbę nagród dla Pracowników Centrali i Oddziałów Banku Pekao. SPOTKANIE – OPIS PRZYPADKU Bankowa kariera pewnego świetnie wykształconego młodego człowieka zaczęła się pomyślnie, jednak po pewnym czasie zaczęła spowalniać. W tej sytuacji zabrakło przejrzystości ze strony przełożonego, który powinien przeprowadzić szczerą rozmowę z Pracownikiem i w miarę możliwości wyjaśnić, w jaki sposób można poprawić wydajność pracy przy tymczasowym odsunięciu rozmowy na temat potencjalnego awansu. W takiej sytuacji spotkanie tej młodej osoby z jej przełożonym, w obecności Rzecznika Karty Zasad, było najlepszym sposobem osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron.

9 9 Polska na tle całej Grupy UniCredit Human Resources KRAJRozpoczęcie działalności 2006 r.2007 r.2008 r.Łączna liczba zgłoszeń Liczba Pracowników W 2008 r. w tys. WŁOCHY01.10.200619688016762,6 NIEMCY01.01.2007_29285724,2 AUSTRIA01.03.2007_11122312,6 WĘGRY01.09.2007_1622382,3 SŁOWACJA01.09.2007_2461,7 POLSKA01.01.2008__33 22,5 SŁOWENIA01.02.2008__12 0,5 BUŁGARIA01.03.2008__13 4,5 CHORWACJA01.03.2008__17 5,3 CZECHY01.10.2008__332,7 RAZEM19126224369

10 10 Działanie Systemu Sprawiedliwość z Kartą Zasad w Polsce Human Resources Od momentu uruchomienia Systemu w Polsce (styczeń 2008 r.) do 31 marca 2009 r. do Rzeczników Karty Zasad zgłoszono 39 spraw:  6 spraw zostało wycofanych przez Pracowników z obawy przed konsekwencjami ujawnienia ich zgłoszeń przełożonym.  4 sprawy zostały wycofane przez Pracowników bowiem problem został rozwiązany bez interwencji Rzecznika.  5 przypadków zostało odrzuconych z powodu braku podstawy ich rozpatrzenia pod kątem naruszenia wartości z Karty Zasad.  Najczęściej stosowanym narzędziem dla naprawy zaburzonych relacji była sygnalizacja i spotkanie.

11 11 Promocja projektów i idei mediacji w Banku Human Resources Karta Zasad, działalność Rzeczników Karty Zasad, idea rozwiązywania sporów za pomowca mediacji promowana jest w wewnętrznych kanałach informacyjno – komunikacyjnych:  wiadomości wysyłane do Pracowników Banku z adresu: Komunikacja_Wewnetrzna@pekao.com.pl  gazeta wewnętrzna  intranet  newslettery poszczególnych jednostek organizacyjnych  Dzień Karty Zasad – coroczne święto wartości  spotkania warsztatowe

12 12 Czy restrykcyjne przestrzeganie zasad wyznaczonych i zaakceptowanych przez wszystkich Pracowników danej organizacji może mieć realne przełożenie na funkcjonowanie organizacji? Human Resources Od zasady: Rób dokładnie, czego żąda od Ciebie twój pracodawca” jest jeden wyjątek: Oczywiście nie powinniście robić dla niego nic, co byłoby niegodne i nieuczciwe. Jeśli Twój pracodawca żąda tego od Ciebie, znajdź sobie innego pracodawcę. F. W. Taylor, Jak osiągnąć powodzenie? 1909 r.


Pobierz ppt "1 Spór – mediacja – korporacja (na przykładzie Banku Pekao SA) Katarzyna Myśliwiec Dyrektor Biura Komunikacji Wewnętrznej w Banku Pekao Kraków - Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google