Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość w opiece zdrowotnej Jerzy Hennig

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość w opiece zdrowotnej Jerzy Hennig"— Zapis prezentacji:

1 Jakość w opiece zdrowotnej Jerzy Hennig

2 Jakość świadczeń nie jest przypadkiem;
jest wynikiem świadomego, inteligentnego i zbiorowego wysiłku wszystkich osób zaangażowanych w proces leczenia; John Rushkin

3 DEFINICJA JAKOŚCI Stopień w jakim każda usługa świadczona pacjentowi, dostarczana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, podnosi prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku opieki i redukuje prawdopodobieństwo, niepożądanych rezultatów.

4 UOGÓLNIAJĄC, JAKOŚĆ TO:
zadowolony klient, przy czym ocena jakości jest pozostawiona subiektywnej percepcji klienta dokonanie oceny spełnienia wyznaczonych kryteriów – standardów z wykorzystaniem punktowej oceny porównując obiektywne wskaźniki

5

6 JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
Ocena świadczenia opieki zdrowotnej (jako produktu) ma różne aspekty uzależnione od tego, kto ją wyraża. Z perspektywy: dostępność Pacjenta (świadczeniobiorcy) akceptacja efektywność Pracownika udzielającego świadczenia bezpieczeństwo bezpieczeństwo Zarządzającego akceptacja zadowolenie pacjenta Płatnika efektywność, jakość, dostępność Organu założycielskiego dostępność, efektywność akceptacja,

7 JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
Jakość łączy wszystkie obszary działalności związanej z ochroną zdrowia, takie jak: zarządzanie (najwłaściwsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich, materiałowych i finansowych), profesjonalizm (zapewnienie świadczeń w sposób określony przez potwierdzone badania naukowe, autorytety naukowe i medycynę opartą na dowodach) oraz zaspokojenie oczekiwań pacjentów (świadczeniobiorców). Jakość niezbędna jest na każdym poziomie organizacji zapewniając sprawne, efektywne, ekonomicznie uzasadnione i satysfakcjonujące pacjentów funkcjonowanie jednostek w systemie ochrony zdrowia.

8 Program akredytacji szpitali w Polsce
Wydanie I 1998 r.: 210 standardów w 15 działach Wydanie II obowiązuje od grudnia 2009r. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ z dnia 25 stycznia 2010r.) 221 standardów w 15 działach

9 Standardy akredytacyjne dla szpitali
W randze aktu prawnego: zatwierdzone przez Ministra Zdrowia - zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali zawarty w Dzienniku Urzędowym MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010 Program Akredytacji Szpitali obejmuje 221 standardów w 15 działach: są to najwyższe w kraju wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości opieki, wypracowane przez środowisko medyczne, Radę Akredytacyjną zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. Choć dotyczą elementarnych aspektów opieki nad pacjentem, stanowią ważne i gotowe do wykorzystania narzędzie dla zarządzających i pracowników medycznych, służące kształtowaniu środowiska opieki i rezultatów działania

10 Typy standardów: Ogniskujące się na opiece nad pacjentem:
(Ciągłość Opieki, Prawa Pacjenta, Ocena Stanu Pacjenta, Opieka nad Pacjentem, Kontrola Zakażeń, Zabiegi i Znieczulenia, Farmakoterapia, Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta) Dotyczące funkcjonowania szpitala i zarządzania: (Zarządzanie Ogólne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Informacją, Środowisko Opieki) Odnoszące się do poszczególnych rodzajów usług świadczonych pacjentowi przez szpital: (Laboratorium, Diagnostyka Obrazowa, Odżywianie)

11 Standardy 1. Ciągłość Opieki (CO) - 14 2. Prawa Pacjenta (PP) - 20
3. Ocena Stanu Pacjenta (OS) - 17 4. Opieka nad Pacjentem (OP) - 10 5. Kontrola Zakażeń (KZ) - 19 6. Zabiegi i Znieczulenia (ZA) – 19 7. Farmakoterapia (FA) - 13 8. Laboratorium (LA) - 10 9. Diagnostyka Obrazowa (DO) - 9 10. Odżywianie (OD) - 6 11. Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ) - 15 12. Zarządzanie Ogólne (ZO) - 13 13. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – (ZZ) - 17 14. Zarządzanie Informacją (ZI) - 13 15. Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO) - 26

12 Standardy akredytacyjne służą poprawie bezpieczeństwa, gdyż indukują zmiany redukujące ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych

13 Akredytacja wymusza zaangażowanie
AKREDYTACJA ZMIENIA PRACĘ SZPITALA POPRZEZ MODYFIKOWANIE POSTAW I ZACHOWAŃ ZESPOŁU, WPROWADZANIE NOWYCH MODELI FUNKCJONOWANIA I PRACY ZESPOŁOWEJ WYZWANIE DLA AKREDYTACJI TO NIE TECHNOLOGIE ALE CZŁOWIEK

14 Co akredytacja daje pacjentom?
AKREDYTACJA DAJE PACJENTOM BEZPIECZEŃSTWO - szpital identyfikuje ryzyko w działalności klinicznej i prowadzi nad nim nadzór Nadzór nad zdarzeniami niepożądanymi Analizy reoperacji, ponownych hospitalizacji, przedłużonych pobytów Analizy przebiegu znieczuleń, Analizy przebiegu reanimacji Analizy zgonów Wdrażanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi Nadzór nad farmakoterapią ZWIĘKSZA SZANSE NA SKUTECZNOŚĆ LECZENIA – wyniki analiz działalności klinicznej przekładają się na wypracowanie właściwych standardów postępowania, leczenie prowadzone zgodnie z wytycznymi klinicznymi opartymi o dowody naukowe RESPEKTOWANIE PRAW I OCZEKIWAŃ PACJENTÓW

15 Co akredytacja daje personelowi?
UPORZĄDKOWANIE, USYSTEMATYZOWANIE WIELU ELEMENTÓW PRACY, POPRAWA ORGANIZACJI PRACY, WZROST BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNKÓW – np. poprawa dokumentowania opieki nad pacjentami, ustalenie odpowiedzialności za pacjenta podczas przekazywania opieki POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W CODZIENNEJ PRACY – standardy zwięzłymi wskazówkami jak postąpić w danej sytuacji, ustalenie odpowiedzialności PROCES PRZYGOTOWANIA DO AKREDYTACJI KONSOLIDUJE ZESPÓŁ SZPITALA ZMIANA ŚWIADOMOŚCI ZAANGAŻOWANIE W CIĄGŁE DOSKONALENIE - praca w zespołach problemowych, opracowywanie standardów leczenia, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i możliwości zwiększenia efektywności leczenia i bezpieczeństwa pacjentów

16 Co akredytacja daje szpitalowi?
UMACNIANIE WIARYGODNOŚCI I WIZERUNKU W EFEKCIE DŁUGOFALOWYM OBNIŻENIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA – np. obniżenie wskaźnika zakażeń miejsca operowanego w wyniku wdrożenia standardów okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej POSIADANIE STATUSU SZPITALA AKREDYTOWANEGO ZOBOWIĄZUJE DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA, DBANIA O JAKOŚĆ – nie można spocząć na laurach LEPSZA POZYCJA NEGOCJACYJNA Z PŁATNIKIEM PUBLICZNYM – w związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej SZANSA SPRAWDZENIA SIĘ - ocena przez zewnętrznych ekspertów

17 Co akredytacja daje systemowy ochrony zdrowia?
JEDNO Z WAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI WPROWADZANIA POSTĘPU W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA SŁUŻY POPRAWIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W OCHRONIE ZDROWIA

18 Potwierdzenie uzyskania akredytacji
LOGO jednostki akredytowanej

19 Akredytacja w liczbach stan na dzień 17.02.2014

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONTAKT sekretariat@cmj.org.pl
STRONY WWW


Pobierz ppt "Jakość w opiece zdrowotnej Jerzy Hennig"

Podobne prezentacje


Reklamy Google