Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 „Prowadzący – niepijący” Kampania edukacyjna 7 – 31 sierpnia 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 „Prowadzący – niepijący” Kampania edukacyjna 7 – 31 sierpnia 2008."— Zapis prezentacji:

1 1 „Prowadzący – niepijący” Kampania edukacyjna 7 – 31 sierpnia 2008

2 2 Organizator - Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie  ZPPP Browary Polskie są organizacją pracodawców, która zrzesza największych producentów piwa w Polsce, posiadających razem ponad 90% udział w krajowym rynku piwa.  Jednym z głównych zadań ZPPP Browary Polskie jest prowadzenie działań w zakresie edukacji na temat odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji piwa.  Są to takie obszary, jak:  zakaz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim  nie prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu

3 3 Działania edukacyjne Związku  W latach 2003 – 2005 we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzona była ogólnopolska kampania edukacyjna pod hasłem Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!  Latem 2006 r. Browary Polskie przyłączyły się do kampanii Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z cyklu Włącz myślenie pod hasłem Ty i trzeźwy kierowca.  Rozpoczęcie akcji Prowadzący – niepijący! wynika z realizacji zobowiązań Związku Browary Polskie w ramach projektu Komisji Europejskiej – Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4 4 „Prowadzący - niepijący”; Informacje ogólne  Organizator: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie  Kampania uzyskała wsparcie władz lokalnych Gdańska oraz Sopotu jak również Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku  Czas trwania: 7 – 31 sierpnia 2008  Do współpracy zaprosiliśmy: trójmiejskie media, lokalnych przedsiębiorców

5 5 „Prowadzący – niepijący”; poprzednie edycje  Kampania była realizowana w :  Łodzi (listopad – grudzień 2006)  Poznaniu (marzec 2007)  Krakowie (kwiecień – maj 2007)  Warszawie (grudzień 2007)  Lublinie (kwiecień – maj 2008)  We wszystkich miastach została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez właścicieli lokali, jak i bawiących się ludzi  We wszystkich miastach uzyskaliśmy wsparcie lokalnych władz miast, a także przychylność policji i mediów

6 6 Zdjęcia z poprzednich edycji

7 7 Założenia akcji  Ideą prowadzonych działań jest przekonanie bawiących się w lokalach i pijących alkohol gości do nie wsiadania za kierownicę samochodu i zaszczepienie w nich nawyku korzystania w takich sytuacjach z innych środków transportu, które bezpiecznie dowiozą ich do domu.  W tym celu w lokalach: promowane będą alternatywne środki transportu „po imprezie”, wprowadzony zostanie mechanizm zabawy w „wyznaczonego kierowcę” – tego, który nie pije danego wieczoru alkoholu i rozwozi przyjaciół bezpiecznie do domu.

8 8 Planowany przebieg kampanii  Akcja rozpocznie się konferencją prasową, współorganizowaną z władzami miast  W kilkunastu lokalach Gdańska i Sopotu, przez kilka tygodni będą odbywały się animacje. W trakcie ich trwania zostaną rozdane karty, będące dobrowolnym zgłoszeniem do Klubu Odpowiedzialnego Kierowcy. Osoby zgłaszające się do Klubu wezmą udział w losowaniu nagród  Lokal na czas trwania akcji zostanie specjalnie oznakowany materiałami informacyjnymi  Na ulicach będą prowadzone specjalne działania ambientowe (m.in.. jeżdżące w pobliżu skrzyżowań lawety z ustawionymi na nich rozbitymi samochodami, manifestacje na skrzyżowaniach etc.)

9 9 Przykłady materiałów promujących akcję  Plakat A4

10 10 Przykłady materiałów promujących akcję  Koziołki z Kodeksem Ruchu Imprezowego, rozstawiane na stolikach w klubach, gdzie będą odbywać się animacje

11 11 Przykłady materiałów promujących akcję  Naklejka, którą otrzyma „wyznaczony kierowca” podczas animacji  Brelok – nagroda dla „wyznaczonego kierowcy”, który nie spożywał alkoholu (po wyjściu z lokalu zostanie sprawdzony alko- testem)

12 Serdecznie zapraszamy do współpracy! Kontakt: Małgorzata Marzewska, marzewska@mcconsultants.pl, Tel. 602 31 466 Anna Majewska, majewska@mcconsultants.pl Tel. 728 361 679


Pobierz ppt "1 „Prowadzący – niepijący” Kampania edukacyjna 7 – 31 sierpnia 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google