Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATARZYNA ŻUŁTAK-BĄCZKOWSKA WARSZAWA 04.04.2014 Wyzwania dla rehabilitacji w opiece paliatywnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATARZYNA ŻUŁTAK-BĄCZKOWSKA WARSZAWA 04.04.2014 Wyzwania dla rehabilitacji w opiece paliatywnej."— Zapis prezentacji:

1 KATARZYNA ŻUŁTAK-BĄCZKOWSKA WARSZAWA 04.04.2014 Wyzwania dla rehabilitacji w opiece paliatywnej

2 Rehabilitacja „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej”. (Dz.U. art. 7 z 27 sierpnia 1997r.)

3 Polska koncepcja rehabilitacji 1. Wczesność 2. Powszechność. 3. Ciągłość 4. Kompleksowość.

4 Zespół rehabilitacyjny lekarz specjalista rehabilitacji medycznej; lekarze innych specjalności (onkolog, specjalista medycyny paliatywnej, neurolog, ortopeda, reumatolog, kardiolog, urolog, pediatra lub inni); fizjoterapeuci; terapeuta zajęciowy; logopeda; pielęgniarka; psycholog, neuropsycholog; inni w zależności od potrzeb (technik ortopedyczny, pracownik socjalny); RODZINA

5 Rehabilitacja „kompleksowe i zespołowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.” http://www.who.int/en

6 Gdzie jest miejsce definicji dla opieki paliatywnej? Pacjent paliatywny – zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej nie rokuje na wyzdrowienie a działania lecznicze mają na celu…. Czy fakt, że umrze dyskwalifikuje Go z procesu rehabilitacji????

7 Cele rehabilitacji w opiece paliatywnej Nowe pojęcie? Rehabilitacja w opiece paliatywnej Kompleksowe i zespołowe postępowanie w odniesieniu do pacjenta paliatywnego o ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej w następstwie podstawowej choroby lub jej towarzyszącej, które ma na celu przywracanie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej lub spowalnianie procesów prowadzących do ich ograniczenia, poprawę jakości życia do poziomu akceptowalnego i funkcjonowania w życiu społecznym, a także nauczenie pacjenta żyć z i obok choroby oraz przygotowanie do godnego odejścia. Najważniejszym celem jest to aby pacjent odniósł wrażenie, że wdrożona rehabilitacja poprawia jego jakość życia.

8 Rehabilitacja Medyczna Społeczna Psychologiczna

9 Jakość życia „Pewien stopień doskonałości” –Platon

10 Następstwa unieruchomienia  niedociśnienie ortostatyczne,  spadek zużycia tlenu,  zmniejszenie czynnościowej pojemności zalegającej (FRC),  zmiana stosunku pojemności do perfuzji,  hiperkalcemia,  ubytek masy kostnej kości,  nietolerancja glukozy,  zaburzenia sensoryczne i percepcyjne

11 Następstwa unieruchomienia  zakrzepowe zapalenie żył głębokich i zatory, zatory płucne,  odleżyny z zakażeniami (z posocznicą włącznie)  niedodma, opadowe zapalenie płuc,  dysfunkcje mięśni i stawów (zaniki mięśni, przykurcze, wadliwe – utrwalone ustawienia kończyn i usztywnienie stawów).  urazy nerwów obwodowych.

12 CZYNNOŚCIOWE NASTĘPSTWA U PACJENTA ONKOLOGICZNEGO ZMNIEJSZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ o 11 – 50% ZMNIEJSZENIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ o 50% ZMNIEJSZENIE WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ ZMĘCZENIE u 40 – 100% CHORYCH Źródło: badanie wykonane w ramach grantu: ”Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych” Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 2008

13 Zmęczenie „Zespół zmęczenia” towarzyszący chorobie nowotworowej ma nie w pełni jasną etiologię, a jego objawy i przebieg są zróżnicowane. Dobry kontakt z chorym i jego rodziną pomaga w prawidłowym rozpoznaniu, a skuteczność leczenia zależy od wspólnych działań onkologa i chorego wraz z dietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem, niekiedy seksuologiem i psychiatrą.”

14 Następstwa unikania aktywności fizycznej u pacjenta onkologicznego ZMĘCZENIE OSZCZĘDZAJĄCY TRYB ŻYCIA UNIKANIE WYSIŁKÓW FIZYCZNYCH OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ ZMNIEJSZENIE WYDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ NASILENIE OBJAWÓW ZMĘCZENIA

15 Pozytywny wpływ systematycznie prowadzonych ćwiczeń fizycznych u pacjentów z uogólnioną chorobą nowotworową. Cramp F, Byron-Daniel J. Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;13(11) Systematycznie prowadzona rehabilitacja wśród pacjentów z rakiem płuc w stadium IIIA/IIIB i IV ma istotny wpływ na jakość życia (EORTC QLQ ) oraz istotnie poprawia wyniki 6-cio minutowego testu marszowego, siłę mięśniową oraz test stopnia. Henke CC, Cabri J, Fricke L, Pankow W, Kandilakis G, Feyer PC, de Wit M. Strength and endurance training in the treatment of lung cancer patients in stages IIIA/IIIB/IV.; Henke CC, Cabri J, Fricke L, Pankow W, Kandilakis G, Feyer PC, de Wit M.Support Care Cancer. 2013 Kontrolowany program ćwiczeń fizycznych zmniejsza śmiertelność, nietrzymanie moczu, stopień ogólnego osłabienia oraz poprawia wydolność fizyczną i jakość życia pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty. Kenfield SA, Stampfer MJ, Giovannucci E, Chan JM. Physical activity and survival after prostate cancer diagnosis in the health professionals follow-up study. J Clin Oncol. 2011. Overgård M, Angelsen A, Lydersen S, Mørkved S. Does physiotherapist-guided pelvic floor muscle training reduce urinary incontinence after radical prostatectomy? A randomised controlled trial. Eur Urol. 2008

16 To gdzie tkwi problem????? Wszyscy to wiemy, a nie działa……..

17 Stereotypy wokół rehabilitacji pacjenta paliatywnego I tak umrze….. Po co go męczyć….. Przecież to nie ma sensu….. Jeszcze mu się zaszkodzi….. Niepotrzebnie wydane pieniądze….. Szkoda czasu…..

18 Pacjentka 1-kobieta lat 42 Październik 2007- radykalna lewostronna mastektomia, następowa chemioterapia. 6-ciokrotnie operowana z powodu meta do płuc z następową chemioterapią. Od 04.08.2010r. objęta opieką Poradni Paliatywnej Do Poradni Rehabilitacji zgłosiła się 04.04.2011r. z powodu niedowładu kończyny górnej lewej w następstwie przerzutów do OUN od 3 tygodni- po zakończonej radioterapii.

19 Pacjentka 1 Pacjentka przeszła cykl kompleksowej rehabilitacji- ćwiczenia indywidualne PNF z dobrym efektem klinicznym-ruch w nadgarstku. W maju progresja zmian w OUN- nasilenie niedowładu kg lewej i wystąpienie niedowładu kd lewej-paliatywna chemioterapia. Przeprowadzono kolejny cykl fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych-ruch w nadgarstku, poprawa biomechaniki chodu.

20 Pacjentka 1 Czerwiec 2011r-stan pacjentki uległ pogorszeniu, wystąpiły obrzęki kończyn dolnych. Poinformowała o fakcie „uregulowania spraw majątkowych i osobistych…” Od 16.06.2011r. kontynuowano fizjoterapię w warunkach domowych. Po wizycie fizjoterapeuty Pacjentka każdorazowo wychodziła na spacer i aktywizowała się w domu. Od 13.07.2013 objęta opieką Hospicjum domowego Zmarła 17.07.2013r

21 Pacjentka 2-kobieta lat 49 Czerwiec 2007 mastektomia radykalna lewostronna, następowa chemio- i radioterapia, hormonoterapia; 2009 przerzuty do kości (czaszka, kręgosłup, miednica, prawa kość piszczelowa)-następowa radioterapia- pragnęła dożyć matury córki w maju Od lutego 2009 r objęta fizjoterapią ambulatoryjną w cyklach po 10 zabiegów ćwiczeń indywidualnych. W okresie 07.05.2010-18.06.2010r. przebywała w Oddziale Dziennej Rehabilitacji, gdzie prowadzono kompleksową fizjoterapię- dostosowaną indywidualnie do stanu pacjentki;

22 Pacjentka 2 14.08.2010 objęta opieką Hospicjum Domowego, w ramach którego kontynuowano rehabilitację. Zmarła 26.09.2010 r w domu- córka została przyjęta na studia.

23 Podsumowanie Rehabilitacja pacjenta paliatywnego jest medycznie i ekonomicznie uzasadniona. Jest przejawem ludzkiego spojrzenia na pacjenta u schyłku życia. Należy budować świadomość społeczną potrzeby rehabilitacji nawet u chorych u schyłku życia. Istnieje konieczność wyodrębnienia rehabilitacji onkologicznej w procesie kontraktowania celem zwiększenia jej dostępności dla pacjenta onkologicznego i paliatywnego

24 Dziękuję za uwagę kzultak@onkologia.szczecin.pl


Pobierz ppt "KATARZYNA ŻUŁTAK-BĄCZKOWSKA WARSZAWA 04.04.2014 Wyzwania dla rehabilitacji w opiece paliatywnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google