Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kondycja finansowa sektora – możliwości finansowania rozwoju Marta Skrzypczyk Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Sławomir Szeremeta Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kondycja finansowa sektora – możliwości finansowania rozwoju Marta Skrzypczyk Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Sławomir Szeremeta Departament."— Zapis prezentacji:

1 Kondycja finansowa sektora – możliwości finansowania rozwoju Marta Skrzypczyk Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Sławomir Szeremeta Departament Bankowości Korporacyjnej III Forum Rynku Spożywczego, Warszawa, 18 listopada 2010

2 Część I: Kondycja finansowa branży spożywczej Marta Skrzypczyk Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych III Forum Rynku Spożywczego, Warszawa, 18 listopada 2010

3 3 Sytuacja gospodarcza Sytuacja finansowa branży spożywczej

4 www.bgz.pl 4 Gospodarka światowa wychodzi z kryzysu Gospodarka światowa wychodzi z kryzysu PrognozaPrognoza Zmiany globalnego PKB w latach 2006-2010 wraz z prognoza do 2011 roku WYSZCZEGÓLNIENIE20092010 (f)2011 (f) Świat-0,64,84,2 Gospodarki rozwinięte-3,22,72,2 USA-2,62,62,3 Strefa Euro-4,11,71,5 Gospodarki wschodzące i rozwijające się 2,57,16,4 Środkowy Wschód i Północna Afryka 2,0 4,15,1 Centralna i Wschodnia Europa-3,63,73,1 Rosja-7,94,04,3 Chiny9,110,59,6 Indie5,79,78,4 Brazylia-0,27,54,1 Prognozy MFW zmian PKB w poszczególnych regionach świata (%;r/r) Źródło: Opracowanie BGŻ na podstawie danych MFW (październik 2010 r) POLSKA 20092010 (f)2011 (f) BGŻ 1,7 3,54,3 Blumberg 3,23,5 MFW 3,43,7

5 www.bgz.pl 5 Obserwowane w gospodarce światowej oznaki stabilizacji sytuacji w sektorze bankowym oraz wprowadzanie przez kolejne rządy planów naprawy finansów publicznych pozwalają oczekiwać dalszej poprawy sytuacji na rynkach finansowych, przekładającą się na aprecjację złotego. Zagrożeniem dla złotego pozostaje przede wszystkim pogorszenie sentymentu dla rynków europejskich w razie napływu kolejnych negatywnych informacji z państw zagrożonych niewypłacalnością tj. Portugalii czy Hiszpanii, a także dynamizm sytuacji politycznej i stosunek opinii społecznej do działań rządów we wszystkich krajach strefy euro. Kulminacja tych problemów przypadnie prawdopodobnie w okolicach pierwszego kwartału 2011 wraz z publikacją ujednoliconych danych o stanie finansów państw europejskich przez Eurostat. Dane UE mogą też pogorszyć wizerunek Polski wśród inwestorów, ujawniając skale przerzucania deficytu budżetowego na poziom samorządów. Prawdopodobnie jednak nawet wówczas sytuacja gospodarcza Polski pozostanie ewidentnie lepsza, jak państw sąsiednich, sprzyjając umocnieniu złotego w horyzoncie 2011 roku. Stopniowa aprecjacja złotego Źródło: Bank BGŻ, 20 września 2010 r.Kurs* XII 2010 III 2011 VI 2010 IX 2010 XII 2011 EUR/PLN 3,883,933,853,813,78 USD/PLN 2,812.862,782,732,68 * na koniec okresu Prognoza kursów walutowych Banku BGŻ Prognoza BGŻ EUR/PLN

6 www.bgz.pl 6 Osłabienie popytu wewnętrznego nie bez wpływu na przemysł spożywczy Wyszczególnienie I-XII 2007I-XII 2008I-VI 2009I-XII 2009I-VI 2010 Dynamika I-VI 2009-I-VI 2010 Przemysł ogółem835 014,1876 400,7415 391,5854 934,6452 473,410,6% Przetwórstwo przemysłowe715 389,3746 905,3343 652,2706 943,0373 672,611,7% Produkcja artykułów spożywczych i napojów 142 390,7146 606,776 832,20137 157,569 632,46,8% Przetwarzanie i konserwowanie mięsa27 376,529 925,316 097,132 641,815 951,34,3% Przetwarzanie i konserwowanie ryb3 546,83 706,22 142,04 647,72 173,7-0,2% Przetwarzanie i konserwowanie owoców11 322,010 287,44 977,69 836,65 030,010,6% Produkcja olejów i tłuszczów3 051,23 825,41 933,63 892,31 613,0-12,8% Wytwarzanie wyrobów mleczarskich19 133,618 655,29 134,518 711,410 109,92,2% Wytwarzanie produktów przemiału zbóż3 090,13 366,62 124,44 618,91 599,5-18,8% Produkcja gotowych paszy7 373,17 787,23 221,36 237,83 868,824,1% Produkcja sprzedana w mln PLN Źródło: Bank BGŻ AM na podstawie GUS W wyniku kryzysu w pierwszym półroczu 2009 roku wartość produkcji sprzedanej zarówno w przemyśle ogółem, jak i przetwórstwie przemysłowym, obniżyła się w relacji rocznej, natomiast w dziale Produkcja artykułów spożywczych oraz Produkcja napojów odnotowano wzrost wartości produkcji sprzedanej. Niemniej, spadek popytu wewnętrznego w 2010 roku silniej odbija się na przetwórstwie spożywczym niż przemysłowym

7 www.bgz.pl 7 Wyszczególnienie 2008 I-XII 2009 I-III 2009 I-VI 2009 I-IX 2009 I-XII 2010 I-III 2010 I-VI Wskaźnik rentowności ze sprzedaży w % Produkcja artykułów spożywczych i napojów 4,65,8* 5,5* 5,8* W przemyśle ogółem 5,87,16,86,56,36,66,8 Udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w % Produkcja artykułów spożywczych i napojów 73,974,1 *78,6*78,9*84,8*82,4*83,4* W przemyśle ogółem 73,364,869,270,975,664,571,0 Wskaźniki rentowności ze sprzedaży w branży przetwórstwa spożywczego są generalnie niższe niż dla przemysłu ogółem. Niemniej udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw branży przetwórstwa spożywczego jest wyższy niż w przypadku przemysłu ogółem. Wskaźniki rentowności ze sprzedaży w branży przetwórstwa spożywczego są generalnie niższe niż dla przemysłu ogółem. Niemniej udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw branży przetwórstwa spożywczego jest wyższy niż w przypadku przemysłu ogółem. Mimo większej stabilności przetwórstwo rolno-spożywcze nadal wykazuje niższą rentowność Źródło: Bank BGŻ AM na podstawie GUS

8 www.bgz.pl 8 … choć rentowność stopniowo rośnie Wyszczególnienie Stopa zysku operacyjnego % Wskaźnik długu % 2007 I-XII 2008 I-XII 2009 I-XII 2010 I-VI 2007 I-XII 2008 I-XII 2009 I-XII 2010 I-VI Przetwórstwo przemysłowe6,525,295,565,540,490,520,500,52 Produkcja artykułów spożywczych i napojów4,443,675,515,880,52 0,500,48 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa3,022,112,834,560,560,590,55 Przetwarzanie i konserwowanie ryb4,434,936,904,270,600,640,620,61 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i…4,804,035,924,970,550,590,560,55 Produkcja olejów i tłuszczów3,388,276,060,870,520,610,550,39 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich3,641,303,763,520,510,500,54 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż4,722,985,105,580,490,450,440,55 Produkcja gotowych paszy4,843,975,936,180,410,460,520,47 Źródło: Bank BGŻ AM na podstawie PontInfo

9 www.bgz.pl 9 Dalsze ograniczenie inwestycji i popytu na kredyt w przetwórstwie – ożywienie w branży spożywczej? Dynamika zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (okres poprzedni, dane na koniec miesiąca=100) Dynamika r/r nakładów inwestycyjnych W przemyśle spożywczym nakłady inwestycyjne obniżają się od dwóch lat, niemniej w I połowie 2010 roku dynamika spadku wyhamowała, podczas gdy w przemyśle ogółem odnotowano ich bardzo silny spadek. W sektorze spożywczym w I połowie 2010 roku wzrosła wartość inwestycji nowo rozpoczętych (o prawie 27%), w przetwórstwie ogółem – spadła o 7%. Źródło: Bank BGŻ AM na podstawie GUS

10 www.bgz.pl 10 Marta Skrzypczyk - Kierownik Zespołu Tel. 022 860 5955, marta.skrzypczyk@bgz.plmarta.skrzypczyk@bgz.pl Mleczarstwo Izabela Dąbrowska – Kasiewicz – Gł. Specjalista ds. Analiz Rynków Rolnych Tel. 022 860 5654, izabela.dabrowska@bgz.plizabela.dabrowska@bgz.pl Zboża, Cukier, Środki produkcji Michał Koleśnikow - Gł. Specjalista ds. Analiz Rynków Rolnych Tel. 022 860 5058, michal.kolesnikow@bgz.plmichal.kolesnikow@bgz.pl Rynek mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego Anna Jaworowska - Gł. Specjalista ds. Analiz Rynków Rolnych Tel. 022 860 5223, anna.jaworowska@bgz.planna.jaworowska@bgz.pl Rośliny oleiste, OZE Owoce i warzywa, Grzyby Zespół analiz rynków rolnych

11 www.bgz.pl 11 Część II: Możliwości finansowania rozwoju Sławomir Szeremeta Departament Bankowości Korporacyjnej III Forum Rynku Spożywczego, Warszawa, 18 listopada 2010

12 www.bgz.pl 12 Przedsiębiorstwa Sektor rolno- spożywczy 1.Kredyty na działalność bieżącą 2.Kredyty na działalność inwestycyjną 3.Finansowanie Strukturyzowane 4.Kredyt Inwestycyjny Zielona Energia 5.Leasing Możliwości Finansowania Rozwoju

13 www.bgz.pl 13 Przedsiębiorstwa Sektor rolno- spożywczy Finansowanie strukturyzowane jest formą kredytowania pozwalającą na: realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, prowadzonych w ramach odrębnych podmiotów utworzonych w celu zrealizowania określonego projektu (project finance) finansowanie przejęć, także w celu późniejszej odsprzedaży inwestorowi strategicznemu finansowanie transakcji typu MBO / LBO refinansowanie nabycia własnych akcji w celu późniejszego ich umorzenia Bank BGŻ proponuje następujące formy pozyskania kapitału inwestycyjnego: finansowanie projektów inwestycyjnych finansowanie i refinansowanie inwestycji kapitałowych finansowanie w formie konsorcjów bankowych Nasze Usługi – Finansowanie Strukturyzowane

14 www.bgz.pl 14 Przedsiębiorstwa Sektor rolno- spożywczy Wójtowicz Paweł – Kierownik Wydziału (tel. 022-8605342) Luks Magdalena - Ekspert ds. Finansowania Strukturyzowanego (tel. 022-8605426) Białek Marta – Główny Specjalista ds. Finansowania Strukturyzowanego (tel. 022-8605074) Szeremeta Sławomir - Ekspert ds. Finansowania Strukturyzowanego (tel. 022-8605398) Zespół finansowania strukturyzowanego


Pobierz ppt "Kondycja finansowa sektora – możliwości finansowania rozwoju Marta Skrzypczyk Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Sławomir Szeremeta Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google