Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZA POMOC. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZA POMOC. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań."— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZA POMOC

2 Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego.

3 Rozróżnia się:  pierwszą pomoc, definiowaną jako zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia  kwalifikowaną pierwszą pomoc prowadzoną przez Ratownika w ramach wykonywanej pracy lub każdego innego przypadku zagrożenia zdrowia lub życia jakiego był świadkiem  medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego w wyniku interwencji pogotowia ratunkowego lub na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym RODZAJE PIERWSZEJ POMOCY:

4 W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność):  zabezpieczenie miejsca wypadku  sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów)  zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych  prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe  wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego  ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ZAKRES PIERWSZEJ POMOCY

5 Policja 997 Straż Pożarna 998 Pogotowie Ratunkowe 999 Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 NUMERY ALARMOWE W POLSCE:

6 Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (istotna kolejność):  miejsce zdarzenia;  rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy, etc.);  liczbę poszkodowanych;  stan poszkodowanych;  imię i nazwisko wzywającego pomocy;  numer telefonu, z którego dzwonimy. Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

7  Rany  Krwotoki  Amputacja urazowa  Oparzenia i odmrożenia  Urazy kostne i stawowe  Uraz kręgosłupa  Złamania żeber NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY STANÓW NAGŁYCH POCHODZENIA URAZOWEGO:

8  Atak astmy oskrzelowej  Padaczka (epilepsja)  Zawał serca  Cukrzyca  Omdlenie  Udar słoneczny  Udar cieplny  Wstrząs STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA ZWIĄZANE Z NAGŁYM ZACHOROWANIEM:

9  Zatrucia tlenkiem węgla  Zatrucia środkami żrącymi i rozpuszczalnikami organicznymi ZABURZENIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH SPOWODOWANE ZATRUCIAMI:

10  zabezpieczyć rany jałowym opatrunkiem - bezpośrednio na ranę położyć jałową gazę, (nie kłaść na ranę waty, ligniny, chusteczek higienicznych itp.),  nie dotykać rany palcami ani żadnymi środkami niejałowymi,  nie usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, nie przemywać ran,  całość bandażować bandażem dzianym,  kontrolować czynności życiowe poszkodowanego (oddech i tętno),  zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny i psychiczny,  kontrolować tętno poniżej miejsca założenia opatrunku, PIERWSZA POMOC PRZY ZRANIENIACH:

11  Poszkodowanego należy posadzić z głową pochyloną do przodu, aby krew nie spływała do gardła, PIERWSZA POMOC PRZY KRWAWIENIU Z NOSA:

12  Poprosić o wydmuchanie nosa, PIERWSZA POMOC PRZY KRWAWIENIU Z NOSA:

13  Zaopatrzyć w gazę lub chusteczkę w celu zaciśnięcia skrzydełek nosa przez około 5 minut,  Jeśli nadal krwawi to powtarzamy zabieg z wydłużeniem czasu do 10 minut, PIERWSZA POMOC PRZY KRWAWIENIU Z NOSA:

14  Można też zastosować zimny okład na nos, czoło lub kark, PIERWSZA POMOC PRZY KRWAWIENIU Z NOSA:

15  Jeśli te działania są nieskuteczne poszukaj pomocy lekarskiej. PIERWSZA POMOC PRZY KRWAWIENIU Z NOSA:

16 Amputacja urazowa jest to odcięcie części ciała człowieka w wyniku nagłego wypadku  poszkodowanego ułożyć w pozycji leżącej lub przeciwwstrząsowej (w przypadku dużego ubytku krwi), unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca,  w przypadku możliwości wystąpienia dużego krwotoku (np. amputacja dłoni) należy założyć szeroki opatrunek uciskowy,  zabezpieczyć kikut jałowym opatrunkiem,  odnaleźć amputowaną część kończyny, opatrzyć jałowym opatrunkiem i włożyć do foliowej torebki, którą następnie należy umieścić w wodzie z lodem,  unieruchomić zranioną kończynę,  zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne,  okresowo kontrolować czynności życiowe.  UWAGA: W przypadku amputacji, np. palca, krwawienie jest niewielkie, wystarczy założenie zwykłego opatrunku. PIERWSZA POMOC PRZY AMPUTACJI URAZOWEJ:

17 Termiczne:  oparzone miejsce schłodzić zimną wodą, kierując strumień powyżej rany, przez około 15-20 minut (w przypadku oparzeń oka okres schładzania jest dłuższy),  ranę osłonić jałowym opatrunkiem (nie może on wywierać żadnego nacisku na miejsce oparzenia). Chemiczne:  oddzielić poszkodowanego od substancji żrącej (zdjąć przesiąkniętą nią odzież, o ile nie jest przyklejona do skóry),  pamiętać o własnym bezpieczeństwie,  nie zobojętniać substancji powodującej oparzenie,  jak najszybciej zmyć szkodliwą substancję dużą ilością chłodnej wody (z wyjątkiem oparzeń wapnem niegaszonym, gdzie najpierw należy mechanicznie usunąć wapno, a następnie spłukać pod mocnym strumieniem wody), tak aby spływała po ciele jak najkrótszą drogą),  na oparzone miejsce nałożyć jałowy opatrunek osłaniający,  zabezpieczyć opakowanie i resztki substancji żrącej (jeżeli jest to możliwe). PIERWSZA POMOC W OPARZENIACH:

18  złamaną kość należy unieruchomić postępując zgodnie z zasadą, że muszą być unieruchomione względem siebie stawy przylegające do uszkodzonej kości,  nie wolno poruszać kończyną ani usiłować jej nastawiać, jeśli jest to złamanie otwarte, zatamować ewentualny krwotok i założyć na ranę jałowy opatrunek (bezpośrednio na ranę nałożyć ostrożnie jałowy gazik, tak aby nie wcisnąć złamanej kości ani jej odłamków),  nie ruszać ratowanego bez wyraźnej potrzeby,  nie przemieszczać ratowanego bez wcześniejszego unieruchomienia złamanej części ciała,  nie zostawiać ratowanego samego, PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZŁAMAŃ:

19  rozluźnić wszystkie ciasne ubrania (kołnierzyk, pasek itp.),  pomóc poszkodowanemu przyjąć pozycję siedzącą, która ułatwia mu oddychanie,  zapewnić poszkodowanemu dostęp do wilgotnego, świeżego powietrza,  jeśli chory posiada leki wziewne, pomóc mu je zażyć,  uspokajać poszkodowanego PIERWSZA POMOC W ASTMIE OSKRZELOWEJ:

20 W czasie ataku należy:  zabezpieczyć głowę poszkodowanego klękając od strony głowy, unieść głowę do góry na około 2—3 cm i odchylić lekko do tyłu, a tym samym udrożnić drogi oddechowe,  nie wkładać nic do ust, Po ataku należy:  usunąć ślinę i wymiociny z jamy ustnej,  rozluźnić ciasne części ubrania,  nie budzić poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bezpiecznej,  kontrolować czynności życiowe,  zapewnić komfort termiczny i bezwzględny spokój. PIERWSZA POMOC W NAPADZIE PADACZKI:

21 Cukrzyca jest przewlekłym schorzeniem spowodowanym niepoprawnym wydzielaniem i/lub działaniem insuliny. W cukrzycy niebezpieczne dla zdrowia jest obniżenie się poziomu glukozy we krwi poniżej dopuszczalnego progu, za jaki uznaje się poziom 2,8mmol/l (50 ml/dl). Taki stan nazywamy ciężką hipoglikemią lub w języku potocznym silnym niedocukrzeniem.  przytomnemu poszkodowanemu podać cukier (mocno osłodzoną herbatę, cukierki),  nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej,  szybko wezwać pomoc. PIERWSZA POMOC W HIPOGLIKEMII:

22  Jeśli widzisz, że osoba poszkodowana mdleje, nie podtrzymuj jej na siłę w pozycji pionowej, ale ułóż na plecach na ziemi, PIERWSZA POMOC W OMDLENIACH:

23  Nie oblewaj wodą, nie podawaj wody do picia, nie policzkuj poszkodowanego, PIERWSZA POMOC W OMDLENIACH:

24  Oceń świadomość poszkodowanego, udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, PIERWSZA POMOC W OMDLENIACH:

25  Zapewnij osobie poszkodowanej dostęp świeżego powietrza, poluzuj ubranie pod szyją, PIERWSZA POMOC W OMDLENIACH:

26  Unieś nogi poszkodowanego do góry, tak aby utleniona krew napłynęła z nich do mózgu, PIERWSZA POMOC W OMDLENIACH:

27  W razie braku poprawy wezwij Pogotowie Ratunkowe nr.999 lub 112 PIERWSZA POMOC W OMDLENIACH:

28  umieścić poszkodowanego w zacienionym i odosobnionym miejscu,  zapewnić dostęp powietrza,  stosować zimne okłady na głowę,  podawać chłodne napoje, w żadnym wypadku nie podawać alkoholu, kawy, herbaty,  jeżeli temperatura chorego przekracza 39°C, zdjąć z niego ubranie i zanurzyć go w chłodnej (nie lodowatej!) wodzie lub polewać wodą z prysznica aż do momentu, gdy temperatura spadnie poniżej 38°C,  zwrócić uwagę, żeby nie przechłodzić organizmu oraz zbyt szybkim ochładzaniem nie spowodować szoku termicznego. PIERWSZA POMOC W UDARZE SŁONECZNYM:

29  Zapewnij natychmiast dopływ świeżego powietrza. Otwórz okno, drzwi, przewietrz pomieszczenie.  Jak najszybciej opuść pomieszczenie w którym jest tlenek węgla ( czad )  Ułatw oddychanie osobie poszkodowanej. Rozluźnij odzież osoby poszkodowanej.  Wezwij służby profesjonalne do pomocy ( straż pożarną 998, pogotowie ratunkowe 999)  Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha rozpocznij reanimację, ale wykonując tylko uciski klatki piersiowej w tempie 100-120 na minutę. Nie wykonuj sztucznego oddychania jeśli nie posiadasz sprzętu medycznego – worka samorozprężalnego np. typu ambu. PIERWSZA POMOC W ZATRUCIU TLENKIEM WĘGLA:

30 Jak prawidłowo usunąć kleszcza?  wysterylizuj spiczastą pęsetę do usuwania kleszczy  Jeśli nie jesteś w stanie właściwie usunąć kleszcza, zgłoś się do lekarza  chwyć kleszcza jak najbliżej powierzchni swojej skóry  delikatnie, ale stanowczo pociągnij kleszcza do góry  po wyjęciu kleszcza, umieść go na kartce papieru i sprawdź, czy został usunięty w całości  odkaź obszar ukąszenia spirytusem i załóż gazik  po usunięciu kleszcza dokładnie umyj ręce, zdezynfekuj miejsce ukłucia wodą utlenioną lub 40 proc. alkoholem i obserwuj miejsce po ukłuciu. Jeśli wystąpi niepokojąca zmiana, skonsultuj się z lekarzem. Nie smarujemy żerującego kleszcza niczym. Ani tłuszczem, ani spirytusem - powoduje to u niego wymioty, co znacznie zwiększa ryzyko przekazania nam niebezpiecznych drobnoustrojów. Po pokąsaniu przez kleszcza nie trzeba w każdym przypadku zgłaszać się do lekarza; do lekarza trzeba się zgłosić, gdy podczas usuwania doszło do jego uszkodzenia i część kleszcza została w ciele człowieka. POSTĘPOWANIE PO UKĄSZENIU KLESZCZA:

31 Polega ono na:  zapewnieniu poszkodowanemu spokoju,  osłonięciu przed zimnem, deszczem, wiatrem,  zapewnieniu poszkodowanemu prawidłowego oddechu,  opanowaniu krwotoku,  założeniu opatrunku lub unieruchomieniu złamania,  ułożeniu poszkodowanego na wznak, z kończynami dolnymi uniesionymi ku górze,  uspokojeniu psychicznym,  szybkim wezwaniu kwalifikowanej pomocy medycznej. POSTEPOWANIE PRZECIWWSTRZĄSOWE:

32 Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to stan, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca, co powoduje ustanie krążenia krwi i niedotlenienie narządów oraz tkanek. Niezbędna w takim wypadku okazuje się resuscytacja i jak najszybsza defibrylacja, aby przywrócić prawidłową czynność serca. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

33 PODSTAWOWE ZASADY RESUSCYTACJI OSOBY DOROSŁEJ:

34 Wskazania:  Osoba nieprzytomna z zachowanym prawidłowym oddechem,  Osoba przytomna z zaburzeniami świadomości. POZYCJA BEZPIECZNA

35  Rękę poszkodowanego bliższą tobie ułóż w zgięciu w stawie łokciowym, po zgięciu łokcia dłoń powinna być skierowana ku górze, POZYCJA BEZPIECZNA- SPOSÓB UŁOŻENIA:

36  Przełóż dalszą rękę ratowanego w poprzek jego klatki piersiowej, a grzbiet jego dłoni przytrzymaj przy jego policzku, POZYCJA BEZPIECZNA- SPOSÓB UŁOŻENIA:

37  Drugą rękę uchwyć dalszą nogę osoby ratowanej, tuż ponad kolanem i podciągnij ją ku górze, starając się nie odrywać stopy od podłoża, POZYCJA BEZPIECZNA- SPOSÓB UŁOŻENIA:

38  Przetocz poszkodowanego w swoją stronę, stosując delikatny nacisk na kolano i łokieć,  Odchyl głowę poszkodowanego ku tyłowi, by upewnić się, że drogi oddechowe są drożne, POZYCJA BEZPIECZNA- SPOSÓB UŁOŻENIA:

39  Jeśli to konieczne, ułóż rękę poszkodowanego pod policzkiem (pomoże to utrzymać drożność dróg oddechowych i zapewni możliwość wydostawania się treści płynnej z ust), POZYCJA BEZPIECZNA- SPOSÓB UŁOŻENIA:

40  Regularnie sprawdzaj oddech POZYCJA BEZPIECZNA- SPOSÓB UŁOŻENIA:

41 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_pomoc http://www.pierwszapomoc.net.pl/index.php http://docplayer.pl/40805-19-pierwsza-pomoc-w-stanach- zagrozenia-zycia.html http://www.pierwszapomoc.net.pl/czad.php http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy- wypadki/ukaszenie-przez-kleszcza-pierwsza-pomoc-jak- prawidlowo-usunac-kleszcza_41425.html http://gimnazjum.polanow.pl/fotki/pierwsza_pomoc_2011/ima ge005.jpg http://kobietamag.pl/wp-content/uploads/2012/01/pierwsza- pomoc.jpg http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/pierwsza- pomoc/6464,Wstrzas-pourazowy.html ŹRÓDŁA:

42 Dziękuję za pomoc w przygotowaniu prezentacji Koleżankom: Julii Krupa Magdzie Łukasiak Alicji Ślaskiej

43 Prezentację przygotował: Gabriel Wójcik


Pobierz ppt "PIERWSZA POMOC. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google