Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Spotkanie z Iwoną Arent, Posłem na Sejm RP oraz społecznym Ruchem Kontroli Wyborów 22.03.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Spotkanie z Iwoną Arent, Posłem na Sejm RP oraz społecznym Ruchem Kontroli Wyborów 22.03.2016."— Zapis prezentacji:

1 IV Spotkanie z Iwoną Arent, Posłem na Sejm RP oraz społecznym Ruchem Kontroli Wyborów 22.03.2016

2 PROGRAM SPOTKANIA 22.03.2016 godz. 17.00-19.00 1.Powitanie (przedstawienie programu spotkania) 2.Nawiązanie do dotychczas poruszanych problemów wymagających wyjaśnienia oraz podjętych inicjatyw 3. Szkody rolników poczynione przez zwierzęta leśne oraz problem Puszczy Białowieskiej – poseł Jerzy Gosiewski 4. Czy Olsztynowi potrzebna jest Spalarnia śmieci? – Jacek Pachucki 5.Przedstawienie materiału merytorycznego, dot. zagadnień zgłaszanych przez uczestników poprzednich 3 spotkań – Anna Piotrowska i Karol Gruszczyński 6.Prace Sejmu i Senatu (ustawy i projekty ustaw) – poseł Iwona Arent 7.Zebranie pisemnych zagadnień i pytań od uczestników spotkania /Dyskusja/ 8.Orientacyjny termin następnego spotkania – 25 kwietnia 2016 r.

3 Nawiązanie do dotychczas poruszanych problemów wymagających wyjaśnienia oraz podjętych inicjatyw 1.Publikacja Aneksu do Raportu z likwidacji WSI. 2.Bilans Otwarcia obecnego Rządu w odniesieniu do afer w III Rzeczypospolitej Polskiej (lata 1989-2015) 3.Uregulowanie przepisów ZUS, dotyczących służb mundurowych 4.Skierowanie na przymusowe leczenie osoby pełnoletniej, uzależnionej od narkotyków. 5.Planowane wydatki KRMP i ministerstw w mediach. 6.Plany prywatyzacji cmentarza przy ul. Poprzecznej w Olsztynie 7.Budowa spalarni śmieci w Olsztynie 8.Słuszność funkcjonowania Rzecznika Praw Dziecka.

4 Nawiązanie do dotychczas poruszanych problemów wymagających wyjaśnienia oraz podjętych inicjatyw 9.Wykreślenie z listy zabytków Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej / Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko- Mazurskiej. 10.Swoboda wystawiania tytułów wykonawczych/egzekucyjnych przez banki. 11.Inicjatywa Partii Kukiz’15 dotycząca Referendum w sprawie Uchodźców 12.Wystąpienie do PKW o wgląd w sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów w 2015 r. 13.Propozycja powołania Społecznego zespołu doradców przy Biurze Poselskim Poseł Iwony Arent 14.Promowanie polskich sieci handlowych i polskich produktów 15.Wyjazd na obchody rocznicy Katastrofy Smoleńskiej do Warszawy 10.04.2016 r.

5 Szkody rolników poczynione przez zwierzęta leśne oraz problem Puszczy Białowieskiej poseł Jerzy Gosiewski Podstawowe biuro poselskie: ul. Warszawska 21/2 m. 1 11-700 Mrągowo gosiewskijerzy@vp.pl

6 Szkody rolników poczynione przez zwierzęta leśne oraz problem Puszczy Białowieskiej

7 Szkody rolników poczynione przez zwierzęta leśne oraz problem Puszczy Białowieskiej Szkody rolników poczynione przez zwierzęta leśne oraz problem Puszczy Białowieskiej

8

9 Czy Olsztynowi potrzebna jest Spalarnia śmieci? Jacek Pachucki

10 Czy Olsztynowi potrzebna jest Spalarnia śmieci? – Jacek Pachucki Lorem ipsum

11 Czy Olsztynowi potrzebna jest Spalarnia śmieci? – Jacek Pachucki

12

13

14

15

16 Wybrane problemy wymagające wyjaśnienia – Anna Piotrowska-Prot 1.Publikacja Aneksu do Raportu z likwidacji WSI - BRAK 2.Bilans Otwarcia obecnego Rządu w odniesieniu do afer w III Rzeczypospolitej Polskiej (lata 1989-2015) BRAK - BRAK

17 Wybrane problemy wymagające wyjaśnienia – Anna Piotrowska-Prot 1.Materiał merytoryczny dotyczący AFER III RP o 449,7 miliardów złotych zmarnowały w ciągu ostatnich ośmiu lat rządy Platformy Obywatelskiej i PSL – wynika z opracowania Fundacji Republikańskiej, opartego m.in. na raportach Najwyższej Izby Kontroli.

18 Wybrane problemy wymagające wyjaśnienia – Anna Piotrowska-Prot Straty w latach 2007-2015 za rządów PO-PSL (449,7 mld zł) : 187,6 mld zł – wyłudzenia podatku VAT w latach 2008– 2015 153 mld zł – wirtualne zasilenie ZUS ze środków OFE w 2014 r. 80 mld zł – straty budżetu na cenach transferowych w latach 2007–2015 10,5 mld zł – wzrost nakładów na zatrudnienie w administracji publicznej w latach 2008–2012 7 mld zł – straty budżetu z tytułu nierozstrzygniętej aukcji na częstotliwość LTE w 2015 r. 5 mld zł – wypłaty odszkodowań za „jednorękich bandytów”

19 Wybrane problemy wymagające wyjaśnienia – Anna Piotrowska-Prot cd. Straty w latach 2007-2015 za rządów PO-PSL : 1,5 mld zł – budowa nieefektywnej e-administracji od 2012 r. 1,26 mld zł – strata na Stadionie Narodowym 700 mln zł – Gawron/Ślązak, czyli najdroższy patrolowiec świata 800 mln zł – roczny koszt obsługi systemów informatycznych w ZUS Co najmniej miliard złotych – straty na podwyższeniu akcyzy na papierosy i alkohol 182 mln zł – koszty przygotowania budowy elektrowni atomowej

20 INFORMACJE.– Anna Piotrowska-Prot STRONY INTERNETOWE warte odwiedzania i zapoznawania się z publikowanymi materiałami: wpolityce.plsalon 24niepoprawni.pl niezalezna.plsolidarni2010neon24 bezdekretu.blogspot.comPch24.pl naszeblogi.pl prawy.plarent.olsztyn.pl pisolsztyn.org.pl olsztyn24.com oraz poznanie innej opcji: wp.plonet.plgazeta.pl

21 Inicjatywy społeczne Ruchu Kontroli Wyborów - Karol Gruszczyński DZIAŁANIA RKW w sprawie nadużyć podczas kampanii wyborczej w 2015 r.

22 NARUSZONE ARTYKUŁY KODEKSU WYBORCZEGO PODCZAS KAMPANII Art. 125. Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne. Art. 129. § 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne. Art. 135. § 1. Komitety wyborcze mogą wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami ustalonymi w przepisach szczególnych kodeksu. Art. 496. Kto, w związku z wyborami, nie umieszcza w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego od którego pochodzą – podlega karze grzywny.

23 Art. 506. Kto, w związku z wyborami: 5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych, – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych. Art. 507. Kto, w związku z wyborami, udziela komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w jego imieniu korzyść majątkową o charakterze niepieniężnym inną niż nieodpłatne usługi polegające na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

24 DZIAŁANIA RKW W SPRAWIE NADUŻYĆ PODCZAS KAMPANII WYBORCZEJ w 2015 r. 13.11.2015r ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 23.11.2015r POINFORMOWANIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 19.01.2015r PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW WICEMINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI PANU PATRYKOWI JAKI 19.02.2016r PRZESŁUCHANIE PRZEZ POLICJE PRZEDSTAWICIELA RKW PANA KAROLA GRUSZCZYŃSKIEGO 04.03.2016r ODMOWA WSZCZĘCIA DOCHODZENIA 10.03.2016r ODEBRANIE ZAWIADOMIENIA 7 DNI NA ZŁOŻENIE ZAŻALENIA 10-16.03.2016r BATALIA Z POLICJĄ O WGLĄD W AKTA SPRAWY 17.03.2016r ZŁOŻENIE ZAŻALENIA DO PROKURATURY

25 Sprawozdania finansowe wybory parlamentarne 2015r Wydatki / koszty wydane na kampanie wyborczą: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ………...............................30 480 000 zł Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska………………….…………....29 415 988 zł Komitet Wyborczy Nowoczesna ………………………..………………...11 551 546 zł Komitet Wyborczy Kukiz 15 …………………………………………………..2 887 178 zł Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe...................................13 122 215 zł Komitet Wyborczy Partia Razem……………………………..…………………353 526 zł Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi ………42 124 zł

26 3 miesiące na złożenie przez komitety wyborcze sprawozdań finansowych do PKW (do 25.01.2016r) 30 dni na podanie do publicznej wiadomości (podano 15.02.2016r) 30 dni na wgląd w sprawozdania finansowe i złożenie zarzutów ( 16.03.2016r) 30 dni na odpowiedź według Kodeksu postępowania administracyjnego 07.03.2016r Złożony wniosek o wgląd w sprawozdania finansowe przez Ruch Narodowy do PKW 01.03.2016r Złożony wniosek o wgląd w sprawozdania finansowe przez Panią Poseł Iwonę Arent do PKW. Odpowiedzi Brak !!!

27 Propozycja zmian w KW wprowadzenie sankcji za nieutworzenie przez komitet wyborczy strony internetowej i za niepublikowanie przez komitet wymaganych dokumentów, wydłużenie terminu składania zastrzeżeń do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, zniesienie ograniczenia rodzajów podmiotów, które mogą składać zastrzeżenia do sprawozdań finansowych, ułatwienie dostępu do materiałów źródłowych (rachunków, faktur) związanych ze sprawozdaniami finansowymi, na przykład przez udostępnienie ich w Internecie, uzupełnienie art. 143 par. 4 Kodeksu wyborczego o formułę udostępniania wykazów wpłat przez komisarzy wyborczych, a art. 144 par. 5–6 – o kwestię współpracy organów tam wymienionych z komisarzami wyborczymi (podobną regulację proponuje się również w art. 144 par. 7–8 Kodeksu wyborczego w zakresie składania do komisarzy wyborczych zastrzeżeń do sprawozdań finansowych

28 Inicjatywy społeczne Ruchu Kontroli Wyborów - Andrzej Kuc Polska delegacja na obchodach Święta Narodowego Węgier (15 marca 2016)

29

30 Prace Sejmu i Senatu (ustawy i projekty ustaw) – poseł Iwona Arent 1.Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk 258) 2.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk 203) 3.Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 (druk 146) 4.Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk 274) 5.Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk 265)

31 Prace Sejmu i Senatu (ustawy i projekty ustaw) – poseł Iwona Arent 6.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk 245) 7.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk 218) 8.Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk 217) 9.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk 207)

32 Dyskusja oraz zebranie pisemnych pytań od uczestników spotkania, które będą wymagały szerszego opracowania

33 Orientacyjny termin następnego spotkania 25 kwietnia 2016 - poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00

34 Dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu


Pobierz ppt "IV Spotkanie z Iwoną Arent, Posłem na Sejm RP oraz społecznym Ruchem Kontroli Wyborów 22.03.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google