Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„NIE DLA SIEBIE NAM ŻYĆ NALEŻY” Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„NIE DLA SIEBIE NAM ŻYĆ NALEŻY” Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 „NIE DLA SIEBIE NAM ŻYĆ NALEŻY” Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

2 W swojej pracy z młodzieżą kierujemy się chrześcijańskim systemem wartości, będąc jednocześnie szkołą otwartą światopoglądowo. Zgodnie z ideami naszej patronki i misją naszej szkoły kształcimy i wychowujemy tu młodych ludzi, by w pełni sprostali zadaniom, jakie niesie współczesny świat. Staramy się, by wzrastali w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa a nasze wzajemne stosunki opieramy na szacunku i życzliwości.

3 Nie zapominamy o naszych tradycjach narodowych i pilnie uczymy patriotyzmu, zasad demokracji, tolerancji i odpowiedzialności. Rozwijamy talenty uczniów, ale i wspólnie pokonujemy trudności. Zdobywamy nowoczesną wiedzę z różnych źródeł.

4 Szkolny Program Wychowawczy zawiera: Podkreślenie osoby Patronki Szkoły jako wzoru dla ucznia i nauczyciela naszej Szkoły, zobowiązujące do kształtowania określonych wartości i postaw. Naszym celem jest wszechstronny i świadomy rozwój ucznia ukierunkowany na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

5 Cele wychowania Celem wychowania w naszej Szkole jest takie wychowanie ucznia, aby wyróżniał się życzliwością wobec innych, uczciwością, odpowiedzialnością w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków, pracowitością, rzetelnością, cierpliwością i ofiarnością, a także kulturą osobistą, na którą składają się min. takie cechy, jak: uprzejmość, opanowanie, schludność. Pragniemy ukształtować w nim bardzo ważną cechę, jaką jest patriotyzm, czyli rozumna miłość Ojczyzny i przywiązanie do tradycji narodowych.

6 Nasze źródło wiedzy historycznej. Fakt zarejestrowania naszej szkoły odnotowały kroniki szkolne, które są dla nas bezcennym skarbem. Są unikalne, niezwykłe, niepowtarzalne. „ Kronika szkolna – rok 1911. Grono osób pracujących w dawnej Macierzy powzięła myśl założenia w Lublinie szkoły dla dziewcząt. Szkół polskich było bardzo mało i świeżo utworzona placówka, w której dziewczęta mogły otrzymywać wychowanie w duchu narodowym, zapełniła dotkliwą lukę w szkolnictwie elementarnym”.

7 Oto fragmenty z uroczystości poświęcenia sztandaru spisanych w naszej kronice: „Chwila obecna jest chwilą tworzenia się jutra. Jest zapowiedzią tego, że chcemy wszyscy z działalności dzisiejszej wykluć wspaniałą przyszłość Polski – Polski Chrobrych, Jagiellonów, Batorego, Polskę wyśnioną przez Marszałka, Polskę – Mocarstwo. W blasku sztandaru szukajcie sił i zachęty do dalszej pracy... Godnie dzierżcie sztandar, na którym widnieje Orzeł Biały i hasło tej, którą obraliśmy patronką naszej szkoły. Przyrzekamy wobec wszystkich, że sztandar, który dziś otrzymujemy, będziemy czcić jako największy skarb. Dla dobra naszej Polski nam żyć należy”.

8 Nasz sztandar 25 kwietnia 1931 roku symbol tożsamości i chlubnych tradycji szkoły

9 Historia szkoły Historia naszej szkoły jest bardzo ciekawa i odbija jak w lustrze dzieje Polski minionego wieku. Szkoła powstała podczas zaborów w 1911, dlatego poza urzędowym językiem rosyjskim potajemnie uczono w niej języka polskiego, polskiej historii i geografii. Później krótko cieszono się wolnością, czczono Józefa Piłsudskiego. Aż przyszła II wojna światowa i trzeba było ukryć szkolny sztandar i czekać na lepsze czasy. A gdy one przyszły, nie okazały się wolnymi od problemów. Wtedy narzucono szkole nowego patrona – Karola Świerczewskiego, który do dziś jest kontrowersyjną postacią. Ale w 1990 r. wróciliśmy do dawnej chlubnej tradycji. Naszą patronką znów została królowa Jadwiga, którą w 1997 r. ojciec św. Jan Paweł II ogłosił świętą. Obecnie cieszymy się swoją szkołą, bo naprawdę miło być jej uczniami. (jubileuszowy numer „Szkolnego Graffiti”– 2001 r. – autorem artykułu jest uczennica naszej szkoły)

10 Dopiero w 1956 roku szkoła otrzymała obecny budynek przy ulicy Zuchów 1. Dzieci musiały uczyć się i pracować w trzech różnych budynkach, nawet w czasach zaborów i II wojny światowej. Ale wszyscy pracowali bardzo pilnie i osiągali pierwsze sukcesy.

11 Dzień dzisiejszy szkoły W szkole działa centrum informacji z dostępem do światowych sieci komputerowych, a także działa wiele agend szkolnych i kół zainteresowań. Można u nas na zajęciach pozalekcyjnych śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, malować, recytować, tworzyć gazetkę szkolną, bawić się w teatr, liczyć i rozwiązywać zadania a nawet uprawiać różne dyscypliny sportowe i zimą jeździć na nartach.

12 Co za Szkoła! Warto jeszcze wspomnieć, że pozwalamy uczniom rządzić! Bardzo aktywnie pracują różne sekcje Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mogą wypowiadać się w sprawach, które ich dotyczą. I wszystko opisują w kronikach, tylko nowoczesnych, internetowych. A to wszystko na wzór św. Jadwigi królowej: tworzymy, działamy, pomagamy innym, uczymy się postępować sprawiedliwie.

13 To wszystko dzieje się w tym niewielkim budynku. W NASZEJ SZKOLE! W szkole wciąż remontowanej i rozbudowanej.

14 Szkoła z tradycjami, a jednocześnie szkoła XXI wieku. W bieżącym roku szkolnym dzień 30 października jest dla całej naszej społeczności dniem szczególnym. W tym dniu uroczyście świętujemy oddanie nowego skrzydła szkoły. Jednocześnie obchodzimy Święto 95-lecia powstania naszej Szkoły oraz 50-lecie funkcjonowania szkoły w budynku przy ulicy Zuchów 1. Pasujemy też naszych pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

15 Istniejemy już 95 lat! Program uroczystości: godzina 12.00 Msza święta w Szkole Podstawowej nr 21 godzina 13.00 Część oficjalna uroczystości godzina 13.30 Program artystyczny godzina 14.15 Poczęstunek godzina17.30 Pasowanie na ucznia klasy I

16 Nasze świętowanie Dnia Patrona - 2001 24.11.2001r. (sobota) – SZKOLNY BAL - Poznajemy tradycje bali staropolskich - Pozyskujemy fundusze na cele charytatywne 26.11.2001r. (poniedziałek) – DZIEŃ KRONIKARZA - Poznajemy archiwalne kroniki szkolne - Nowoczesne środki dokumentowania rzeczywistości – internetowa kronika - Wystawa „Szkoła dawniej i dziś” 27.11.2001r. (wtorek) – DZIEŃ PATRONKI SZKOŁY - Królowa Jadwiga przypomina: „Pokój, to skarb w Twoich rękach” – przybliżenie postaci Św. Królowej Jadwigi 28.11.2001r. (środa) – DZIEŃ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ – KRÓLOWA JADWIGA W OCZACH DZIECI - Konkurs plastyczny „Portret Królowej Jadwigi” - Konkurs literacko-plastyczny „Królowa Jadwiga naszą Patronką” - Konkurs literacki „List do Królowej Jadwigi” 29.11.2001r. (czwartek) – PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIĘTA SZKOŁY - Uroczysta msza święta - Kościół o. Pallotynów – godz. 1100 - Akademia rocznicowa – godz. 1230 - Spotkanie pracowników szkoły oraz zaproszonych gości – godz. 1400 IMPREZY TOWARZYSZĄCE - Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej - Wydanie tomiku wierszy o Królowej Jadwidze autorstwa uczniów szkoły - Wpisy pamiątkowe do kroniki szkoły - Rozprowadzenie tarcz szkolnych i upominków związanych z obchodami Święta Szkoły

17 Trzeci Szkolny Przegląd Twórczości Uczniów w Święto Patrona Szkoły Takie hasło mottem mym Uczeń takim słowom wierzy To Patronki naszej hymn. Królową była wspaniałą Rządzić tym krajem umiała O ludziach, o chorych i biednych Zawsze pamiętała. Idźmy więc za jej przykładem Dobroć, radość siejąc wszędzie. Postępujmy jak Jadwiga, To świat lepszy wtedy będzie KURIER 21

18 Młodzi twórcy ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie. Biedny ptaszek moknie na deszczu, dobrze, że to tylko obrazek (komentarz ucznia).

19 Chcemy chociaż trochę naśladować świętą Jadwigę. Dochód z naszych akcji przeznaczamy na szczytny cel - Hospicjum Małego Księcia. Wszystkie jubileuszowe uroczystości Patrona Szkoły łączymy z uroczystą mszą świętą. Podczas obchodów Dni Patrona Szkoły ogłosiliśmy konkurs na wiersz o królowej Jadwidze. Wydaliśmy Antologię wierszy o królowej Jadwidze, naszej patronce. Z ułożonych wersów wierszy o świętej Jadwidze stworzyliśmy Hymn szkoły. (muzykę napisała p. Renata Sieńko-Kreft)

20 Od 2000 r. mamy już swój Hymn szkolny. O Jadwigo, święta Pani, ucz nas mężnie stać przy Bogu, bądź dla szkoły wspomożeniem, opiekunką dla uczonych. Ref. Dobra Jadwigo, piękna Królowo, pokój i dobro u Twego tronu, jesteś patronką dla naszej szkoły, bądź nam przykładem na życie całe.

21 II i III zwrotka Hymnu szkoły Na przestrzeni twego życia ślad miłości odciśnięty, iść pragniemy twoją drogą, bo to ślad prawdziwie święty. Bądź dziś wzorem i przykładem dla każdego ucznia swego, niech twe życie i cierpienie będzie drogą serca mego.

22 W każdym roku przeprowadzamy akcje charytatywne.

23 Nasza działalność charytatywna rozszerza się. Coroczna pomoc dla Hospicjum Małego Dziecka im. Małego Księcia w Lublinie. Wieloletnia akcja „Mikołaj o Tobie nie zapomni”. Akcja „Gwiazdka dla każdego dziecka”. Współtworzenie Funduszu Pomocy Dzieciom. Od śmierci Królowej Jadwigi upłynęły już długie wieki. Lecz nadal pozostaje jej postać przepiękna w naszych sercach i duszach.

24 Kultywujemy jej pamięć Utworzyliśmy Galerię portretów Królowej. Gromadzimy dostępną poezję i prozę. Tworzymy własne teksty, wiersze o Niej. Poznajemy historię jej życia. Wzorujemy się na jej cnotach i zaletach charakteru. Podejmujemy działalność charytatywną. Ona nas uczy, że „pokój to skarb w naszych rękach”.

25 Szkoła im. Królowej Jadwigi Każda szkoła, to miejsce, gdzie uczeń zdobywa wiedzę, nawiązuje kontakty koleżeńskie i przyjaźnie. Szkoła to miejsce, w którym kształtuje się charakter ucznia. Naszym założeniem jest osiągnięcie takich zachowań dziecka, które będą sprzyjać rozwijaniu najlepszych cech jego charakteru. Chcemy, by nasi uczniowie sięgali po najlepsze wzory, takie jak nasza święta Patronka.

26 Czy Królowa Jadwiga była kobietą sukcesu XIV wieku? Królowa była osobą o szerokich horyzontach politycznych. Królowa Jadwiga karierę polityczną zaczęła bardzo wcześnie, w wieku 10 lat. Nasi uczniowie w tym wieku chodzą do klasy trzeciej. Była bardzo inteligentna, pilna w nauce. Młodej królewnie zapewniono staranne wykształcenie - władała poza węgierskim i polskim, jeszcze językiem łacińskim, włoskim i niemieckim. Z polityków takich jak Jadwiga, zawsze i wszędzie, warto brać przykład. My – uczniowie SP nr 21 w Lublinie również staramy się być tak jak ona pilnymi w nauce. Również pragniemy osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

27 Królowa wspierała naukę. Oddała 10 kg złota i osobistych klejnotów na Akademię Krakowską i założenie bursy dla polskich studentów w Pradze przy uniwersytecie Karola. Za pieniądze zapisane przez Królową w testamencie, jego wykonawcy zakupili dwa domy, jeden przy ulicy św. Anny, a drugi od Sędziwoja z Szubiny, które stały się siedzibą Uniwersytetu. Za pozostałą sumę kasztelan Jaśko z Tęczyna nabył szyb solny w Bochni, a dochody z niego miały być przeznaczone na utrzymanie uczelni. Ponadto uzyskała zgodę papieża, na utworzenie fakultetu teologii na krakowskiej akademii. My wspieramy się wzajemnie w nauce.

28 Angażowała się w sprawy i problemy zwykłych ludzi. Nigdy nie odmówiła pomocy ludziom, którzy ją o to prosili, bo doskonale zdawała sobie sprawę, że „królowanie” nie ma na celu życia w luksusie, ku własnej wygodzie, ale służbę ludziom. Dlatego właśnie starania o ogłoszeniu jej świętą po śmierci (zmarła 17 lipca 1399) zaczęły się już w XV wieku. Proces kanonizacji toczył się jednak niezwykle długo i dopiero Papież Jan Paweł II w 1997 roku ogłosił Królową Jadwigę świętą.

29 We wszystkich podejmowanych przez młodą królową działaniach wysuwa się na czoło jej osobowość, jej cechy charakteru. "Okazywała rozsądek i dojrzałość mimo młodego wieku, cokolwiek mówiła albo czyniła, wydawało jakby sędziwego wieku powagę." „ Nikt w niej nie widział płochości, żadnego gniewu, nikomu nie okazywała pychy, zawiści, niechęci." Chcemy, tak jak ona kształtować swój charakter tak, by działać z mądrością, roztropnością, odwagą, czyniąc dobro.

30 Była hojna dla ubogich i często odwiedzała chorych. Pomagała chorym i pokrzywdzonym przez los. Ufundowała szpitale w Sączu i Bieczu, wspomagała też materialnie szpital w Sandomierzu. Zwolniła z wszelkich opłat i podatków królewskich te dobra, z których dochody zostały przeznaczone na utrzymanie szpitali.

31 Wspomagała także rozwój ośrodków życia duchowego, fundując kościoły i klasztory. W swej działalności wewnątrz państwa coraz większą opieką otaczała kościoły. Była pierwszym polskim monarchą, który odwiedził Jasną Górę. Nakładem Jadwigi zbudowano kościół Najświętszej Marii Panny, hojnie wyposażyła kościół Mariacki w Krakowie i założyła na Kleparzu zakon św. Benedykta, była dobroczyńcą innych klasztorów. W Katedrze Wawelskiej ufundowała ołtarz Wniebowzięcia.

32 Wybitny polityk Jadwiga miała coraz szerszy udział w rządzeniu krajem. Stawała się popularna, rozumiała tajniki polityki, ujawniając wielką przenikliwość zwłaszcza w sprawach krzyżackich i litewsko-ruskich. Stała się orędowniczką pokoju Zakonu z Polską pod warunkiem zaprzestania niepokojenia Litwy przez Krzyżaków. Odegrała też doniosłą rolę w doprowadzeniu do zgody między Jagiełłą i Witoldem.

33 Wspaniała była ta nasza patronka! Wspierała naukę. Szerzyła wiarę. Była orędowniczką pokoju.

34 Pocieszała ubogich i wspierała biednych. Pielęgnowała chorych. Była wrażliwa na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość.

35 Święta Jadwiga Królowa Fundatorka kościołów. Kanonizowana w dniu 8 czerwca 1997 r. w Krakowie. W Krakowie byliśmy obecni razem z rodzicami i nauczycielami. Pamiętamy o niej i jesteśmy z niej dumni.

36 Św. Jadwiga królowa naszym orędownikiem. Niełatwa droga ku dorosłości. To dzięki nauce i pracy rozwijamy nasze umysły i odkrywamy to, nieznane. Szukamy nowych dróg, które prowadzą nas do wspólnego celu, jakim jest być i dawać. Być oznacza godne istnienie każdego z nas, które nabiera wartości, gdy ofiarowujemy coś innym. Bo dawać to przecież także kochać, szanować, współczuć i okazywać przyjaźń. Cenimy wartości, dla których nie ma granic w czasie, ani w przestrzeni. I w tym pragniemy naśladować naszą Patronkę – św. Jadwigę.

37 Uczy nas wiary we własne siły

38 Ukazuje potrzebę pracy nad sobą.

39 Wskazuje na potrzeby innych. Uczy nas dzielić się z innymi.

40 Nasza patronka jest wielką świętą Kościoła. Pamiętaj!

41 Nasza Patronka – św. Jadwiga Królowa jest naszym drogowskazem.

42 Otwieraj się na potrzeby innych, tak jak Ona.

43 Kochaj sercem, tak jak Ona.

44 Zacznij działać, tak jak Ona.

45 Wartości, które promowała w życiu są uniwersalne.

46 Wzorujmy się wciąż na św. Jadwidze królowej – naszej patronce. Ona całe życie wytrwale dążyła do celu i zawsze pamiętała o innych. Mądra, dobra, święta. Pamiętamy, że „Nie dla siebie nam żyć należy”.

47 Szkoła 21 szkołą XXI wieku. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi 20-047 Lublin, ul. Zuchów 1 tel.(081) 534 18 36 www.sp21.lublin.pl e-mail: sp21@sp21.lublin.plwww.sp21.lublin.pl


Pobierz ppt "„NIE DLA SIEBIE NAM ŻYĆ NALEŻY” Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google