Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kompetencjami kierowników projektów zgodnie ze standardem PMBOK i definicją PMCDF Wydział EAIiE Katedra Automatyki 3 wrzesień 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kompetencjami kierowników projektów zgodnie ze standardem PMBOK i definicją PMCDF Wydział EAIiE Katedra Automatyki 3 wrzesień 2009."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kompetencjami kierowników projektów zgodnie ze standardem PMBOK i definicją PMCDF Wydział EAIiE Katedra Automatyki 3 wrzesień 2009

2 Plan prezentacji Przedstawienie pojęcia Zarządzanie kompetencjami –cele –wdrożenie –rozwój kompetencji Kompetencje kierowników projektów - PMCD Framework –struktura –model kompetencji Propozycja systemu informatycznego Kompetencje kierowników Pojęcie kompetencji Zarządzanie

3 Definicja i cechy kompetencji Kompetencje to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Grzegorz Filipowicz „Zarządzanie kompetencjami zawodowymi” Związek z zadaniami ZmiennośćMierzalność Współzależność

4 Skale opisowe Eliminują subiektywność Integrują ocenę z pozostałymi metodami oceny Dostarczają informacji zwrotnej Ich zdefiniowanie jest pracochłonne Zachowanie123 Kontakt ze współ- pracownikami Jest indywidualistą, nie kontaktuje się ze współpracownikami. Jest dobrym członkiem zespołu. Nie tylko jest członkiem zespołu, ale również motywuje innych do pracy. Przekazywanie informacji Nie dba o to czy inni będą mieli ważne informacje. Przekazuje jedynie kluczowe informacje. Dba o sprawny przepływ informacji w zespole.

5 Profile kompetencji – wykresy radarowe

6 Cele zarządzania kompetencjami Zapewnienie teraźniejszych i przyszłych kompetencji dla realizacji celów strategicznych –wypracowanie metod badania kompetencji pracowników i kandydatów –przygotowanie do wykonania zadań –rozwój kapitału ludzkiego (organizacji i pracownika) –ograniczenie kosztów

7 Wdrożenie zarządzania kompetencjami Podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania kompetencjami Weryfikacja zasadności w świetle celów strategicznych Analiza kosztów Analiza skutków wdrożenia Określenie zbioru kompetencji Zdefiniowanie zbioru kompetencji Określenie kompetencji ogólno- firmowych Stworzenie grupy zarządzającej kompetenjami Przypisanie komepetencji do stanowisk Zdefiniowanie profili kompetencji Określenie kompetencji ogólnych dla grup kompetencji Określenie pożądanych poziomów kompetencji Ocena bieżących kompetencji i wstępne planowanie rozwoju Wybór i wdrożenie metod oceny Dokonanie oceny Wstępne planowanie rozwoju Określenie celów i metod rozwoju oraz wdrożenie ich Dokładne określenie celów rozwoju Wybór metod rozwoju Wdrożenie metod rozwoju Bieżące utrzymywanie systemu Monitoring i wprowadzanie ewentualnych zmian Bieżące utrzymanie Szkolenia dla pracowników

8 Definiowanie profili kompetencji Projektowanie profili kompetencji –zdefiniowanie zadań –określenie na ich podstawie kompetencji Skorzystanie z gotowych zbiorów –wybór kompetencji z listy –weryfikacja kompletności Interdyscyplinarność zespołów definiujących

9 Rozwój kompetencji Ocena kompetencji Wyznaczenie celu rozwoju Opracowanie planu rozwoju Wdrożenie planu rozwoju Przygotowanie opisu kompetencji Weryfikacja

10 Project Manager Competency Development (PMCD) Framework PMCD Framework Second Edition PMCD Framework First Edition PMBOK Guide – Third Edition PMP Examination Specification Publikacje dodatkowe Program and Portfolio Management Standards PMI Code of Professional Conduct PMP Role Delineation Study and Career Framework PM Lexicon/Combined Standard Glossary Organizational Project Management Maturity Model PMP Role Delineation Study Publikacje dodatkowe Project Management Experience and Knowledge Self-Assesment Manual PMBOK Guide – 2000 Edition Rama robocza (framework) PMI PMCDF – Second Edition –2007 PMCDF – First Edition –2002 Duże zmiany

11 Główne założenia Cele PMCDF –zbiór wskazówek dla definiowania kompetencji –zapewnienie przenaszalności kompetencji Skierowany do: –organizacji pragnących wdrożyć zarządzanie kompetencjami kierowników projektów –wyższego kierownictwa –kierowników projektów –trenerów i konsultantów –wszystkich zainteresowanych zagadnieniem

12 Kompetencje kierownika projektu Definiowane przez organizację Definiowane przez PMI industry-specific organizational performance competence knowledge competence personal competence

13 Struktura kompetencji PMCDF Kompetencja Obserwowalne kryteria Rezultaty i dowody działań 1.Określenie ogólnych założeń i ograniczeń projektu 2.Identyfikacja, określenie i ujęcie ilościowe ogólnych ryzyk projektu 1.Określenie ogólnych założeń i ograniczeń projektu 2.Identyfikacja, określenie i ujęcie ilościowe ogólnych ryzyk projektu Udokumentowane założenia i ograniczenia Rejestr ryzyk zawierający zidentyfikowane, określone i ujęte ilościowo ogólne ryzyka projektu Udokumentowane założenia i ograniczenia Rejestr ryzyk zawierający zidentyfikowane, określone i ujęte ilościowo ogólne ryzyka projektu Zrozumienie charakteru ogólnych założeń, ograniczeń i ryzyk Element of competence Performance CriteriaTypes of Evidence

14 Kompetencje PMCDF Osobiste sekcje: –komunikacja –przywództwo –zarządzanie –umiejętności poznawcze –efektywność –profesjonalizm Umiejętności 5 sekcji – domen (performance domains) PMP Examination Specification: –rozpoczęcia –planowania –realizacji –kontroli –zakończenia

15 Propozycja systemu System zarządzania kompetencjami „aIm” –w pełni konfigurowalny model kompetencji skale kompetencje + opisy poziomów role + profile importowanie kompetencji z baz kompetencji (np. pliki) - PMCDF –konfigurowalny i rozbudowany proces oceny –... –modularność –projekt na Assembliprojekt na Assembli

16 Literatura 1.A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Project Management Institute, Pennsylvania, USA, 2006. 2.Rodney Turner and Ralf Möller. Choosing Appropriate Project Managers. Matching Their Leadership Style to the Type of Project. Project Management Institute, Pennsylvania, USA, 2006. 3.Project Manager Competency Development (PMCD) Framework. Project Management Institute, Pensylvania, USA, 2002. 4.Project Manager Competency Development (PMCD) Framework. Second Edition. Project Management Institute, Pensylvania, USA, 2007. 5.Łukasz Czyżyński, Michał Łęgocki. System zarządzania kompetencjami z wdrożonym procesem zarządzania kompetencjami kierowników projektów. AGH, Praca magisterska, Kraków, 2009. 6.Łukasz Czyzyński, Michał Lęgocki, Jan Werewka, Zarządzanie kompetencjami Kierowników Projektów zgodnie ze standardem PMBOK i definicją PMCDF, CSL R&D Report 3/0/2009, Lab. Inf, KA, Wydz. EAIiE, AGH Kraków, s. 37 7.Tadeusz Oleksyn. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Odział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków, 2006. 8.Grzegorz Filipowicz. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa, 2004.

17 Dziękujemy za uwagę i pytamy o pytania


Pobierz ppt "Zarządzanie kompetencjami kierowników projektów zgodnie ze standardem PMBOK i definicją PMCDF Wydział EAIiE Katedra Automatyki 3 wrzesień 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google