Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Strategiczny Opracowanie programu wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Strategiczny Opracowanie programu wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Strategiczny Opracowanie programu wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

2 ZARZĄDZENIE Nr 32/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zadań do realizacji na Politechnice Śląskiej na rok 2016 Kierownik projektu - Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. w Pol. Śl. Zespół projektowy: 1.Prof. dr hab. Moczulski Wojciech 2.Prof. dr hab. inż. Szlęk Andrzej 3.Prof. dr hab. inż. Polańska Joanna 4.Borszcz – Grela Beata 5.Brońka Ewa 6.Kiljan Anna 7.Kwiatkowska Agnieszka 8.Markiewicz-Śliwa Katarzyna – Z-ca kier. projektu 9.Maszniew Grażyna 10.Mrowiec-Denkowska Joanna 11.Nogieć Anna 12.Ober Anna 13.Snopkowska Marta 14.Sołtyńska-Rąb Małgorzata 15.Szmal Arkadiusz 16.Ścieszka Witold – sekretarz Komisja Europejska ustaliła następujące dwutygodniowe okresy na przyjmowanie dokumentów: 1 – 15 lutego 2016, 1 – 15 maja 2016, 1 – 15 września 2016, 1 – 15 listopada 2016.

3 Cele wprowadzenia zapisów Karty i Kodeksu Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności nauki poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyjaznego i etycznego środowiska pracy.

4 Dlaczego warto mieć logo HR 1.Wzmocnienie pozycji jednostki na rynku jako miejsca pracy dla pracowników naukowych (przez cały okres ich kariery zawodowej) 2.Wzrost mobilności pracowników w Uczelni (przyjazdy, wyjazdy – podniesienie oceny, parametrycznej ilości kontaktów i ilości projektów) 3.Zewidencjonowanie i przegląd regulacji wewnętrznych dot. polityki kadrowej w Uczelni 4.Poznanie opinii środowiska naukowego dot. dzisiejszych zapisów Karty i Kodeksu w zakresie polityki kadrowej Uczelni 5.Opracowanie planu naprawczego w poszczególnych wymagających tego dziedzinach 6.Realizacja strategii HR – poprawa warunków i jakości pracy naukowców

5 Strategia HR Opiera się na wewnętrznych analizach postanowień ujętych w Karcie i Kodeksie pod kątem zasad i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w danej instytucji. Jest prosta, jasno sformułowana, elastyczna i dopasowana do instytucji. Dostarcza podstawowych, publicznych informacji na temat działań podejmowanych w danej instytucji w ramach wdrażania Karty i Kodeksu.

6 Dlaczego warto mieć logo HR 1.Premiowane przy pozyskiwaniu grantów europejskich z programu Horyzont 2020 (informacja KE - 0,5 pkt. do oceny dla WSZYSTKICH projektów H2020) 2.Premiowane przy uzyskaniu grantów krajowych z NCN i NCBiR (rozmowy, Rada NCN uchwała z 8-9 kwietnia 2015 r. o przyjęciu zapisów KiK, Rada NCBiR 27 maja 2015 uchwała ws. KIK, deklarując włączenie się w działania ją promujące) 3.Uwzględniane w warunkach konkursów w programach MNiSW jako dodatkowe kryterium oceny (wspólne stanowisko z NCN i NCBiR) 4.Punktowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych podczas oceny jednostek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym § 12. Ocena pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki naukowej (…) 10 najważniejszych osiągnięć jednostki naukowej (…) pkt 3. osiągnięć świadczących o pozycji międzynarodowej jednostki naukowej na tle grupy wspólnej oceny(…) posiadanie logo HR Excellence in Research (…) 5.W Horyzont 2020 zapisy dotyczące konieczności przestrzegania Karty i Kodeksu zostały umieszczone w umowie grantowej.

7 Nasze zadania do realizacji 1.Analiza wewnętrzna przepisów prawnych i procedur stosowanych w Politechnice Śląskiej w odniesieniu do postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – luty 2016 2.Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami (ankieta) i opracowanie wyników badania ankietowego – marzec 2016 3.Opracowanie raportu – kwiecień 2016 4.Przygotowanie strategii HR i planu działania niezbędnych do wystąpienia o logo – 15 maj 2016 Strona domowa projektu https://www.polsl.pl/Jednostki/CZP/Strony/logoHR.aspx https://www.polsl.pl/Jednostki/CZP/Strony/logoHR.aspx

8 1. Analiza wewnętrzna przepisów prawnych i procedur stosowanych w Politechnice Śląskiej w odniesieniu do postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – luty 2016 I.Szablon analizy wewnętrznej struktura – druk– druk II.Szablon uzupełniony o przepisy wewnętrzne i krajowe odnoszące się do poszczególnych punktów - przykład- przykład do 15go luty, W.Ścieszka + CZP III.Plik przesłany do wszystkich członków zespołu do 16 luty, A.Kwiatkowska, wg MatrixMatrix IV.Opinie poszczególnych członków zespołu: I.Czy pominięto jakieś wewnętrzne przepisy jeśli tak to jakie? II.Jeśli obecne przepisy nie regulują danego obszaru lub regulują go niewystarczająco lub są nieznane co należy zrobić aby je wdrożyć (kto i kiedy się ma tym zająć, max 4 lata) Do 26 luty, poszczególni członkowie zespołu wg Matrix, uwagi należy wysyłać w trybie śledzenia zmian na adres czp3@polsl.pl (przykład poniżej)czp3@polsl.pl 29. Wartość mobilności Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni uznać wartość mobilności geograficznej, międzysektorowej, inter- i transdyscyplinarnej oraz wirtualnej, a także mobilności między sektorem państwowym i prywatnym jako ważnego sposobu poszerzania wiedzy naukowej oraz wspierania rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie kariery. W rezultacie, powinni uwzględnić takie możliwości w określonej strategii rozwoju zawodowego oraz w pełni docenić i uznawać wszelkie doświadczenie związane z mobilnością w obrębie własnego systemu rozwoju kariery i oceny pracowników. Wiąże się to również z wymogiem wprowadzenia koniecznych instrumentów administracyjnych w celu umożliwienia przenoszenia zarówno grantów, jak i ubezpieczenia społecznego, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego. Istotne przepisy krajowe regulujące powyższy aspekt Istniejące przepisy i/lub praktyki instytucjonalne Wymagane działania Kiedy/Kto Nie zidentyfikowano przepisu krajowego regulującego to zagadnienie 1. ZARZĄDZENIE Nr 86/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej oraz innych osób, a także trybu ich rozliczania”. 2. PISMO OKÓLNE Nr 12/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 3. ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich wprowadzenie zapisów o mobilności do oceny pracowniczej 12.2017 Dział …

9 1. Analiza wewnętrzna przepisów prawnych i procedur stosowanych w Politechnice Śląskiej w odniesieniu do postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – luty 2016 I.Szablon analizy wewnętrznej struktura – druk– druk II.Szablon uzupełniony o przepisy wewnętrzne i krajowe odnoszące się do poszczególnych punktów -przykład do 15go luty, W.Ścieszka + CZP III.Plik przesłany do wszystkich członków zespołu do 16 luty, A.Kwiatkowska, wg MatrixMatrix IV.Opinia członków zespołu: I.Czy pominięto jakieś wewnętrzne przepisy jeśli tak to jakie? II.Jeśli obecne przepisy nie regulują danego obszaru lub regulują go niewystarczająco lub są nieznane co należy zrobić aby je wdrożyć (kto i kiedy się ma tym zająć, max 4 lata) Do 26 luty, członkowie zespołu wg Matrix, uwagi należy wysyłać na adres czp3@polsl.pl czp3@polsl.pl V.Scalenie i rozesłanie dokumentu do członków zespołu do 1 marca, W.Ścieszka, K.Wodarski, A.Kwiatkowska, K.Markiewicz-Śliwa VI.Akceptacja dokumentu przez wszystkich członków zespołu do 4 marca, opinie należy wysyłać na adres czp3@polsl.plczp3@polsl.pl

10 2. Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami (ankieta) i opracowanie wyników badania ankietowego – marzec 2016 I.Opracowanie ankiety i konsultacje z częścią zespołuOpracowanie ankiety CZP, prof. Polańska, prof. Moczulski, prof. Szlęk, 15luty II.Opracowanie narzędzia elektronicznego do zbierania ankietOpracowanie narzędzia elektronicznego CZP, CK 26luty III.Ustalenie listy respondentów (przez Dziekanów) CZP, 22luty III.Rozesłanie ankiety do wybranych respondentów (ok. 200 osób), CZP, 29luty IV.Zebranie odpowiedzi od respondentów CZP, 15 marca IV.Opracowanie wyników CZP, 31 marca

11 Nasze zadania do realizacji 1.Analiza wewnętrzna przepisów prawnych i procedur stosowanych w Politechnice Śląskiej w odniesieniu do postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych – luty 2016 2.Przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami (ankieta) i opracowanie wyników badania ankietowego – marzec 2016 3.Opracowanie raportu – 15 kwiecień 2016 4.Przygotowanie strategii HR i planu działań niezbędnych do wystąpienia o logo – 30 kwietnia 2016 5.Tłumaczenie dokumentów i przesłanie do Komisji Europejskiej – 15 maja 2016 6.Spodziewane wyniki - sierpień 2016

12 Życzymy sobie powodzenia!!! 15 maj 2016


Pobierz ppt "Projekt Strategiczny Opracowanie programu wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google