Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2 Elastyczne Formy Zatrudnienia Miejsce, Data Imię i nazwisko adres e-mail

3 3 Plan szkolenia 1.Informacje o projekcie ElaStan 2.Trendy w gospodarce 3.Elastyczność w zatrudnieniu 4.Podstawy prawne EFZ 5.Zatrudnienie w Polsce 6.Aspekty prawne – umowy dla EFZ 7.Aspekty finansowe 8.Korzyści EFZ – aspekty społeczne 9.Analiza przypadków

4 Projekt ElaStan Informacje o Projekcie

5 5 Projekt ElaStan Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy i ochrona kapitału intelektualnego firm. Realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Finansowany ze środków EFS autor i administrator: Procesy Inwestycyjne S.A.

6 6 Projekt ElaStan Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL –większa liczba lepszych miejsc pracy i zapewnienie szerokiego dostępu do nich –nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy –Finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) –Dalsze informacje: www.equal.org.pl, www.equal.gov.pl, www.efs.gov.plwww.equal.org.pl www.equal.gov.plwww.efs.gov.pl

7 7 Projekt ElaStan Procesy Inwestycyjne Sp z oo – Administrator Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Instytut im. J. Paderewskiego Towarzystwo Amicus Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ) Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” NOT ITTI Sp z oo Instytut Badań Strukturalnych Partnerzy projektu

8 8 ElaStan - Cele Obniżenie bariery dostępności do rynku pracy dla osób na tym rynku dyskryminowanych –Promocja elastycznych metod zatrudniania –Promocja i wykorzystanie narzędzi oferowanych przez społeczeństwo informacyjne –Promocja innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy i nowych możliwości zatrudnienia

9 9 ElaStan - Cele System Wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia (SWEFZ) –Spójny zbiór rozwiązań technicznych, organizacyjnych, formalno-prawnych, edukacyjnych oraz informacyjnych –Pilotażowe wdrożenie na terenie ziemi pułtuskiej, garwolińskiej oraz radomskiej Cel główny projektu

10 10 ElaStan - Produkty Pakiet ELASTYCZNYCH rozwiązań rynku pracy przeznaczony dla: MŚP Potencjalni pracownicy elastyczni Instytucje rynku pracy Rozwiązania elastycznego rynku pracy

11 Produkty projektu ElaStan Produkt główny SWEFZ System Wspierania Elastycznych Form Zatrudnienia

12 12 ElaStan - Produkty spójny zbiór rozwiązań: –technicznych (informatycznych), –organizacyjnych, –formalno-prawnych (wzorcowe procedury współdziałania podmiotów zainteresowanych EFZ), –edukacyjnych (wzorcowe szkolenia) –informacyjnych (wzorcowy sposób propagowania rozwiązań – na forum krajowym oraz międzynarodowym) System Wspierania EFZ (SWEFZ) Standardowe umowy Druki Procedury dostępne na serwerze www

13 13 ElaStan - SWEFZ wzorce umów dotyczących elastycznego zatrudnienia w ramach Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty i procedury ułatwiające BO stosowanie EFZ (wyjaśnienia, rekomendacje, kalkulator opłacalności)

14 14 ElaStan - oferta 1. Szkolenia, audytorium, mentoring:  Szkolenia (tradycyjne i e-learning)  Mikro - audyty MSP i mentoring  Konsultacje ekspertów z dziedziny Prawa Pracy, Prawa Handlowego, Kodeksu Cywilnego 2. Pozostałe:  e-Centra telepracy  Internetowa Aukcja Zleceń  Debaty, seminaria i konferencje  Wzorcowe miejsca pracy w sieci Global Compact

15 15 Mikro-audyt Indywidualna rozmowa audytora z przedsiębiorcą, mająca na celu: - analizę działalności firmy - analizę stanu zatrudnienia w firmie - analizę wykonywanych zadań w firmie - wskazanie ewentualnych miejsc które można uelastycznić DEFINICJA

16 16 Mentoring Mentor - doradca przedsiębiorstw (ekonomista, prawnik, specjalista EFZ, prawa pracy, podatkowego, itp.), który wspiera przy rozwiązaniu konkretnego, szczegółowego problemu, doradza przy tworzeniu konkretnego miejsca pracy (elastycznej) DEFINICJA

17 17 e-Centra Telepracy Ośrodki praktycznego testowania i wdrażania rozwiązań promowanych w Projekcie ElaStan Możliwość oddelegowania pracownika firmy DEFINICJA

18 18 e-Centra Telepracy udostępnienie sprzętu i łączy uwiarygodnienie telepracownika miejsce o adresie pewnym ROLA

19 19 e-Centra Telepracy Co najmniej 12 stanowisk pracy Funkcja kawiarenki internetowej Ośrodek szkoleniowy – e-learning Ośrodek kulturalny – kino domowe Ośrodek dystrybucji towarów i usług Filia firmy Centrum Informacji i Promocji Gminy FUNKCJE

20 20 Platforma Aukcji Zleceń Internetowa platforma do aukcji zleceń zlecenia + oferty, ale nie tylko System pracujący w Internecie 24/h. Wymiana zleceń obustronna - zleceniodawca wystawia ofertę pracy, a zleceniobiorca może wystawić swoją ofertę/odpowiedź Licytujemy czas pracy i/lub koszt wykonania i/lub jakość (zakres) Moduł szkoleń pomoże użytkownikowi się dokształcić.

21 21 System zabezpieczenia transakcji Specjalne firmowe konto bankowe Zleceniodawca wpłaca po założeniu zlecenia lub przy podpisaniu umowy, Wypłata następuje po zatwierdzeniu pracy Bezpieczeństwo dla dwóch stron ESCROW Platforma Aukcji Zleceń

22 22 Współpraca ponadnarodowa ELAMAR Włochy (koordynator), Estonia, Niemcy, Holandia, Polska ISIS Holandia (koordynator), Niemcy, Irlandia, Polska Partnerstwa międzynarodowe

23 23 Konferencje, debaty Zapraszamy uczestników Projektu ElaStan na: Konferencje międzynarodowe Debaty lokalne Seminaria lokalne Inne wydarzenia PR z udziałem przedsiębiorstw, władz lokalnych, ekspertów

24 TRENDY w gospodarce Najważniejsze zjawiska kształtujące dzisiejszy rynek

25 25 TRENDY w gospodarce Globalizacja procesów gospodarczych Rozwój technologii informatycznych Wzrost zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności Ekspansja sektora usług Wprowadzane alternatywnych form dla tradycyjnego modelu pracy Wzrost liczby prac wykonywanych w zmiennym wymiarze czasu

26 26 Wyzwania dla firm O sukcesie rynkowym firm w XXI wieku będą decydować: –E lastyczność, z jaką przedsiębiorstwa będą adaptować się do zachodzących zmian –Szybkość reakcji i dostosowania się do zmian –Posiadany potencjał innowacyjności

27 27 Wyzwania dla firm Należy przyjąć odpowiednią politykę kadrową oraz dostosować formy zatrudnienia do specyfiki firmy –Strategia biznesowa –Struktura organizacyjna –Strategia zarządzania zasobami ludzkimi –Partnerstwo

28 28 Strategia biznesowa Maksymalizacja wartości dla klienta Maksymalizacja zwrotu na kapitale ludzkim Zarządzanie marką, siecią i innowacjami Wykorzystywanie dynamicznych zmian popytu i podaży

29 29 Struktura organizacyjna Bardzo płaska Sieciowa Eksperymentująca Modularna Duże przedsiębiorstwa skomponowane z wielu małych, indywidualnych firm

30 30 Partnerstwo Rozwój i utrzymanie relacji ludzkich i biznesowych Rozwój i utrzymanie bliskich partnerskich relacji z dostawcami, klientami, pracownikami i konkurentami Rozwój aliansów z uczelniami, ośrodkami akademickimi w celu pozyskiwania klientów

31 Elastyczność w zatrudnieniu

32 32 Co to są EFZ? Zatrudnienie przestaje określać jedynie stosunek pracy oparty o umowę o pracę. Elastyczne Formy Zatrudnienia dotyczą przede wszystkim nietypowych stosunków pracy: pracy niestałej, niekiedy wykonywanej poza siedzibą firmy i w niepełnym wymiarze czasu. Elastyczne Formy Zatrudnienia dotyczą przede wszystkim nietypowych stosunków pracy: pracy niestałej, niekiedy wykonywanej poza siedzibą firmy i w niepełnym wymiarze czasu.

33 33 Co to są EFZ? Elastyczność w pracy może być określana poprzez: elastyczny czas pracy elastyczne (mobilne) miejsce pracy elastyczny stosunek pracy (kontrakt) elastyczny sposób wynagrodzenia (wynagrodzenie zadaniowe) elastyczny zakres pracy (praca zadaniowa)

34 34 Elastyczny czas pracy Przykłady –zadaniowy tryb pracy –praca weekendowa –równoważny czas pracy –przerywany czas pracy –indywidualny rozkład czasu pracy

35 35 Elastyczne miejsce Przykłady - praca w ruchu (nomadyczna) - praca w domu - praca z e-centrum - praca z biur satelickich

36 36 Elastyczna umowa Przykłady - agencje pracy tymczasowej - praca dorywcza - leasing pracowniczy - outsourcing - samozatrudnienie

37 37 Elastyczne wynagrodzenie Wzrost znaczenia ruchomych składników wynagrodzenia –Zwiększona możliwość kształtowania wynagrodzenia w oparciu o różne kryteria: Wynagrodzenie ze kompetencje Wynagrodzenie ze efekty Rozszerzenie różnych form partycypacji finansowej (motywacja przez uzależnienie wynagrodzenia od wyników całej firmy) –Efekt: Szersze przedziały płacowe Inny rozkład całkowitych kosztów wynagrodzeń w roku – dostosowany do popytu, przychodów… coraz dalej od zasady „czy się stoi, czy się leży…” Indywidualizacja wynagrodzeń Uelastycznienie wynagrodzenia

38 38 Możliwości stosowania EFZ przez różne podmioty i w różnych zawodach Przykłady elastycznych zawodów –Przedstawiciele wolnych zawodów oraz specjaliści w dziedzinie zarządzania –Przedstawiciele zawodów takich jak: Pracujący w terenie Specjaliści w dziedzinie technologii informatycznych Personel pomocniczy

39 39 EFZ w Europie Odsetek pracowników elastycznych wśród ogółu pracujących w krajach europejskich

40 40 Źródła informacji Marta Juchnowicz, Alicja Sajkiewicz i inni „Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej” Elżbieta Kryńska (red.) „Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce” Alicja Sajkiewicz, Marta Juchnowicz „Zasoby ludzkie w firmie Tadeusz Listwan „ Zarządzanie kadrami” Publikacje WWW www.elastan.pl oraz strony Partnerów projektuwww.elastan.pl egospodarka.pl www.twoja-firma.pl

41 Więcej informacji, materiały www.elastan.pl

42 Dziękuję Imię i nazwisko adres e-mail

43 43 podtytuł www.elastan.pl elastan@itti.com.pl Imię i nazwisko adres e-mail


Pobierz ppt "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google