Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawisko stresu w miejscu pracy i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstwa Marta Bem Państwowa Inspekcja Pracy Project supported by European Commission's.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawisko stresu w miejscu pracy i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstwa Marta Bem Państwowa Inspekcja Pracy Project supported by European Commission's."— Zapis prezentacji:

1 Zjawisko stresu w miejscu pracy i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstwa Marta Bem Państwowa Inspekcja Pracy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

2 WHO SZACUJE, ŻE DO 2020 R. PODSTAWOWĄ PRZYCZYNĄ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY PRACOWNIKÓW BĘDĄ PROBLEMY PSYCHICZNE (DEPRESJA) W 2005 r. w krajach UE ok. 22% zaburzeń stanu zdrowia było skutkiem stresu zawodowego W 2007 r. ponad 40 milionów pracujących cierpiało z powodu stresu w miejscu pracy – koszty związane z leczeniem chorób związanych ze stresem zawodowym szacowano na ok. 20 miliardów Euro (Cox, 2008) Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

3 Stres w organizacji Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion Skutki stresuWskaźniki Absencjaliczba zwolnień lekarskich i dni nieobecności w pracy Fluktuacja kadryLiczba pracowników, którzy puścili organizacje, długość zatrudnienia nowych pracowników Efektywność pracyZakłócenia w pracy: wydłużenie czasu realizacji zadań, obciążenie pracą dodatkową innych pracownikach, liczba skarga ze strony klientów, opór prze wprowadzaniem zmian (strajki, zamieszki) Wzrost ilości wypadkówNadmierny poziom pobudzenia zwiększa prawdopodobieństwo błędu Stres pracownikówDolegliwości – radzenie sobie, ogólne poczucie stresu, stopień zadowolenia z pracy Mobbing i agresjaLiczba zgłaszanych aktów patologicznych zachowań KosztyWynagrodzenie za czas nieobecności; koszty szkolenia nowych pracowników

4 Czynniki psychospołeczne – czynniki, które wpływają na zdrowie i samopoczucie jednostki jak i grupy, mające swoje źródło w strukturze i funkcjonowaniu organizacji (WHO, 1979) Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

5 Czynniki psychospołeczne: Czynniki związane z organizacją pracy Warunki pracy Rodzaj pracy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

6 Zagrożenie psychospołeczne – związane ze sposobem planowania i organizacji pracy oraz zarzadzania nią, jak również wymiarem ekonomicznym i społecznym pracy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

7 Zagrożenia psychospołeczne wynikają z: Treść pracy Czasowe ramy Kontrola Środowisko i sprzęt Kultura i funkcje organizacji Stosunki międzyludzkie Rola w organizacji Rozwój kariery Relacja dom-praca Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

8 Inne zagrożenia psychospołeczne : STRES Agresja Mobbing Dyskryminacja Molestowanie Molestowanie seksualne Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

9 Identyfikacja powstających zagrożeń Wcześnie identyfikowane są powstające zagrożenia i można podjąć odpowiednie działania – Obserwatorium Ryzyka Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

10 Powstające zagrożenia Nowe Wcześniej nie istniało Problem występował od dawna, ale obecnie jest uznawany za zagrożenie z powodu zmiany w sposobie jego postrzegania lub nowej wiedzy na jego temat Wzrastające Zwiększa się niebezpieczeństwo przyczyniające się do tego zagrożenia Wzrasta prawdopodobieństwo narażenia na dane bezpieczeństwo Zwiększa się negatywny wpływ czynnika na zdrowie pracownika Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

11 Powstające zagrożenia psychospołeczne 1.Nowe formy umów o pracę i niepewność zatrudnienia 2.Starzenie się siły roboczej 3.Intensyfikacja pracy 4.Duże obciążenie emocjonalne pracą 5.Zaburzona równowagą między praca a zyciem prywatnym Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

12 Stres – przypadłość XXI wieku POLSKA Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

13 „Jak Polacy dbają o serce” Sondaż Bayer’a Grupa 1000 osób Wiek: powyżej 18 roku życia Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

14 15% - nie odczuwa stresu 85% - odczuwanie napięcia nerwowego w życiu codziennym (rozmowa z bliską osobą; słuchanie muzyki; uprawianie sportu; praca w ogrodzie; wycieczki; zakupu; papierosy; alkohol; nadmierne objadanie się; oglądanie telewizji) Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

15 Raport TNS OBOP z 2011 r. Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

16 82% badanych odczuwa wpływ stresu na stan zdrowia fizycznego i psychicznego 60% stara się rozładować negatywne emocje, choć nie zawsze w zdrowy sposób (10% papierosy; 7% alkohol; 7% objadanie się; 17% oglądanie telewizji) Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

17 Przyczyny stresu w pracy Przeciążenie pracą Niedociążenie pracą Konflikt roli Brak kontroli pracownika nad jego pracą Brak wsparcia i pomocy ze strony współpracowników, przełożonych Złe fizyczne warunki pracy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

18 Stres w pracy Treść Kontekst Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

19 1.Zarzadzanie ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy 2.Diagnoza psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy 3.Tworzenie programów profilaktycznych Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

20 Założenia zarządzania ryzykiem psychospołecznym ochrona zdrowia pracowników przed czynnikami psychospołecznymi (przepisy prawa, element społecznej odpowiedzialności biznesu); element dobrego zarządzania organizacją (rozwój organizacji); praktyczna strategia systematycznego rozwiązywania problemów i powinno zmierzać do opracowania listy najważniejszych czynników psychospołecznych, co, do których istnieją dowody, że mogą się one przyczyniać do pogarszania stanu zdrowia pracowników; niezbędne jest dostosowanie działań do kontekstu sytuacyjnego oraz kontekstu kraju; polityka i praktyka zarządzania wymaga odpowiedniej wiedzy i dostępności odpowiednich narzędzi oraz elementów wspierających (ekspertów, instytucji naukowych); szczególny nacisk należy położyć na prewencje pierwotną i jeśli to konieczne, uwzględnić działania skierowane na jednostkę; zarządzanie tym ryzykiem powinno mieć charakter ciągły; zarządzanie wymaga zaangażowania wszystkich przedstawicieli organizacji; Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

21 Model zarządzania ryzykiem Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

22 Diagnoza psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

23 Cele Identyfikacja czynników na różnych stanowiskach pracy oraz ich skutków zdrowotnych i organizacyjnych Wyodrębnienie takich źródeł stresu, które utrudniają codzienną pracę Identyfikacja pozytywnych aspektów pracy (właściwości, które ułatwiają pracę) Stopień zadowolenia z pracy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

24 Źródła informacji Pracownicy zatrudniani na danych stanowiskach Dane (kwestionariusze, ankiety) Dział personalny Dział ekonomiczny Lekarz medycyny pracy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

25 Dane http://self-evaluation.appspot.com/ Czy w Państwa przedsiębiorstwie dokonana została ocena ryzyka psychospołecznego? Tak Nie Czy pracownicy wzięli udział w ocenie ryzyka psychospołecznego? Tak Nie Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

26 http://www.av.se/slic2012/ Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

27 1.Wytyczne dla inspektorów pracy 2.Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie zagrożeń psychospołecznych 3.Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy 4.Narzędzia do kontroli zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy 5.Wytyczne do kontroli zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy 6.Wskazówki pomocne w przeprowadzaniu wywiadu w celu oceny ryzyka związanego ze stresem psychologicznym 7.Instrukcja do przeprowadzenia wywiadu dla szpitali 8.Instrukcja do przeprowadzenia wywiadu dla hoteli i restauracji 9.Instrukcja do przeprowadzania wywiadu dla firm transportowych 10.Ankieta – Finlandia 11.Lista kontrolna - stres w pracy

28 Finlandia - ankieta Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

29 Lista kontrolna – stres w pracy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

30 Ocena psychospołecznych zagrożeń zawodowych - ankieta  89 itemów  Mierzy czy dana cecha występuje czy nie na stanowisku pracy i w organizacji Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

31 Ocena psychospołecznych zagrożeń zawodowych Źródła stresu: Treść i charakter pracy Technologia, narzędzia i ergonomia Obciążenie pracą. Tempo i organizacja pracy Ramy czasowe Kontrola pracy Kultura i funkcje organizacji Relacje Rozwój Relacje dom - praca Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

32 Skala Ryzyka Psychospołecznego  IMP  Cztery części dot. różnych aspektów funkcjonowania pracowników i środowiska pracy  Pierwsza część (A) zawiera wstęp i instrukcję dla osób badanych, oraz pytania o dane demograficzne  Druga część (B) zawiera pytania dotyczące skutków ponoszonych przez pracodawcę i pracowników  Trzecia część (C; nazwana roboczo „ankietą ogólną”) zawiera 58 pytań dotyczących cech pracy, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie psychospołeczne  Czwarta część (D) posiada 15 wersji i zawiera pytania skierowane do pracowników z 15 sektorów Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

33

34

35

36 Sektor bankowy Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

37

38 Wybrane sektory Bankowy Budowlany Chemiczny Energetyka Górnictwo Handel Kultura Łączność Metalowy Nauka i oświata Ochrona zdrowia Służby komunikacji miejskiej Spożywczy Transport Turystyka Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

39 Inne narzędzia NazwaWydawcaUwagi Psychospołeczne warunki pracy (PWP)Centralny Instytut Ochrony PracyDo nabycia na stronie http://ciop.plhttp://ciop.pl Kwestionariusz ERICentralny Instytut Ochrony PracyDo nabycia za zgoda autora polskiej wersji Kwestionariusz do Pomiaru Stresu w Pracy Brytyjski Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa pracy Do pobrania ze strony http://hse.gov.uk Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Cech Pracy Instytut Medycyny Pracy w ŁodziDo pobrania na stronie http://imp.lodz.plhttp://imp.lodz.pl Kwestionariusz Czynniki PsychospołeczneInstytut Medycyny Pracy w ŁodziDo pobrania na stronie http://imp.lodz.plhttp://imp.lodz.pl Skala Spostrzegania Stresu (Perceived Stress Scale - PSS) Pracownia Testów Psychologicznych Krótka Skala do Mierzenia Stresu w Pracy (KSSP) Do nabycia u autorów E-mail: m.hauk@poczta.onet.pl Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

40 Tworzenie programów profilaktycznych Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

41 Przygotowanie planu działania 1.Cele działań 2.Sposoby osiągnięcia celu 3.Harmonogram 4.Podmioty odpowiedzialne za realizację działania 5.Potrzebne środki 6.Oczekiwane korzyści i ich miary oraz wskaźniki 7.Sposoby oceniania skuteczności działania Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

42 Polityka organizacyjna w zakresie zarzadzania ryzykiem psychospołecznym i prewencji stresu zawodowego to przesłanie dla pracowników i partnerów społecznych, że firma docenia wagę tego zagadnienia i traktuje je poważnie. Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

43 Polityka powinna zawierać Zobowiązanie firmy do prowadzenia działań w zakresie prewencji stresu zawodowego; Definicje ryzyka psychospołecznego i stresu związanego z praca; Jasno sformułowane: cele i kierunki polityki, jej powiązania z regulacjami prawnymi dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa pracujących; Określenie powiązań polityki z działaniami w innych zakresach (np. zarządzanie zasobami ludzkimi, ochroną zdrowia) Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

44 Polityka powinna zawierać Wyjaśnienie, w jaki sposób polityka będzie funkcjonowała, tj.: Sposób w jaki będzie dokonywana ocena Sposób opracowywania stosowanych interwencji Wskazanie beneficjentów Wskazanie głównych aktorów Opis procedur i osób kontaktowych Stosowane wskaźniki Rodzaje szkoleń opracowanych i zaproponowanych głównym aktorom Częstość przeprowadzania ocen polityki Odniesienie do problemów etycznych Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion

45 Dziękuję za uwagę Project supported by European Commission's DG for Employment, Social Affairs & Inclusion


Pobierz ppt "Zjawisko stresu w miejscu pracy i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstwa Marta Bem Państwowa Inspekcja Pracy Project supported by European Commission's."

Podobne prezentacje


Reklamy Google