Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI dr Eleonora Kuczmera - Ludwiczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI dr Eleonora Kuczmera - Ludwiczyńska."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI dr Eleonora Kuczmera - Ludwiczyńska

2 Struktura celów zarządzania zasobami ludzkimi ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi funkcja personalna CELE BEZPOŚREDNIE *właściwy człowiek na właściwym miejscu (wie, umie, chce, może) *system motywacyjny - uruchomienie potencjału kadrowego CELE OSTATECZNE/KOŃCOWE *realizacja zadań organizacji *zaspokojenie potrzeb pracowników

3 Aspekty (wymiary) funkcji zarządzania kadrami ASPEKT (WYMIAR) RZECZOWY realizator dział kadr CELE OSTATECZNE/KOŃCOWE realizacja zadań organizacji zaspokojenie potrzeb pracowników ASPEKT (WYMIAR) ZARZĄDCZY realizator kadra kierownicza

4 FAZA I PRZYGOTO- WAWCZA FAZA I PRZYGOTO- WAWCZA PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH (ilość, jakość, czas, miejsce)

5 wejście przejście wyjście POZYSKANIE PRACOWNIKÓW: rekrutacja (nabór) selekcja (dobór) wprowadzenie na stanowisko ROZWÓJ PRACOWNIKÓW: rozwój indywidualny rozwój karier zawodowych szkolenie i doskonalenie oceny przemieszczenia UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW: wynagrodzenia świadczenia socjalne system informacji administrowanie ODEJŚCIA PRACOWNIKÓW: naturalne z woli pracownika z woli pracodawcy FAZA II R E A L I Z A C Y J N A FAZA II R E A L I Z A C Y J N A

6 FAZA III KONTROLNA FAZA III KONTROLNA KONTROLA FUNKCJI KADROWEJ ocena przegląd kadr

7 CELE ORGANIZACJI STRATEGIA ORGANIZACJI CELE FUNKCJI PERSONALNEJ STRATEGIA PERSONALNA 1. PROGNOZA POPYTU ZASOBÓW LUDZKICH 2. ANALIZA WŁASNYCH ZASOBÓW LUDZKICH 3. WIELKOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA ZASOBY LUDZKIE 6. Plan szkolenia i doskonalenia 5.Plan następstw (kadra rezerwowa) 4.Plan zatrudnienia (rekrutacja, dobór, redukcja) 7.Plany rozwoju indywidualnego i karier

8 WYSPECJALIZOWANY na stanowisk średniej i wyższej kadry kierowniczej oraz specjalistyczne OGÓLNY na stanowiska wykonawcze i niższe kierownicze oraz specjalistyczne NABÓR z otoczenia organizacjiwewnątrz organizacji ŹRÓDŁA NABORU *agencje head- hunting *referencje pracowników organizacji *akcje “otwarte drzwi” *rodzice, krewni *ogłoszenia prasowe *ogłoszenia telewizyjne *przekaz ustny *konkursy *biura zatrudnienia *szkoły i uczelnie wyższe ogłoszenia wewnętrzne *kadra rezerwowa METODY NABORU

9 połączenie obu procedur PROCEDURA NABORU POZYSKAĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI POZYSKAĆ W OTOCZENIU ORGANIZACJI POZYSKAĆ WEWNĄTRZ I W OTOCZENIU ORGANIZACJI ogłoszenia wewnętrzne + kadra rezerwowa zgłoszenia kandydatów wybrane metody naboru zgłoszenia kandydatów ZBIÓR KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA WAKUJĄCE STANOWISKA

10 1.OPIS STANOWISKA PRACY 3.WSTĘPNY WYWIAD ELIMINACYJNY 4.SPRAWDZENIE WIARYGODNOŚCI DANYCH (REFERENCJI) O KANDYDACIE 5.TESTY SELEKCYJNE 6.WYWIADY SZCZEGÓŁOWE 7.DECYZJA O ZATRUDNIENIU 8.OFERTA PRACY 2.ZEBRANIE PODAŃ O ZATRUDNIENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

11 Sposoby szkolenia pracowników SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKU PRACYZ ODERWANIEM OD PRACY ROTACJE STANOWISKOWE STAŻE TERMINOWANIE SZKOLENIE W SALACH ĆWICZEŃ - SYMULACJA DZIAŁAŃ SZKOLENIA INSCENIZACYJNE - SYMULACJA ZACHOWAŃ

12 USTALENIE STANDARDÓW (NORM, WZORCÓW) PODMIOTÓW (cechy) PROCESÓW (czynności) WYNIKÓW (stopień realizacji celów) ETAPIETAPI

13 E T A P II MIERZENIE FAKTYCZNIE UZYSKANYCH WARTOŚCI PORÓWNANIE FAKTYCZNIE UZYSKANYCH WARTOŚCI ZE STANDARDAMI (NORMAMI, WZORCAMI)

14 ANALIZA ODCHYLEŃ I OCENA PODMIOTÓW - PROCESÓW - WYNIKÓW PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW Z KONTROLI E T A P III

15 REAKCJA NA WYNIKI OCENY utrzymanie sytuacji dotychczasowej - brak zmian działania korygujące odchylenie od standardu zmiana standardu


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI dr Eleonora Kuczmera - Ludwiczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google