Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI
dr Eleonora Kuczmera - Ludwiczyńska

2 Struktura celów zarządzania zasobami ludzkimi
ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi funkcja personalna CELE BEZPOŚREDNIE właściwy człowiek na właściwym miejscu (wie, umie, chce, może) system motywacyjny - uruchomienie potencjału kadrowego CELE OSTATECZNE/KOŃCOWE realizacja zadań organizacji zaspokojenie potrzeb pracowników

3 Aspekty (wymiary) funkcji zarządzania kadrami
CELE OSTATECZNE/KOŃCOWE realizacja zadań organizacji zaspokojenie potrzeb pracowników ASPEKT (WYMIAR) RZECZOWY realizator dział kadr ASPEKT (WYMIAR) ZARZĄDCZY realizator kadra kierownicza

4 FAZA I PRZYGOTO-WAWCZA
Fazy i elementy procesu kadrowego PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH (ilość, jakość, czas, miejsce) FAZA I PRZYGOTO-WAWCZA

5 Fazy i elementy procesu kadrowego
FAZA II R E A L I Z C Y J N POZYSKANIE PRACOWNIKÓW: rekrutacja (nabór) selekcja (dobór) wprowadzenie na stanowisko ROZWÓJ PRACOWNIKÓW: rozwój indywidualny rozwój karier zawodowych szkolenie i doskonalenie oceny przemieszczenia UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW: wynagrodzenia świadczenia socjalne system informacji administrowanie ODEJŚCIA PRACOWNIKÓW: naturalne z woli pracownika z woli pracodawcy wejście przejście wyjście

6 Fazy i elementy procesu kadrowego
KONTROLA FUNKCJI KADROWEJ ocena przegląd kadr FAZA III KONTROLNA

7 Planowanie zasobów ludzkich w organizacji
CELE ORGANIZACJI STRATEGIA ORGANIZACJI CELE FUNKCJI PERSONALNEJ STRATEGIA PERSONALNA 1. PROGNOZA POPYTU ZASOBÓW LUDZKICH 2. ANALIZA WŁASNYCH ZASOBÓW LUDZKICH 3. WIELKOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA NA ZASOBY LUDZKIE 4.Plan zatrudnienia (rekrutacja, dobór, redukcja) 5.Plan następstw (kadra rezerwowa) 6. Plan szkolenia i doskonalenia 7.Plany rozwoju indywidualnego i karier

8 Nabór pracowników - rodzaje, źródła, metody i procedury
OGÓLNY na stanowiska wykonawcze i niższe kierownicze oraz specjalistyczne WYSPECJALIZOWANY na stanowisk średniej i wyższej kadry kierowniczej oraz specjalistyczne ŹRÓDŁA NABORU wewnątrz organizacji z otoczenia organizacji METODY NABORU ogłoszenia wewnętrzne kadra rezerwowa ogłoszenia prasowe ogłoszenia telewizyjne przekaz ustny konkursy biura zatrudnienia szkoły i uczelnie wyższe agencje head-hunting referencje pracowników organizacji akcje “otwarte drzwi” rodzice, krewni

9 ZBIÓR KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA WAKUJĄCE STANOWISKA
Nabór pracowników - rodzaje, źródła, metody i procedury PROCEDURA NABORU POZYSKAĆ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI POZYSKAĆ W OTOCZENIU ORGANIZACJI POZYSKAĆ WEWNĄTRZ I W OTOCZENIU ORGANIZACJI ogłoszenia wewnętrzne + kadra rezerwowa wybrane metody naboru zgłoszenia kandydatów połączenie obu procedur zgłoszenia kandydatów ZBIÓR KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA WAKUJĄCE STANOWISKA

10 Ogólna procedura selekcji na stanowisko organizacyjne
OPIS STANOWISKA PRACY 2.ZEBRANIE PODAŃ O ZATRUDNIENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 3.WSTĘPNY WYWIAD ELIMINACYJNY 4.SPRAWDZENIE WIARYGODNOŚCI DANYCH (REFERENCJI) O KANDYDACIE 5.TESTY SELEKCYJNE 6.WYWIADY SZCZEGÓŁOWE 7.DECYZJA O ZATRUDNIENIU 8.OFERTA PRACY

11 Sposoby szkolenia pracowników
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKU PRACY Z ODERWANIEM OD PRACY ROTACJE STANOWISKOWE SZKOLENIE W SALACH ĆWICZEŃ - SYMULACJA DZIAŁAŃ STAŻE SZKOLENIA INSCENIZACYJNE - SYMULACJA ZACHOWAŃ TERMINOWANIE

12 (stopień realizacji celów)
Proces kontroli funkcji personalnej USTALENIE STANDARDÓW (NORM, WZORCÓW) E T A P I PODMIOTÓW (cechy) PROCESÓW (czynności) WYNIKÓW (stopień realizacji celów)

13 MIERZENIE FAKTYCZNIE UZYSKANYCH WARTOŚCI
Proces kontroli funkcji personalnej MIERZENIE FAKTYCZNIE UZYSKANYCH WARTOŚCI E T A P II PORÓWNANIE FAKTYCZNIE UZYSKANYCH WARTOŚCI ZE STANDARDAMI (NORMAMI, WZORCAMI)

14 Proces kontroli funkcji personalnej
III ANALIZA ODCHYLEŃ I OCENA PODMIOTÓW - PROCESÓW - WYNIKÓW PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW Z KONTROLI

15 Proces kontroli funkcji personalnej
REAKCJA NA WYNIKI OCENY utrzymanie sytuacji dotychczasowej - brak zmian działania korygujące odchylenie od standardu zmiana standardu


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google